19. pěší divize [1922-1939]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 475 příspěvků vloženo, 1660 editováno a 2508 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

19. pěší divize [1922-1939]

19 Dywizja Piechoty

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  19. pěší divize 19th Infantry Division
  Originální název:
  Original Name:
  19 Dywizja Piechoty
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  24.03.1922
  Předchůdce:
  Predecessor:
  19. pěší divize branné moci Střední Litvy [1921-1922] 19th Infantry Division Military Forces of Central Lithuania[1921-1922]
  Datum zániku:
  Disbanded:
  24.08.1939
  Nástupce:
  Successor:
  19. pěší divize [1939-1939] 19th Infantry Division [1939-1939]
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  24.03.1922-24.08.1939 Sborová oblast III [1921-1939]
  24.03.1922-24.08.1939 Corps District No. III
  Dislokace:
  Deployed:
  24.03.1922-24.08.1939 Vilno

  Velitel:
  Commander:
  24.03.1922-17.03.1927 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od 15.08.1924))
  17.03.1927-19.06.1931 Kasprzycki, Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od 01.01.1929))
  19.06,1931-DD.04.1936 Godziejewski, Eugeniusz (pułkownik Sztabu Generalnego)
  17.04.1936-24.08.1939 Kwaciszewski, Józef (pułkownik piechoty/generał brygady (od DD.DD.1938))
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  24.03.1922-DD.01.1923 ?
  DD.01.1923-DD.06.1925 (?) Chmura, Władysław (kapitan Sztabu Generalnego)
  DD.06.1925-DD.10.1926 Freund-Krasicki, Mikołaj (podpułkownik Sztabu Generalnego)
  DD.10.1926-DD.MM.RRRR ?
  DD.MM.RRRR-24.08.1939 Rudnicki, Tadeusz II (podpułkownik dyplomowany)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  24.03.1922-24.08.1939 77. pěší pluk [1922-1939]
  24.03.1922-24.08.1939 85. střelecký pluk [1922-1939]
  24.03.1922-24.08.1939 86. pěší pluk [1922-1939
  24.03.1922-31.12.1931 19. polní dělostřelecký pluk [1922-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 19. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 19. pěší divize [193R-1939]


  24.03.1922-24.08.1939 77th Infantry Regiment [1922-1939]
  24.03.1922-24.08.1939 85th Rifle Regiment [1922-1939]
  24.03.1922-24.08.1939 86th Infantry Regiment [1922-1939]
  24.03.1922-31.12.1931 19th Field Artillery Regiment [1922-1931]
  31.12.1931-24.08.1939 19th Light Artillery Regiment [1931-1939]
  DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 19th Infantry Division [193R-1939]
  Čestný název:
  Honorary Name:

  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:

  -
  -
  Zdroje:
  Sources:

  http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
  http://wapedia.mobi/pl/19_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
  Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
  Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Jaks, Pruszków 2003
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70619#387179Verze : 0
  MOD
  Avatar

  Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
  Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
  Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
  Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
  dowódca dywizji velitel divize Division Commander Kwaciszewski, Józef (generał brygady)
  dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Pełczyński, Tadeusz Walenty (pułkownik dyplomowany)
  dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Robakiewicz, Edward Aleksander (pułkownik artylerii)
  szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Rudnicki, Tadeusz II (podpułkownik dyplomowany)
  oficer do zleceń ordonanční důstojník Orderly Officer Szczekowski, Kazimierz (major dyplomowany)
  I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Krzyżanowski, Jan (kapitan dyplomowany)
  II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Pieślak, Michał (kapitan)
  komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Gawrylkiewicz, Mieczysław (major kawalerii)
  szef saperów velitel ženijního vojska Chief of Engineers Staszewski, Józef I (major saperów)
  dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer vacat
  oficer taborowy vozatajský důstojník Nowicki Stanisław XI (rotmistrz kawalerii)
  oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Woźniak, Jan (kapitan)
  dowódca 77 Pułku Piechoty velitel 77. pěšího pluku Commander of 77th Infantry Regiment Majewski, Wiktor Adam (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 85 Pułku Strzelców velitel 85. střeleckého pluku Commander of 85th Rifle Regiment Kruk-Śmigla, Jan (podpułkownik dyplomowany)
  dowódca 86 Pułku Piechoty velitel 86. pěšího pluku Commander of 86th Infantry Regiment Peszek, Walenty (podpułkownik)
  dowódca 19 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 19. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 19th Light Artillery Regiment Pichl, Leon Józef Marian (pułkownik)
  dowódca kompanii łączności 19 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 19. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 19th Infantry Division Piniewski, Stefan (kapitan)

  Zdroje:
  Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/70619#393194Verze : 0
  MOD