Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 243 příspěvků vloženo, 1039 editováno a 281 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Prusko: Kříž za zásluhy o válečnou pomoc

Das Verdienstkreuz für Kriegshilfe

  Avatar
  Prusko: Kříž za zásluhy o válečnou pomoc
  Das Verdienstkreuz für Kriegshilfe


  Kříž za zásluhy o válečnou pomoc byl založen dne 5. prosince 1916 pruským králem a německým císařem Vilémem II, jako ocenění za zvláštní zásluhy spojené s válečnou pomocí. Prvním dekorovaným (po králi samotném) byl polní maršál von Hindenburg.
  V prvních dvou letech světové války byla pociťována absence vhodného vyznamenání, kterým by mohli být v širším měřítku oceňovány zásluhy na domácí frontě.Za tyto zásluhy byla udělována následující vyznamenání: královský řád koruny 3. a 4. třídy, zlatý a stříbrný záslužný kříž, kříž všeobecného čestného vyznamenání ve stříbře a všeobecné čestné vyznamenání ve stříbře (medaile).


  Aby nedošlo ke znehodnocení těchto vyznamenání jejich inflačním udělováním, byla stejně jako železný kříž II. tř pro nebojovníky udělována pouze v omezené míře.


  Pruská vláda doporučila králi zřízení záslužného kříže ve stříbře na černo–bílé stuze s červeným lemováním vhodného pro masovější udělování.
  Král Vilém II. s tímto návrhem souhlasil, ale vzhledem k protahující se válce a vzrůstajícím nákladům na její vedení doporučil k výrobě použít místo stříbra zinek. Vzhled kříže měl vycházet z pruského záslužného kříže a kromě materiálu se měl lišit pouze opisem ve středovém medailonu.


  Výrobou prvních zkušebních kusů vyznamenání byla pověřena firma Lauer z Norimberku.


  Zakládací listina kříže měla následující znění:


  Výnos o založení kříže za zásluhy o válečnou pomoc
  z 5. prosince 1916


  My Vilém, z boží milosti pruský král atd. jsme se rozhodli jako výraz vděčnosti a uznání za více jak dva roky trvající věrnou a oddanou válečnou práci v našich domovech, během nynější mobilizaci veškerých národních sil zřídit kříž za zásluhy o válečnou pomoc a určujeme následující:


  1.
  Kříž za zásluhy o válečnou pomoc sestává z osmihrotého kříže vyrobeného z válečného kovu, v jehož středu jest umístěn medailon, který na své lícové straně nese text „Für Kriegshilfsdienst“ a na rubové straně náš korunovaný monogram. Kříž bude nošen na bílé stuze s šesti černými pruhy a červeným lemováním, umístěn bude mezi medailí za záchranu a řády třetí třídy na statutárních stuhách.


  2.
  Kříž za zásluhy o válečnou pomoc bude udělován mužům a ženám, bez ohledu na jejich hodnost nebo postavení, za zvláštní zásluhy spojené s válečnou pomocí (§ 2 říšského zákona z 5. prosince 1916). Oceňování zásluh ve službě červeného kříže při ošetřování raněných medailí červeného kříže trvá.


  Kříž za zásluhy o válečnou pomoc může být ve vhodných případech udělován také příslušníkům spojeneckých mocností


  Udělení železného kříže nebo jiného válečného vyznamenání nositeli kříže za zásluhy o válečnou pomoc je dovoleno.


  3.
  Kříž za zásluhy o válečnou pomoc zůstává po smrti nositele jako památka na jeho zásluhy ve vlastnictví jeho rodinných příslušníků.


  Výnos nabývá platnosti naším vlastnoručním podpisem a královskou pečetí.


  Hlavní stan, 5. prosince 1916
  Podepsán Vilém  Dne 26. prosince 1916 byly Vilémem schváleny zkušební kusy a firma Lauer byla okamžitě pověřena výrobou první 200 kusové série vyznamenání pro pokrytí okamžité potřeby. Prvních 100 kusů určených k dekorování nejvyšších státních a vojenských představitelů bylo dodáno v hnědých udílecích etuích.


  Dodávkou řádových stuh byla pověřena berlínská firma Knoblauch.


  Celkem bylo vyrobeno cca 500 000 záslužných křížů v přibližné hodnotě 857 000 marek a 167 643 metrů příslušných stužek. Kříže byly vyráběny několika firmami.
  Někteří nositelé si namísto udělených zinkových křížů nechávali soukromně zhotovit kříže nové, vyrobené z hliníku nebo ze stříbra. Tyto jsou sběratelsky vzácnější, a to podle katalogové ceny zhruba v poměru 2,5:1 v případě hliníkových a 4,5:1 v případě stříbrných křížů.


  Po ukončení první světové války zůstalo hlavní řádové komisi velké množství neudělených křížů, které byly dodatečně uděleny v roce 1924. Jednalo se o cca 44 250 křížů, ke kterým muselo být doobjednáno cca 15 511 metrů stuhy.


  Kříže byly udělovány s předtištěným udílecím dekretem, ve kterém bylo ručně doplněno jméno dekorovaného a podpis udílejícícho.


  Tvar:
  Maltézský kříž o rozměrech 40 x 40 mm.


  Avers:
  Okraj kříže zvýšen, ve středu kruhový medailon lemovaný dvojitou zvýšenou lištou o průměru 16 mm. Medailon nese třířádkový opis FÜR / KRIEGS- / HILFDIENST (Za válečnou pomocnou službu). Pod textem umístěné zkřížené dubové ratolesti.


  Revers:
  Stejný jako avers, v medailonu místo opisu a ratolestí královská koruna nad stylizovanými písmeny WR (Wilhelm Rex, Vilém král).


  Stuha:
  30 mm široká, při okrajích lemovaná 2mm červenými pruhy. Mezi nimi je na bílém podkladu umístěno šest černých, 2 mm širokých pruhů s rozestupy 3 mm.


  Závěs:
  Podélné závěsné ouško s dvojitým závěsným kroužkem.


  Etue:
  Prvních 100 kusů křížů uděleno v hnědé etui, zbývající kusy v papírovém sáčku.


  Způsob nošení:
  Buď ve formě malé stužky nad levou kapsou uniformy (Kleine Feldspange) nebo pro slavnostní příležitosti celá medaile upevněná do lišty rovněž nad levou kapsou (Große Feldspange). Pro nošení na civilním oděvu 16 mm miniatura určená k upevnění na řetízek.
  Ženy a dívky nosily vyznamenání na motýlkové stuze.


  Použité zdroje:
  gmic.co.uk
  gmic.co.uk
  www.ordensmuseum.de

  Avers kříže

  Revers kříže

  Udílecí sáček

  Miniatura kříže na dámské stuze
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79879#292952Verze : 0
  Avatar
  Tento prostý kříž navazuje na problematiku všech starších medailí ražených pro nebojovníky,tedy pro ty,kteří se starali o blaho vojáka v poli. Stuha,která byla použita k tomuto kříží má svoji tradici a jak vidíme na sponě z roku 1870/71 je zde pruský řád Koruny IV. st. doplněn Červeným křížkem a stuhou,která určuje,že řád byl získán za mimořádné zásluhy sanitní služby. Spona je doplněna medailí za tažení z roku 1870/71 pro nebojovníky a majitel, který byl dekorován i pamětní medaile(Centeneramedaille) toto již jen zdůraznil žlutou obloučkovou stuhou. Jde o krátkou elegantní sponu nošenou na civilním oděvu, zde německého lékaře lékaře.


  Malá spona z období let 1914 je prostá, pouhý křížek pro nebojovníky doplněn jen záslužným křížem. To vše je na malé sponě určené opět k nošení na občanském oděvu.Uvedené spony dokládají problematiku válek a tažení z let 1870-1918.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/79879#299086Verze : 0