Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 228 příspěvků vloženo, 1040 editováno a 253 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Mezispojenecká medaile vítězství

Médaille Interalliée de la Victoire

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Mezispojenecká medaile vítězství Allied Victory Medal
  Název v originále:
  Original Name:
  Médaille Interalliée de la Victoire
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  20.07.1922
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  jeden stupeň One Class
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82477#407163Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Mezispojenecká medaile vítězství Allied Victory Medal
  Název v originále:
  Original Name:
  Médaille Interalliée de la Victoire
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  20.07.1922
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82477#407164Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Bylo to ještě v průběhu války, kdy francouzský poslanec M. Bouilloux-Lafant navrhl zřídit Mezinárodní válečnou medaili, která by všem připomínala jejich boj proti Německu. Dne 17.prosince 1918 pak další poslanec M. Lebey předložil Sněmovně konkretní znění návrhu. Byl to však až vrchní velitel všech spojeneckých vojsk, maršál Ferdinand Foch (1851-1929), který předložil zcela konkretní návrh na zřízení této medaile, bylo to v roce 1919 na mírové konferenci ve Versailles. Konference začíná své jednání dne 18. ledna 1919 a uzavřela své mírové jednání až dne 24. června 1919. Dne 24. ledna byl jednomyslně přijat Fochův návrh. Celkem se jednalo o 27 vítězných národů, kteří jako spojenci bojovali proti nepříteli (Trojspolku) Problém byl v tom, že Velká Britanie dělila svou účast na Anglii, Kanadu, Australii, Jižní Afriku a Nový Zelenad, pak jich bylo celkem 32. Nejvyšší spojenecká rada doporučila, aby každá ze spojeneckých mocností realizovala vydání této medaile svým vlastním způsobem a využila k tomu svých umělců, ale aby myšlenka a symboly byly zachovány. To jest na přední straně bohyně Vítězství (Nike), velikost i složení kovu medaile a dále společný text. Bylo navrženo i označení pro tuto medaili jako Pamětní mezinárodní válečná medaile z let 1914-1918.


  Byl však přijat návrh: LA MEDAILLE INTERALLIERE DE LA VICTORIE, nebo Mezispojenecká medaile Vítězství.


  Toto označení bylo přijato jako všeobecně platné i když je tato medaile ve Francii stále označována jen jako Medaile Vítězství (La Médaille de la Victorie) Ne všechny vítězné státy přijaly však rozhodnutí o zřízení medaile. Medaili zřídili tyto státy:


  Anglie
  Belgie
  Brazilie
  Československo
  Francie
  Itálie
  Japonsko
  Jižní Afrika
  Kuba
  Portugalsko
  Rumunsko
  Řecko
  Siam
  USA


  V samotné Francii byla medaile zřízená dekretem ze dne 20. července 1922 a autorem výtvarného návrhu byl medailer A.MORION. Medaili obdrželi všichni vojáci a námořníci francouzské armády, letci, občanští zaměstnanci, váleční zajatci, utečenci přžed okupanty, občané Alssaska-Lotrinska, ale i cizinci, kteří stály bok po boku francouzské armádě a podíleli se se zbraní v ruce na bojích Velké války.


  Medaile Vítězství je ražena z bronzu a o průměru 35mm a síle 3,4mm. Na lícové straně v celé ploše je postava okřídlené bohyně Vítězství. Na rubní straně je nahoře umístěna frygická čapka a po stranách je rozložena inciála R/F(Republigue Francaise). Pod tímto symbolem se nalezá pětiřádkový nápis:


  LA(GRANDE/GUERR/POUR LA/CIVILISATION/1914-1918(- Velká válka za civilizaci 1914-1918.


  Podpis medailera A.MORLONA je umístěn na líci při levém dolnéím okraji. Stuha je průvlečná, běžně 40mm, tvořená duchovými barvami ve velkém množství variant. Ve Francii však došlo i k vydání dalších neoficielních ražeb této medaikle a tak vedle Morlonovy známe i vydání medailera C.CHARLESE, dále pak vydání M.PAUTATA a medailera L.O. MATTEI, který je autorem rubní strany. Mimo těchto známých typů existují i další ražby, některé i ve stříbře.


  Francouzská faleristika však uvádí jako hlavní typy tyto tři medaile(viz obrázek)


  Literatura:
  Alkexander J.Laslo:The Interallied Victory Medals of World War I
  Andre Souyris-Rolland: Quide des ordres,décorations et médailles militaires 1814-1963
  Archiv: Ivan Smýkal.


  Vystavené dekorace jsou ze sbírky - Smýkal.


  Poznámka: Polsko nikdy vlastní medaili nerazilo. Tuto situaci zneužili podvodníci, kteří zhotovili Polskou medaili Vítězství, která zcela odpovídá duchu stanov a zakládajícího dekretu. Medaile byla s legendou nabízená a velké množství faleristů jak u nás, tak hlavně v Evropě tyto medaile nakupovalo za cenu vyšší jak 500 euro. V současné době již je známo, že jde o novoděl a vlastně výmysl. Stopa padělatelů vede do České republiky, do Liberce. Pokud tuto medaili někdo vlastní, prosím o vystavení a krátký popis.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82477#302042Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Mezispojenecká medaile vítězství
  Allied Victory Medal
  Médaille Interalliée de la Victoire
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82477#415175Verze : 0
  MOD