CZE - ASkD-K (automobilní skříňová dílna pro opravy kolové techniky)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 440 příspěvků vloženo, 1691 editováno a 1878 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZE - ASkD-K (automobilní skříňová dílna pro opravy kolové techniky)

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  ASkD-KASkD-K
  Originální název:
  Original Name:
  ASkD-K
  Kategorie:
  Category:
  mobilní dílna pro údržbu a běžné opravy kolových vozidel mobile workshop for the repairs of tracked vehicles
  Výrobce:
  Producer:
  VOP 026, divize VTÚPV, Vyškov
  Období výroby:
  Production Period:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
  Vyrobeno kusů:
  Number of Produced:
  1 prototyp / prototype (k 2009 / as of 2009)
  Prototyp vyroben:
  Prototype Built:
  DD.MM.2007 (?)
  Obsluha:
  Crew:
  ?
  Složení:
  Composition:
  Tatra 815-26WR45 17 255 4x4.1/13T se skříní SSSK / with SSSK shelter
  Uživatelské státy:
  User States:

  Poznámka:
  Note:
  Provozní možnosti prostředku se základní výbavou:
  - zámečnické ruční a drobné strojní práce spojené s běžnými opravami pásových vozidel (vrtání, broušení apod.);
  - svařování a řezání elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře;
  - svařování a řezání plamenem, tvrdé pájení;
  - měkké pájení, lepení, tmelení;
  - očista demontovaných dílů a podskupin.  Provozní možnosti prostředku se speciální výbavou:
  - údržba, diagnostika, seřízení, běžná oprava nebo výměna následujících skupin a podskupin:
  · motoru, palivové, mazací, chladicí a spouštěcí soustavy
  · převodového ústrojí a jeho ovládacího zařízení
  · brzdové soustavy, hydraulického a vzduchového ovládání
  · elektrické soustavy včetně měřicích a kontrolních přístrojů
  - údržba zabezpečovaných vozidel v rozsahu preventivní údržby na 1. a 2. úrovni
  - manipulace se skupinami a podskupinami do hmotnosti 1 500 kg;
  - promazávání skupin a podskupin kolových vozidel, kontrolu a výměnu PHM;
  - údržbu a nabíjení olověných akumulátorů
  - demontáž a montáž pneumatik, opravy vzdušnic;
  - elektrické nouzové spouštění motorů opravované techniky a napájení elektrické sítě opravované techniky;
  - jednoduché opravy karoserií (včetně skříňových sendvičových karoserií).
  Operational capabilities with the basic equipment:
  - locksmith’s hand and small machine works linked with the common tracked vehicle repairs (boring, grinding etc.);
  - welding and cutting by the electrical arc in the protective atmosphere;
  - welding and cutting by the flame, hard soldering;
  - soft soldering, bonding and binding;
  - cleaning the disassembled parts and sub-groups.  Operational capabilities with the special equipment:
  - maintenance, diagnostics, adjusting, repair or replacement of the following groups and sub-groups:
  · motor, fuel, lubricating, cooling and starting system;
  · gearbox mechanism and its control device;
  · brake system, hydraulic and air control inclusive the central tire pumping and swimming device;
  · electrical system inclusive the measuring and control devices;
  - preventive maintenance of the vehicles within the scope of the level 1st and 2nd repairs;
  - manipulation with the groups and sub-groups up to the weight of 1 500 kg;
  - lubricating of the groups and sub-groups of the wheeled vehicles,
  inspection and replacement of the operating fillings;
  - maintenance and charging of the lead accumulators;
  - tyres dismounting and mounting;
  - electrical emergency starting the motors and feeding the electrical net of the repaired vehicles;
  - simple chassis repairs, inclusive the sandwich chassis.
  Zdroje:
  Sources:
  firemní materiály VOP 026 / VTÚPV
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86128#321964Verze : 0
  MOD
  Avatar
  ASkD-K


  Mobilní dílenský prostředek určený k provádění údržby a běžných opravnásledujících kolových vozidel na 1. a 2. úrovni:
  - automobily typové řady T815
  - automobily T810
  - automobily V3S
  - automobily Land Rover
  - automobilů UAZ-469
  - bojová vozidla Pandur II CZ
  Prostředek je postaven na podvozku Tatra 815-26WR45 17 255 4x4.1/13T se skříňovou karoserií SSSK. ASkD-K nahrazuje dílenské prostředky PAD-1, PAD-2, PAD-3, PAD-4 a PDZ-2A.


  Řešení projektu bylo zahájeno v březnu 2005 a ukončeno v listopadu 2007. Na vývoj a výrobu prototypu byla uvolněna částka 20 665 000 Kč.  Dílna ASkD-K se základní výbavou umožňuje provádění následujících činností:
  - zámečnické ruční a drobné strojní práce spojené s běžnými opravami pásových vozidel (vrtání, broušení apod.)
  - svařování a řezání elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře
  - svařování a řezání plamenem, tvrdé pájení
  - měkké pájení, lepení, tmelení
  - očista demontovaných dílů a podskupin  Dílna ASkD-K se speciální výbavou umožňuje provádění následujících činností:
  - údržba, diagnostika, seřízení, běžná oprava nebo výměna následujících skupin a podskupin:
  -- motoru, palivové, mazací, chladicí a spouštěcí soustavy
  -- převodového ústrojí a jeho ovládacího zařízení
  -- brzdové soustavy, hydraulického a vzduchového ovládání
  -- elektrické soustavy včetně měřicích a kontrolních přístrojů
  - údržba zabezpečovaných vozidel v rozsahu preventivní údržby na 1. a 2. úrovni
  - manipulace se skupinami a podskupinami do hmotnosti 1 500 kg
  - promazávání skupin a podskupin kolových vozidel, kontrolu a výměnu PHM
  - údržbu a nabíjení olověných akumulátorů
  - demontáž a montáž pneumatik, opravy vzdušnic
  - elektrické nouzové spouštění motorů opravované techniky a napájení elektrické sítě opravované techniky
  - jednoduché opravy karoserií (včetně skříňových sendvičových karoserií)  První vyrobená ASkD-K byla předána svému uživateli, 142. praporu oprav, 14.2. 2008.
  Technicko-taktická data
  Nejvyšší povolená hmotnost: 16 190 kg


  Rozměry:
  - délka: 8 360 mm
  - šířka: 2 515 mm
  - výška: 3 320 mm


  Maximální rychlost (s omezovačem): 85 km/h


  Životnost (doba životního cyklu): 20 let
  Doba používání do GO: 150 000 km nebo 10 let
  Zdroje
  1) firemní materiály VOP 026 / VTÚPV


  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)

  (VOP 026 / VTÚPV)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86128#318809Verze : 1
  MOD