11. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 562 příspěvků vloženo, 2360 editováno a 489 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

11. pěší divize [1921-1939]

11 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  11. pěší divize 11th Carpathian Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  11 Karpacka Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  11. pěší divize [1919-1921] 11th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  31.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  11. pěší divize [1939-1939] 11th Carpathian Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-23.03.1939 Sborová oblast VI [1921-1939]
  01.12.1921-23.03.1939 Corps District No. VI
  Dislokace:
  Deployed:
  01.12.1921-31.08.1939 Stanisławów

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-DD.02.1925 Jasiński, Albin (pułkownik/generał brygady (od 15.08.1924))
  DD.MM.1924-DD.03.1927 Kowalewski, Aleksander (generał brygady)
  DD.03.1927-DD.08.1939 Łukoski, Kazimierz (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1928))
  DD.08.1939-31.08.1939 Prugar-Ketling, Bronisław (pułkownik dyplomowany)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.MM.1924 Alf-Tarczyński, Tadeusz (major Sztabu Generalnego)
  DD.MM.1924-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-31.08.1939 Popiel, Wacław (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-31.08.1939 48. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.08.1939 49. střelecký pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.08.1939 53. pěší pluk [1921-1939]
  01.04.1931-01.08.1931 1. horský dělostřelecký pluk [1926-1931]
  01.12.1921-31.12.1931 11. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-31.08.1939 11. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-31.08.1939 telegrafní rota 11. pěší divize [193R-1939]
  23.05.1937-31.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 11. pěší divize [1937-1939]


  01.12.1921-31.08.1939 48th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.08.1939 49th Rifle Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.08.1939 53rd Infantry Regiment [1921-1939]
  01.04.1931-01.08.1931 1st Mountain Artillery Regiment [1926-1931]
  01.12.1921-31.12.1931 11th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-31.08.1939 11th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-31.08.1939 Telegraphic Company of 11th Infantry Division [193R-1939]
  23.05.1937-31.08.1939 Sapper and Pioneer Centre of 11th Infantry Division [1937-1939]
  Čestný název:
  Honorary Name:
  – DD.MM.RRRR-31.08.1939 karpatská pěší divize
  - DD.MM.RRRR-31.08.1939 Carpathian Infantry Division
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  wapedia.mobi
  Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Motorowej, Ajaks, Pruszków 1992
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70611#386248Verze : 0
  MOD
  Avatar

  POLSKÁ REPUBLIKA 11 DYWIZJA PIECHOTY
  11. PĚŠÍ DIVIZE

  Datum vzniku 01.12.1921
  Předchůdce 11. pěší divize
  Datum zániku 27.08.1939
  Následovník 11. pěší divize
  Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast
  Dislokace 12.1921-08.1939 Stanisławów
  Velitelé divize
  03.1927-08.1939 Łukoski-Orlik, Kazimierz
  08.1939-08.1939 Prugar-Ketling, Bronisław
  Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 48. pěší pluk
  12.1921-08.1939 49. pěší pluk
  12.1921-08.1939 53. pěší pluk
  12.1921-10.1931 11. polní dělostřelecký pluk
  10.1931-08.1939 11. lehký dělostřelecký pluk
  ??.1931-08.1939 11. telegrafní rota
  Čestný název karpatská pěší divize
  Vyznamenání
  Literatura
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70611#248883Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Łukoski, Kazimierz (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Prugar-Ketling, Bronisław (pułkownik dyplomowany)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Popiel, Wacław (podpułkownik dyplomowany artylerii)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Jedziniak, Aleksander (kapitan dyplomowany artylerii)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Uszyński, Edward Saturnin (kapitan)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Schubert, Józef Albin (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Romaszkan, Grzegorz (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Gubrynowicz, Alfred (kapitan)
  dowódca 48 Pułku Piechoty velitel 48. pěšího pluku Commander of 48th Infantry Regiment Nowak, Walenty II (pułkownik)
  dowódca 49 Pułku Strzelców velitel 49. střeleckého pluku Commander of 49th Rifle Regiment Hodała, Karol (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 53 Pułku Piechoty velitel 53. pěšího pluku Commander of 53rd Infantry Regiment Kocur, Szymon (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 11 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 11. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 11th Light Artillery Regiment Gruiński, Władysław (pułkownik)
  dowódca kompanii łączności 11 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 11. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 11th Infantry Division Lichtarowicz, Piotr (porucznik) v zastoupení
  dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 11 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 11. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 11th Infantry Division Kupryk, Włodzimierz (major)
  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70611#393066Verze : 0
  MOD