CZE - ASkD-GM (automobilní skříňová dílna pro opravy speciální pásové techniky)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 430 příspěvků vloženo, 1377 editováno a 2512 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZE - ASkD-GM (automobilní skříňová dílna pro opravy speciální pásové techniky)

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  ASkD-GMASkD-GM
  Originální název:
  Original Name:
  ASkD-GM
  Kategorie:
  Category:
  mobilní dílna pro údržbu a běžné opravy speciální pásové techniky mobile workshop for the repairs of special tracked vehicles
  Výrobce:
  Producer:
  VOP 026, divize VTÚPV, Vyškov
  Období výroby:
  Production Period:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
  Vyrobeno kusů:
  Number of Produced:
  1 prototyp / prototype (k 2009 / as of 2009)
  Prototyp vyroben:
  Prototype Built:
  DD.MM.2007 (?)
  Obsluha:
  Crew:
  ?
  Složení:
  Composition:
  Tatra 815-26WR45 17 255 4x4.1/13T se skříní SSSK / with SSSK shelter
  PV 18 P se skříní SSSK-P / with SSSK-P shelter
  Uživatelské státy:
  User States:

  Poznámka:
  Note:
  Provozní možnosti prostředku se základní výbavou:
  - zámečnické ruční a drobné strojní práce spojené s běžnými opravami pásových vozidel (vrtání, broušení apod.);
  - svařování a řezání elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře;
  - svařování a řezání plamenem, tvrdé pájení;
  - měkké pájení, lepení, tmelení;
  - očista demontovaných dílů a podskupin.  Provozní možnosti prostředku se speciální výbavou:
  - údržbu, diagnostiku, seřízení, běžnou opravu nebo výměnu následujících skupin a podskupin:
  · motoru, palivové, mazací, chladicí a spouštěcí soustavy;
  · převodového ústrojí a jeho ovládacího zařízení;
  · brzdové soustavy, hydraulického a vzduchového ovládání;
  · elektrické soustavy včetně měřicích a kontrolních přístrojů;
  · protipožárního zařízení
  - preventivní údržbu pásových podvozků GM568, GM578, agregátů GTD-5, 2PV-8 a strojových spodků MT-LB na 1. a 2. úrovni oprav;
  - manipulace se skupinami a podskupinami do hmotnosti 1 500 kg;
  - promazávání skupin a podskupin pásových podvozků GM568, GM578 a MT-LB;
  - údržbu a nabíjení olověných i gelových akumulátorů;
  - elektrické nouzové spouštění motorů opravované techniky a napájení elektrické sítě opravované techniky.
  Operational capabilities with the basic equipment:
  - locksmith’s hand and small machine works linked with the common tracked vehicle repairs (boring, grinding etc.);
  - welding and cutting by the electrical arc in the protective atmosphere;
  - welding and cutting by the flame, hard soldering;
  - soft soldering, bonding and binding;
  - cleaning the disassembled parts and sub-groups.  Operational capabilities with the special equipment:
  - maintenance, diagnostics, adjusting, common repair or replacement of the following groups and sub-groups:
  · motor, fuel, lubricating, cooling and starting system;
  · gearbox mechanism and its control device;
  · brake system, hydraulic and air control;
  · electrical system inclusive the measuring and control devices;
  · fire-fighting device;
  - preventive maintenance of the GM568, GM578 tracked chassis, GTD-5, 2PV-8 aggregates and MT-LB chassis in the repairs level 1 and 2;
  - manipulation with the groups and sub-groups up to the weight of 1 500 kg;
  - lubricating of the groups and sub-groups of the GM568, GM578 and MT-LB tracked chassis;
  - inspection and replacement of the operating fillings;
  - maintenance and charging both the lead and gel accumulators too;
  - electrical emergency starting the motors and feeding the electrical net of the repaired technology.
  Zdroje:
  Sources:
  firemní materiály VOP 026 / VTÚPV
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86122#322020Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ASkD-GM


  Mobilní dílenský prostředek určený k provádění údržby a běžných oprav pásových podvozků GM 568 (podvozek řídícího a naváděcího radiolokátoru PLRK 2K12), GM 578 (podvozek odpalovacího zařízení PLRK 2K12), MT-LB (podvozek bojových vozidel 9A34/9A35 PLRK 9K35) a agregátů GTD-5 a 2PV-8 při činnosti vojsk v polních podmínkách a v zahraničních misích (mimo stálé posádky) na 1. a 2. úrovni oprav. Prostředek je tvořen vozidlem Tatra 815-26WR45 17 255 4x4.1/13T se skříňovou karoserií SSSK a přívěsem PV 18 P s nástavbou SSSK-P.


  Řešení projektu bylo zahájeno v únoru 2006 a ukončeno v prosinci 2007. Na vývoj a výrobu prototypu byla uvolněna částka 19 987 000 Kč.  Dílna ASkD-GM se základní výbavou umožňuje provádění následujících činností:
  - zámečnické ruční a drobné strojní práce spojené s běžnými opravami pásových vozidel (vrtání, broušení apod.)
  - svařování a řezání elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře
  - svařování a řezání plamenem, tvrdé pájení
  - měkké pájení, lepení, tmelení
  - očista demontovaných dílů a podskupin  Dílna ASkD-GM se speciální výbavou umožňuje provádění následujících činností:
  - údržbu, diagnostiku, seřízení, běžnou opravu nebo výměnu následujících skupin a podskupin:
  -- motoru, palivové, mazací, chladicí a spouštěcí soustavy
  -- převodového ústrojí a jeho ovládacího zařízení
  -- brzdové soustavy, hydraulického a vzduchového ovládání
  -- elektrické soustavy včetně měřicích a kontrolních přístrojů
  -- protipožárního zařízení
  - preventivní údržbu pásových podvozků GM 568, GM 578, agregátů GTD-5, 2PV-8 a strojových spodků MT-LB na 1. a 2. úrovni oprav
  - manipulace se skupinami a podskupinami do hmotnosti 1 500 kg
  - promazávání skupin a podskupin pásových podvozků GM 568, GM 578 a MT-LB
  - údržbu a nabíjení olověných i gelových akumulátorů
  - elektrické nouzové spouštění motorů opravované techniky a napájení elektrické sítě opravované techniky  První vyrobená ASkD-GM byla předána svému uživateli, 25. protiletadlové raketové brigádě, 25.6. 2008.
  Technicko-taktická data
  Provozní hmotnost soupravy: 23 400 kg


  Rozměry vozidla:
  - délka: 8 360 mm
  - šířka: 2 515 mm
  - výška: 3 320 mm


  Maximální rychlost (s omezovačem): 85 km/h


  Životnost (doba životního cyklu): 20 let
  Doba používání do GO: 150 000 km nebo 10 let
  Zdroje
  1) Propagační materiály VOP 026 / VTÚPV


  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86122#318780Verze : 1
  MOD
  Avatar
  ASkD-GM (VPZ 161 09-18) z výzbroje Roty zabezpečení 25. protiletadlové raketové brigády, květen 2009.


  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86122#318784Verze : 0
  MOD