4. Pluk pobřežního dělostřelectva nº 4

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 418 příspěvků vloženo, 1823 editováno a 499 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

4. Pluk pobřežního dělostřelectva nº 4

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4

  Avatar

   
  Název:
  Name:
  Pluk pobrežného delostrelectva No 4 (RACTA 4) 4th Coast Artillery Regiment
  Originální název:
  Original Name:
  Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 4)
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  DD.MM.1985
  Předchůdce:
  Predecessor:
  Pluk pobrežného delostrelectva pobrežia Cádiz No 4 4th Artillery Regiment of Cadiz Coast
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.1960
  Nástupce:
  Successor:
  Pluk pobrežného delostrelectva No 4 (RACTA 4) 4th Coast Artillery Regiment
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Velenie pobrežného delostrelectva úžiny (MACTAE)
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. The Strait Artillery Command
  Dislokace:
  Deployed:
  22.05.1992-DD.MM.souč Isla de León, San Fernando, Cádiz

  Velitel:
  Commander:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Sekcia velenia a podpory velenia
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Skupina pobrežného delostrelectva I/4 (GACTA I/4)
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Skupina pobrežného delostrelectva II/4 (GACTA II/4)
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Jednotka služieb, prepravy a munície
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Školská jednotka


  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Command and Command Support Department
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. I/4th Coast Artillery Group
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. II/4th Coast Artillery Group
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. Services, Transport and Munition Unit
  DD.MM.1985-DD.MM.souč. School Unit

  -
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Zdroje:
  Sources:
  forejercito.forumup.es
  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84739#336703Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Krátko z histórie


  2.5.1710, kráľ Felipe V vydáva Kráľovský rozkaz, v ktorého 9 článku sa prikazuje vytvorenie Pluku delostrelectva španielska. Spočiatku je tento zložený s 3 praporov a prvým miestom posobenia je Aragón a je určený k ochrane kráľovstva Valencie, Katalánska, Navarry a Guipúzcoa. Práve v tomto pluku, respektíve v jednom z jeho praporov má svoj povod dnešný Pluk pobrežného delostrelectva nº 4, pričom jeho prvé označenie bolo Prvý prapor klráľovského delostrelectva španielska, a za jeho dátum vzniku možeme považovať práve 2.máj 1710.
  Carlos III vydáva 29.1.1762, nové nariadenie, ktorým je vytvorené kráľovské teleso delostrelectva a jednotka sa začína označovať ako štvrtý prapor pluku telesa kráľovského delostrelectva, pričom sídli vo Valencii až do roku 1785 v ktorom je preložený do Alicante.


  Na základe príkazu D. Manuel Godoya generalísima armád zo dňa 22.7.1802 je vydané nové usporiadanie delostrelectva. Na základe tohto sa vatvára 5 plukov delostrelectva, ktoré sa označujú podľa toho, v ktorom meste sídlia a krajina je rozdelená na deprtmany delostrelectva. Neskor v roku 1806 sa znovu reorganizuje delostrelectvo, pričom každý s plukov má 2 prapory 2 pluk je pod velením plukovníka Dona Francisco del Pino.


  Počas vojny za nezávislosť departman delostrelectva v Kartagene nie je okupovaný nepriateľom 1.7.1814 sa vracia organizácia delostrelectva podobná tej z roku 1806 (4 pluky a dva prapory v každom z nich), pričom pluk sa reorganizuje vo Valencii s označením 2 peší delostrelecký pluk.


  1.10 roku 1823 je rozpustená armáda, pričom vo Valencii zostáva provizionálny prapor 2 delostrelectva.
  23.4.1824 je uskutočnená ďalšia reorganizácia jednotiek vo Valencii, celý peší pluk zostáva s 2 prapormi a naďalej sídli v tomto meste.
  1828 je pluk redukovaný na 2 prapor pešieho delostrelectva, z dôvodu dlhodobého mieru, avšak roku 1835 nastáva Karlistická vojna a znovu sa mení na pluk.


  1843 dočasná vláda nahradila regenciu a začala po celej armáde vytvárať brigády. 2 pluk tak je tvorený 2 brigádami, 2 prapor je označený ako 2 brigáda a jeho roty ako baterie.
  1859 brigády peších plukov sa znovu označujú ako prapory.
  1862 sa znovu presúva 2 peší pluk z Valencie do Cartageny.
  1868 je pluk presunutý do Cádizu, pričom do miesta určenia prichádza 2 prapor pluku, a 1 prapor prichádza do mesta Ceuta. Po príchode do Cádizu je pluk posilnený o 3 roty 3 praporu, ktorý tiež sa nachádzal v Cádize a s reorganizáciou bol odoslaný do Madridu. Operačný priestor pluku pokrýval nielen Cádiz, a Ceuta, ale Málaga, Chafarinas, Alhucemas, Algeciras, Tarifa, San Fernando a Santa Cruz de Tenerife.


  Neskvor na základe reformy z roku 1883 2 pešý pluk je rozdelený; 2 prapor sa stáva peším praporom pevnostným, so 6 rotami a jednou skladovou, s hlavným sídlom v Cádiz a súčasťami v Málagae, Seville, Algeciras, Tarifa, a v San Fernando. Roku 1904 vzniká velenie delostrelectva v Cádize.
  Roku 1918 prvý krát sa v názve jednotky objavuje označenie pobrežná a začína sa označovať ako Velitelstvo pobrežného delostrelectva Cádiz.
  1924 je zmenené označenie na Pluk pobrežného delostrelectva nº 1, ku ktorému sa pridáva označenie zmiešaný roku 1943; roku 1947 Pluk pobrežného delostrelectva pobrežia Cádiz a 1960 číselné označenie 4 .


  Od roku 1985, si udržuje dnešné označenie Pluk pobrežného delostrelectva nº 4, a 22.5.1992 je preložený do miest ktoré sa volajú Isla de León čo sa nachádza v katastri mesta San Fernando (Cádiz), kde dnes sídli GACTA I/4 , tvorená bateriou Batería A-11, vyzbrojenou húfnicami 152,4/50 a bateria Batería A-12, vyzbrojenou 305/50. Tieto baterie sú umiestnené na miestach kde sa nachádzali delostrelci od roku 1789.


  Najdôležitejšie činy zbraní


  2ºPrapor 2º Pluku pešieho delostrelectva
  * Dánska výprava: pod velením Markíza de la Romana (1807). Portugalská výprava s divíziou Expedición generála Solano (1807).
  * Vojna za nezávislosť: (1808-1814)
  * Vojna v Amerike: výprava do Limy (cez Panamu) výprava do La Habana (1816)


  2º Prapor pešieho delostrelectva
  * Prvá občianska vojna: (1835-1840)


  2ª Brigáda pešeieho delostrelectva
  * Politické boje: (1844-1848)


  2º Prapor pešieho delostrelectva
  * Vojna v Afrike: Obrana Mellily (1871)
  * Druhá občianska vojna (1873-1875)


  2º Prapor mestského delostrelectva
  * Operácie v Melilla: (1893) Posilenie praporov delostrelectva nalodených na Kubu a Filipíny (1895)


  Velenie delostrelectva pobrežia Cádizu
  * Kampaň v Maroku: Operácie v Melilla (1909) a v Larache a Alcazarquivir (1911-13)

  Veliteľstvo pobrežia Cádiz
  * Kampaň v Melilla: Operácie a boje v Melille (1921), Operácie v zóne Tetuán, Zoco-el-Arbaa, Timisar, Gorgues, Regaiya a Arseluj (1922).


  Pluk pobrežného delostrelectva Nº 1
  * Kampaň v Maroku: (1925-26)
  * Vojna 1936-39: Obrana prístavu Cádiz , Sierra de Grazalema a Villamartín (1936), prevzatie Malagy, operácie na Cordobskom fronte, Obrana stredomorského pobrežia, operácie na Katalánskom fronte, okupácia Barcelony, obrana pobrežia


  Historické označenia jednotky


  1710 1 Prapor Kráľovského delostreleckého pluku španielska
  1762 4 Prapor pluku, kráľovského telesa delostrelectva
  1802 2 Brigáda 2º pluku pešieho delostrelectva
  1806 2 Pluk pešieho delostrelectva
  1823 Provizionálny prapor 2ºdelostrelectva
  1824 2 Prapor pešieho delostrelectva
  1828 2 Prapor pešieho delostrelectva
  1843 2 Brigáda pešieho delostrelectva
  1859 2 Pluk pešieho delostrelectva
  1883 2 Prapor pevnostného delostrelectva
  1904 Veliteľstvo delostrelectva Cádiz.
  1918 Veliteľstvo delostrelectva pobrežia Cádiz
  1924 Pluk pobrežného delostrelectva nº 1
  1940 Pluk delostrelectva nº 1
  1943 Pluk zmiešaného delostrelectva nº 1.
  1947 Pluk delostrelectva pobrežia Cádiz
  1960 Zmiešaný pluk delostrelectva nº 4.
  1985 Pluk pobrežného delostrelectva nº 4.


  Štruktúra


  Pluk pobrežného delostrelectva Nº4 má nasledovnú štruktúru


  Sekcia velenia a podpory velenia – umiestnená v San Fernando.
  Skupina pobrežného delostrelectva I/4:
  • Bateria velenia – umiestnená v San Fernando.
  • Bateria A-3 (Punta Candor) – umiestnená v Rota.
  • Bateria A-11 – umiestnená v San Fernando.
  Skupina pobrežného delostrelectva II/4:
  • Bateria velenia (Paloma Alta)- umiestnená v Tarifa.
  • Bateria A-4 (Punta Camarinal) – umiestnená v Tarifa.
  • Bateria A-5 (Paloma Baja) – umiestnená v Tarifa.
  • Bateria A-6 (Paloma Alta) – umiestnená v Tarifa.
  Jednotka služieb, prepravy a munície – umiestnená v San Fernando.
  Školská jednotka  Školská jednotka

  V pluku pobrežného delostrelectva nº 4 bola roku 2000 vytvorená školská jednotka, určená k výučbe v špecializovaných kurzoch pre pobrežné delostrelectvo, ako aj dopĺňať vo výučbe Akadémiu v Segovia.
  Špecializáciou tejto školy je problematika pobrežného delostrelectva a je určená k získaniu poznatkov ktoré môžu žiaci získať iba tu a s materiálom ktorým disponuje iba velenia pobrežného delostrelectva. (MACTAE).
  Taktiež škola vykonáva výučbu posledných kurzov vyššej dôstojníckej školy, poddôstojníckej školy ako aj rôzne kurzy a školenia podľa potreby. Taktiež sa tu vykonávajú kurzy a školenie pre vojenské rezervy.  zdroj:www.ejercito.mde.es
  Ministerio de Defensa Espaňa
  es.geocities.com/heraldicamilitar

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84739#312189Verze : 0
  MOD