MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 479 příspěvků vloženo, 2006 editováno a 1030 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

MEX - Rakousko-Mexiko a čeští dobrovolníci:Vojenská záslužná medaile

La Medalla del Merito militar

  Avatar
  Mexické medaile se na naše území dostaly a byla to především Vojenská záslužná medaile stříbrná či bronzová. Tyto medaile se na našem území objevují společně s českými a moravskými veterány, kteří byli příslušníky dobrovolnického sboru, který arcivévodu a pozdějšího císaře Maxmiliána doprovázel. Expediční sbor se zúčastnil tamních bojů a po nezdařeném tažení a smrti císaře dne 19. června 1867 se jeho živí příslušníci vrátili zpět do vlasti. A celá řada jich byla těmito medailemi vyznamenána.


  Medaile se vyskytuje v několika typech a vydáních a proto si tyto medaile a jejich ražby objasníme a vysvětlíme.


  Koncem roku 1863 francouzský expediční sbor císaře Napoleona III. pod velením maršála Achile Bazaina dobyl podstatnou a nejdůležitější část země. A vytvořil příznivé podmínky pro splnění císařovi vize a plánu, vytvořit na území Mexika monarchii, která by byla pod vlivem Francie. Za nového panovníka Mexika byl po delším diplomatickém jednání vyvolen rakouský arcivévoda Ferdinand Maxmilián, mladší bratr rakouského císaře Františka Josefa I. Dne 10. dubna 1864 přijal arcivévoda mexickou deputaci na svém zámku Miramare poblíže Terstu a přijal i nabízenou císařskou korunu vzdálené země. Vedoucím mexické delegace byl Don Gutierez de Estrada, kterého již tehdy vyznamenal velkokřížem řádu Panny Marie z Guadalupe, řádu, který předtím roku 1863 mexická provizorní vláda obnovila.


  Dne 16. dubna odplul Maxmilián na palubě rakouské lodi Navara a přistál dne 16. června 1864 v přístavu Veracruz. Dne 12. června pak slavil vjezd do hlavního města Mexika. Sbor českých dobrovolníků čítal zhruba 800-900 mužů a jejich veliteli byli hrabě Thun a hrabě Khevenhuller, který byl zároveň velitelem dobrovolníků z Rakouska, byl to takzvaný pluk červených husarů.


  Tito vojáci se měli stát jádrem budoucí vycvičené armády císařského Mexika. Tvořila se armáda, které musela být i oceněna nějakou viditelnou dekorací a tak již brzy po příchodu do Mexika zakládá svoji záslužnou medaili. Země byla ve varu občanské války a boje neustávaly v podstatě do konce císařství a celého tohoto dobrodružného počínání mladého Maxmiliána. V některých odborných publikacích se objevuje zmínka, že medaile byly založeny již 14. října 1863. Pro toto tvrzení však neexistuje žádný doklad. V roce 1863 ještě císařský trůn nebyl obsazen. Snad toto tvrzení může vycházet z uvažování tehdejší prozatímní vlády, která obnovila starý mexický řád Panny Marie z Guadalupe, založený již císařem Itrubidem. V té době, a to dne 29. října 1863, však zakládá císař Napoleon III. svoji pamětní mexickou medailí.


  Císař Maxmilián vydal celkově dva odlišné druhy těchto medailí. Při prvním pobytu dne 14. října zřizuje Vojenskou záslužnou medaili. První vydání medaile má na lícové straně portrét mladého císaře zobrazený z levé strany a hledící k pravému okraji medaile. Tvář panovníka má kratší vous, tak zvaný císařský (Keiserbart), takový nosil i císařův bratr František Josef I. Císař Maxmilián se narodil 6. července 1832 jako druhorozený syn arcivévody Františka Karla, mladšího bratra císaře Ferdinanda V. Jeho matka byla Žofie Bavorská. V roce 1854 se stal admirálem rakouského loďstva a v roce 1857 byl generálním guvernérem v Lombardsku-Benátsku. V Mexiku Maxmilián začíná nosit plavý vous.


  Druhé vydání medailí je z 10. března 1865 a je zde právě rozlišená délka panovníkova vousu. Na těchto druhých medailích je císař zdoben již novým vousem (viz obrázek).


  Vojenská záslužná medaile byla rozdělená do tří stupňů:


  l.třída - Zlatá medaile
  2.třída - Stříbrná medaile
  3.třída - Bronzová medaile


  Medaile I. typu a vydání z roku 1864 mají dvě prakticky shodné ražby. První je od francouzského medailera Charlose Trotina a druhá od medailera E. Falota (byl i tvůrcem druhé varianty Mexické medaile císaře Napoleona III.


  Druhé vydání medailí z 10. března 1865 je přece jen o něco rozšířenější. Existují tři varianty od třech medailérů. Je to práce S. C. Navalona, dále René Sterna a dále anonymní bez označení medailera. To, že se medaile liší velikosti či závěsným ouškem je možno připsat tomu, že se razily na různých místech a to nejen v době císařství Maxmiliána, ale i později pro potřebu expedičního sboru. Všechny medaile, které se na našem území a v našich sbírkách nacházejí, můžeme považovat za vzácné.


  Literatura:
  Václav Měřička: Mexické medaile
  L.Sršen-D.Stehlíková: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského (katalog výstavy Praha 1999)


  Soukromá sbírka (Faleristika)

  Soukromá sbírka (Alt)

  Typ Navalo, stříbrná medaile má dobově opravené ouško

  Medaile veteránského spolku v Jablonci, ražba Pichl Praha

  Soukromá sbírka (Alt)

  Francouzská ražba medaile Maxmiliána
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#303643Verze : 0
  Avatar
  Císař Maxmilán mimo své Vojenské záslužné medaile založil ještě stejnou řadu Občanských záslužných medailí (LA MEDALLA DEL MERITO CIVIL). Ražba těchto medailí je téměř shodná, pouze nápis ve věnci na rubové straně je změněn (AL MERITO CIVIL). Medaile se opět nosí na jasně červené stuze. V našich podmínkách a v našich sbírkách se tyto medaile téměř nevyskytují, což je dáno i charakterem tohoto vyznamenání. Jeden exemplář této medaile, který je zhotoven ve zlaceném stříbře je uložen v depozitu Národního muzea v Praze. První ražby medailí byly raženy v Paříži, další již v Mexiku. Poslední exempláře byly raženy ve Vídni.


  Na skvostné výstavě s názvem Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, v Praze v roce 1999, byla však vystavena Zlatá občanské medaile, která je ražena ve zlatě. Provedení ve zlatě je velmi vzácné. Rakouským důstojníkům císařské mexické armády, věrným císaři Maxmiliánovi až do jeho zajetí, bylo uděleno jen osm (8) těchto medailí. Na výstavě to byla medaile signovaná S. NAVALON. Průměr medaile je 32,4 mm, tloušťka medaile 3 mm.  Dále zde byla vystavena i medaile stříbrná, opět typ NAVALON. Medaile má průměr 33 mm při síle 3 mm.  Mimo těchto nesmírně vzácných medailí se na výstavě nacházela i Mexická Vojenská záslužná medaile, stříbrná, která má v průměru 32,4 mm při tloušťce 3 mm, opět typ NAVALON. Těchto stříbrných medailí bylo rakouským vojákům věrným císaři až do jeho zajetí a popravy uděleno je 39 kusů.  Literatura:
  Václav Měřička: Mexické medaile
  L.Sršen-D.Stehlíková: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, katalog výstavy, Praha 1999


  Obrázek vzácné mexické medaile Za civilní zásluhy byl poskytnut redakcí Signa
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#303977Verze : 0
  Avatar
  Cínová medaile císaře Maxmiliána k jeho úmrtí - průměr 41 mm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#309554Verze : 0
  Avatar
  Zázraky se dějí. Kolega Rádyjo mně upozornil na prodej tohoto vzácného kompletu v tomto případě dobrovolníka (důstojníka) z Německa. Řádová spona je nezvyklá, neb na první místo nositel umístil pruskou medaili z revolučního roku 1848/49, další nezvyklý způsob je zvolen u Mexického řádu, kříž velkodůstojníka je na sponě a hvězda řádu je nošena odděleně. Poslední medaile je pro nás zajímavá bronzová medaile císaře Maxmiliána (typ Navalon). Celý komplex je nabízen bez stanovené ceny, tedy cena bude velmi vysoká. Obrázek dokresluje problematiku tažení císaře Maxmiliána v Mexiku.
  Poznámka:
  Velkodůstojník tohoto řádu byl nošen jako náhrdelní dekorace doplněn řádovou hvězdou.

  Prodávají se v USA odvolává na klasickou literaturu pana Měřičky .
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#370063Verze : 0
  Avatar
  Mexické tažení císaře Maxmiliána jsou, a doufáme,že i bude nadále, v pozornosti mladších kolegů. Zásluhou pana Urbana se nám podařilo získat kvalitní obrázky dalších medailí z privátní pražské sbírky, které zde pro potřebu našich sběratelů prezentujeme. Medaile jsou originály ze starých faleristických sbírek, a tak si každý (pokud takovou medaili získá) může sám porovnat originalitu své medaile. Je zcela pochopitelně, že zde jsme pro Vás, a tak kdo potřebuje upřesnit, poradit může napsat přímo na naši adresu (www.valka.cz) případně na SZ (Altmann, Faleristika)


  Přehled obrazové přílohy:

  Červená stuha je ve Francii vyhrazena řádu Čestné legie a proto se medaile nosila na této stuze(viz obrázek). Francouzská (pozdější) ražba má kulovité ouško (viz obrázek)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#402868Verze : 0
  Avatar

  Citace - altmann :

  Zázraky se dějí.

  Jde skutečně o nádherný a jedinečný komplet. Rád bych zde upozornil na značku výrobce na rubu hvězdy - jde o vídeňskou firmu Rothe. Nápis je zde ve španělštině, dále je hvězda značená na jehlici značkami firmy Rothe.
  Podle vzhledu jak kříž na hvězdě, tak i řádová dekorace ve spojce včetně miniaturky vyhlížejí, že jsou provedené ve zlatě.
  Zajímavá bude také docílená cena.
  S pozdravy "faleristika" - Brno
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#370068Verze : 0
  Avatar
  Nápis na hviezde hovorí, že sa jedná o klenotníka jeho veličenstva (S.M.) cisára (EMP.) Rakúskeho a aj šáha Persie. Potom je asi adresa Viena Kohlmarkt No 7.


  Klenotník, al. klenotnícka firma čo vyznamenania vyrábala vo viedni.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#370070Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Obávám se, že soubor dekorací je již prodán.
  Dle spousty a různorodosti předmětů nabízených prodejcem, bych řekl, že se jednalo o vetešnictví či bazar. To by také odpovídalo tomu, proč dotyčný neměl zájem o výměnu za jiné řády. Prostě prodává, co se mu dostane do ruky, což byl tentokrát i výše uvedený nádherný komplet....bohužel i má cenová nabídka byla nedostatečná Sad
  Pokud dostanu odpověď, cenu samozřejmě uveřejníme.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/82848#370076Verze : 0