SSBN - Benjamin Franklin

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 439 příspěvků vloženo, 1866 editováno a 469 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SSBN - Benjamin Franklin

Benjamin Franklin class

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Benjamin Franklin Benjamin Franklin
  Originální název:
  Original Name:
  Benjamin Franklin
  Kategorie:
  Category:
  raketonosná ponorka s nukleárním pohonem submersible ship, ballistic missile, nuclear powered (SSBN)
  Přehled vyrobených plavidel:
  Summary of Built Boats:
  SSBN-640 USS Benjamin Franklin
  SSBN-641 USS Simon Bolivar
  SSBN-642 USS Kamehameha
  SSBN-643 USS George Bancroft
  SSBN-644 USS Lewis and Clark
  SSBN-645 USS James K. Polk
  SSBN-654 USS George C. Marshall
  SSBN-655 USS Henry L. Stimson
  SSBN-656 USS George Washington Carver
  SSBN-657 USS Francis Scott Key
  SSBN-658 USS Mariano G. Vallejo
  SSBN-659 USS Will Rogers
  Posádka:
  Crew:
  150 1)
  14 důstojníků / officiers & 15 poddůstojníků / NCO's & 121 námořníků / seamen
  2x ("Zlatá" & "Modrá" / "Gold" & "Blue")
  Technické údaje:
  Technical Data:
   
  Standardní výtlak:
  Standard Displacement:
  7366 t 7250 long tons
  Plný výtlak:
  Full Load Displacement:
  - -
  Výtlak pod hladinou:
  Submerged Displacement:
  8382 t 8250 long tons
  Délka:
  Length:
  129.54 m 425ft
  Šířka:
  Beam:
  10.06 m 33ft
  Ponor:
  Draught:
  9.60 m 31ft 6in
  Pohon:
  Propulsion:
   
  Typ:
  Type:
  1x tlakovodní jaderný reaktor S5W
  2x parní turbína
  1x Pressurized Water Nuclear Reactor S5W
  2x steam turbines
  Výkon:
  Power:
  11185.5 kW při ? ot/min 15000 bhp at ? rpm
  Šrouby:
  Propellers:
  1
  Zásoba paliva:
  Fuel Load:
  - 2) - 3)
  Výkony:
  Performance:
   
  Rychlost na hladině:
  Surfaced Speed:
  37 km/h 20 kt
  Rychlost pod hladinou:
  Submerged Speed:
  46.3 km/h 25 kt
  Dosah na hladině:
  Surfaced Range:
  - 4) km při rychlosti 37 km/h - 4) nm at speed 20 kt
  Dosah pod hladinou:
  Submerged Range:
  - 4) km při rychlosti 46.3 km/h - 4) nm at speed 25 kt
  Maximální hloubka ponoření:
  Maximum Depth:
  457 m 1500 ft
  Výzbroj a vybavení:
  Armament and Equipment:
   
  Výzbroj:
  Armament:
  16x vertikální silo
  - 16x balistická řízená střela UGM-27C Polaris A-3, poté UGM-73A Poseidon C-3 a později UGM-96A Trident I C-4


  4x torpédomet ráže 533 mm v přídi
  - 12x torpédo Mk-14, Mk-16, Mk-37, Mk-45 ASTOR, Mk-48 anebo řízené střely UUM-44A SUBROC
  16x Vertical Silo
  - 16x Ballistic Missile UGM-27C Polaris A-3, then UGM-73A Poseidon C-3 and later UGM-96A Trident I C-4


  4x Torpedo-tube cal 21" in bow
  - 12x torpedo Mk-14, Mk-16, Mk-37, Mk-45 ASTOR, Mk-48 or Missiles UUM-44A SUBROC
  Vybavení:
  Equipment:
  Radary
  - přehledový-vyhledávací: AN/BPS-11A
  - navigační: AN/BPS-15


  Sonary
  - aktivní: AN/BQS-4
  - pasivní: AN/BQR-7
  - pasivní vlečné pole: AN/BQR-15
  - pasivní: AN/BQR-21


  Ostatní
  - satelitní komunikační terminál: AN/WSC-3
  - systém řízení palby torpéd: Mk.113 Mod.9
  - námořní inerciální navigační systém: SINS Mk.2 Mod.4
  Radars
  - Surface-search: AN/BPS-11A
  - Navigation: AN/BPS-15


  Sonars
  - Active: AN/BQS-4
  - Passive: AN/BQR-7
  - Passive Towed Array: AN/BQR-15
  - Passive: AN/BQR-21


  Others
  - Satellite Communications Terminal: AN/WSC-3
  - Torpedo Fire Control System: Mk.113 Mod.9
  - Naval Inercial Navigation System: SINS Mk.2 Mod.4
  Uživatelské státy:
  User States:
  Poznámka:
  Note:
  1) alternativní zdroj: 168


  2) palivové tyče


  4) neomezený
  1) Alternative Source: 168


  3) Nuclear Fuel Rods


  4) Unlimited
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/73524#260887Verze : 0
  MOD
  Avatar
  SSBN - BENJAMIN FRANKLIN  Historie
  Ponorky třídy Benjamin Franklin jsou sesterskými plavidly třídy Lafayette. Není možné plavidla obou tříd od sebe vizuálně rozlišit (ponorky jsou naprosto shodné). I přesto jsou ponorky od plavidla USS Benjamin Franklin brány jako samostatná třída. A to z důvodu provedení určitých změn ve vnitřním vybavení.


  Původní záměr postavit 16 plavidel byl přehodnocen a posléze bylo postaveno pouze 12 ponorek. Zbylá 4 plavidla byla stornována (jejich stavba nebyla vůbec zahájena).
  Stejně jako třída Lafayette byla i třída Benjamin Franklin od počátku konstruována pro střely nové generace - UGM-73A Poseidon C-3. Avšak do služby vstupovaly se staršími střelami UGM-27A Polaris A-3 na palubě. Ty byly vyjmuty a nahrazeny původně zamýšlenými střelami Poseidon na počátku 70. let 20. století, ihned poté co rakety Poseidon mohly být operačně nasazeny. Několik plavidel - USS Benjamin Franklin, USS Simon Bolivar, USS George Bancroft, USS Henry L. Stimson, USS Francis Scott Key a USS Mariano G. Vallejo - bylo na přelomu 70. a 80. let přezbrojeno na moderní a výkonnější střely nové generace UGM-96A Trident I C-4.


  S příchodem nové generace ponorek třídy Ohio byla plavidla třídy shledána jako zastaralá. S ohledem na odzbrojovací smlouvy bylo rozhodnuto třídu Benjamin Franklin nemodernizovat a vyřadit ji.
  Výjimkou byla 2 plavidla - USS Kamehameha a USS James K. Polk - pro ty nastal počátkem 90. let zlom, který změnil jejich roli v ponorkovém loďstvu U.S. Navy. Podobně jako u třídy George Washington a třídy Ethan Allen byly vyjmuty balistické střely a některé šachty zapečetěny. Na rozdíl od starších ponorek 2 výše uvedených tříd se plavidla mohla do určité míry srovnávat se staršími útočnými/stíhacími ponorkami. Avšak skutečným posláním ponorek nebylo stíhání nepřátelských plavidel, ale přeprava a vysazování speciálních jednotek diverzního učení (mohly nést až 70 příslušníků námořních komand US Navy SEAL). Přesto i ony byly po několika letech služby vyřazeny a poslány k sešrotování (recyklaci).


  V 90. letech byl ze všech ponorek třídy Benjamin Franklin, kromě 2 výše zmíněných plavidel, vyjmut reaktor a byly sešrotovány.  Popis
  Koncepčně je třída Benjamin Franklin přímým pokračovatelem třídy Lafayette s jedinou výraznou změnou. Tou je upravené strojní zařízení.


  Trup je výrazně protáhlého kapkovitého tvaru. Jako většina ponorek nesoucích SLBM i tato třída má na vrchu trupu tzv. hrb. Ten je však na rozdíl od předcházejících tříd (viz. třída George Washington a třída Ethan Allen) málo výrazný a čelní přechod je plně zapuštěn do kapkovitého trupu. Zadní přechod na samotný trup ponorky je charakteristický mírným "zubem". Velitelská věž hydrodynamického kapkovitého průřezu je výrazná, nesoucí hloubková kormidla a vysoká (+/- 6-8 metrů). Na zádi plavidla jsou konvenční směrová kormidla ve tvaru +, s velkým vrchním svislým kormidlem.


  Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji 143 příslušníků U.S. Navy (dle jiného zdroje až 168). Z toho je 13 důstojníků a zbylých 130 mužů tvoří řadoví námořníci a poddůstojníci. Pro každou ponorku existovaly ve skutečnosti 2 kompletní posádky, tzv. "Zlatá" a "Modrá". To umožňovalo maximální využití času ponorky a přitom mít neustále čerstvou posádku (ponorka zbytečně nekotví u břehu, zatímco posádka odpočívá). Tato koncepce se stala standardem a je využívána dodnes.


  Pohon pod i na hladině zajišťuje tlakovodní jaderný reaktor s nuceným oběhem S5W (vyvinutý a vyráběný korporací Westinghouse) společně se 2 parními turbínami o celkovém výkonu 15.000 koňských sil (přibližně 11.185 kW). A zde spočívá onen vyřčený hlavní rozdíl oproti třídě Lafayette. Veškeré strojní zařízení je upraveno nebo nově instalováno, a to z důvodů maximálního utišení hluku, který ponorka emituje do svého okolí. Ponorka má jednu lodní hřídel (v ose plavidla) zakončenou lodním šroubem. Stejně jako třída Lafayette je i třída Benjamin Franklin vybavena pomocným dieselelektrickým agregátem, který za pomocí šnorchlu (dýchací trubice) může přes pomocný lodní šroub nouzově a krátkodobě ponorku pohánět.


  Elektronické vybavení třídy Benjamin Franklin patrně nedoznalo výraznějších změn oproti třídě Lafayette. To zahrnuje hladinový-vyhledávací radar AN/BPS-11A a navigační radar AN/BPS-15. Ponorky mají též pestré sonarové vybavení skládající se z trupového aktivního-pasivního sonaru AN/BQS-4, z trupového pasivního pole AN/BQR-7 (se 3-mi 15 metrovými hydrofony), vlečného sonarového pole AN/BQR-15 a pasivního sonaru AN/BQR-21. Systém řízení palby torpéd je pravděpodobně stejný, jaký využíva třída Lafayette, a to Mk.113 Mod.9. Bojový operační systém nebyl zjištěn.


  Ponorky využívají patrně taktéž stejné satelitní spojení AN/WSC-3 a ponorkový inerciální navigační systém SINS Mk.2 Mod.4 (Submarine / Ship Inercial Navigation Systems) Jako u každé jiné ponorky, je i tato třída vybavena periskopem.


  Hlavní výzbrojí ponorek třídy Benjamin Franklin jsou balistické řízené střely mezikontinentálního doletu odpalované z ponorek (SLBM - Submarine / Sea-Launched Balistic Missile) a to UGM-73A Poseidon C-3. Ovšem na počátku služby byly prozatímně vybaveny střelami UGM-27C Polaris A-3, avšak jen přechodně. Za čas byly u 6-ti plavidel rakety UGM-73A Poseidon C-3 vyjmuty a ponorky byly přezbrojeny na mnohem modernějšími a výkonnějšími střelami UGM-96A Trident I C-4. Ke konci služby potkal 2 ponorky podobný osud jako některá plavidla třídy George Washington a Ethan Allen. Plavidla USS Kamehameha a USS James K. Polk byla překlasifikována a přestavěna na útočné/stíhací nukleární ponorky - SSN. Mezikontinentální balistické střely byly vyjmuty a část šachet zaplněna balastní zátěží.


  Samozřejmostí je vybavení plavidel třídy Benjamin Franklin torpédomety. Ty jsou umístěny v přídi v počtu 4 kusů ve standardní ráži 533 mm. Zásoba byla 12 kusů torpéd Mk-14, Mk-16 nebo Mk-37 nebo Mk-45 ASTOR (torpédo s nukleární hlavicí) nebo Mk-48 (popřípadě jejich kombinace). Pravděpodobně však byly ve výzbroji i protiponorkové řízené střely UUM-44A SUBROC. Není známo zda plavidla nesla protilodní nebo protizemní řízené střely (vyjma výše uvedených střel SLBM). Mohla však nosit a i klást miny (jako většina ponorek).
  Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; http://www.ssbn640.com/ ; dále z knižních publikací Jane′s Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/73524#260889Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Plavidla třídy Benjamin Franklin


  zdroj: viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/73524#260890Verze : 0
  MOD