18. pěší divize [1921-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 495 příspěvků vloženo, 2028 editováno a 495 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

18. pěší divize [1921-1939]

18 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  18. pěší divize 18th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  18 Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.12.1921
  Předchůdce:
  Predecessor:
  18. pěší divize [1919-1921] 18th Infantry Division [1919-1921]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  18. pěší divize [1939-1939] 18th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast I [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 Corps District No. I
  Dislokace:
  Deployed:
  01.12.1921-24.08.1939 Łomża

  Velitel:
  Commander:
  01.12.1921-01.06.1922 Wolgner, Jan (pułkownik piechoty)
  DD.07.1922-DD.06.1923 Jastrzębski, Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od DD.05.1922))
  01.07,1923-17.04.1924 Sopotnicki, Józef (pułkownik Sztabu Generalnego)
  17.04.1924-13.07.1924 v zastoupení Becker, Józef (pułkownik piechoty/generał brygady (od 13.07.1923))
  13.07,1924-28.08.1924 v zastoupení Sopotnicki, Józef (pułkownik Sztabu Generalnego)
  01.09.1924-01.07.1925 Pożerski, Olgierd (generał brygady)
  23.10.1925-18.02.1929 Majewski, Mikołaj (generał brygady)
  18.02.1929-20.07.1939 Młot-Fijałkowski, Czesław (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1930))
  20.07.1939-24.08.1939 Kossecki, Stefan (pułkownik dyplomowany)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.12.1921-DD.09.1933 ?
  DD.09.1933-DD.05.1936 Noël, Bronisław Antoni Marian (major dyplomowany)
  DD.05.1936-DD.MM.1938 ?
  DD.MM.1938-DD.MM.1939 Sołodkowski, Marian (podpułkownik dyplomowany)
  DD.MM.1939-DD.MM.1939 Rozwadowski, Władysław (podpułkownik dyplomowany)
  DD.MM.1939-24.08.1939 Pluta-Czachowski, Kazimierz (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  01.12.1921-24.08.1939 33. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 42. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 71. pěší pluk [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 18. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 18. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 18. pěší divize [193R-1939]
  29.07.1937-24.08.1939 18. těžký dělostřelecký oddíl [1937-1939]
  23.05.1937-14.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 18. pěší divize [1937-1939]


  01.12.1921-24.08.1939 33rd Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 42nd Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-24.08.1939 71st Infantry Regiment [1921-1939]
  01.12.1921-31.12.1931 18th Field Artillery Regiment [1921-1931]
  31.12.1931-14.08.1939 18th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-14.08.1939 Telegraphic Company of 18th Infantry Division [193R-1939]
  29.07.1937-24.08.1939 18th Heavy Artillery Battalion [1937-1939]
  23.05.1937-14.08.1939 Sapper and Pioneer Centre of 18th Infantry Division [1937-1939]
  Čestný název:
  Honorary Name:

  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  -Poznámka:
  Note:

  -
  -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  http://wapedia.mobi/pl/18_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
  Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Ajaks, Pruszków 1997
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70618#387090Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Młot-Fijałkowski, Czesław (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Hertel, Aleksander (pułkownik artylerii)
  dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Bigo, Jan Witold (pułkownik dyplomowany artylerii)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Sołodkowski, Marian (podpułkownik dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Karpiński, Kazimierz (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Stroiński, Jan I (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Wyrzykowski, Hipolit (rotmistrz kawalerii)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Błoński, Tadeusz Klemens (major)
  oficer taborowy vozatajský důstojník Gąsior, Franciszek Jerzy (kapitan)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Błaszczyński, Antoni Marian (kapitan)
  dowódca 33 Pułku Piechoty velitel 33. pěšího pluku Commander of 33rd Infantry Regiment Stanek, Lucjan Piotr (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 42 Pułku Piechoty velitel 42. pěšího pluku Commander of 42nd Infantry Regiment Malinowski, Wacław (podpułkownik)
  dowódca 71 Pułku Piechoty velitel 71. pěšího pluku Commander of 71st Infantry Regiment Dżulyński, Orest Teodor (pułkownik dyplomowany)
  dowódca 18 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 18. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 18th Light Artillery Regiment Sztark, Witold (podpułkownik)
  dowódca 18 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 18. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 18th Heavy Artillery Battalion Brzozowski, Władysław IV (podpułkownik)
  dowódca kompanii łączności 18 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 18. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 18th Infantry Division Kühnbeck, Leon (kapitan)
  dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 18 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 18. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 18th Infantry Division Hurko-Romeyko, Stefan Mustafa (major)

  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70618#393193Verze : 0
  MOD