Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1024 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ministerstvo národní bezpečnosti [1950-1953]

Ministry of National Security

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Ministerstvo národní bezpečnosti Ministry of National Security
  Originální název:
  Original Name:
  Ministerstvo národní bezpečnosti
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  23.05.1950
  Předchůdce:
  Predecessor:
  Ministerstvo vnitra Ministry of Interior
  Datum zániku:
  Disbanded:
  15.09.1953
  Nástupce:
  Successor:
  Ministerstvo vnitra Ministry of Interior
  Nadřízený úřad:
  Higher Authority:
  23.05.1950-15.09.1953
  23.05.1950-15.09.1953
  Dislokace:
  Deployed:
  23.05.1950-15.09.1953 Praha, ? /
  Přednosta / náčelník:
  Chief:
  23.05.1950-23.01.1952 Kopřiva, Ladislav
  23.01.1952-11.09.1953 Bacílek, Karol
  Podřízené úřady či jednotky:
  Subordinated Agencies or Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  23.05.1950-01.07.1952 Velitelství Pohraniční stráže
  23.05.1950-15.09.1953 Velitelství vojsk civilní obrany
  01.07.1952-15.09.1953 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže

  Ručně vyplněné položky:

  Automatically linked items:
  23.05.1950-15.09.1953 Civil Defence Command
  23.05.1950-01.07.1952 Headquarters of the Border Guard
  01.07.1952-15.09.1953 Main Administration of Internal and Border Guards

  Manually added items:

  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
  KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
  Web Archivu bezpečnostních složek
  CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#290731Verze : 3
  MOD
  Avatar
  Organizace MNB 1950


  - konečná základní struktura MNB byla schválena 29. září 1950
  - tato nová organizace byla vyhlášena výnosem MNB č.j. 531 taj./50 Zb. ze dne 12. října 1950  Ministr národní bezpečnostiLadislav Kopřiva
  Osobní tajemník ministraškpt. dr. Karel Komárek
  Náměstek ministraKarel Šváb
  Náměstek ministra pro věci kádrové a školskéJosef Nun
    
  Velitelství Státní bezpečnostiplk. Osvald Závodský
  Velitelství Veřejné bezpečnostiplk. Viktor Linhart
  Velitelství Pohraniční strážegen. Josef Pavel (pov.)
    
  Odbor pro věci kádrové a školskéJosef Nun (pov.)
  1. sektor ochrany vedoucích činitelůmjr. Josef Čech
  2. sektor zahraniční zpravodajské službypplk. Oskar Valeš
  3. sektor (zatím nezřízen) -
  4. sektor evidenční a registračníškpt. Jaroslav Brož (pov.)
  5. sektor operativně technickýpplk. Karel Smíšek (pov.)
  6. sektor vězeňskýškpt. Václav Jiras (pov.)
  7. sektor spojovacípor. Alois Prokopík (pov.)
  8. sektor administrativně hospodářskýDr. Karel Černý (pov.)
  9. sektor Lidových milicplk. Viktor Linhart (pov.)
    
  Sekretariát ministerstvanpor. Dobroslav Srnec (pov.)
    
  Technicko-výzkumný ústavpplk. Karel Smíšek (pov.)
  Archivní a studijní ústavpor. Dr. Karel Fremund (pov.)  - organizační začlenění Velitelství bezpečnostního letectva mělo být řešeno vydáním zvláštního výnosu
  - to samé platilo pro začlenění dosavadního oddělení BP/2 - sekretariátu stranických organizací S-I-B
  poznámka:
  (pov.) = pověřen vedením
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293827Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Společným rozkazem ministra národní obrany a ministra národní bezpečnosti ze dne 30. března 1951 bylo k 1. dubnu 1951 zřízeno Velitelství vojenské zpravodajské služby (VVZS) v podřízenosti MNB.


  Od té doby existoval tedy 3. sektor - Vojenská kontrarozvědka.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293830Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Dne 3. dubna 1951 došlo k přejmenování samostatných sektorů na odbory.  1. sektor -> odbor O
  2. sektor -> odbor Z
  3. sektor -> odbor C
  4. sektor -> odbor E
  5. sektor -> odbor T
  6. sektor -> odbor V
  7. sektor -> odbor S
  8. sektor -> odbor H
  9. sektor -> odbor LM
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293832Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Organizační struktura:
  (do roku 1952)  - ministr národní bezpečnosti


  - náměstci


  - politické oddělení (původně politický sekretariát)


  - Velitelství Státní bezpečnosti
  --- útvar Modřín
  --- bezpečnostní letka
  - Velitelství Vojenské zpravodajské služby
  - Velitelství Pohraniční stráže
  - Velitelství Veřejné bezpečnosti


  - Odbor Z (zahraniční rozvědka)
  - Odbor E (státněbezpečnostní operativní evidence a archiv)
  - Odbor V (vězeňský s podřízenými věznicemi MNB)
  - Odbor S (spojovací)
  - Odbor kádrový a školský
  - Odbor H (hospodářský)
  --- útvary pro ubytování, údržbu, sklady a dílny, dopravní rota a tiskárna MNB
  - Odbor O (ochrana stranických a ústavních činitelů)
  --- útvary Hrad, Javor, Jasan, Jánošík
  - Odbor LM (Lidové milice)
  - Odbor organizační a mobilizační


  - Sekretariát MNB
  - Samostatný technický ústav MNB (velitel ústavu byl zároveň velitelem 4. sektoru Velitelství StB)
  - Samostatný archivní a studijní ústav MNB
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#290761Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Organizační změny z července 1952:


  Uváděné důvody:
  - využití sovětských zkušeností
  - struktura ze září 1950 již nevyhovovala
  --- organizace hlavních správ nenavazovala na organizační strukturu krajů, okresů a nižších oddělení
  --- MNB se rozšířilo o další organizační složky  Změny:
  - krajské správy byly podle hospodářsko-politického významu rozděleny na tři kategorie (I. kategorie: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Bratislava, Košice; II. kategorie: České Budějovice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Gottwaldov, Olomouc, Žilina, Prešov; III. kategorie: zbylé kraje)


  - pod krajské správy StB spadala okresní oddělení
  - pod krajské správy VB spadaly okresní správy, městské správy a venkovní oddělení
  - Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky zůstala organizována podle vojenského vzoru
  - Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže zůstala rovněž organizována podle vojenského vzoru


  - od státně bezpečnostní evidence byl oddělen samostatný pasový odbor


  - byly zrušeny některé součásti MNB
  - byly přejmenovány některé součásti MNB
  - byly zřízeny nové součásti MNB
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293848Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Organizační struktura:
  (od července 1952)
  Ministr
  Náměstci


  Sekretariát ministra národní bezpečnosti
  Sekretariáty náměstků ministra národní bezpečnosti
  Sekretariát ministerstva národní bezpečnosti  Hlavní správa Státní bezpečnosti
  Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
  Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
  Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky  Správa zahraničně politické rozvědky


  Správa ochrany prezidenta republiky
  Správa ochrany vládních a stranických činitelů --> obě ochranné správy záhy sloučeny do Hlavní správy ochrany  Kádrová správa
  Hospodářská správa
  Zdravotní správa


  Odbor operativní evidence
  Odbor pasový a vízový
  Odbor vězeňský
  Odbor spojovací
  Odbor archivní a studijní
  Technický ústav
  Referát pasové kontroly
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#290772Verze : 0
  MOD
  Avatar
  K 1. 9. 1952 přešla z ministerstva spravedlnosti na ministerstvo národní bezpečnosti správa vězeňských ústavů, včetně příslušníků Sboru vězeňské stráže.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293913Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Zdroje:
  - DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
  - KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
  - Web Archivu bezpečnostních složek
  - CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
  - Sbírka zákonů
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79112#293877Verze : 0
  MOD