6. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 417 příspěvků vloženo, 1319 editováno a 2498 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

6. pěší divize [1921-1939]

6 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  6. pěší divize 6th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  6 Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  6. pěší divize [1919-1921] 6th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  6. pěší divize [1939-1939] 6th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast V [1921-1939] 01.12.1921-24.08.1939 Corps District No. V
  Dislokace:
  Deployed:
  Krakov

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-DD.03.1927 Tinz, Eugeniusz (generał podporucznik/ generał brygady/generał dywizji (od15.08.1924))
  17.03.1927-04.10.1932 Smorawiński, Mieczysław (generał brygady)
  06.10.1932-24.08.1939 Mond, Bernard (generał brygady)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.MM.1924 ?
  DD.MM.1924-DD.MM.RRRR Bigo, Jan Witold (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.MM.RRRR-DD.MM.1932(?) Wądołkowski, Jerzy (major dyplomowany)
  DD.MM.1932(?)-DD.MM.193R ?
  DD.MM.193?-DD.MM.1939 Gorczewski, Mikołaj Błogosław (podpułkownik dyplomowany)
  DD.MM.1939-24.08.1939 Zych, Ludwik (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-27.08.1939 12. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 16 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 20 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.12.1931 6. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-27.08.1939 6. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 6. pěší divize [193R-1939]


  01.12.1921-24.08.1939 12th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 16th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 20th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 6th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 6th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 6th Infantry Division [193R-1939]


  Čestný název:
  Honorary Name:
  -
  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  http://wapedia.mobi/pl/6_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70606#385487Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Mond, Bernard Stanisław (generał brygady)
  I dowódca piechoty dywizyjnej I. velitel divizní pěchoty 1st. Commander of Divisional Infantry Misiąg, Ignacy (pułkownik)
  II dowódca piechoty dywizyjnej II. velitel divizní pěchoty 2nd Commander of Divisional Infantry Gwelesiani, Roman (pułkownik dyplomowany)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Gorczewski, Mikołaj Błogosław (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Bochenek, Józef Tomasz (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Zimmer, Antoni Franciszek (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Fedorowski, Stanisław Józef (major)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Rościszewski, Stanisław (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Chludziński, Witold Bohdan (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Różański, Władysław Jan (kapitan)
  dowódca 12 Pułku Piechoty velitel 12. pěšího pluku Commander of 12th Infantry Regiment Stawarz, Aleksander Józef (pułkownik)
  dowódca 16 Pułku Piechoty velitel 16. pěšího pluku Commander of 16th Infantry Regiment Matuszek, Rudolf Józef (podpułkownik)
  dowódca 20 Pułku Piechoty velitel 20. pěšího pluku Commander of 20th Infantry Regiment Brożek, Kazimierz Antoni (pułkownik)
  dowódca 6 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 6. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 6th Light Artillery Regiment Szechiński, Franciszek Ludwik (pułkownik)
  dowódca kompanii łączności 6 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 6. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 6th Infantry Division Kulesza, Henryk (kapitan)
  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70606#392992Verze : 0
  MOD
  Avatar

  POLSKÁ REPUBLIKA 6 DYWIZJA PIECHOTY
  6. PĚŠÍ DIVIZE

  Datum vzniku 01.12.1921
  Předchůdce 6. pěší divize
  Datum zániku 27.08.1939
  Následovník 6. pěší divize
  Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast V
  Dislokace 12.1921-08.1939 Kraków
  Velitelé divize 12.1921-??.1922 Tinz, Eugeniusz
  ??.1922-??.1922 Frank, Oswald
  ??.1922-??.1923 Tinz, Eugeniusz
  ??.1923-07.1923 Szemiot, Karol
  07.1923-??.1926 Jasieński, Roman
  ??.1926-??.1926 Frank, Oswald
  ??.1926-03.1927 Jasieński, Roman
  03.1927-10.1932 Morawiński, Mieczysław
  10.1932-08.1939 Mond, Bernard
  Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 12. pěší pluk
  12.1921-08.1939 16. pěší pluk
  12.1921-08.1939 20. pěší pluk
  12.1921-10.1931 6. polní dělostřelecký pluk
  10.1931-08.1939 6. lehký dělostřelecký pluk
  ??.1931-08.1939 6. telegrafní rota
  Čestný název
  Vyznamenání
  Literatura
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70606#248878Verze : 0
  MOD