Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 290 příspěvků vloženo, 994 editováno a 280 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Trojanov, Vjačeslav Platonovič

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Trojanov Trojanov
  Jméno:
  Given Name:
  Vjačeslav Platonovič Vyacheslav Platonovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Вячеслав Платонович Троянов
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  generálmajor Major-General
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  18.10.1875 /
  18.10.1875 /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  DD.MM.1918 /
  DD.MM.1918 /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  velitel, 21. armádní sbor
  velitel, 1. finská střelecká divize
  velitel, Československá střelecká brigáda
  Commander, 21st Army Corps
  Commander, 1st Finish Rifle Division
  Commander, Czechoslovak Rifle Brigade
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Zabit povstalci Killed by Rebels
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  ru.wikipedia.org
  ria1914.info
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83657#560303Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Trojanov Trojanov
  Jméno:
  Given Name:
  Vjačeslav Platonovič Vyacheslav Platonovich
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Вячеслав Платонович Троянов
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  07.07.1915-18.07.1915 Velitel : Česká družina
  18.07.1915-02.02.1916 Velitel : Česká družina
  02.02.1916-18.05.1916 Velitel : Československý střelecký pluk
  18.05.1916-04.07.1917 Velitel : Československá střelecká brigáda
  04.07.1917-18.07.1917 Velitel : Československá střelecká brigáda

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  07.07.1915-18.07.1915 Commander : Czech Group
  18.07.1915-02.02.1916 Commander : Czech Group
  02.02.1916-18.05.1916 Commander : Czechoslovak Rifle Regiment
  18.05.1916-04.07.1917 Commander : Czechoslovak Rifle Brigade
  04.07.1917-18.07.1917 Commander : Czechoslovak Rifle Brigade

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1904
  Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
  Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1904
  Řád Sv. Anny 4. třídy
  Order of St. Anne 4th Class
  Орден Святой Анны степень
  -


  DD.MM.1905
  Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
  Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
  Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами
  -


  DD.MM.1905
  Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
  Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
  Орден Святой Анны 3 степень с мечами
  -


  05.02.1915
  Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
  Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
  Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
  -


  26.03.1915
  Řád Sv. Jiří 4. třída
  Order of St. George 4th Class
  Орден Святого Георгия 4-й степени
  -


  30.01.1917
  Řád Sv. Vladimíra 3. třída
  Order of St. Vladimir 3rd Class
  Орден Святого Владимира 3-я степень
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  ru.wikipedia.org
  ria1914.info
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83657#560305Verze : 0
  MOD
  Avatar
  generál Vjačeslav Platonovič Trojanov  * 18.10.1875, Charkovská gubernie
  + jaro 1918  - ruský důstojník, který má právo být řazen mezi zakladatele čs. armády na Rusi, mezi hrdiny, kteří svým podílem poctivé práce přispěli nejen k vytvoření naší armády, ale nepřímo pomohli i vytvoření Československé republiky.
  V.P.Trojanov se narodil 18. října 1875 v rodině carského úředníka v tehdejší Charkovské gubernii. Jako syn chudého šlechtice byl předurčen pro státní službu a tak po absolvování reálné školy nastoupil jako student do vojenského Čugujevského učiliště. Toto učiliště absolvoval s výtečným hodnocením a po ukončení školy nastoupil jako dobrovolník k 124. voroněžskému pěšímu pluku. Zde byl 29. září 1896 jmenován junkerem a 29. března 1899 byl jmenován do hodnosti podporučíka.


  V letech 1904-1905 se jako důstojník zúčastnil rusko-japonské války. Z tohoto období o jeho činnosti nejsou žádné známé podrobné informace, víme ale, že byl vyznamenán těmito řády:


  - Řádem Sv. Anny 4. stupně, dekorace s nápisem Za chrabrost (medaile)
  - Řádem Sv. Stanislava 3. stupně s meči
  - Řádem Sv. Anny 3. stupně s meči¨
  - Řádem Sv. Vladímíra 4. stupně (zde není přesně známo, zda byl řád s meči)  Začátek světové války zastihl V.P. Trojanova v hodnosti majora, ale již 1. října 1914 je povýšen do hodnosti podplukovníka. Jako frontový velitel obdržel v době války tyto řádové dekorace:
  - Řád Sv. Stanislava 2. stupně s meči
  - Řád Sv. Anny 2. stupně s meči
  - Řád Sv. Jiří 4. stupně


  Posledně jmenovaný řád obdržel za protiútok provedený v noci dne 5. března 1915 se třemi rotami Sěvského pluku, jehož byl v té době velitelem. Při této akci bylo vzato do zajetí 7 důstojníků, 500 vojínů a poddůstojníků a dva kulomety.


  V této vzpomínce chci připomenout tohoto výjimečného ruského důstojníka, který byl i našim vojákům velitelem v tom nejlepším slova smyslu. Vjačeslav P. Trojanov byl totiž dne 20. května 1915 ustanoven jako velitel České družiny a zároveň rozkazem z 5. července 1915 povýšen do hodnosti plukovníka. Českou družinu přebíral od pplk. Sozentoviče v době jejího jistého vnitřního rozkladu, zklamání a rozčarování nad tehdejší situaci na frontě, ale i nad stavem českého odboje vůbec. Plk. Trojanov rozpoznal okamžitě, že před sebou nemá bezduchou masu nevzdělaných ruských mužiků, ale dobrovolníky, kteří mají jasný cíl a vědí, proč vedou boj. Jejich myšlenku podporoval a sám se ji snažil u ruského velení prosazovat. V krátké době se mu podařilo stav jednotky zkonsolidovat, zajistit její materiální náležitosti, výzbroj i výstroj.


  A tak již 28. září 1915 v první výročí svěcení praporu České družiny a přísahy, stála tato čs. jednotka, plně konsolidována vzorně organizována vojenská síla na území carského Ruska. Po úspěšných vystoupeních části České družiny na frontě a po doplnění jednotky může být proto 21. února 1916 přejmenována na Československý střelecký pluk a 17. dubna 1916 je pluk přeorganizován a doplněn dobrovolníky na Československou střeleckou brigádu. Plukovník Trojanov byl potvrzen ve funkci velitele brigády. Byla to tedy naše první vyšší vojenská jednotky v cizině.


  Plukovník Trojanov dovedl „svoji“ jednotku až ke Zborovu, tedy k bitvě tzv. Kerenského ofenzivy. Tato bitva znamenala pro naše dědy symbol statečnosti a odvahy a tímto symbolem zůstává i pro naši generaci. Je pravda, že úspěch bitvy u Zborova byl závislý na odvaze, statečnosti a mnohdy i na sebeobětování dobrovolců, ale je nutné a správné ukázat, že na tomto nadšení a správném vojenské rozhodování měl svůj podíl i velitel této jednotky, ruský důstojník Trojanov. Za tento po pravdě nečekaný úspěch byl plk. Trojanov povýšen dne 21. června 1917 do hodnosti generála, ale v paměti našich dědů žil stále jako "náš plukovník Trojanov".


  Dnem 17. července 1917, kdy byla brigáda stažená z fronty k odpočinku do prostoru Jezerná-Ostačovce, se V.P.Trojanov rozloučil s příslušníky brigády, protože v hodnosti generála byl jmenován velitelem 1. finské divize. Zde také končí stopa po tomto statečném a čestném důstojníkovi. V období let 1912-35 se nepodařilo nic zjistit o jeho osudu a ani moje dotazy v letech 1969-72 nepřinesly žádné výsledky. Vojenské muzeum v tehdejším Leningradě i Moskvě na moje žádosti o osudu generála Trojanova po roce 1917 odpovídalo pouze lakonicky tak, že důstojník tohoto jména je v SSSR neznám. Je pravděpodobné, že tento důstojník byl ubit, zavražděn tak jako další oblíbený generál, Radko Dmitrijev.


  Můj příspěvek o statečném důstojníkovi byl volně zpracován na základě vzpomínek plukovníka Vavrocha a je dobré si připomenout další statečné důstojníky umučené "rudou sebrankou" jako tomu bylo v případě plk. Ušakova a později armádního generála S.N. Vojcechovského (Zemřel v lágru v roce 1951 a ani jeden čs.politik se o jeho osud nezajímal). Byl i jeden generál, který mohl protestovat, jde o gen. Svobodu, ale ani ten neprojevil zájem o osud bývalého armádního generála.
  Prameny:
  LaSP: Vzpomínka na plk. Tojanova, článek byl uveřejněn ve faleristickém časopise
  S I G N U M Brno v roce 1991.

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83657#306769Verze : 2