4/I. Skupina pobřežního dělostřelectva I/4 (GACTA I/4)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 547 příspěvků vloženo, 2220 editováno a 542 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

4/I. Skupina pobřežního dělostřelectva I/4 (GACTA I/4)

Grupo de Artilleria de Costa I/4 (GACTA I/4)

  Avatar
   
  Název:Name Skupina pobrežného delostrelectva I/4 (GACTA I/4) I/4th Coast Artillery Group
  Originální název: Original Name: Grupo de Artilleria de Costa No I/4 (GACTA I/4)
  Datum vzniku: Raised/Formed: DD.MM.1985
  Předchůdce: Predecessor: ? ?
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.1985
  Nástupce: Successor: Skupina pobrežného delostrelectva I/4 I/4th Coast Artillery Group
  Podřízen: Subordinated to: Pluk pobřežního dělostřelectva nº 4 (RACTA 4) 4th Coast Artillery Regiment
  Dislokace: Deployed: DD.MM.1985, Bateria velenia – San Fernando, Bateria A-3 (Punta Candor) – Rota, Bateria A-11 –San Fernando

  Velitel: Commander: -
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  DD.MM.1985-souč., Bateria velenia
  DD.MM.1985-souč., Bateria A-3
  DD.MM.1985-souč., Bateria A-11


  DD.MM.1985-souč., Headquarter Batery
  DD.MM.1985-souč., Batery A-3
  DD.MM.1985-souč., Batery A-11
  Výzbroj/vybavení:
  Armament/Equipment:
  húfnice 155/52 APU SBT-1, systém riadenia paľby 9KA-410, konzoly optronického systému
  Poznámka:Note: -
  Zdroje:
  Sources:

  forejercito.forumup.es
  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84776#335714Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Skupina pobrežného delostrelectva I/4  Skupina pobrežného delostrelectva (GACTA) I/4 sa neustále transformuje a mení, aby tak bola vžy pripravená na plnenie svojich úloh. Je začlenená pod velenie pobrežného delostrelectva (MACTAE) s úlohou byť pripravená v ktoromkoľvek okamihu presunúť sa na ktorýkoľvek bod pobrežia, ako aj do ktorejkoľvek pobrežnej zóny a to aj mimo územia Španielska.


  Batérie tejto jednotky sú vybavené všetkým potrebným materiálom na splnenie týchto úloh. Baterie A-3 a A-11 majú v službách húfnicu 155/52 APU SBT-1, ktorými bola vyzbrojovaná od 6.10.2000.


  Bateria PLM (velenia) I/4 tiež obnovila svoj arzenál a je vybavená mobilným systémom riadenia smeru paľby 9KA-410, ktorý je rovnaký akým disponujú ostatné jednotky pobrežného delostrelectva, ibaže tento je mobilný. Tento systém je inštalovaný na podvozkoch vozidiel Iveco 250. Na ďalšom vozidle je namontovaný mobilný radar.


  Jednotka disponuje konzolami optronického systému (laser, termicke kamery), ktorý systém je schopný v prípade potreby doplňať alebo nahradiť radarový systém. Vďaka mobilnému riadeniu streľby nie je potrebné zadávať topografické údaje jednotkám, ale tento systém ich zadá automatický pomocou navigátorv a GPS. Výsledkom je zjednodušenie delostreleckých kalkulácii a zvýšenie rýchlosti zaujatia pozície. Tento systém kontroluje dve batérie so 4 húfnicami v každej z nich (A-3 a A-11), aj keď systém je konštruovaný aby bol schopný kontrolovať v každej batérii až 6 húfníc.  Velenie a komunikácie


  Veleniu GACTA I/4 sú podriadené dve baterie, 6 húfnic a spojenie je veľmi dôležité pre riadenie tohto všetkého. Doležitým taktickým prvkom pre paľbu jednotky je jej velenie. Velenie je umiestnené v kryte a má 4 sekcie (konzoly): sekciu velenia a kontroly MACTAE, ďalšia je obrazová, tretia je prezentácie smeru paľby 9KA-410 a posledná kontroly spojenia (Link-11).


  Veliace posty dvoch baterii sa skladajú z alternatívnych prvkov velenia taktiky a techniky paľby. Sú vybavené technikou, ktorá umožňuje pokračovať v paľbe aj keď by 9KA-410 zlyhalo alebo bolo vyradené. Na koordináciu vrámci jednotky je potrebné spojenie a to interné ako aj externé. Prvé medzi velením, miestom riadenia paľby a miestami velenia jednotlivých baterii a jednotlivých bodov paľby. Externé uskutočňuje spojenie medzi MACTAE a vonkajšou sieťou. Skupina je asociovaná s inými zložkami pozorovania a zistenia MACTAE, v prípade že sa nachádza mimo Gibraltarskej úžiny.


  Sekcia velenia, Bateria velenia I/4, BACTA A-11 a USTM
   
  Sekcia velenia, bateria velenia a A-11 GACTA I/4, ako aj Jednotka služieb, transportu a municie sú umiestnené na základni "CAMPOSOTO" v San Fernando
  Baterie velenia a A-11, sú novým, mobilným prvkom GACTA (skupiny pobrežného delostrelectva). Bateria BACTA  A-11je vybavená kanónmi Vickers 152,4/50 ktoré slúžia ako inštruktážny materiál pre školskú jednotku


  Jednotky služieb, prepravy a munície (UST y M) RACTA-4 sa delí o priestory so zvyškom jednotiek v San Fernando.
  Bateria A-3
  V Plaza de Rota, sa nachádza umiestnená bateria A-3 (Punta Candor), táto je vyzbrojená delami esta Vickers 152,4/50. V momentálnej dobe táto bateria začína byť prezbrojovaná s novými húfnicami 155/52 SBT.  GACTA mobilná je spolu so skupinou protilodných rakiet projektovaná tak, aby do budúcna tvorila rozhodný prvok obrany pobrežia Španielska.
  zdroj:
  www.mde.es
  Ministerio de Defensa Espaňa

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84776#312391Verze : 0
  MOD