Ministerstvo obrany Slovenské republiky [1993- ]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 416 příspěvků vloženo, 1817 editováno a 496 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Ministerstvo obrany Slovenské republiky [1993- ]

Ministry of Defence of Slovak Republic / Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Ministerstvo obrany Slovenské republiky Ministry of Defence of the Slovak Republic
  Originální název:
  Original Name:
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.01.1993
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.RRRR
  Nástupce:
  Successor:
  - -
  Nadřízený úřad:
  Higher Authority:
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Vláda Slovenské republiky
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Governments of Slovak republic
  Dislokace:
  Deployed:
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Bratislava, Kutuzovovy kasárna
  Přednosta / náčelník:
  Chief:
  01.01.1993-15.03.1993 , ( )
  16.03.1993-15.03.1994 Andrejčák, Imrich (Generálplukovník)
  16.03.1994-13.12.1994 Kanis, Pavol ( )
  14.12.1994-29.10.1998 Sitek, Ján ( )
  30.10.1998-02.01.2001 Kanis, Pavol ( )
  03.01.2001-15.10.2002 Stank, Jozef ( )
  16.10.2002-24.09.2003 Šimmko, Ivan ( )
  24.09.2003-25.10.2003 Kukan, Eduard - poverený ( )
  25.10.2003-01.02.2006 Liška, Juraj ( )
  01.02.2006-03.07.2006 Fedor, Martin ( )
  04.07.2006-30.01.2008 Kašický, František (Plukovník)
  30.01.2008-08.07.2010 Baška, Jaroslav ( )
  08.07.2010-23.11.2011 Galko, Ľubomír ( )
  28.11.2011-04.04.2012 Radičová, Iveta - poverená ( )
  04.04.2012-22.03.2016 Glváč, Martin ( )
  23.03.2016-DD.MM.RRRR Gajdoš, Peter (Generálporučík)
  Podřízené úřady či jednotky:
  Subordinated Agencies or Units:
  01.01.1993-01.09.1994 Velitelství Armády Slovenské republiky
  01.01.1993-01.01.2013 Vojenské obranné zpravodajství
  01.01.1993-31.12.2010 Vojenský obvod Javorina
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Lešť
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Valaškovce
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Vojenský obvod Záhorie
  01.01.1993-01.07.2002 Vojenský výcvikový prostor Lešť
  01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání
  01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská pedagogická škola
  01.01.1993-01.09.1993 Vysoká vojenská technická škola
  01.09.1993-01.09.2004 Vojenská akadémie
  01.09.1993-20.11.1996 Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika
  DD.MM.1993-01.01.2013 Vojenská zpravodajská služba
  01.05.1994-DD.MM.RRRR Vojenský historický ústav
  01.09.1994-01.07.2002 Generální štáb Armády Slovenské republiky
  01.02.1995-01.03.2003 Úřad vojenských duchovních
  01.09.1996-01.09.2004 Vojenská letecká akademie
  01.01.1997-01.02.2014 Ústav speciálního zdravotnictví a výcviku MO SR Lešť
  01.07.2002-DD.MM.RRRR Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky
  01.01.2003-01.05.2003 Jazykový institut MO SR
  01.03.2003-DD.MM.RRRR Ordinariát ozbrojených sil a ozbrojených sborů SR
  01.03.2003-15.01.2006 Sekce lidských zdrojů
  01.03.2003-01.08.2006 Úřad ekumenické pastorační služby OS SR
  01.05.2003-01.10.2004 Sekce vojenského vzdělávání MO SR
  01.07.2005-DD.MM.RRRR Ředitelství vojenské policie
  01.01.2006-DD.MM.RRRR Posádkové správy budov
  01.08.2006-DD.MM.RRRR Ústředí ekumenické pastorační služby OS SR a OZ SR
  01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenské zpravodajství
  01.03.2013-DD.MM.RRRR Sekce lidských zdrojů
  01.02.2014-DD.MM.RRRR Centrum výcviku Lešť
  01.01.2016-01.03.2013 Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy
  01.01.2016-01.03.2013 Sekce obranného plánovaní a manažmentu zdrojů
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Centrum služeb - účetnictví a mzdy
  01.01.1993-01.09.1994 Army of the Slovak Republic Command
  01.01.1993-01.09.1993 Military Air University of Slovak National Uprising
  01.01.1993-01.01.2013 Military Defence Intelligence
  01.01.1993-31.12.2010 Military Department Javorina
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Military Department Lest
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Military Department Valaskovce
  01.01.1993-DD.MM.RRRR Military Department Zahorie
  01.01.1993-01.07.2002 Military Training Area Lest
  01.01.1993-01.09.1993 Technical Military University
  01.01.1993-01.09.1993 University of Military Education
  01.09.1993-01.09.2004 Military Academy
  01.09.1993-20.11.1996 Military Air University of General Milan Rastislav Stefanik
  DD.MM.1993-01.01.2013 Military Intelligence Service
  01.05.1994-DD.MM.RRRR Military History Institute
  01.09.1994-01.07.2002 General Staff of the Army of the Slovak Republic
  01.02.1995-01.03.2003 Military Chaplains Office
  01.09.1996-01.09.2004 Air Force Academy
  01.01.1997-01.02.2014 Special Health and Training Department of Ministry of Defence of Slovak Republic
  01.07.2002-DD.MM.RRRR General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic
  01.01.2003-01.05.2003 Language Institute of MoD
  01.03.2003-01.08.2006 Office of ecumenical pastoral of Armed Forces of Slovak Republic
  01.03.2003-15.01.2006 Section of Human Resources
  01.03.2003-DD.MM.RRRR The Ordinariate of the armed forces SR
  01.05.2003-01.10.2004 Section of Military Education MoD
  01.07.2005-DD.MM.RRRR Directorate of Military Police
  01.01.2006-DD.MM.RRRR Garrison Building Administration
  01.08.2006-DD.MM.RRRR Head office ecumenical pastoral in Armed Forces of Slovak republic
  01.01.2013-DD.MM.RRRR Military Intelligence
  01.03.2013-DD.MM.RRRR Section of Human Resources
  01.02.2014-DD.MM.RRRR Training Centrum Lešť
  01.01.2016-01.03.2013 Section of Defence Planning and Source Management
  01.01.2016-01.03.2013 Section of Defence Politic, International Relations and Legislative
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Services - Accounting and Wages
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  www.mosr.sk
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84982#470780Verze : 6
  MOD
  Avatar
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za nasledujúce oblasti:
  - riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
  - výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  - koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
  - koordináciu obranného plánovania,
  - zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
  - koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
  - vojenské spravodajstvo,
  - civilnú službu.
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.


  Na čele ministerstva je minister (prehľad ministrov obrany Slovenska), ktorého na návrh predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident SR.
  Bolo zriadené zákonom Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a vzniklo dňa 1. januára 1993. Činnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.


  Do roku 2000 bolo Ministerstvo obrany SR v Bratislave a Generálny štáb Armády SR v Trenčíne samostatnými celkami. 1. januára 2000 prišlo k zlúčeniu ministerstva obrany a Generálneho štábu Armády SR a vzniklo integrované ministerstvo obrany so sídlom v Bratislave. Ministerstvo reprezentuje vojensko-politickú časť a generálny štáb vojensko-odbornú časť.


  Súčasti ozbrojených zložiek SR podliehajúce ministerstvu:
  1993-2002 Armáda Slovenskej republiky (prostredníctvom veliteľstva ASR a GŠ ASR)
  2002-súč. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (prostredníctvom GŠ OS SR)
  1993-súč. Vojenská polícia
  1993-súč. Vojenská spravodajská služba
  1993-súč. Vojenské obranné spravodajstvo
  1995-2003 Úrad vojenských duchovných
  2003-súč. Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov
  2003-súč. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby
  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany
  www.mosr.sk
  archív autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/84982#313477Verze : 0
  MOD