Nitra, Kasárny pod Zoborom

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 512 příspěvků vloženo, 2134 editováno a 506 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Nitra, Kasárny pod Zoborom

Nitra, Zobor Barracks

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Nitra, Kasárny pod Zoborom Nitra, Zobor Barracks
  Originální název:
  Original Name:
  Kasárne pod Zoborom Nitra
  Další názvy:
  Other Names:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne obrancov mieru Nitra
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štefánikove kasárne
  Obec:
  Municipality:
  Nitra Nitra
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  48°19'18.20"N 18°06'07.94"E
  Vznik:
  Established:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Velitelé:
  Commanders:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Dislokované jednotky:
  Garrisoned Units:
  Datum od
  Date from
  Datum do
  Date to
  Jednotka
  Unit
  Stát
  Country
  01.01.1937 24.09.1938 Letecký sklad 3
  Air Depot 3
  15.09.1938 24.09.1938 Letecký sklad 4
  Air Depot 4
  02.05.1939 15.08.1940 Jezdecká korouhev II
  2nd Cavalry Battalion
  01.10.1940 30.08.1944 Automobilní prapor 1
  1st Automobile Battalion
  01.07.1945 01.10.1947 Rota velkých kulometů proti letadlům 9
  9th Anti-Aircraft Machine Gun Company
  01.09.1945 01.10.1945 Automobilní prapor 4
  4th Automobile Battalion
  01.10.1945 01.10.1949 Automobilní prapor 7
  7th Automobile Battalion
  01.10.1945 01.09.1946 Automobilní rota 10
  10th Automobile Company
  01.09.1964 01.09.1965 4. pobočka
  4th Detachment
  01.09.1965 01.09.1967 3. pobočka
  3rd Detachment
  01.09.1967 01.11.1992 Ústřední tanková a automobilní základna
  Central Tank and Automobile Store
  06.10.1968 01.10.1979 3. protiletadlový oddíl
  3rd Anti-Aircraft Division
  15.10.1968 01.09.1973 1. pobočka
  1st Detachment
  15.10.1968 01.10.1978 Přijímací středisko dovážané techniky
  Reception Center of Imported Vehicles
  01.09.1973 01.10.1978 Tanková a automobilní základna Nitra
  Tank and Automobile Base Nitra
  01.10.1978 31.12.1992 Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra
  Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra
  01.10.1978 31.12.1992 Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra
  Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra
  01.10.1979 31.10.1991 3. protiletadlový pluk
  3rd Anti-Aircraft Regiment
  01.05.1991 30.11.1991 11. protiletadlový pluk
  11th Anti-Aircraft Regiment
  30.11.1991 31.12.1992 13. protiletadlový raketový pluk
  13th Anti-Aircraft Missile Regiment
  01.06.1992 31.12.1992 3. brigáda technického zabezpečení
  3rd Technical Services Brigade
  31.10.1992 31.12.1992 10. protiletadlová raketová technická základna
  10th Anti-Aircraft Missile Technical Base
  31.10.1992 31.12.1992 31. výcvikový prapor specialistů tankové a automobilní služby
  31st Training Battalion of Specialists of Tank and Automobile Services
  31.12.1992 31.12.1992 Středisko vyzbrojování Nitra
  Armament Center Nitra
  01.01.1993 01.10.1995 13. protiletadlový raketový pluk
  13th Anti-aircraft Missile Regiment
  01.01.1993 01.10.1995 3. brigáda technického zabezpečení
  3rd Technical Services Brigade
  01.10.1995 01.10.2001 3. protiletadlová raketová technická základna
  3rd Anti-aircraft Missile Technical Base
  01.10.1995 01.10.2001 36. protiletadlová raketová brigáda
  36th Anti-aircraft Missile Brigade
  01.10.1995 01.10.2001 5. základna technického zabezpečení
  5th Technical Support Base
  01.10.1995 DD.MM.RRRR 5. základna vyzbrojovaní
  5th Armament Base
  01.10.2001 01.10.2002 2. protiletadlová raketová brigáda
  2nd Anti-aircraft Missile Brigade
  01.10.2001 01.10.2004 Výcviková základna logistiky
  Logistics Training Base
  01.10.2002 DD.MM.RRRR Protiletadlová raketová brigáda
  Anti-aircraft Missile Brigade

  Zánik:
  Cancelled:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský archiv
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#455350Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Kasárne pod Zoborom (Kasárne Obrancov mieru)


  Kasárne pod Zoborom boli vybudované pôvodne ako barakový tábor v rokoch 1882-1883 (projektant J. Lyka). Tábor bol jedným z piatich sústreďovacích táborov Uhorska a tvorilo ho 24 drevených barakov a 10 murovaných budov. Kapacita areálu bola 300 mužov, 300 koní a 1200 prechodne ubytovaných vojakov. Dňa 4.9.1887, počas manévrov navštívil areál cisár František Jozef I.


  V kasárňach bol vykonaný rozsiahly archeologický výskum, ktorý tu odkryl rozsiahle slovanské opevnené hradisko zo začiatku 9. storočia) a jeho predhradie, vrátane základov kostola, pravdepodobne teiž z 9. storočia.  Jednotky dislokované v objekte:
  1991-1992 13. protilietadlový pluk
  1993-1995 13. protilietadlový raketový pluk
  1995-2001 36. protilietadlová raketová brigáda
  2001-2002 2. protilietadlová raketová brigáda
  2002-súč. protilietadlová raketová brigáda

  Zdroj: www.nitra.sk
  www.valka.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#307882Verze : 0
  MOD
  Avatar
  buko kasárne pod zoborom - kasárne obrancov mieru


  zdroj : www.mosr.sk
  mesto.sk
  www.uvo.gov.sk


  neviem či táto info pomôže ?
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#307899Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Časť objektu bola rozhodnutím vlády SR č. 695/2008 z 1.10.2008 ako prebytočný a neupotrebyteľný majetok štátu bezodplatne prevedená na mesto Nitra. Celkom išlo o 32 rôznych budov, plus príslušné komunikácie, spevnené plochy, inžinieske siete, studne, kryty a oplotenie.


  Zdroj: uznesenie vlády SR č. 695 z 1.10.2008
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#378369Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Súradnice areálu sú 48°19'14.1672"N 18°05'56.8608"E.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#466463Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Areál kasární na Martinskom vrchu v majetku mesta Nitra.


  V medzivojnovom období bol areál známy ako Štefánikove kasárne.


  Zdroj:
  Urbanistická štúdia - Areál kasární Pod Zoborom v Nitre, spracovateľ:SAN-HUMA´90, s.r.o.,
  hlavný riešiteľ: Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. Ľubomír Holejšovský
  http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

  Ortofotomapa kasární Pod Zoborom z roku 1950
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#587325Verze : 1
  MOD
  Avatar
  Zopár fotografií a pár historických údajov: www.nitralive.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/83952#535412Verze : 1
  MOD