Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 490 příspěvků vloženo, 1203 editováno a 798 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

  Avatar
  Zmluva proti Komunistickej internacionále (Kominterne).


  Vláda Nemeckej ríše a cisárske japonská vláda, v poznaní, že cieľom Komunistickej internacionály, nazývanej Kominterna, je rozloženie a znásilnenie existujúcich štátov všetkými dostupnými prostriedkami,
  v presvedčení, že trpieť zasahovanie Komunistickej internacionály do vnútorných pomerov národov by ohrozovalo nielen vnútorný mier a sociálny blahobyt, ale aj svetový mier vôbec,
  v prianí spolupracovať na obrane proti komunistickému rozkladu , dohodli sa na tomto:


  Článok 1


  Vysoké zmluvné štáty sa dohodli oboznamovať sa navzájom o činnosti Komunistickej internacionály, radiť sa o nutných obranných opatreniach a uskutočňovať ich v úzkej spolupráci.  Článok 2


  Vysoké zmluvné strany prizvú spoločne tretie štáty, ktorých vnútorný mier je ohrozený rozkladnou činnosťou Komunistickej internacionály, aby podnikli obranné opatrenia v duchu tejto zmluvy, alebo aby sa zúčastnili na tejto zmluve.
  Nemecký a japonský text zmluvy je rovnako autentický. Vstúpi do platnosti dňom podpisu a platí 5 rokov. Vysoké zmluvné štáty sa vyrozumejú včas pred uplynutím tejto lehoty o ďalšom utváraní svojej spolupráce.
  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali túto zmluvu a pripojili k nej svoje pečate.


  Vyhotovené dvojmo v Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


  (Podpisy)  Dodatkový protokol k zmluve proti Komunistickej internacionále


  Pri dnešnom podpise zmluvy proti Komunistickej internacionále dohodli sa podpísaní splnomocnenci na tomto:
  a) príslušné úrady oboch Vysokých zmluvných štátov budú úzko spolupracovať pri vymieňaní správ o činnosti Komunistickej internacionály, ako aj pri propagačných a obranných opatreniach proti Komunistickej internacionále.
  b) Príslušné úrady Vysokých zmluvných štátov budú v rámci platných zákonov podnikať prísne opatrenia proti tým, ktorí sú doma alebo v zahraničí priamo alebo nepriamo činní v službách Komunistickej internacionály, alebo ktorí podporujú jej rozkladnú činnosť.
  c) Aby bola uľahčená spolupráca príslušných úradov oboch Vysokých zmluvných štátov, stanovená v odseku a), bude zriadená stála komisia. Táto komisia bude uvažovať a riadiť sa o nevyhnutných obranných opatreniach k ďalšiemu boju proti rozkladnej činnosti Komunistickej internacionály.


  V Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


  (Podpisy)
  Zdroj:
  TOMKO, J., KOPŠO, A. - Medzinárodné právo a politika v dokumentoch; Obzor, Bratislava, 1974.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/77289#284497Verze : 0