SSN - Virginia

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 489 příspěvků vloženo, 1999 editováno a 492 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SSN - Virginia

Virginia class

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Virginia Virginia class
  Originální název:
  Original Name:
  Virginia class
  Kategorie:
  Category:
  útočná ponorka s nukleárním pohonem submersible ship, attack, nuclear powered (SSN)
  Přehled vyrobených plavidel:
  Summary of Built Boats:
  Block I
  USS Virginia (SSN-774)
  USS Texas (SSN-775)
  USS Hawaii (SSN-776)
  USS North Carolina (SSN-777)

  Block II
  USS New Hampshire (SSN-778)
  USS New Mexico (SSN-779)
  USS Missouri (SSN-780)
  USS California (SSN-781)
  USS Mississippi (SSN-782)
  USS Minnesota (SSN-783)

  Block III
  USS North Dakota (SSN-784)
  USS John Warner (SSN-785)
  USS Illinois (SSN-786)
  USS Washington (SSN-787)
  USS Colorado (SSN-788)
  USS Indiana (SSN-789)
  USS South Dakota (SSN-790)
  USS Delaware (SSN-791)

  Block IV
  USS Vermont (SSN-792)
  USS Oregon (SSN-793)
  USS Montana (SSN-794)
  USS Hyman G. Rickover (SSN-795)
  USS New Jersey (SSN-796)
  USS Iowa (SSN-797)
  USS Massachusetts (SSN-798)
  USS Idaho (SSN-799)
  USS Arkansas (SSN-800)
  USS Utah (SSN-801)

  Block V
  SSN-802
  SSN-803
  SSN-804
  SSN-805
  SSN-806
  SSN-807
  SSN-808
  SSN-809
  SSN-810
  SSN-811
  Posádka:
  Crew:
  132
  15 důstojníků a 117 členů mužstva / 15 Officers and 117 NCOs & Enlisted
  Technické údaje:
  Technical Data:
   
  Standardní výtlak:
  Standard Displacement:
  7173 t 7060 long tons
  Plný výtlak:
  Full Load Displacement:
  - t - long tons
  Výtlak pod hladinou:
  Submerged Displacement:
  7925 t 7800 long tons
  Délka:
  Length:
  114,91 m 377 ft
  Šířka:
  Beam:
  9,75 m 32 ft
  Ponor:
  Draught:
  9,75 m 32 ft
  Pohon:
  Propulsion:
   
  Typ:
  Type:
  tlakovodní jaderný reaktor S9G
  - 2x parní turbína
  S9G Pressurized Water Nuclear Reactor
  - 2x Steam Turbine
  Výkon:
  Power:
  29828 kW při ? ot/min 40000 bhp at ? rpm
  Šrouby:
  Propellers:
  11)
  Zásoba paliva:
  Fuel Load:
  -2) t -2) long tons
  Výkony:
  Performance:
   
  Rychlost na hladině:
  Surfaced Speed:
  37 km/h 20 kt
  Rychlost pod hladinou:
  Submerged Speed:
  46,3+ km/h 25+ kt
  Dosah na hladině:
  Surfaced Range:
  -2) km při rychlosti 37 km/h -2) nm at speed 20 kt
  Dosah pod hladinou:
  Submerged Range:
  -2) km při rychlosti 46.3+ km/h -2) nm at speed 25+ kt
  Maximální hloubka ponoření:
  Maximum Depth:
  610 m 2000 ft
  Výzbroj a vybavení:
  Armament and Equipment:
   
  Výzbroj:
  Armament:
  4X torpédomet ráže 533 mm
  - torpéda Mk-48 ADCAP
  - protilodní řízené střely UGM-84D Harpoon
  - miny Mk-60 CAPTOR


  12x vertikální silo s řízenými střelami s plochou dráhou letu
  - UGM-109C Tomahawk
  - UGM-109D Tomahawk
  - UGM-109E Tomahawk
  4x 21-in Torpedo-tube
  - Mark 48 ADCAP Torpedo
  - UGM-84D Harpoon Anti-Ship Missile
  - miny Mark 60 CAPTOR


  12x VLS with Cruise Missiles
  - UGM-109C Tomahawk
  - UGM-109D Tomahawk
  - UGM-109E Tactical Tomahawk
  Vybavení:
  Equipment:
  AN/BPS-16(V)4 (navigační radar)


  LWWAA (pasivní sonarová soustava)
  TB-16 a TB-29A (sonarová vlečná pole)


  AN/UIQ-70 (systém řízení a velení)
  AN/WLY-1 (systém protiopatření)
  AN/BQQ-10(V4) (systém řízení a vyhodnocení dat ze sonaru)
  AN/BLQ-10(V) (systém pro vedení radioelektronického boje - ESM)
  přijímač GPS
  AN/BVS-1 (periskopy)
  AN/BPS-16(V)4 (Navigation Radar)


  LWWAA (Pasive Sonar Suit)
  TB-16 a TB-29A (Towed Array)


  AN/UIQ-70 (Command and Control System)
  AN/WLY-1 (Countermeasure System)
  AN/BQQ-10(V4) (Acoustic Rapid Commercial Off-The-Shelf Insertion)
  AN/BLQ-10(V) (Electronic Warfare)
  GPS Module
  AN/BVS-1 (Periscopes)
  Uživatelské státy:
  User States:
  Poznámka:
  Note:
  1) lodní šroub ukrytý v prstenci (systém "Pump-Jet-Propulser")
  2) neomezený
  1) Pump-Jet-Propulser
  2) Unlimited
  Zdroje:
  Sources:
  http://www.navy.mil/
  http://www.wikipedia.org/
  http://www.navysite.de/
  http://www.globalsecurity.org/
  http://www.navsource.org/
  http://www.naval-technology.com/
  http://www.gdeb.com/
  http://www.fas.org/
  Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
  Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
  Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
  Ponorky Současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75603#278704Verze : 2
  MOD
  Avatar
  SSN - VIRGINIA  Historie
  První novodobá konstrukce jaderné ponorky, která byla navržena po skončení studené války, to je třída Virginia. Pravě s ukončením studené války naplno vypluly na povrch výdaje za tehdy novou třídu Seawolf, která měla postupně nahradit třídu Los Angeles. Celkové náklady na stavbu 1 ponorky dosahovaly tehdy (ale i dnes) neuvěřitelných 2,765 miliardy USD (rok 1991), a proto bylo nemyslitelné postavit několik desítek ponorek této třídy. Aby nepřišly vynaložené prostředky vniveč, přistoupilo se ke stavbě 3 plavidel Seawolf, ale zároveň padlo rozhodnutí o vypsání nové soutěže na ponorku, která by nahradila třídu Los Angeles.


  Od nového plavidla již nebyla požadována pouze role klasické SSN (tedy stíhání nepřátelských ponorek), ale U.S. Navy chtělo co možná nejvíce flexibilní plavidlo, které by mohlo reagovat na jakékoli vzniknuvší situace. Bylo požadováno, aby plavidlo mohlo operovat v pobřežních (mělkých) vodách (což do doby příchodu třídy Virginia byla doména diesel-elektrických ponorek) stejně efektivně jako v hlubinách světového oceánu, aby mělo plavidlo schopnost útočit na pozemní cíle (z torpédometů i z vertikálních šachet), efektivně provádět protiponorkový (ASW) i protilodní boj, schopnost skrytě provádět pozorování, průzkum a zpravodajskou činnost (monitorování radiové komunikace, pohyb lodí, provoz v přístavech, ...), kladení a vyhledávání min, a k podpoře jednotek zvláštního určení. Tyto speciální operace byly specifikovány jako vyhledání a následná záchrana, průzkum, diverzní činnosti, řízení a navádění palby (tzn. že kromě samotných jednotek je nutno převážet i mnoho materíálu a vybavení, a mít dostatečné komunikační vybavení). Všechny tyto cíle, které mělo být nové plavidlo schopno plnit, nepředstavovaly žádný zásadní problém. Nejtěžší bylo pro konstrutéry zadání, podle něhož měla být nová třída ponorek navržena s ohledem na cenu, která neměla v žádném případě překročit náklady na předešlou třídu Seawolf (jinými slovy měla být levnější).


  Třída byla navržena konsorciem General Dynamics, divizí Electric Boat (GDEB; ostatně jako většina nukleárních ponorek U.S. Navy) ve spolupráci s Naval Sea Systems Command (NAVSEA), což je součást U.S. Navy. První úvahy o plavidle nové generace začaly tedy v 1. polovině 90. let 20. století. O několik let později, v květnu 1995, schválilo námořnictvo Spojených Států časový plán, podle něhož se mělo začít stavět 1. plavidlo v roce 1998, 2. v roce 2000 a od roku 2002 měla být zahájena stavba 2 plavidel ročně. V té době již společnost GDEB za pomoci NAVSEA rozpracovalo naplno projekt nové ponorky. Avšak do projektu byl přibrán další partner, který se přímo podílí na stavbě a tím jsou loděnice Newport New Shipbuilding (vlastněné konsorciem Northrop Grumman) a stavba byla rozdělena mezi tyto dva partnery. Byla vytvořena testovací platforma - plavidlo LSV-2 Cutthroat, na kterém byly testovány vnější tvary plavidla a moderní pokročilé technologie (jedná se, mimo jiné, o největší podvodní plavidlo bez lidké posádky). Stalo se tak pouhý 1/2 rok před započetím stavby samotné ponorky. Z něj vznikla finální podoba vedoucího plavidla, SSN-774 USS Virginia, které by mělo následovat dalších 29 plavidel, celkem tedy 30 ponorek (zatím byl podepsán kontrakt na pouze 5 plavidel, který byl v roce 2004 navýšen o dalších 5 ponorek).


  Stavba všech plavidel probíhá pomocí moderní modulární stavby, kdy jsou jednotlivé části plavidla (trup, vybavení, ...) vyráběny na více místech a jako samostatné moduly jsou pak spojeny v konečný celek. Tato koncepce výroby významně snižuje náklady na stavbu, výrazně urychluje stavbu plavidla a umožňuje podílet se na stavbě plavidla vícero společnostem (v tomto případě především GD Electric Boat a Newport News). Existují 3 výrobní série ponorek třídy Virginia (Batch 1, Batch 2 a Batch 3), které se skládají dohromady z celkem 5 výrobních bloků (Block I, Block II, Block III, Block IV a Block V). Toto poměrně komplikované rozdělení vniklo z důvodů začlenění nových moderních technologií do plavidel, v okamžiku kdy budou moci být operačně použity. To znamená, že každý nový výrobní blok (Block) a zejména výrobní série (Batch) bude mít modernější vybavení. Avšak plavidla jsou navržena a stavěna s důrazem na použití technologií s otevřenou architekturou (netýká se to pouze elektroniky) a tak bude při rozsáhlejších servisních opravách a prohlídkách v docích probíhat i modernizace starších plavidel na soudobý standard.


  Pro svou jedinečnost je tato třídá též nazývána NSSN (New SSN) nebo NAS (New Attack Submarine).  Popis
  Třída Virginia na první pohled vypadá stejně jako její předchůdkyně třída Seawolf a třída Los Angeles. Podobné jsou si však pouze tvarem. Ve třídě Virginia jsou a budou použity nejnovější a nejmodernější systémy a technologie (v závislosti na výrobní sérii - Batch 1-3).


  Plavidlo má protáhlý kapkovitý trup s důrazem na kladení co nejmenšího hydrodynamického odporu. Na trupu se však nachází celkem 6 bočních sonarových polí (3 na každé straně) a pod přídi jedna z antén sonaru, které z trupu vyčnívají a kvůli nimž není trup zcela hladký (stejně jako mají ponorky třídy Seawolf). Příďová hloubková kormidla jsou umístěna vpředu na trupu a jsou zatahovatelná. Záďová kormidla jsou v tradičním tvaru znaku +. Přítomny jsou i záďové stabilizátory, které jsou posnuty o jednu délku vpřed oproti kormidlům a mají tvar obráceného písmene V.
  Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji dle oficiálních zdrojů U.S. Navy 14 důstojníků a 120 poddůstojníků a námořníků, celkem 134 příslušníků námořnictva Spojených Států (dle jiných zdrojů pouze 113). Plavidlo má však kapacity na ubytování dalších až +/- 30 mužů (určeno zejména pro příslušníku speciálních jednotek SEAL). Běžná doba hlídky se pohybuje okolo 2 měsíců (60-70 dnů).


  Pohon pod i na hladině zajišťuje moderní tlakovodní reaktor S9G (vyvinutý a vyráběný konsorciem General Electric). Ten je zcela nové generace, využívajích posledních poznatků z oblastí metalurgie, strojírenství a jaderné energetiky. To umožnilo vytvořit reaktor s vysokým výkonem, nenákladným na údržbu s dlouhodobou životnosti. Palivo v reaktoru bude nutné vyměnit jednou za 33 let, tzn. že reaktor včetně paliva má stejnou životnost jako samotná plavidla (uvedeno v Naval History, srpen 2008)!! Reaktor S9G pohání 2 turbíny. Celkový výkon pohonného systému je 29,84 MW (40.000 koňských sil). Ten je přenášen na jednu lodní hřídel zakončenou šroubem ukrytým v prstenci (systém "Pump-Jet-Propulser").


  Stejně jako jakákoli jiná nová zbraň i tato třída je velmi dobře vybavena nejmodernějším elektronickým vybavením. Veškeré toto vybavení je postaveno na principu otevřené architektury. Stejně tak bude mít každá nová výrobní série modernější hardware i software a sensory. Ty budou zpětně implementovány i do starších plavidel při různých stupních modernizace. Radioelektronické vybavení zahrnuje navigační radar AN/BPS-16(V)4 (I-Band) a systém pro vedení radioelektronického boje (ESM) AN/BLQ-10(V). Sonarové vybavení zahrnuje soustavu celkem 10 sonarových antén. Mezi ně patří pasivní sonarová vlečná pole TB-16 a TB-29A. Dále systém 6 bočních sonarových polí (3 na každém boku plavidla) označovaných jako LWWAA (Light-Weight Wide-Aperture Array). Plavidla jsou dále vybavena masivním trupovým aktivním / pasivním sonarem instalovaným v přídi plavidla, malým sonarem v tzv. bradičce a sonarem umístěným ve věži. Všechny tyto sonary jsou dosud nezjištěného (anebo utajeného) označení. Systém, který řídí a zpracovává data ze všech sonarových antén je však znám. Jedná se o AN/BQQ-10(V4). Plavidla jsou vybavena číslicovým (digitálním) velitelským a řídícím systémem (CCSM - Command and Control Systems Module) s otevřenou architekturou, sdružující a vyhodnocující data ze všech lodních subsystémů a vybaveného barevnýmí displeji s ovládacím panelem, systém AN/UIQ-70 (nebo na něm založeném vylepšeném systému). Bojový řídící systém je odvozen od systémů CCS Mk.2 (což je AN/BSY-1 pro ponorky tříd Los Angeles a Sturgeon) a AN/BSY-2 pro ponorky třídy Seawolf) a AN/BYG-1 (australské ponorky třídy Collins). Velmi pravděpodobně je využíván ponorkový navigační inerciální systém SINS (Submarine / Ship Inercial Navigation System) či jeho modernizovaná varianta a systém pozemní navigace GPS. Pro satelitní komunikaci a datové spojení jsou využívána pásma super-krátkých a extrémně-krátkých vln (SHF a EHF), jejichž vysilače jsou umístěny ve věži na 2 stožárech, systém Sub HDR (Submarine High Data Rate). Jako u každé jiné ponorky je i tato třída vybavena periskopy. Avšak jejich provedení je naprosto odlišné od dnes používaných periskopů. Tyto jsou umístěny na plavidle pomocí technologie NPH (Non-Penetration Hull) a jedná se o první zcela optickoelektronické periskopy na plavidlech U.S. Navy (obraz je přenášen na velkoplošné barevné obrazovky). Pracují na principu LLTV kamery (Low-Light TV) a jsou vybaveny i termálním zobrazováním a laserovým dálkoměrem. Jedná se o dva periskopy Kollmorgen označené jako AN/BVS-1. Plavidla jsou vybavena akustickým systémem protiopatření AN/WLY-1.


  Výzbroj ponorky je soustředěna, stejně jako v případě všech moderních ponorek U.S. Navy, do tlakového trupu na přídi a je tvořena 4 standardními 533 mm torpédomety (z celkového pohledu jsou torpédomety umístěny ve stejné ose jako věž, tedy v trupu směřujíc šikmo mimo osu plavidla). Plavidla jsou vyzbrojena torpédy Mk.48 ADCAP, protilodními řízenými střelami UGM-84D Harpoon a případně i moderními minami Mk.60 CAPTOR v celkovém počtu maximálně 26 kusů (převážně torpéda a řízené střely). V přídi, před tlakovým trupem, je umístěno celkem 12 šachet s vertikálním vypouštěcím zařízením (VLT - Vertical Launch Tubes) s řízenými střelami s plochou dráhou letu UGM-109C TLAM-C nebo UGM-109D TLAM-D letu UGM-109E TacTom (pravděpodobně kombinace všech 3 zmíněných typů, umožňující pružně zareagovat na nenadálé situace).


  Oproti přetavbám, které proběhly na plavidlech SSN-776 USS Charlotte a SSN-772 USS Greeneville (třídy Los Angeles)nebo na třídě Ohio (SSGN), je každé plavidlo třídy Virginia standardně vybaveno sekcí s přechodovou komorou určenou pro příslušníky speciálních jednotek SEAL nebo pro pruzkumné jednotky U.S. Marine Corps a určitými skladovacími kapacitami pro jejich vybavení. Ty se mimo jiné nacházejí ve schránkách na bocích věže. Dále může plavidlo nést miniponorku ASDS (Advanced SEAL Delivery System) pro dopravu výše zmíněných jednotek.
  Na plavidlech by měl být také umístěn systém LMRS (Long-term Mine Reconnaissance System). Jedná se o dvě 6-ti metrová autonomní průzkumná podvodní plavidla bez posádky (UUV - Unmanned Underwater Vehicle) a 18-ti metrovou robotickou paži. Celý tento komplet (včetně elektroniky) slouží primárně k průzkumu a detekci min.
  Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.navy.mil/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.navsource.org/ ; http://www.naval-technology.com/ ; http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; jakož i z publikace Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky Současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ;
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75603#278705Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Plavidla třídy Virginia
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75603#278706Verze : 0
  MOD