Řád meče

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 440 příspěvků vloženo, 1694 editováno a 1878 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád meče

Order of the Sword

Svärdsorden

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád meče Order of Sword
  Název v originále:
  Original Name:
  Svärdsorden
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  23.02.1748
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  1. komandér velkokříže
  2. komandér 1. třídy
  3. komandér
  4. rytíř 1. třídy
  5. rytíř
  6. odznak meče
  7. stříbrná medaile
  Commander Grand Cross
  Commander 1st Class
  Commander
  Knight 1st Class
  Knight
  Badge of sword
  Silver medal
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Paul Hieronymussen : Orders, medals and decorations of Britain and Europe, London 1966
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#407645Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád meče rytíř 1. třídy Order of Sword Knight 1st Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Svärdsorden Riddare av 1. klass
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  23.02.1748
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#407648Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád meče rytíř Order of Sword Knight
  Název v originále:
  Original Name:
  Svärdsorden Riddare
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  23.02.1748
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#407649Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Královský řád meče (Kungliga Svärdsorden)

  Švédský řád, udělovaný původně důstojníkům za statečnost a zvláště dlouhou nebo užitečnou službu v míru i během války. Později se stal více méně povinným řádem pro důstojníky, kteří odsloužili pevně stanovenou dobu. Byl udělován také cizincům.
  Založil jej švédský král Frederick I. 23. února 1748 a nahradil jím starší řád z 12. století. Původně měl pouze 3 stupně, později byl rozšířen a byly přidány další insignie, které byly udělovány i poddůstojníkům a mužstvu.
  Od roku 1974 se již Řád neuděluje, i když formálně stále existuje a jeho hlavou je vždy úřadující švédský král.


  Mottem řádu je heslo "Pro patria" (Za vlast).


  Kungliga Svärdsorden má v mírové době 5 stupňů:
  -Komandér Velkého kříže - nosí odznak na řetězu kolem krku nebo na šerpě přes pravé rameno a hvězdu na levé straně hrudi
  -Komandér 1. třídy - nosí odznak na stuze kolem krku a hvězdu na levé straně hrudi
  -Komandér - nosí odznak na stuze kolem krku
  -Rytíř 1. třídy - nosí odznak na stužce na levé straně hrudi
  -Rytíř - nosí odznak na stužce na levé straně hrudi


  V roce 1788 král Gustav III. přidal k řádu další dva stupně, udělované pouze během války (naposled v letech 1813-15).
  -Rytíř Velkého kříže 1. třídy - nosí odznak na stuze kolem krku a hvězdu na levé straně hrudi
  -Rytíř Velkého kříže - nosí odznak na stuze kolem krku a hvězdu na levé straně hrudi


  26.června 1850 vznikla ještě přidružená vyznamenání, "Svärdstecken" (Odznak meče), udělované poddůstojníkům a "Svärdsmedaljen" (Medaile meče) pro mužstvo. Držitel tohoto vyznamenání byl nazýván "svärdsman" (mečník) a udělovalo se za 16 let služby.


  v roce 1952 byla k Řádu přidána speciální vyznamenání. Byla udělována pouze během války
  -Zlatý válečný kříž Řádu meče
  -Stříbrný válečný kříž Řádu meče
  -Bronzový válečný kříž Řádu meče
  Byla nošena na stejné stužce jako Řád meče


  Od roku 1952 mohly Řád obdržet i ženy, které nosily titul Člen Řádu meče.  Řetěz Řádu je zlatý, s jedenácti modře smaltovanými meči obtočených pásem a devíti štíty


  Odznak Řádu je úhlopříčný, bíle smaltovaný maltézský kříž, stříbrný pro stupeň Rytíř a zlatý nebo pozlacený pro stupeň Rytíř 1.třídy a vyšší. Mezi rameny kříže jsou umístěny královské koruny. Ve středu kříže je na lícové straně umístěn modře smaltovaný disk se vzpřímeným mečem mezi třemi korunami, na rubové straně modře smaltovaný disk se vzpřímeným meče procházejícím skrz vavřínový věnec a latinské heslo "Pro Patria". Na vrcholu odznaku je umístěna královská koruna a dva zkřížené, modře smaltované meče s hroty dolů, umístěné mezi korunou a mečem.
  Pro stupeň Komandér Velkého kříže, Komandér 1.třídy a Komandér jsou na spodní straně mezi rameny kříže umístěny ještě dva zkřížené, modře smaltované meče s hroty dolů a na obou stranách kříže, mezi jeho rameny, po jednom modře smaltovaném meči.


  Odznak meče je podobný stříbrnému Odznaku Řádu pro stupeň Rytíř, kříž však není bíle smaltován.


  Medaile meče je zlatá nebo stříbrná medaile s královskou korunou na vrcholku, na lícové straně ve středu je zobrazen vzpřímený meč mezi třemi korunami, po obvodu je nápis "KONUNG OCH FÄDERNESLAND", na rubu pak nápis "FÖR KRIGSMANNA FÖRTJENSTER"


  Hvězda Řádu je stříbrný maltézský kříž s modře smaltovaným centrálním diskem, na kterém je umístěn vzpřímený meč mezi třemi korunami. Pro stupeň Komandér Velkého kříže má ještě mezi rameny kříže zlaté koruny a krátké stříbrné trojúhelníkové paprsky kříž je nepatrně větší.


  Hvězda pro stupeň Rytíř Velkého kříže 1.třídy má tvar zkřížených mečů s hroty nahoru.


  Hvězda pro stupeň Rytíř Velkého kříže má tvar vzpřímeného meče.


  Vynamenání Zlatého, Stříbrného a Bronzového válečného kříže jsou vyrobeny z příslušného kovu, mají tvar neemailovaného úhlopříčného maltézského kříže, položeného na vzpřímeném meči. V centru kříže je oválný disk se třemi královskými korunami.


  Stužka řádu je žlutá, s modrými proužky na okraji.  zdroje:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Sword
  pl.wikipedia.org
  revens.com
  www.medal-medaille.com
  www.medals.org.uk/sweden/sweden002.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#254380Verze : 0
  Avatar
  Královský řád meče (Kungliga Svärdsorden) - stupeň Komandér  zdroj:
  revens.com

  stupeň Komandér - rub

  stupeň Komandér - líc
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#254513Verze : 0
  Avatar
  Královský řád meče (Kungliga Svärdsorden) - stupeň Komandér 1.třídy  zdroj:
  revens.com

  hvězda pro stupeň Komandér 1.třídy - rub

  hvězda pro stupeň Komandér 1.třídy - líc

  odznak pro stupeň Komandér 1.třídy - rub

  odznak pro stupeň Komandér 1.třídy - líc
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#254515Verze : 0
  Avatar
  Královský řád meče (Kungliga Svärdsorden) - stupeň Komandér Velkého kříže  zdroj:
  revens.com
  http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Sword

  Řetěz, hvězda a odznak pro stupeň Komandér Velkého kříže

  hvězda pro stupeň Komandér Velkého kříže - rub

  hvězda pro stupeň Komandér Velkého kříže - líc

  odznak pro stupeň Komandér Velkého kříže - detail

  odznak pro stupeň Komandér Velkého kříže na šerpě
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#254518Verze : 0
  Avatar
  Královský řád meče (Kungliga Svärdsorden) - Zlatý, Stříbrný a Bronzový válečný kříž Řádu meče  Kříže se liší pouze materiálem, z nějž jsou vyrobeny  zdroj:
  www.medalj.nu/ribbon_list.asp?showgroups=A-L

  válečný kříž Řádu meče - líc
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#254650Verze : 0
  Avatar
  Řád Meče
  Svärdsorden


  Historie řádů Švédského království je jednak starobylá a poměrně složitá. Proto i toto povídání je jen úvodem do problematiky a historie řádu a vyznamenání s tím, že časem se nám podaří i tuto oblast doplnit či rozšířit .
  .
  Základní fakta :


  Řád založil pro své věrné rytíře zakladatel dynastie Vasa, švédský král Gustav I. Vasa ( 1523 -1560 ), dle doložitelných pramenů již v roce 1522 .


  Byl to však další švédský panovník, Frederik I. ( dynastie Vasa 1720 – 1751 ), který roku 1748 znovuvzkřísil tento řád, kterému určil postavení, řád i hiaerchii, upřesnil řádový statut a rozhodl, že řád bude vojenským záslužným řádem udělovaným důstojníkům za statečnost, odvahu a zásluhy o královský dům a to jednak v době míru, ale především za zásluhy na poli válečném. Je celkem zajímavé, že řád bylo možno udělit v návaznosti na dosaženou hodnost vojáka s přihlédnutím k jeho zásluhám při dosažení věkové hranice výsluhy stanovené pro jeho hodnost. Přesto si tento řád zachoval svoji vážnost a nebyl udělován inflačně .


  Jako zajímavost k řádu přináleží i miniaturní meč, který byl nošený s klenotem a hvězdou a nosil se přišitý na uniformě, těsně pod řádovou hvězdou .


  Dovolil jsem si jen navázat na vzorně zpracovaný příspěvek pana kolegy, který snad nemá chybku. Jen přidávám několik dalších postřehů a snad nebude od věcí citovat i z nádherného katalogu, který k výstavě Krása evropské faleristiky zpracoval Dr. Fidler :


  „ Systém švédských vyznamenání se plně rozvinul do poloviny 19. století a zůstal zachován až do sedmdesátých let 20. století. Tehdy však došlo k zásadním změnám, švédské řády se přestaly udělovat domácím občanům a zahraničním státním příslušníkům se v současné době uděluje jen Řád polární hvězdy. Řád Serafínu se vrátil ke svému původnímu dynastickému charakteru a je udělován pouze příslušníkům panovnických rodů. „


  Literatura je uvedena v úvodní části článku .


  Poznámka :


  S řádem Serafínů a Severní hvězdy se seznámíme co nejdříve .

  Řád býval doplněný mečem , který se našíval na uniformu !

  Obraz krále , řád Meče je doplněný malým našitým mečem . král má na krku Řád Karla XII .
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#350648Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Řád meče rytíř
  Order of Sword Knight
  Svärdsorden Riddare
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1911 Paris, Marie-Constantin-Robert
  DD.MM.RRRR Thimmig, Wolfgang
  Celkem : 2
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#415207Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád meče - komander Order of Sword - Commander
  Název v originále:
  Original Name:
  Kommendör Svärdsorden
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.RRRR
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4rdsorden
  https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Sword
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72107#564361Verze : 0
  MOD