15. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 473 příspěvků vloženo, 1795 editováno a 2385 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

15. pěší divize [1921-1939]

15 Dywizja Piechoty

  Avatar

  POLSKÁ REPUBLIKA 15 DYWIZJA PIECHOTY
  15. PĚŠÍ DIVIZE

  Datum vzniku 01.12.1921
  Předchůdce 15. pěší divize
  Datum zániku 27.08.1939
  Následovník 15. pěší divize
  Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast VII
  Dislokace 12.1921-08.1939 Bydgoszcz
  Velitelé divize
  08.1924-??.1926 Thommée, Wiktor
  ??.1928-??.1934 Thommée, Wiktor
  08.1937-08.1939 Przyjałkowski, Zdzisław
  Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 59. pěší pluk
  12.1921-08.1939 61. pěší pluk
  12.1921-08.1939 62. pěší pluk
  12.1921-10.1931 15. polní dělostřelecký pluk
  10.1931-08.1939 15. lehký dělostřelecký pluk
  Čestný název 12.1921-08.1939 velkopolská pěší divize
  Vyznamenání
  Literatura
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70615#248887Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  15. pěší divize 15th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  15 Dywizja Piechoty 1)
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  15. pěší divize [1919-1921] 15th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  15. pěší divize [1939-1939] 15th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-27.08.1939 Sborová oblast VII [1921-1939]
  01.12.1921-27.08.1939 Corps District No. VII
  Dislokace:
  Deployed:
  01.12.1921-27.08.1939 Bydhošť
  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-04.06.1924 Jung, Władysław Jan (generał podporucznik/generał brygady/generał dywizji (od 01.07.1923)
  25.06.1924-DD.11.1934 Thommée, Wiktor (generał brygady)
  15.12.1934-DD.08.1937 Chmurowicz, Jan (generał brygady)
  19.08.1937-24.08.1939 Przyjałkowski, Zdzisław Wincenty (generał brygady)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-24.08.1939 Drotlew, Józef Edward (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-DD.06.1939 59. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 61. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 62. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 15. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 15. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 15. pěší divize [193R-1939]


  01.12.1921-DD.06.1939 59th Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 61st Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 62nd Infantry Regiment [1921-1939
  01.12.1921-31.12.1931 15th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-14.08.1939 15th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-14.08.1939 Telegraphic Company of 15th Infantry Division [193R-1939]


  Čestný název:
  Honorary Name:

  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  1) V některých publikacích je uváděna pod názvem 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Je to však pouze neoficiální pojmenování z důvodu dislokace jednotek divize na území Velkopolska.
  -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  wapedia.mobi
  http://zecernia.com/html/?p=1184
  Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, MON, Warszawa 1982
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70615#386545Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Przyjałkowski, Zdzisław Wincenty (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Skroczyński, Albin (pułkownik)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Drotlew, Józef Edward (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Budek, Marian Edmund (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Walusz, Józef (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Paszotta, Jan Kazimierz (major)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Starkiewicz, Bohdan Tadeusz (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Polny, Stanisław Marian (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Pawlik-Gwozdecki, Bolesław (kapitan)
  dowódca 59 Pułku Piechoty velitel 59. pěšího pluku Commander of 59th Infantry Regiment Mirgałowski, Bolesław (pułkownik)
  dowódca 61 Pułku Piechoty velitel 61. pěšího pluku Commander of 61st Infantry Regiment Sobolta, Franciszek Hugo (podpułkownik)
  dowódca 62 Pułku Piechoty velitel 62. pěšího pluku Commander of 62nd Infantry Regiment Heilman, Kazimierz Roman (podpułkownik)
  dowódca 15 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 15. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 15th Light Artillery Regiment Stachowicz, Wojciech (pułkownik)
  dowódca kompanii łączności 15 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 15. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 15th Infantry Division Dąbrowicki de Gromoboy, Tadeusz Władysław (kapitan)

  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70615#393075Verze : 0
  MOD