5. Pluk pobřežního dělostřelectva No 5 (RACTA 5)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 410 příspěvků vloženo, 1696 editováno a 432 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

5. Pluk pobřežního dělostřelectva No 5 (RACTA 5)

Regimiento de Artillería de Costa nº 5 (RACTA 5)

  Avatar
   
  Název:Name Pluk pobrežného delostrelectva No 5 (RACTA 5) 5th Coast Artillery Regiment
  Originální název:
  Original Name:
  Regimiento de Artillería de Costa nº 5 (RACTA 5)


  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  18.06.1985
  Předchůdce:Predecessor: Pluk zmiešaného delostrelectva nº 5. 5th Mix Artillery Regiment
  Datum zániku:
  Disbanded:
  18.06.1985
  Nástupce:
  Successor:
  Pluk pobrežného delostrelectva No 5 5th Coast Artillery Regiment
  Podřízen:
  Subordinated to:
  DD.MM.1985, Velenie pobrežného delostrelectva úžiny (MACTAE) DD.MM.1985, The Strait Artillery Command
  Dislokace:
  Deployed:
  25.01.2001, velenie, jednotka podpory velenia - základňa Capitán Velasco, Algeciras
  Jednotka služieb, dielní a munície - základňa General Castanos, Algeciras
  Skupina pobrežného delostrelectva I/5 – Tarifa
  Skupina lokalizácie a imformácii - San Roque
  Velitel:
  Commander:
  ?-?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  18.06.1985-souč., Velenie
  18.06.1985-souč, Jednotka podpory velenia
  18.06.1985-souč, Skupina pobrežného delostrelectva I/5 (GACTA I/5)
  18.06.1985-souč, Skupina lokalizácie a Imformácii II/5
  18.06.1985-souč, Jednotka služieb, dielní a munície (USTM)


  18.06.1985-souč., Headquarter
  18.06.1985-souč, Command Support Unit
  18.06.1985-souč, Coast Artillery Group I/5 (GACTA I/5)
  18.06.1985-souč, Localization and Informations Group II/5
  18.06.1985-souč, Munition, Workshop and Services Unit (USTM)
  Výzbroj/vybavení:
  Armament/Equipment:
  kanóny Vickers 152,4/50 mm, prieskumné radary RAE, infračervené kamery, senzory, nočné videnie, termokamery a iné systémy detekcie, systém vedenia paľby 9KA-410
  Poznámka:
  Note:
  -
  Zdroje:
  Sources:

  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es
  www.ejercito.mde.es/organizacion/racta5
  forejercito.forumup.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84660#335518Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Priestor pluku sa rozprestiera pozdĺž pobrežia v priestore Gibraltaru, v miestach kde sa stretáva Stredozemné more s Atlantikom, v miestach kde je vzdialenosť medzi Európskym a Africkým kontinentom iba 14 km, v miestach strategického, ekonomického a svetového významu.


  Krátka história pluku a delostrelectva v Gibraltarskej úžine


  Gibraltar a priľahlý región je miestom s dlhou delostreleckou históriou. Počiatky delostrelectva v tomto regióne nachádzame v kronike kráľa Alfonsa XI kde sa nachádzajú prvé zmienky o prítomnosti diel v rgióne. Ale presne sa dá datovať vznik Kráľovského delostreleckého pluku španielska, na základe rozkazu kráľa Felipe V 2.5.1710. Ako dôsledok vytvorenia tohto pluku sa od roku 1726 začali práce na opevnení Gibraltaru (ktorý je anglický od 1704). Od roku 1770 sú na tomto mieste umiestnené delá a húfnice a roku 1772 aj v pevnostiach Algeciraského zálivu.


  Roku 1898 ministerstvo vojny vydáva normy pre riadenie jednotiek pobrežného delostrelectva.
  V 40-tych rokoch uplynulého storočia sa v úžine nachádza Pluk delostrelectva nº 1 v Cádize, a Zoskupenie delostrelectva úžiny.


  Na základe rozkazu z roku 1943 bol vytvorený Pluk delostrelectva Algeciras. 1.decembra 1943 dostáva pomenovanie Zmiešaný delostrelecký pluk nº 4. Pôvodné zloženie jednotky bolo velenie, skladová jednotka, jedno pobrežné zoskupenie s 19timi kanónmi 101,6 Vickers, 120 Vickers, 150 González Rueda, 150 H. E. Ordónez, 152,4 Vickers dvojitá veža, 152,4 Vickers námorný tip, 152,4 Vickers pobrežný tip, 260 Krupp, 305 Krupp mod. 1987, 305 Vickers dvojitá veža, 381 Vickers, a Ob,s 240 Acero, z nich boli 3 v Málaga; jedna osvetľovacia skupina s dvoma bateriami projektorov; jedna protilietadlová skupina (so 4 bateriami a jednou bateriou počúvacích zaradení a projektorov) s kanónmi 57 Nordenfelt, 76,2 Legionario a 88 Krupp; jedna skupina polných diel 125,4 Legionario, 106,7 Ruso, 127 Armstrong, 152,4 Ruso, 155 Saint Chaumond a 155 Krupp, a 9 pomocných baterii.


  Ako veliteľ pluku bol ustanovený 24.3.1943 plukovník D. Bernardo Ardanaz Lardíes, ktorý bol veliteľom bojovej skupiny úžina.


  9.1.1944 pluk dostáva svoju prvú zástavu, ktorú mu venuje mesto Algeciras a zástavu jednotka predáva pri slávnostnom akte Dona Carmen Ballester de Asensio manželka ministra obrany D. Carlos Asensio Cabanillasa. Nasledujúceho dňa sa konali prvé cvičné strelby za prítomnosti ministra obrany s 3tím delom baterie diel 38,1.
  N základe reorganizácie armády pod 2 svetovej vojne 20.8.1947 jednotka mení označenie na Pluk pobrežného delostrelectva Algeciras, pričom sa vytráca zo zostavy skupina poľného delostrelectva a nahrádzajú sa protilietadlové delá za fixné modely. Taktiež k tomuto dátumu sa po prvý krát objavuje skupina pobrežného delostrelectva vo vnútri pluku a skladová jednotka mení svoju organizáciu a názov na Jednotku služieb, dielní a munície (USTM).


  Na základe generálnej inštrukcie 150/55 hlavného štáu vo februári 1950 sa pluk organizuje nasledovne: Velenie, jednotka podpory velenia a administratíva, štyri pobrežné skupiny, dve protivzdušné skupiny, jedna osvetľovacia skupina, jedna pobrežná nezávislá bateria nachádzajúca sa v Torremolinos, jedna nezávislá protivzdušná bateria v Gibralfaro, a jednotka USTM (jednotka služieb, dielní a munície). Nová protivzdušná skupina vytvorená v tomto roku je vyzbrojená kanónmi 88/56.


  1.12.1957 pluk dostáva označenie Delostrelecký pluk nº 5., pričom sa skladá k tomuto dátumu z velenia, jednotky podpory velenia a administratívy, USTM, troch skupín pobrežných diel a dvoch protivzdušných.
  Roku 1959, v súlade s Generálnou inštrukciou 160-115 hlavného štábu znovu sa mení označenie jednotky na Pluk zmiešaného delostrelectva nº 5.
  V 1963 pluk je zodpovedný za organizáciu, vytvorenie a výcvik protivzdušných jednotiek v Ifni a v provincii Sahara.
  V 1969 pluk je znovu zreorganizovaný a nahrádzajú sa dve protivzdušné skupiny kanónov 88/56 jeinou bateriou. Roku 1972 pluk je vybavený 7 novými radarmi RX-80, E-12, ktoré sú umiestnené v priestore baterii D-1, D-2, D-3, D-8, D-15, D16 a D-17.
  Od 10.11.1979, na základe generálnej inštrukcie nº 179/6, I pobrežná skupina (západná) začína tvoriť súčasť pluku zmiešaného delostrelectva nº 4.


  22.6.1983 pluk je vybavený systémom zisťovania smeru paľby 9ka-410, švédskej výroby, ktorý je umiestnený v bunkri velenia “Acebuche″ a pluk začína podliehať práve vytvorenému Veleniu pobrežného delostrelectva úžiny (MACTAE).


  18.6.1.985 pluk dostáva druhý systém zisťovania smeru paľby 9KA-410, pre skupinu Cascabel. A k tomuto dátumu sa pluk začína označovať Pluk pobrežného delostrelectva nº5 a je zložený z:
  • velenia
  • bateria podpory velenia
  • Skupina centrálneho pobrežia (GACTA CENTRO) s jednou veliteľskou bateriou a troma bateriami zbraní (D-8, D-11 y D-15)
  • Skupina východného pobrežia (GACTA ESTE) s jednou veliteľskou bateriou a dvoma bateriami zbraní (D-16 y D-17)
  • Protivzdušná bateria kanónov Bofors 40/70
  • Jednotka služieb, dielní a munície (USTM.)
  25.1.2001, je pluk premiestnený na základňu “Los Pinos″.
  1.7. 2002 sa v rámci pluku včleňuje skupina pobrežného delostrelectva GACTA II/5 do Skupiny lokalizácie a Imformácii II/5 (GRULI).
  V dňoch 11 až 21.7 toho istého roku sa príslušníci pluku podieľali na operáciiv ROMEO-SIERRA na ostrove Isla Perejil (vyhnanie príslušníkov armády maroka ktoré obsadili ostrov).  Pluk pobrežného delostrelectva sa skladá v súčastnosti z nasledovných jednotiek:


  Velenie a jednotka podpory velenia - umiestnené v Algeciras
  Skupina pobrežného delostrelectva I/5:
  • Veliteľský bateria – umiestnená v Tarifa
  • Bateria D - 8 (Punta Camorro) – umiestnená v Tarifa
  • Bateria D - 11 (Punta Palmera) – umiestnená v Tarifa
  • Bateria D - 15 (Punta Acebuche) – umiestnená v Algeciras

  Skupina lokalizácie a imformácii
  • Veliteľská bateria
  • bateria lokalizácie a informácii – umiestená v San Roque


  jednotka služieb, dielní a munície - umiestnená v Algeciras  Skupina pobrežného delostrelectva I/5
  Má terénnu výhodu, je umiestnená na strategickom mieste, aby bolo možné udržať kontrolu nad Gibraltarskym prielivom . skupina je vyzbrojená delami 152,4/50 mm., s dostrelom 21 Km. Delá sú umiestnené v zdvojených vežiach a sú vybavené systémom automatického zamerania, elevácie a cielenia, a toto všetko je riadené z miesta velenia paľby 9KA-410.


  Skupina lokalizácie a imformácii

  Je modernou jednotkou, ktorá má k dispozícii moderné prístroje na lokalizáciu a indentifikáciu lodí nachádzajúcich sa v úžine, disponuje 3 stanovišťami mobilného pozorovania (POMO), vybavenými kamerovým systémom ako aj termovíznym systémom. Všteky informácie získané touto jednotkou sú následne prenášané do miesta velenia, na ďalšiu indetifikáciu a kontrolu. Skupina taktiež je vybavená prieskumnými radarmi, ktoré neustále prehľadávajú Gibraltarsku úžinu ako aj prístupy k nej.


  Zdroje:
  www.ejercito.mde.es
  Ministerio de Defensa Espaňa


  Štít jednotky

  Skupina pobrežného delostrelectva GACTA I/5

  Skupina pobrežného delostrelectva GACTA II/5
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84660#311602Verze : 0
  MOD