7. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 473 příspěvků vloženo, 1360 editováno a 2477 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

7. pěší divize [1921-1939]

7 Dywizja Piechoty

  Avatar

  POLSKÁ REPUBLIKA 7 DYWIZJA PIECHOTY
  7. PĚŠÍ DIVIZE

  Datum vzniku 01.12.1921
  Předchůdce 7. pěší divize
  Datum zániku 27.08.1939
  Následovník 7. pěší divize
  Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast IV
  Dislokace 12.1921-08.1939 Częstochowa
  Velitelé divize 12.1921-02.1923 Pogorzelski, Eugeniusz
  02.1923-07.1925 Prochaska, Emil
  07.1925-10.1925
  10.1925-05.1926 Wróblewski, Stanisław
  05.1926-12.1933 Dąbkowski, Mieczysław
  12.1933-06.1935 Stachiewicz, Wacław
  06.1935-08.1939 Gasiorowski, Janusz
  Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 25. pěší pluk
  12.1921-08.1939 27. pěší pluk
  12.1921-08.1939 74. pěší pluk
  12.1921-10.1931 7. polní dělostřelecký pluk
  10.1931-08.1939 7. lehký dělostřelecký pluk
  ??.1931-08.1939 7. telegrafní rota
  Čestný název
  Vyznamenání
  Literatura
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70607#248879Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  7. pěší divize 7th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  7 Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  7. pěší divize [1919-1921] 7th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  7. pěší divize [1939-1939] 7th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast IV [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 Corps District No. IV
  Dislokace:
  Deployed:
  Częstochowa

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-14.02.1923 Pogorzelski, Eugeniusz (generał podporucznik)
  30.03.1923-23.07.1925 Prochaska, Emil (pułkownik/generał brygady (od 15.08.1924))
  23.10.1925-28.05.1926 Wróblewski, Stanisław (generał dywizji)
  29.05.1926-16.12.1933 Dąbkowski, Mieczysław (generał brygady)
  16.12.1933-05.06.1935 Stachiewicz, Wacław (pułkownik dyplomowany/ generał brygady (od 01.01.1935))
  27.06.1935-24.08.1939 Gąsiorowski, Janusz (generał brygady)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-12.02.1925 ?
  12.05.1925-01.04.1927 Endel-Ragis, Leopold (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  01.04.1927-01.09.1931 ?
  01.09.1931-DD.MM.RRRR Bagieński, Edward (major dyplomowany)
  DD.MM.RRRR-24.08.1939 Ombach, Leopold Aleksander (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-27.08.1939 25. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 27 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 74 pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-27.12.1931 7. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-27.08.1939 7. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 7. pěší divize [193R-1939]
  22.07.1937-24.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 7. pěší divize [1937-1939] 1)


  01.12.1921-24.08.1939 25th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 27th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 74th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 7th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 7th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 7th Infantry Division [193R-1939]
  22.07.1937-24.08.1939 Sapper and Pioneer Centre of 7th Infantry Division [1937-1939]


  Čestný název:
  Honorary Name:
  -
  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  1) Ośrodek Sapersko-Pionierski 7 Dywizji Piechoty -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  http://wapedia.mobi/pl/7_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70607#385506Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Gąsiorowski, Janusz Tadeusz (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Janicki, Kazimierz Bogumił (pułkownik dyplomowany)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Ombach, Leopold Aleksander (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Perkowicz, Edward I (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Wołowiec, Stanisław (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Mikołajewski, Kazimierz (major)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Kochański, Stanisław II (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Żórawski, Feliks (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Grodzicki, Bolesław (kapitan)
  dowódca 25 Pułku Piechoty velitel 25. pěšího pluku Commander of 25th Infantry Regiment Świtalski, Adam Jan Feliks (pułkownik dyplomowany)
  dowódca 27 Pułku Piechoty velitel 27. pěšího pluku Commander of 27rd Infantry Regiment Tomsa-Zapolski, Franciszek (pułkownik dyplomowany)
  dowódca 74 Pułku Piechoty velitel 74. pěšího pluku Commander of 74th Infantry Regiment Wilniewczyc, Wacław (pułkownik)
  dowódca 7 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 7. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 7th Light Artillery Regiment Wojtowicz, Stanisław Marian (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca kompanii łączności 7 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 7. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 7th Infantry Division Larys, Kazimierz (kapitan)
  dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 7 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 7. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 7th Infantry Division Szymański, Jan IV (major)

  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70607#393050Verze : 0
  MOD