Pešek, Josef

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 32.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 715 příspěvků vloženo, 2520 editováno a 1832 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pešek, Josef

generál šéf intendantstva / Chief General of the Intendant Service

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pešek Pešek
  Jméno:
  Given Name:
  Josef Josef
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Josef Pešek
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generál šéf intendantstva Chief General of the Intendant Service
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  05.02.1884 Chudenice / 05.02.1884 Chudenice /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  16.05.1953 Leopoldov / 16.05.1953 Leopoldov /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ? ?
  Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  ? ?
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75733#389291Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pešek Pešek
  Jméno:
  Given Name:
  Josef Josef
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Josef Pešek
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.09.1897-DD.07.1902 Městská obchodní škola, Mělník
  DD.09.1897-DD.07.1902 ?
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.11.1905-DD.04.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
  DD.11.1905-DD.04.1906 ?
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
  01.11.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
  01.04.1918 poručík legií
  30.09.1918 nadporučík legií
  30.11.1918 kapitán legií
  01.05.1919 major legií
  24.12.1919 major intendantstva
  06.11.1920 podplukovník intendantstva
  16.12.1921 plukovník intendantstva
  19.07.1923 generál intendantstva V. hodnostní třídy
  16.12.1927 generál intendantstva
  04.05.1928 generál šéf intendantstva
  01.01.1937 výslužba
  01.10.1906 ?
  01.11.1915 ?
  01.04.1918 ?
  30.09.1918 ?
  30.11.1918 ?
  01.05.1919 ?
  24.12.1919 ?
  06.11.1920 ?
  16.12.1921 ?
  19.07.1923 General of the Intendant Service of 5th Rank Class
  16.12.1927 General of the Intendant Service
  04.05.1928 Chief-General of the Intendant Service
  01.01.1937 Retirement
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  DD.11.1919-DD.06.1923 Velitel : Správní odbor ministerstva
  DD.06.1923-01.01.1927 Velitel : Správní odbor ministerstva
  01.01.1927-16.12.1927 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
  16.12.1927-04.05.1928 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
  04.05.1928-DD.06.1936 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva


  DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 102, Praha
  DD.11.1905-DD.04.1906 vojenské studium, Praha
  DD.04.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
  27.06.1912-27.06.1912 superarbitrace
  DD.06.1915-DD.09.1915 velitel čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 28, Linz
  DD.09.1915-DD.10.1915 velitel čety náhradního praporu Domobraneckého pěšího pluku č. 6, Cheb
  DD.10.1915-DD.11.1915 velitel pěší čety Domobraneckého pěšího pluku č. 6, italské válčiště
  14.11.1915-14.11.1915 zajetí na italském válčišti
  DD.11.1915-DD.04.1918 italské zajatecké tábory
  DD.04.1918-DD.01.1919 velitel pěší roty 32. československého střeleckého pluku, italské válčiště a přesun
  DD.01.1919-DD.03.1919 velitel praporu 32. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
  DD.03.1919-DD.10.1920 zástupce přednosty Správního odboru ministerstva národní obrany, Praha
  DD.10.1920-DD.01.1927 přednosta Správního odboru ministerstva národní obrany, Praha
  DD.01.1927-DD.06.1936 přednosta V. odboru /správního/ ministerstva národní obrany, Praha
  DD.07.1931-DD.06.1936 úsporný komisař vojenské správy, Praha
  DD.06.1936-DD.01.1937 zdravotní dovolená
  DD.11.1919-DD.06.1923 Commander : Administrative Department of the Ministry
  DD.06.1923-01.01.1927 Commander : Administrative Department of the Ministry
  01.01.1927-16.12.1927 Commander : 5th Department /Administrative/ of the Ministry
  16.12.1927-04.05.1928 Commander : 5th Department /Administrative/ of the Ministry
  04.05.1928-DD.06.1936 Commander : 5th Department /Administrative/ of the Ministry


  DD.10.1905-DD.11.1905 ?
  DD.11.1905-DD.04.1906 ?
  DD.04.1906-DD.09.1906 ?
  27.06.1912-27.06.1912 ?
  DD.06.1915-DD.09.1915 ?
  DD.09.1915-DD.10.1915 ?
  DD.10.1915-DD.11.1915 ?
  14.11.1915-14.11.1915 ?
  DD.11.1915-DD.04.1918 ?
  DD.04.1918-DD.01.1919 ?
  DD.01.1919-DD.03.1919 ?
  DD.03.1919-DD.10.1920 ?
  DD.10.1920-DD.01.1927 ?
  DD.01.1927-DD.06.1936 ?
  DD.07.1931-DD.06.1936 ?
  DD.06.1936-DD.01.1937 ?
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1919
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  DD.MM.1920
  Československý válečný kříž 1914-1919
  Czechoslovak War Cross 1914-1919
  Československý válečný kříž 1914-1919
  -


  DD.MM.1921
  Medaile vítězství
  Victory Medal
  Medaile vítězství
  -


  DD.MM.1923
  Válečný záslužný kříž
  War Merit Cross
  Croce al Merito di Guerra
  -


  DD.MM.1923
  Řád italské koruny komandér (3. třída)
  Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
  Ordine Della Corona d´Italia
  -


  DD.MM.1923
  Pamětní medaile na sjednocení Itálie
  United Italy Commemorative Medal
  Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
  -


  DD.MM.1924
  Řád Čestné legie 4. třída
  Order of Legion of Honour 4th Class
  Ordre de la Légion d'Honneur Officier
  -


  DD.MM.1925
  Pamětní válečná medaile 1915-1918
  War Medal 1915-1918
  Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
  -

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


  Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75733#389292Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Generál šéf intendanstva Josef Pešek  * 05.02.1884, Chudenice
  + 16.05.1953, Leopoldov
  Josef Pešek sa narodil 5.2.1884 v obci Chudonice, kde strávil aj svoje detstvo. V Přešticiach absolvoval miestnu mešťanskú školu.Po nej absolvoval dvojročnú obchodnú školu v Mělníku, ktorú ukončil v roku 1889. Po škole nastúpil ako jednoročný dobrovoľník do 102. c. a k. pešieho pluku. Potom pracoval ako robotník Elektronickej akciovej spoločnosti. Napriek tomu, že bol v roku 1912 prepustený z armády ako služby zbrani neschopný, bol v apríli 1915 okresným doplnkovým veliteľstvom v Písku odvedený. Narukoval na taliansky front, kde bol v novembri 1915 povýšený na podporučíka. O trinásť dní neskôr bol v bitke pri Marcoline zajatý. Absolvoval internáciu vo viacerých zajateckých táboroch, kde sa prihlásil do československého zahraničného vojska a vo februári 1918 odišiel s pracovnými prápormi na taliansky front.


  Po zložení skúšky na štábneho dôstojníka bol v septembri 1918 povýšený do hodnosti poručíka a stal sa veliteľom 6.roty II.práporu, 32. čs.streleckého pluku. Po bitke pri Doss´Alto bol menovaný veliteľom roty a 30.novembra 1918 povýšený na kapitána. Po návrate do Československa sa zúčastnil bojov proti maďarským vojskám na Slovensku, kde bol vo februári 1919 menovaný veliteľom 32. streleckého pluku v Rožňave. V marci 1919 bol prevelený na ministerstvo národnej obrany ako referent 24. oddelenia pre zásobovanie armády na Slovensku. Už v máji 1919 bol povýšený na majora a ustanovený za zástupcu prednostu správneho odboru ministerstva obrany.


  Do československej armády bol prijatý ako dôstojník z povolania, v hodnosti majora v decembri 1919. V októbri 1920 bol menovaný prednostom správneho odboru ministerstva vnútra a zakrátko bol preložený medzi dôstojníkov intendanstva. Skoro súčasne bol povýšený do hodnosti podplukovník a o rok neskôr do hodnosti plukovník. Dňa 28.júna 1923 ho prezident republiky vymenoval do hodnosti generála intendanstva V. hodnostnej triedy. Medzi dôstojníkmi a nadriadenými mal výbornú povesť, charakterizovali ho ako dôstojníka pevného charakteru, ktorému je možne zveriť tie najdôležitejšie a najdelikátnejšie úlohy. Spokojný s jeho prácou boli aj ministri obrany, ktorý si ho cenili pre jeho usilovnosť, starostlivosť, iniciatívu. Bol hodnotený ako schopný dôstojník, ktorý vedie svoje oddeleni s mimoriadnym úspechom, má obsiahle vedomosti v hospodársko-správnom odbore a financiách.


  Od júla 1936 bol na zdravotnej dovolenke a k 1.1.1937 bol preradený do výslužby ako vojenskej služby neschopný. Aj napriek svojmu zdravotnému stavu sa počas nacistickej okupácie aktívne zapojil do odbojovej činnosti, viedol v rokoch 1944-1945 odbojovú skupinu vyšších štábnych dôstojníkov. Počas májového povstania,až do júna 1945 v Prahe bol aktívny pri III. odbore ministerstva obrany. Po vojne kvôli svojmu vysokému veku už nebol reaktivovaný. Armádnej problematike zostal aj napriek tomu verný, pracoval v brannej komisii narodno-sociálnej strany.


  Už pred rokom 1948 bol za svoje aktivity sledovaný vojenským obranným spravodajstvom a po februári 1948 bol aj napriek svojej opatrnosti, po viacerých provokáciach proti svojej osobe zatknutý v apríli 1949. V auguste 1949 bol vo vykonštruovanom procese rozsudkom štátneho súdu, v spojení z rozsudkom Najvyššieho súdu z mája 1950, odsúdený za špionáž a protištátnu činnosť na 12 rokov odňatia slobody, peňažnú pokutu, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. V januári 1951 bol degradovaný na vojaka v zálohe a bolo mu zastavené vyplácanie výsluhového dôchodku a iných peňažných náležitostí. Krátko po vynesení rozsudku bol prevezený do väzenia v Leopoldove, kde po týraní a mučení väzenskými dozorcami zomrel na vyčerpanie.


  V obnovenom trestnom konaní bol uvedený rozsudok zrušený a rozsudkom vojenského kolégia Najvyššieho súdu z februára 1955 bol uznaný vinným za pokus pomôcť velezrade a bol odsúdený na šesť rokov odňatia slobody, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. V júni 1970 zvláštny senát mestského súdu v Prahe zrušil rozsudok Najvyššieho súdu a oslobodil ho spod obžaloby. Krajská prokuratúra v Prahe, ktorá vec preskúmavala vzhĺadom k úmrtiu vec odložila a sťažnosť pre porušenie zákona nepodala.


  Josef Pešek bol dvakrát ženatý a mal 3 deti.
  Ovládal okrem češtiny, nemčinu, francúzštinu a taliančinu
  prameň,foto:
  www.sumavanet.cz

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/75733#279298Verze : 0