Velitelství subinspekce Kanárských ostrovu (SUICAN)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 478 příspěvků vloženo, 1369 editováno a 2482 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Velitelství subinspekce Kanárských ostrovu (SUICAN)

Jefatura de la Subinspección del Mando de Canarias (SUICAN)

  Avatar
  Krátka história


  Funkcia subinšpektora bola vytvorená v Španielsku v 16 stor. na základe Kráľovského rozkazu z 20.11.1776, kedy sa na Kanárskych ostrovoch vytvára táto funkcia, pričom jeho úlohou je dohľad nad jednotkami, ich výcvikom, administratívna práca s týmito, dohľad nad stavbami atď.


  Časom sa táto funkcia zaradila pod Generálnu kapitániu aby zbavila subinšpekciu časti administratívnej práce ktorá náležala rôznym jednotkám s dislokáciou v oblasti. Tento systém sa udržal počas skoro celého 20 stor. pričom v 60 rokoch táto funkcia bola na čas zrušená, pričom povinnosti prešli na vojenské velenie Kanárskych ostrovov a velenia jednotiek, ale znovu sa ustanovila 1.7.2005.
  Velenie subinšpekcie je umiestnené v bývalej budovy vojenského veliteľstva v Santa Cruz de Tenerife z roku 1931.


  V rámci svojej pôsobnosti v autonómnej komunite Kanárskych ostrovov subinšpekcia plní nasledovné úlohy:


  • Vykonáva úlohy spojené s podporou a stykom s civilnými autoritami ako aj s komunikačnými médiami
  • Vykonáva v rámci svojej pôsobnosti činnosti spojené s vypracovávaním legislatívnych úprav týkajúcich sa civilnej obrany a zón záujmu z hľadiska národnej obrany.
  • Dohliada a usmerňuje aktivity majúce vzťah so základňami jednotiek rozmiestnených v oblasti.
  • Usmerňuje a vykonáva administratívnu, informačnú, technickú a personálnu podporu jednotiek, ako aj vykonáva kultúrnu činnosť u jednotiek a vojenských telies v oblasti
  • Riadi, dohliada a kontroluje aktivity súvisiace s infraštruktúrou a ochranou životného prostredia na základniach v oblasti svojej pôsobnosti. Taktiež spravuje nehnuteľný majetok pozemnej armády.
  • Vykonáva styk s verejnosťou a jednotkami ako napríklad dni otvorených dverí u jednotiek, prehliadky, atď.


  Subinšpekcia sa delí na


  Velenie ktorému je podriadené


  • Štáb
  • Právne oddelenie
  • Sekcia technickej podpory
  • Kancelária styku s verejnosťou
  • Komisia športu a telesnej výchovy
  • Velenie strelníc a výcvikových priestorov
  • Vikárstvo

  • Centrum história vojenskej kultúry
  • Velenie intendancie a ekonomických záležitostí
  • Logistické vojenské rezidencie
  • Jednotka podpory


  A na jednotky podriadené veleniu subinšpekcie


  • Personálne veliteľstvo
  • Veliteľstvo stavieb
  • Jednotky služieb základní a kasární
  • Jednotky podpory
  • Disciplinárne zariadenia a jednotky


  zdroj:
  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86172#319087Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:Name Velitelství subinspekce Kanárských ostrovu (SUICAN) Canary Island Sub-Inspection Command
  Originální název:Original Name: Jefatura de la Subinspección del Mando de Canarias (SUICAN)
  Datum vzniku:Raised/Formed: 1.7.2005
  Předchůdce:Predecessor: Veliteľstvo subinšpekcie Kanárskych ostrovov Canary Island Sub-Inspection Command
  Datum zániku:
  Disbanded:
  XX.XX.196X
  Nástupce:
  Successor:
  Veliteľstvo subinšpekcie Kanárských ostrovov (SUICAN) Canary Island Sub-Inspection Command
  Podřízen:Subordinated to: Generální Inspekce Armády Army Inspection General
  Dislokace:Deployed: 1.7.2005, Santa Cruz de Tenerife, Canarias
  Velitel:
  Commander:
  ?-?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  1.7.2005-souč., Právne oddelenie
  1.7.2005-souč., Štáb
  1.7.2005-souč., Sekcia technickej podpory
  1.7.2005-souč., Kancelária styku s verejnosťou
  1.7.2005-souč., Komisia športu a telesnej výchovy
  1.7.2005-souč., Centrum histórie a vojenskej kultúry
  1.7.2005-souč., Velenie strelníc a VVP
  1.7.2005-souč., Vikárstvo
  1.7.2005-souč., Personálne veliteľstvo
  1.7.2005-souč., Veliteľstvo stavieb
  1.7.2005-souč., Jednotky služieb základní
  1.7.2005-souč., Jednotky podpory
  1.7.2005-souč., Disciplinárne jednotky a zariadenia


  1.7.2005-souč., Legal Department
  1.7.2005-souč., Staff
  1.7.2005-souč., Technical Support Department
  1.7.2005-souč., Public Relations Office
  1.7.2005-souč., Sport Commission
  1.7.2005-souč., History and Military History Center
  1.7.2005-souč., Army Training Areas Command
  1.7.2005-souč., Vicary
  1.7.2005-souč., Personal Command
  1.7.2005-souč., Constructions Command
  1.7.2005-souč., Bases Services Units
  1.7.2005-souč., Support Units
  1.7.2005-souč., Disciplinary Units
  Výzbroj/vybavení:
  Armament/Equipment:
  ?
  Poznámka:
  Note:
  styk s verejnosťou, dohľad nad infraštruktúrou, stavbami, disciplínou, výcvikom jednotiek
  Zdroje:
  Sources:

  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/86172#319088Verze : 0
  MOD