Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1083 editováno a 361 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" [1994-2003]

Medaila "Za službu v mierových misiách Armády SR"

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic"
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Struktura:
  Structure:
  6. stupeň
  5. stupeň
  4. stupeň
  3. stupeň
  2. stupeň
  1. stupeň
  6th Class
  5th Class
  4th Class
  3rd Class
  2nd Class
  1st Class
  Poznámka:
  Note:
  2003 - medaila bola nahradená Medailou za službu v mierových pozorovateľských misiách -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467126Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 6. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 6th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 6. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  -
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467133Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467132Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 4. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 4th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 4. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  -
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467131Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 3. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 3rd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 3. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  -
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467130Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 2nd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467129Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 1. stupeň Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 1st Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 1. stupeň
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  15.05.1994
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.2003
  Komponenty:
  Components:
  medaile
  stužka
  medal
  ribbon bar
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  S.K.P.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#467128Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Medaila "Za službu v mierových misiách Armády SR":
  (udeľovaná v rokoch 1994-2002)


  Vojenskú medailu zriadil minister obrany SR rozkazom MO číslo 35 z 15.mája 1994. Rozkaz nadobudol účinnosť 1.mája 1994. Medaila bola udeľovaná do 30.júna 2002 vojakom v činnej službe a občianskym zamestnancom Armády Slovenskej republiky za službu pri plnení úloh v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácii a vojakom, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielanívojakov na vojenskú službu do zahraničia alebo vojakom, ktorí pri plnení úloh pri výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachránili život alebo zachránili majetok veľkého rozsahu.


  I.stupeň - po šiestich mesiacoch vojenskej služby,
  II.stupeň - po dvanástich mesiacoch vojenskej služby,
  III.stupeň - po osemnástich mesiacoch vojenskej služby,
  IV.stupeň - po dvadsiatichštyroch mesiacoch vojenskej služby,
  V.stupeň - sa môže udeľovať vojakom a občianskym zamestnancom, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní vysielaných jednotiek síl OSN, EÚMM a KBSE,
  VI.stupeň - sa môže udeľovať vojakom a občianskym zamestnancom, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní vysielaných jednotiek síl OSN, EÚMM a KBSE,
  VII.stupeň - za výnimočné plnenie úloh (nasadenie života) v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE,
  VIII.stupeň - za výnimočné plnenie úloh (nasadenie života) v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE,


  Poznámka:
  Medaila V.a VI.stupňa sa môže udeľovať vojenskej jednotke (útvaru), ktorá pôsobí mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE.  Po roku 1997 došlo k úprave podmienok udeľovania:
  I.stupeň - po šiestich mesiacoch vojenskej služby,
  II.stupeň - po dvanástich mesiacoch vojenskej služby,
  III.stupeň - tým, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielaní vojakov na vojenskú službu do zahraničia,
  IV.stupeň - tým, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielaní vojakov na vojenskú službu do zahraničia,
  V.stupeň - tým, ktorí pri plnení úloh vo výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachránili život alebo zachránili majetok veľkého rozsahu,
  VI.stupeň - tým, ktorí pri plnení úloh vo výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachranili život alebo zachranili majetok veľkého rozsahu,  Popis medaily:
  Medaila je strienbornej farby a má priemer 35 mm.


  Averz medaile:
  Averz medaily tvorí emblém Armády SR. Základom emblému Armády SR je gotický štít kopírujúci tvar štítu štátneho znaku SR. Na prvý pohľad vyjadruje spojenie so štátnou symbolikou SR.
  V štíte sú rozmiestnené dva prekrížené meče s čepeľou nadol. Meč vždy symbolizoval armádu, niekedy sa využíval i ako symbol ozbrojenej ochrany územia, či ako symbol vojenského umenia. Poloha čepeľou nadol vyjadruje ochranný chrakter. Použité meče sú vytvarne upravené verziou meča z archeologického nálezu v Turčianskej Blatnici čím plne symbolizujú nadväznosť na vojenské dejiny Slovenska.


  Reverz medaile:
  Reverz medaily tvorí nápis "MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY".


  Stuha medaile:
  Stuha medaily je 38 mm široká a 55 mm dlhá. Základná farba stužky je bledomodrá. Na ľavej strane sú tri trojmilimetrové pásy vo farbách biela-modrá-červená.


  Stužka medaile:
  Na stužke medaily je pripevnená rímska číslica príslušného stupňa zhotovená z kovu striebornej farby.


  Autorom medaile je Štefan NOVOTNÝ, Peter ŠVAJDA.


  Zákonom 512/2002 bola medaila - Vojenská medaila Za službu v mierových misách Armády Slovenskej republiky I. až VI.stupeň nahradená - Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách.


  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkazom MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296633Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - I.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296635Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - II.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296636Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - III.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296637Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - IV.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296638Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - V.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296639Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - VI.stupňa
  Zdroj:
  - archív autora,
  - Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
  - Zákon 370/1997,
  - Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296640Verze : 0
  Avatar
  Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - postreh


  Napriek tomu že "Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR" bola Zákonom číslo: 512/2002 nahradená "Medailou Za službu v mierových pozorovateľských misiách" bola ešte v roku 2003 (20.5.2003) udelená Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - V.stupňa príslušníkom Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 1.čsprchbo, pôsobiacej v rámci medzinárodnej koalície vojsk CJTF/CM V Kuvajte a Iraku.
  Zdroj:
  - archív autora,
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#296769Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 6. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 6th Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 6. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1998 Vestenický, Emil
  Celkem : 1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471670Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1997 Ešmír, Jaroslav
  DD.MM.1997 Vestenický, Emil
  DD.MM.1998 Bilčík, Leopold
  DD.MM.1998 Gombík, Štefan
  DD.MM.1998 Gál, Ľudovít
  DD.MM.1998 Honzek, Pavel
  DD.MM.1998 Humaj, Július
  DD.MM.1998 Mečár, Štefan
  DD.MM.1998 Tuchyňa, Jozef
  DD.MM.2004 Hirka, Ivan
  DD.MM.2004 Novosad, Ondřej
  Celkem : 11
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471671Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 4. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 4th Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 4. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  Celkem : 0
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471672Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 3. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 3rd Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 3. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1995 Áč, Marián
  DD.MM.2000 Novosad, Ondřej
  Celkem : 2
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471673Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 2nd Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1994 Áč, Marián
  DD.MM.1996 Ďurkech, Boris
  DD.MM.1997 Novosad, Ondřej
  DD.MM.2003 Hirka, Ivan
  DD.MM.RRRR Melega, Adrián
  Celkem : 5
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471674Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 1. stupeň
  Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 1st Class
  Za službu v mierových misiách Armády SR - 1. stupeň
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1994 Áč, Marián
  DD.MM.1995 Podhora, Ján
  DD.MM.1997 Novosad, Ondřej
  DD.MM.RRRR Melega, Adrián
  Celkem : 4
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/80987#471675Verze : 0
  MOD