Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 390 příspěvků vloženo, 1850 editováno a 350 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pamětní dekorace k dvoustému výročí panování dynastie Petrovič-Njegošů z roku 1896

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní dekorace k dvoustému výročí panování dynastie Petrovič-Njegošů z roku 1896 Commemortion cross 1896 issued on the occasion of 200 years anniversary of tfe Petrovič-Njegoš dynasty
  Název v originále:
  Original Name:
  Spomen križ-1896 povodom dvjesto godina dinastija Petrovič-Njegoš
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1896
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  Dekorace v jediném stupni -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Václav Měřička: Černohorská vyznamenání
  Dimitri Romanoff: The Ordres, Nedala and History of Montenegro
  Boris Prister: Odlikovanja, Zagreb 1984


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83807#405634Verze : 0
  Avatar
  Pamětní dekorace k dvoustému výročí panování dynastie Petrovič-Njegošů z roku 1896


  Vítězná osvobozovací válka ukončená mírem v San Stefanu, rozšířila hranice Černé Hory. Kníže Nikola se pokusil zapojit svoji zemi do systému evropské politiky a k tomuto dokázal využívat jednak sympatii,které tato malá země získala, ale i tím,že provdal své dvě dcery do Ruska, odkud se snažil získat zbraně i odborníky na výcvik jednotek armády. Politicky se sblížil i s Rakouskem –Uherskem neb správně usoudil,že je to mocný soused na hranicích země. Svoji nejstarší dceru Zorku Ljubicu provdal za srbského krále Petra I..Dceru Jelenu(Helenu) provdal za italského korunního prince Viktora Emanuela III.. Tedy je možno říci,že konec 19.století byl pro knížectví šťastný a nadějný s výhledem na jasnou a klidnou budoucnost.


  V roce 1896 uplynulo dvěstě let od doby,kdy byla moc na Černé Hoře svěřená k rukám dynastie Petrovič-Njegoš..V této době se stává církevní hierarcha Danilo vladykou,což vlastně v církevní hiaerchii odpovídalo hodnosti biskupa.Postupně se zde vystřídali vladyka Sava a vladyka Vasilij.Z dalších jmenujme Petra I, ale hlavně Petra II.,který se pokusil vyřešit problém tím,že se jako první snažil oddělit moc církevní od moci světské. Ale byl to až Nikola I., který se stává opravdovým a samostatným vladařem Černé Hory.


  K poctě a na památku tohoto výročí založil kníže Nikola I. Pamětní vyznamenání tvořené pozlaceným křížek podloženým paprsčitou gloriolou.Kříž, jehož kolmé rameno je oboustranně prodlouženo,vykazuje formu tak zvaného rumunského kříže.Vodorovné rameno je na svém konci mírně zaobleno.Tento je bíle smaltovaný a při okraji je červeně lemovaný.Ve středu kříže vzniká rozšířená ploška,na kterou je upevněn zlacený dvouhlavý černohorský orel státního znaku.


  Na ploše horního ramene je v kyrilici je umístěn červený monogram „D“ (biskup Danilj), na dolním rameni je červený monogram „N.I.“.Na vodorovných ramenech kříže je umístěn letopočet :


  1696 na pravé straně
  1896 na levé straně


  Mezi ramena kříže je vložen zelený vavřínový věnec.Celek je podložen zlacenou paprsčitou gloriolou,která je oválová.


  Stuha je předepsaná bílá s červenými postranními pruhy a je totožná se stuhou řádu Danila


  Tato prostá a jen pamětní dekorace je velmi vzácná, v našich sbírkách se nenachází neb byla určená především pro klér, funkcionáře,představitele předních rodů, úředníky a vojáky. Byla udělována jednorázově. Je vzácná i v podmínkách Černé Hory,.  Prameny:
  Václav Měřička: Černohorská vyznamenání
  Dimitri Romanoff: The Ordres, Nedala and History of Montenegro
  Boris Prister: Odlikovanja, Zagreb 1984  Poznámka:
  Tato pamětní medaile je tak vzácná, že i v publikaci prince Romanoffa je označená jako: Order of Petrovich-Njegosh s označením Extremely rare.

  Privátní, velmi kvalitní ražba z majetku černohorského šlechtice.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83807#307347Verze : 0
  Avatar
  Od roku 1596 byla Černá Hora teokratickým státem, v jehož čele stál biskup(metropolita.Od roku 1696 působil v této hodnosti Danilo Petrovič Njegoš(1696-1735). Černohorský metropolita.Jim začíná dědičná vláda rodu Petrovič Njegošů v zemi.On to byl,kdo navázal diplomatické styky s ruským carem Petrem I.Pro lepší pochopení dané problematiky si představíme významné členy rodiny Petrovič-Njegošů. –viz obrázek
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83807#307455Verze : 0
  Avatar
  Nejznámějším panovníkem Černé Hory se však stává Petr II,který se proslavil jako spisovatel i básník.V roce 1847 ve Vídni zveřejnil své dílo, Horský věnec,který jej proslavil a postavil do čela slovanských básníků na Balkáně.V tomto roce se dokonce při své návštěvě Vídně zúčastnil slovanského plesu v Žofiiných lázních,kde se stal čestným hostem a sešel se zde s předními představiteli Slovanstva především s Čechy.
  V roce 1851,tedy těsně před svoji smrti publikoval svou poslední básnickou sbírku Lživý car Štěpán Malý. V závěru života však onemocněl tuberkulosou a byl léčen českým lékařem Josefem Škodou(1805-1881).
  Petr II.zemřel dne 19.(31.) října 1851 a byl pohřben nejprve v cetyňském klášteře.Ale sám Petr si pro svůj odpočinek vybral vrchol hory Lovčenu(Jezerski vrh),zde byla vybudována jeho hrobka a sem v roce 1855 byl přenesen.V době Velké války byla kaple pobořená dělostřeleckou palbou RU jednotek a tak v roce 1925 nechal tehdejší král SHS Alexandr I. kapli obnovit a ostatky knížete zde pietně uložil.Po roce 1945 zde bylo zřízeno (1970-1974) žulové mauzoleum ozdobené sochou knížete.Autorem sochy je sochař Ivan Meštrovič
  Petr I. Ve své panovnické závěti sepsané dne 20.května 1850 určil za svého zástupce svého synovce Danila(1826-1860.


  V roce 1993 byla v Srbské republice uctěna památka tohoto velkého muže tím,.že došlo k založení řádu Petra Njegoviče.


  Prameny:
  Václav Měřička: Černohorská vyznamenání
  Archiv Alt

  Portét Petra II..Kníže je dekorován na pravé straně hrudi hvězdou ruského řádu Sv.Anny, na levé straně černohorskou zlatou medailí Miloše Obeliče Za chrabrost a srbským křížem Miloše Obrenoviče.

  Nový moderní řád Srbské republiky, z roku 1993.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83807#307461Verze : 0
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pamětní dekorace k dvoustému výročí panování dynastie Petrovič-Njegošů z roku 1896 Commemortion cross 1896 issued on the occasion of 200 years anniversary of tfe Petrovič-Njegoš dynasty
  Název v originále:
  Original Name:
  Spomen križ-1896 povodom dvjesto godina dinastija Petrovič-Njegoš
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1896
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  Dekorace se stuhou -
  Klenot:
  Badge:
  K poctě a na památku tohoto výročí založil kníže Nikola I. Pamětní vyznamenání tvořené pozlaceným křížek podloženým paprsčitou gloriolou.Kříž, jehož kolmé rameno je oboustranně prodlouženo,vykazuje formu tak zvaného rumunského kříže.Vodorovné rameno je na svém konci mírně zaobleno.Tento je bíle smaltovaný a při okraji je červeně lemovaný.Ve středu kříže vzniká rozšířená ploška,na kterou je upevněn zlacený dvouhlavý černohorský orel státního znaku.


  Na ploše horního ramene je v kyrilici je umístěn červený monogram „D“ (biskup Danilj), na dolním rameni je červený monogram „N.I.“.Na vodorovných ramenech kříže je umístěn letopočet :


  1696 na pravé straně
  1896 na levé straně


  Mezi ramena kříže je vložen zelený vavřínový věnec.Celek je podložen zlacenou paprsčitou gloriolou,která je oválová.


  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Václav Měřička: Černohorská vyznamenání
  Dimitri Romanoff: The Ordres, Nedala and History of Montenegro
  Boris Prister: Odlikovanja, Zagreb 1984  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83807#409029Verze : 0