5. letecká stíhací divize [1952-1954]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 588 příspěvků vloženo, 2866 editováno a 2374 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

5. letecká stíhací divize [1952-1954]

5th Air Fighter Division

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  5. letecká stíhací divize 5th Air Fighter Division
  Originální název:
  Original Name:
  5. letecká stíhací divize
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.04.1952
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  01.11.1954
  Nástupce:
  Successor:
  5. stíhací letecká divize 5th Fighter Air Division
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  01.04.1952-01.11.1954 15. letecký stíhací sbor 01.04.1952-01.11.1954 15th Air Fighter Corps
  Dislokace:
  Deployed:
  01.04.1952-01.11.1954 Žatec, letiště /

  Velitel:
  Commander:
  01.04.1952-08.05.1952 Vosáhlo, Josef (Podplukovník)
  08.05.1952-DD.07.1952 Vosáhlo, Josef (Plukovník)
  DD.07.1952-24.10.1952 Vítek, Jaroslav (Major)
  24.10.1952-16.06.1953 Vítek, Jaroslav (Podplukovník)
  16.06.1953-DD.09.1954 Vítek, Jaroslav (Plukovník)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  01.04.1952-01.11.1954
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  01.04.1952-31.10.1954 11. letecký stíhací pluk
  01.05.1952-01.11.1954 Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
  01.09.1952-01.11.1954 17. letecký stíhací pluk
  01.01.1953-01.11.1954 5. letecká divizní opravna
  01.01.1953-01.11.1954 5. letecká spojovací rota
  01.01.1953-01.11.1954 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
  01.04.1954-01.11.1954 15. letecký stíhací pluk
  01.04.1952-31.10.1954 11th Air Fighter Regiment
  01.05.1952-01.11.1954 Command Post of 5th Air Fighter Division
  01.09.1952-01.11.1954 17th Air Fighter Regiment
  01.01.1953-01.11.1954 5th Air Signal Company
  01.01.1953-01.11.1954 5th Air Support Devices Company
  01.01.1953-01.11.1954 5th Divisional Air Repair
  01.04.1954-01.11.1954 15th Air Fighter Regiment
  Čestný název:
  Honorary Name:
  - -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  -
  Poznámka:
  Note:
  01.04.1952-01.11.1954 VÚ 8674 Žatec-
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, poválečná skupina, fond (5. letecká stíhací divize)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#275448Verze : 4
  MOD
  Avatar
  Na výnos MNO čj. 00663 – OMS ze 6.3.1952:
  Zřízeno Velitelství 5. letecké stíhací divize proudové v Žatci (5. lsdp)


  TMP - Osoby :„ Velitelství letecké stíhací divise proudové“: *MNO VL čj.0044294
  1 generál; 81 důstojníků; 34 podd. z povolání; 71 podd.. zákl. služby; 32 mužstvo; celkem vojáci: 219 + 2 obč. zaměstnanci.


  TMP – Letadla : 4 letouny bojové - stíhací proudový, 1 letoun školní pokračovací, 1 letoun spojovací jednomotorový a 1 spojovací letoun dvoumotorový dopravní.


  Zabezpečovací jednotky:
  - divizní opravna (POL-4)
  - spojovací rota
  až do 31.12.1952 tvořily organické součásti velitelství 5. lsdp
  - čety leteckých zabezpečovacích prostředků
  až do 31.12.1952 tvořily součáti letištního praporu.


  Ke dni 01.01.1953 byly Nařízením MNO čj. 0055964/OM zřízeny samostatné zabezpečovací útvary - pro 5. lsdp:
  5. letecká divizní opravna
  5. letecká spojovací rota
  5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (v nařízení ozn. jako "3.")


  Velitelský roj
  5. letecké stíhací divize proudové byl zřízen rozkazem VD č.06/1952 dnem 9.6.1952.


  První letouny velitelského roje (při zřízení):
  1x CS-102
  2x C-2B „Arado“: C-2B.559 a C-2B1.779
  1x B-36 “Mosquito“
  1x C-3B“Siebel“


  Označení příslušnosti letounů k velitelskému roji (do léta r. 1957):
  HE – 01 (velitel a ZV)
  HE – 02 (inspektor)
  HE – 03 (letovod)
  HE – 04 (střelecký)
  HE - 05 až po HE – 09 vyhrazeno pro další, zejména spojovací a cvičné letouny


  Dne 3.5.1952 vydal MNO gen. JUDr. Alexej Čepička nařízení pro vzdušnou obranu státního území. Stanovil síly a prostředky, vyčleněné k plnění úkolu.

  Bylo zřízeno:
  Ústřední velitelské stanoviště (ÚVS) v Praze (v Paláci Kotva),
  Pomocné velitelské stanoviště (PVS) na kopci Praha u Rožmitálu.
  Do konce r. 1952 byly organickou součásti velitelství letectva.


  K 01.01.1953 bylo zřízeno Ústřední velitelské stanoviště jako samostatný útvar.


  Také byla zřízena divizní velitelské stanoviště (DVS) u 3. lsdp Dobřany a 5. lsdp Žatec jako organická součast jejich velitelství.


  Pro 5. lsdp byla stanovena „síly a prostředky hotovosti“ takto:
  - na letišti Cheb: 2 letouny S-101,
  - na letišti Žatec: čtyři S-101 a dále dva páry S-102 od 15. lp.. „


  "Divizní velitelské stanoviště 5. lsdp"(DVS)
  Bylo zřízeno 01.05.1952 přímo na letišti (v objektu štábu divize).
  a
  Radiotechnické stanoviště (RTS)
  Bylo určeno k radiolokačnímu zabezpečení velení/navádění letounů divize.
  Mělo RL P-3A, identifikační soupravu NRZ-1 a 2x radiostanice "Jalta", LR-10PZ, LR-16.


  Zdroj: VHA/VÚA Praha

  Kopie nařízení o zřízení 5. lsdp Žatec
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#336815Verze : 0
  Avatar
  Okolnosti zrušení Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové :


  Na výnos MNO čj. 002524-OMS; 25. říjen 1954 Věc: Letecké útvary - reorganisace


  Dnem 1. listopadu 1954 II. Přejmenování ve smyslu polního řádu ČSLA a polního řádu letectva.
  (Náčelník gen. št. čs. armády genplk. Václav Kratochvíl v.r.)


  Velitelství 5. letecké stíhací divise proudové přejmenováno na: Velitelství 5. stíhací letecké divise
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#336900Verze : 0
  Avatar
  Přejmenování útvarů letectva od 1. listopadu 1954 - Nařízení MNO čj. 002524 -VL/OMS (25. říjen 1954)


  Zdroj: VÚA Praha (kopie listy 1 a 2)

  List 1

  List 2
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#336904Verze : 0
  Avatar
  Podle sdělení genmjr. v.v. Ing. Jaroslava Vítka "velel" 5. letecké stíhací divizi proudové:
  "od 1. srpna 1952 do 31. srpna 1954" a pak nastoupil do VAAZ Brno.
  ***


  Zápis o převzetí fce je z 31.7.1952
  (předání fce velitele 5. lsdp plk. let. Vosáhlo Josef – škpt. let. Vítek Jaroslav)

  Mj. uvádí stav letounů:
  - Velitelský roj 5. lsdp
  CS-102 : 1x; B-36 "Moquito": 1x; C-3 "Siebel" 1x; C-2B "Arado": 1x


  - 11. lspp
  S-101 : 11x; C-2B "Arado": 4x; K-68: 1x;


  - 15. lspp
  S-102 : 15x; C-2B "Arado": 4x;  Zdroj: VHA/VÚA Praha Fond č. 01229
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#374396Verze : 0
  Avatar
  Kopie "Tajného rozkazu č. 06" velitele 5. letecké divize


  1. Velitelský roj 5. LD - zřízení


  Zajímavou informaci poskytl "pra pamětník" pplk. v.v. Jaroslav Hochman
  (u velitelského roje 5. lsd od r. 1953 a "působil" u všech "štábních" rojů žateckých svazků, až po fci velitele 3. velitelské letky - do r. 1974):


  "K velitelskému roji byl přemístěn jako pilot na C-3 "Siebel" a s určitostí byl vybaven pro vlek "rukávu". ).

  Letoun B-36 "Mosquito" sloužil jako "cíl" pro cvičné "střelby" stihačům divize. U "roje" byl ještě počátkem r. 1953".

  Zdroj: VHA Praha Fond č. 01229
  Sdělení pplk. v.v. Jaroslava Hochmana

  Kopie Tajného rozkazu č. 06
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/74846#374483Verze : 0