Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 383 příspěvků vloženo, 1292 editováno a 364 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Chlóracetofenón (CN)

Chloracetofenon

  Avatar
  CHLÓRACETOFENÓN (CN)
  (slzotvorná látka)


  Chlóracetofenón sa považuje za zastaralú slzotvornú látku a väčšinou bol nahradený chlorbenzalmalondinitrilom (CS), ktorý je účinnejší a zároveň menej toxický. U zasiahnutých chlóracetofenón spôsobuje sčervenanie a bolesť očí spolu s rozmazaným videním. V pľúcach môže spôsobiť edém (opuch) a pri vysokých koncentráciách dokonca aj pľuzgiere na pokožke. Pri použití veľkého množstva chlóracetofenónu v uzavretom priestore môže dôjsť k vážnym zraneniam, alebo dokonca k smrti zasiahnutých.


  základné údaje:
  názov: chlóracetofenón
  označenie: CN
  ďalšie názvy:
  registračné číslo CAS: 532-27-4


  fyzikálne a chemické vlastnosti:
  chemický názov: 2-chlóracetofenón
  vzorec: C6H5-CO-CH2-Cl
  molekulová hmotnosť: 154,59
  bežný fyzikálny stav: bezfarebná až biela kryštalická látka
  zápach: ostrý, dráždivý
  teplota varu: 244-248°C
  teplota topenia: 54-57°C
  hustota: ?
  tlak pár:
  345,8 mPa pri 0°C
  545,3 mPa pri 20°C
  teplota vzplanutia: 118°C
  teplota rozkladu: ?
  rozpustnosť: rozpustný v éteri, benzéne a sírouhlíku
  hydrolýza: pomalá za vzniku chlorovodíka
  stálosť pri uskladnení: citlivý na vlhkosť, nemožno skladovať v prostredí, kde sú amíny, alkoholy, voda, alebo para
  reakcie s kovmi a inými materiálmi: mierne korozívny voči kovom


  toxicita:
  oči: dráždenie
  pokožka: dráždenie
  vdychovanie: dráždenie
  ochrana: ochranná maska a bežné poľné oblečenie, ktoré chráni aj krk, zápästia a členky
  typ látky: zastaralá látka na potláčanie nepokojov
  účinok: okamžitý


  odhad toxicity:
  účinná dávka ED50: 80 mg.min./m3
  letálna dávka LD50: 8500-25000 mg.min./m3


  zdroje:
  www.chemicalbook.com
  POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
  Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8278#381851Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Zapach po kvetoch jabloni. Zasahuje oči ,kožu a dychaciu sustavu. Učinna davka pri vdychnuti je 61000 mg na osobu
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8278#23742Verze : 0
  Avatar
  CN v tomto případě pravděpodobně znamená chloracetofenon. To jsem našla:
  chloracetofenon (CN); Látka CS (CS); Látka CR (CR)


  Charakteristické vlastnosti: Jedná se o bílé nebo nažloutlé krystalické látky bez zápachu, nebo s dráždivým zápachem po pepři. Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají hlavně pro policejní účely.


  Účinky na organizmus: Bezprostředně po jejich zasažení dochází k prudkému podráždění očních spojivek doprovázené nezvladetelným slzením, nebo sliznice horních cest dýchacích, způsobující neovladatelný záchvat kašle. Některé z těchto látek ve větších koncentracích působí dráždivě i na kůži.


  Příznaky zasažení: Celkové příznaky jsou charakteristické bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmy, krvácením z nosu a celkovým neklidem a pocitem strachu. Látky způsobují pálení a řezání v očích, slzení, opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořeného prostředí uvedené příznaky rychle mizí. Při vyšších koncentracích a delší expozici, mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních cest dýchacích a očních spojivek. Na kůži postižený cítí pálení, kůže zarudne a vznikají puchýře až vředy.
  Látka CS vyvolávají pocit řezání v nose, hltanu a hrtanu, dále pak prudký kašel, slinění a prudkou bolest za hrudní kostí. Současně jsou podrážděny oči, zasažený zvrací, má bolest hlavy, zubů a kloubů. Zasažení bývají obvykle vzrušeni, ojediněle jeví až známky duševního onemocnění.


  Zásady první pomoci: Při zasažení dráždivými látkami je nutnost vdechování čichacího excitansu. Dále je nutný výplach očí, nosu, úst a hrdla postiženého čistou vodou, 1-2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, borovou vodou nebo fyziologickým roztokem. Postiženému musíme zabránit v tom, aby si mnul oči.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8278#59270Verze : 0