Zdravotní zásobovací základna [RRRR-2008]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 831 příspěvků vloženo, 3009 editováno a 1909 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Zdravotní zásobovací základna [RRRR-2008]

Medical Supply Base / Zdravotnícka zásobovacia základňa

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Zdravotní zásobovací základna Medical Supply Base
  Originální název:
  Original Name:
  Zdravotnícka zásobovacia základňa
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  DD.MM.RRRR
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  01.05.2008
  Nástupce:
  Successor:
  Odbor zásobovania zdravotníckym materiálom Vojenskej nemocnice Ružomberok Odbor zásobovania zdravotníckym materiálom Vojenskej nemocnice Ružomberok
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  DD.MM.RRRR-01.12.2007 Veliteľstvo logistiky
  01.12.2007-01.05.2008 Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
  DD.MM.RRRR-01.12.2007 Logistics Command
  01.12.2007-01.05.2008 Medical Command
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.2005-01.05.2008 Liptovský Mikuláš , kasárna Pod stráněmi

  Velitel:
  Commander:
  DD.MM.RRRR-01.05.2008 Schiffer, Pavol (Podplukovník)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Čestný název:
  Honorary Name:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72954#307249Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Znak Zdravotníckej zásobovacej základne priznaný Nariadením ministra obrany SR č. 19/2008.

  Zdravotnícka zásobovacia základňa
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72954#307262Verze : 0
  MOD
  Avatar
  POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY ZZZ Liptovský Mikuláš:


  - Zabezpečovanie útvarov a zariadení OS SR zdravotníckym materiálom
  - Komplexná starostlivosť o zdravotnícky materiál bežného použitie, preberanie, ukladanie, skladovanie, ošetrovanie, obmeny a návrhy na vyradenie.
  - Zásobovanie útvarov a zariadení OS SR zdravotníckym materiálom, prístrojmi na základe požiadaviek ÚVZ.
  - Nákupy materiálu v rámci právomoci.
  - Vytváranie, udržiavanie a výdaj určených zásob liečiv a očkovacích látok.
  - Komplexná starostlivosť o materiál NZ, preberanie, ukladanie, skladovanie, ošetrovanie, obmeny a návrhy na vyradenie.
  - Obmena expirujúceho materiálu.
  - Vytváranie, kompletizácia a udržiavanie noriem a zásob ZM podľa TP a osobitných nariadení.
  - Preberanie a vydávanie zdravotníckej techniky útvarom a zariadeniam OS SR.
  - Zostavovanie a predkladanie návrhov na prebytočný zdravotnícky materiál sústreďovaný v ZZZ a zabezpečovanie jeho ponuky na odpredaj cestou ÚIA.
  - Sústreďovanie zdravotníckeho v II. a v III kategórii od útvarov OS SR, posudzovanie jeho kvality, predkladanie návrhov na neupotrebiteľnosť, organizácia jeho likvidácie.
  - Vykonávanie štátneho odborného technického dozoru a bežných opráv zdravotníckej techniky.
  - Vedenie centrálnej evidencie zdravotníckeho materiálu triedy v programe SAP R/3.
  - Účtovanie zdravotníckehomateriálu pre útvary a zariadenia OS SR (do doby vzniku SCMM VeLog a od 1.12.2007 do zániku základne)
  - Vystavovanie účtovných dokladov zdravotníckeho materiálu.
  - Katalogizácia zdravotníckeho materiálu, zatrieďovanie materiálu podľa klasifikácie produkcie a určovanie odpisových sadzieb v súčinnosti so systémom štátnej pokladnice.
  - Školenia materiálových hospodárov zdravotníckeho materiálu v oblasti účtovníctva a evidencie v zmysle zákona 563/91 Z.z. v znení neskorších noviel.
  - Kontrolovanie správnosti a úplnosti vedenia evidencie zdravotníckeho materiálu v pôsobnosti OS SR.
  - Sledovanie údajov o technickom stave zdravotníckej a veterinárskej techniky.
  - Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických a tlakových zariadení na zdravotníckej technike ZZZ.
  - Vykonávanie prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických a tlakových zariadení na zdravotníckej technike v útvaroch a zariadeniach OS SR na základe spracovaného plánu.
  - Vykonávanie školení a skúšok obslúh poľnej zdravotnej techniky, vydávanie osvedčení.
  - Plnenie kyslíkových fliaš.
  - Vypracovávanie odborných technických posudkov.
  - Kontrola nemocničných lekárni z hľadiska dodržiavania ustanovení vyhlášky MZ SR č. 198/2001.
  - Kontrola zabezpečovania kvality a uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok v ambulanciách lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení OS SR.
  - Pravidelná kontrola kvality čistenej vody lekárni.
  - Analýza odobratých vzoriek.
  - Spolupráca s ŠÚKLom Bratislava.
  - Organizovanie kontroly dodržiavania zákonov pri manipulácii s omamnými látkami a prekurzormi.
  - Poskytovanie podkladov o naplnenosti zásob zdravotníckeho materiálu v rámci rezortu obrany z dôvodu ich optimalizácie.
  - Podieľanie sa na spracovaní podkladov do zdravotníckych materiálových predpisov a zásadných noriem s dôsledkom na zdravotnícke materiálové zabezpečenie OS SR v mieri a počas vojny.
  - Vystavovanie znaleckých posudkov pri oceňovaní zdravotníckeho a veterinárskeho materiálu.
  - Poskytovanie podkladov na plánovanie centrálneho obstarávania zdravotníckeho materiálu.
  - V spolupráci s VTÚ Liptovský Mikuláš, podieľanie sa na výskumných úlohách Zdravotníckej služby SR


  Zdroj: www.vsvap.mil.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/72954#258594Verze : 0
  MOD