Generální inspekce armády

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 446 příspěvků vloženo, 1848 editováno a 1068 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Generální inspekce armády

Inspección General del Ejército

  Avatar
   
  Název:Name Generálna inšpekcia armády Army Inspection General
  Originální název: Original Name: Inspección General del Ejército
  Datum vzniku:Raised/Formed: XX.XX.XXXX
  Předchůdce:Predecessor: - -
  Datum zániku: Disbanded:-
  Nástupce:
  Successor:
  Generálna inšpekcia armády Army Inspection General
  Podřízen: Subordinated to: XX.XX.XXXX, Velenie podporných síl XX.XX.XXXX, Support Units Command
  Dislokace: Deployed: XX.XX.XXXX, Barcelona
  Velitel: Commander: ?-?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  XX.XX.XXXX-souč., Velenie
  XX.XX.XXXX-souč., Jednotka podpory velenia
  XX.XX.XXXX-souč., 1 generálna subinšpekcia Armády stred
  XX.XX.XXXX-souč., 2 generálna subinšpekcia Armády juh
  XX.XX.XXXX-souč., 3 generálna subinšpekcia Pyrenejskej armády
  XX.XX.XXXX-souč., 4 generálna subinšpekcia Armády severozápad
  XX.XX.XXXX-souč., velenie infraštruktúry
  XX.XX.XXXX-souč., Subinšpekcia velenia Kanárskych ostrovov (SUIGE Canarias)
  XX.XX.XXXX-souč., Generálne velenie Baleárskych ostrovov (Comandancia General)
  XX.XX.XXXX-souč., Generálne velenie Ceuta (Comandancia General)
  XX.XX.XXXX-souč., Generálne velenie Melilla (Comandancia General)


  XX.XX.XXXX-souč., Command
  XX.XX.XXXX-souč., Command Support Unit
  XX.XX.XXXX-souč., Army General Sub inspection 1th center military region
  XX.XX.XXXX-souč., Army General Sub inspection 2nd south military region
  XX.XX.XXXX-souč., Army General Sub inspection 3rd Pyrenean Region
  XX.XX.XXXX-souč., Army General Sub inspection 4th nordwest military region
  XX.XX.XXXX-souč., Infrastructure Command
  XX.XX.XXXX-souč., Canary Island Command Sub-Inspection
  XX.XX.XXXX-souč., Balears Islands Command
  XX.XX.XXXX-souč., General Command of Ceuta
  XX.XX.XXXX-souč., General Command of Melilla
  Výzbroj/vybavení: Armament/Equipment: -
  Poznámka:
  Note:
  V prípadoch Generálnych velitelstiev v Melille, Ceute a Baleárskych ostrovov, podriadenosť týchto zložiek je iba v otázkach týkajúcich sa pôsobnosti inšpekcie armády
  Zdroje: Sources:

  www.ejercito.mde.es
  www.ejercito.mde.es
  forejercito.forumup.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/85328#326812Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Generálny Inšpektorát je podporným orgánom síl a podlieha priamo vrchnému veliteľovi štábu armády, ako jednotky podpory síl a má za úlohu:


  • Spolupracovať s civilnými inštitúciami v ktoromkoľvek prípade ako sú napríklad prírodné katastrofy, krízy veľkého rozsahu, ako aj poskytovanie podpory civilnému obyvateľstvu v prípade potreby špecializovaného materiálu alebo personálu.
  • Taktiež má na starosti dohliadať nad podmienkami a kvalitou pobytu vojenského personálu, ktorý je umiestnený na vojenských základniach. Dohliada nad vylepšovaním vojenských základní, ich infraštruktúry aby personál ubytovaní na základniach disponoval všetkým potrebným k plneniu svojich stanovených úloh a pre život na základni.
  • Vykonáva reprezentáciu a zastúpenie ozbrojených síl v autonómnych komunitách Katalánsko, Aragón, Navarra a la Rioja.


  Podriadené zložky Generálnej inšpekcie sú (obr.1):
  • 1 generálna subinšpekcia(SUIGE) Armády stred – so sídlom v Madrid
  • 2 generálna subinšpekcia (SUIGE) Armády juh – so sídlom v Sevilla
  • 3 generálna subinšpekcia (SUIGE) Pyrenejskej armády – so sídlom v Barcelona
  • 4 generálna subinšpekcia (SUIGE) Armády severozápad – so sídlom Valladolid
  • Velenie infraštruktúry


  Ďalej sú na základe svojej funkcie funkčne podriadené veliteľstvá (Obr.1):


  • Subinšpekcia velenia Kanárskych ostrovov (SUIGE Canarias) – so sídlom v Santa Cruz de Tenerife
  • Generálne velenie Baleárskych ostrovov (Comandancia General) - so sídlom v Palma de Mallorca
  • Generálne velenie Ceuta (Comandancia General)– so sídlom v Ceuta
  • Generálne velenie Melilla (Comandancia General)– so sídlom v Melilla


  Velenie (Jefatura de la Inspeccion general)generálnej inšpekcie sa ďalej člení na malé zložky ktoré mu pomáhajú plniť jemu stanovené úlohy (obr.2)


  • Jednotku informačných systémov a technickej asistencie (Nucleo de systemas de Informacion y asistencia tecnica)
  • Kanceláriu styku s verejnosťou (Oficina de comunicacion)
  • Kanceláriu styku s vládnymi organizáciami (Gobierno de la jefatura)
  • Jednotku podpory (Unidad de apyo)


  Príslušníci Generálnej inšpekcie zabezpečujú prítomnosť vojenského personálu na vojenských aktoch ako napríklad na dni ozbrojených síl, zabezpečujú styk armády s kultúrou, dni otvorených dverí na základniach ako aj u vojenských zložiek. Ďalej zabezpečuje a dohliada nad v prípade potreby protokolom oficiálnych návštev či už u jednotiek alebo na základniach, akty rozlúčky alebo vítania jednotiek odchádzajúcich do rôznych misíi atď.

  zdroj:
  www.ejercito.mde.es
  www.ejercito.mde.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/85328#315418Verze : 0
  MOD