Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 318 příspěvků vloženo, 1193 editováno a 375 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád Finského lva [1942-RRRR]

Order of Lion of Finland

Suomen Leijonan ritarikunta

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva Order of the Lion of Finland
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  1. Velkokříž
  2. Komandér 1. třídy
  3. Komandér
  4. Medaile Pro Finlandia (udělovaná umělcům a spisovatelům)
  5. Rytíř 1. třídy
  6. Rytíř
  7. Záslužný kříž
  1. Grand Cross
  2. 1st Class Commander
  3. Commander
  4. Pro Finlandia Medal (awarded to artists and writers)
  5. 1st Class Knight
  6. Knight
  7. Cross of Merit
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606308Verze : 0
  MOD
  Avatar
  založen 11.9.1942 jako vyznamenání za zásluhy pro vojáky a civilisty. v případě udělení za vojenské zásluhy se uděluje s meči.
  Stupně:
  Velkokříž, Komandér 1 třídy, Komandér, Rytíř 1 třídy, Rytíř, Kříž za zásluhy, Medaile
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25675Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Velkokříž
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25676Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rytíř 1. tř.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25678Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Rytíř
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25680Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Kříž za zásluhy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25682Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Medaile Pro Finlandia
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#25684Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Řád Finského lva
  Suomen Leijonan
  Finlands Finlands orden
  Order of theLion of Finland
  Orden vom Finnischen Löwen
  Řád byl založen 11.09.1942 z rozhodnutí finského státního prezidenta R. Ryti jako vysoké vyznamenání za zásluhy pro občany Finska. Dělil se na skupinu občanskou udělovanou za všeobecné zásluhy a na skupinu vojenskou, určenou jako vysoké vyznamenání za vojenské zásluhy a statečnost. V tomto případě se řád doplňoval meči.
  Řád byl určen jako ocenění zásluh na poli cti občanské nebo za přispění k obraně vlasti. Byl určen i k ocenění zásluh cizích státních příslušníků a uděloval se spojencům Finska v 2.světové válce. Nejvíce dekorací v nejnižším stupni smeči obdrželi důstojníci horského sboru generála Eduarda Dietla.
  Vlastní návrh řádu zpracoval finský umělec Oskar Pilli. Kříž je bílé smaltován (viz. obrázek). Jde opět o kříž jednoduchého tvaru, který je u všech třech těchto finských řádů téměř stejný. Zde jsou ramena kříže jen mírně rozšířené. Na středovém, červeně smaltovaném štítku, je položena postava heraldického lva finského státního znaku. Zadní strana kříže je opět bíle smaltovaná bez nápisu či letopočtu.
  Řádová hvězda je typická pro finské řády. Na střed hvězdy je umístěn červeně smaltovaný kruhový medailon s postavou heraldického finského lva. Řádová hvězda je bez dalšího nápisu.
  Řádová hvězda je jednotná pro skupinu občanskou i vojenskou, je temně rudá.
  Stupně řádu Finského lva:
  Velkokříž s hvězdou
  - s meči
  - bez mečů
  Komander I.třídy s hvězdou
  - s meči
  - bez mečů
  Komander
  - s meči
  - bez mečů
  Dekorace Rytíře I.třídy
  - s meči
  - bez mečů
  Dekorace Rytíře řádu
  - s meči
  - bez mečů
  Poznámka:
  Založení tohoto řádu bylo nutnosti neb jen tak bylo možno zabránit inflačnímu udělování řádu Svobody a řádu Bílé růže. Udělovaní především řádu Bílé růže bylo vyhrazené pro vysoké ocenění především cizinců a nejvyšším představitelům Finska. Tato tradice tří vysokých řádů přetrvala až do dnešních dnů. Teprve po válce v padesátých letech je soustava řádů a vyznamenání doplněna o další záslužné kříže a medaile.
  Literatura:
  Potřebná literatura, její přehled je uložen o článku, který pojednává o finském řádu Bílé růže.
  Upravil - 09.07.2009 - slimo
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#318430Verze : 1
  Avatar
  Ve statutu bylo jasné určení pro koho je tato třída, tento stupeň určen. Bylo to především za statečnost a zásluhy vojínům a poddůstojníkům finské armády a domobraneckým jednotkám a dalším „ozbrojeným„ občanům Finska. Záslužný kříž byl však využíván i jako poměrně vysoké vyznamenání pro dekorování spojeneckých jednotek, které bojovali společně s Finy jednak na ruské frontě, ale i Laponsku za polárním kruhem. Jde o jednotky generála Eduarda Dietla. Kříž se na prsou vojáků objevuje doplněný meči.
  Pro vojáky, ale i úředníky, či příslušníky logistiky, policie i ženské organizace Lotty byl kříž udělován bez mečů.
  Záslužný kříž je tvarově i velikosti shodný s posledním řádovým stupněm řádu Finského lva. Na červeně smaltovaný středový medailon je položena postava lva z heraldického znaku Finska. Kříž je vyroben z obecného kovu, je postříbřený a není smaltovaný. Stuha je totožná s řádem, tj. ruděčervená.
  Literatura je uvedena v článku,který pojednává o řádu Bílé růže i řádu Svobody.
  Zdroj:
  Poděkování kolegovi Faleristika za pomoc při zpracování a obrazovou přílohu.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#318431Verze : 1
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Velkokříž Order of the Lion of Finland - Grand Cross
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - suurristi
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606310Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Komandér 1. třídy Order of the Lion of Finland - 1st Class Commander
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n komentaja
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606311Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Komandér Order of the Lion of Finland - Commander
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - komentaja
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606312Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Medaile Pro Finlandia Order of the Lion of Finland - Pro Finlandia Medal
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - Pro Finlandia -mitali
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  https://www.kuenker.de/de/archiv/stueck/57554
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606313Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Rytíř 1. třídy Order of the Lion of Finland - 1st Class Knight
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n ritari
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606314Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Rytíř Order of the Lion of Finland - Knight
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - ritari
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606315Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Finského lva - Záslužný kříž Order of the Lion of Finland - Cross of Merit
  Název v originále:
  Original Name:
  Suomen Leijonan ritarikunta - ansioristi
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  11.09.1942
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  fi.wikipedia.org
  www.ritarikunnat.fi
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/8697#606316Verze : 0
  MOD