Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

  Avatar
  Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939


  Nemecká vláda a Slovenská vláda sa dohodli vzhľadom na to, že sa Slovenský štát dal pod ochranu Nemeckej ríše, z toho vyplývajúce dôsledky upraviť zmluvou. Za týmto účelom podpísaní splnomocnenci oboch vlád sa dohodli na týchto ustanoveniach:


  Článok 1
  Nemecká ríša preberá ochranu nad politickou nezávislosťou Slovenského štátu a nad integritou jeho územia.


  Článok 2
  Na prevedenie ochrany prevzatej Nemeckou ríšou má nemecká branná moc právo v pásme, ktoré je na západe ohraničené hranicou Slovenského štátu a na východe všeobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych Karpát a východného okraja Javorníkov, kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú.
  Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potrebná zem a pôdy boli dané k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktiež dá Slovenská vláda súhlas k úprave, ktorá je potrebná k bezcolnému zásobovaniu nemeckých oddielov a k bezcolným dodávkam z Ríše pre vojenské stavby.
  V pásme popísanom v odst. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc.
  Osoby nemeckej príslušnosti, ktoré sú zamestnané v popísanej oblasti na základe súkromno-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci nemeckému súdnictvu.


  Článok 3
  Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizovať v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou.


  Článok 4
  Primerane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda viesť svoju zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.


  Článok5
  Táto zmluva vstupuje podpísaním hneď v účinnosť a platí na dobu 25 rokov. Obe vlády sa dorozumejú pred uplynutím tejto lehoty o včasnom predĺžení tejto zmluvy.


  Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci obidvoch strán túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach.  Viedeň 18. marca 1939
  Berlín 23. marca 1939


  Za nemeckú vládu
  von Ribbentrop


  Za slovenskú vládu:
  Dr. Jozef Tiso,
  Dr. Vojtech Tuka,
  Dr. F. Ďurčanský

  Zdroj:
  Grígel, M., Slušný J.: Rodný list - Slovenská republika; vydal Vladimír Kovalčík a Michal Rusznak, 2003; ISBN 80-969041-7-5


  Súvisiace dokumenty:

  Zákon o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. 3. 1939 (z. č. 1/1939 SZ)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/77291#284500Verze : 0