Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 234 příspěvků vloženo, 1027 editováno a 268 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti

  Avatar
  Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti

  Zde se budou postupně shromažďovat výstrojní a další doplňky ke stejnokrojům Sboru národní bezpečnosti


  Zdroj: vlastní archiv fotografií
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330620Verze : 0
  Avatar
  Čepicový odznak


  Čepicový odznak se skládá ze státního znaku a zlatavé lipové podložky.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330626Verze : 0
  Avatar
  Znak SNB


  Znak SNB s lipovými lístky. Umisťuje se na výložky tak, aby horní cíp hvězdy ukazoval k přichycovacímu knoflíku.


  Délka je 2,8 cm a výška 1,5 cm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330628Verze : 0
  Avatar
  Praporčické hvězdičky mužstva a praporčíků


  Jedná se o stříbrné hvězdičky, které se umisťují na výložky. Užívají se od nejnižší hodnosti - rotného, až po nadpraporčíka.


  Velikost činí 1,5 cm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330629Verze : 0
  Avatar
  Přichycovací knoflík


  Tento přichycovací knoflík se užívá k přichycení výložky. Umisťuje se do předem připravené dírky na výložce.


  Jeho průměr je 1,5 cm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330633Verze : 0
  Avatar
  Důstojnická hvězdička


  Důstojnická hvězdička je zlatavá. Užívá se od hodnosti podporučík až po plukovníka.


  Velikost hvězdičky je 2,1 cm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330634Verze : 0
  Avatar
  Stejnokrojový knoflík


  Tento knoflík se používá na stejnokroje. Slouží k zapínání.


  Jeho průměr je 2,5 cm.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#330636Verze : 0
  Avatar
  Výložky příslušníků Sboru národní bezpečnosti


  Nezbytnou součástí stejnokrojů SNB jsou výložky.


  Popis:
  Výložky jsou rudé barvy. Přiložený pár výložek slouží pro hodnostní označení od rotného po nadstrážmistra a od podporučíka po kapitána. Ostatní hodnosti, tzn. podpraporčík až nadpraporčík a major až plukovník, měly lemované výložky. V případě praporčického sboru to bylo bílé lemování a u sboru vyšších důstojníků lemování zlaté.


  Pro lepší orientaci - hodnosti příslušníků SNB.


  Umisťování hvězdiček:
  - Od hodnosti rotného až po poručíka se malé stříbrné hvězdičky umisťovaly vertikálně po ose souměrnosti výložky.
  - U hodnosti poručíka se dvě hvězdičky orientovaly horizontálně napříč výložkou. Toto platilo i pro podplukovníka. Dále se postupovalo vertikálně - hvězdy tedy orientovány směrem k příchycovacímu knoflíku.


  Druhy výložek:
  Výložky se dají rozdělit de facto na:
  - stálé (tj. trvale přišité), a
  - navlékací


  Trvale přišité výložky můžeme najít například na slavnostním stejnokroji SNB.
  Navlékací výložky například u bundokošile nebo na služebním stejnokroji.

  Výložky od hodnosti rotný - nadstrážmistr, podporučík - kapitán

  Výložka pro hodnosti podpraporčík - nadpraporčík
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#338725Verze : 0
  Avatar
  Historie názvů hodností příslušníků Sboru národní bezpečnosti


  Názvy hodností SNB nebyly vždy stejné, ale postupem času docházelo k přejmenovávání. Změny se týkaly zpravidla nejnižších hodností, ale nevyhly se například ani generálskému sboru.


  1946 - 1947
  Níže uvedené názvy se pro SNB převzaly z předválečného Československého četnictva. Pro srovnání – hodnosti Čs. četnictva 1937 - 1939


  - svobodník
  - desátník
  - četař
  - závodčí-rotný
  - strážmistr
  - štábní strážmistr
  - praporčík
  - vrchní strážmistr
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - štábní kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - brigádní generál
  - divisní generál
  - armádní generál


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1948 - 1950
  V tomto dvouletém období došlo ke třem změnám:
  1) zřízení hodnosti „mladší strážmistr“,
  2) přejmenování hodnosti „vrchní strážmistr“ na „vrchní praporčík“,
  3) zřízení hodnosti „podporučík“


  - svobodník
  - desátník
  - četař
  - závodčí-rotný
  - mladší strážmistr
  - strážmistr
  - štábní strážmistr
  - praporčík
  - vrchní praporčík
  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - štábní kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - brigádní generál
  - divisní generál
  - armádní generál


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1951 – 1952 - Veřejná bezpečnost
  Došlo ke čtyřem změnám:
  1) vypuštění hodnosti „štábní kapitán“,
  2) vypuštění hodností „svobodník“, „desátník“, „četař“ a „závodčí-rotný“,
  3) hodnosti „praporčík“ a „štábní praporčík“ nahrazeny hodností „vrchní strážmistr“,
  4) zásadní změnou bylo přejmenování hodností generálského sboru:
  ----- „brigádní generál“ na „generálmajor“,
  ----- „divisní generál“ na „generálporučík“,
  ----- „armádní generál“ na „generálplukovník“.


  Výše uvedené změny platí i pro níže uvedené hodnosti „1951 – 1952 - Státní bezpečnost“. Mezi názvy hodností složek VB s StB v tomto období, tj. 1951 – 1952, nebyly rozdíly. Rozdíly však byly pouze grafické, jelikož složka VB měla výložky doplněné modrou barvou a složka StB červenou.


  - mladší strážmistr
  - strážmistr
  - štábní strážmistr
  - vrchní strážmistr
  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - štábní kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - generálmajor
  - generálporučík
  - generálplukovník


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1951 – 1952 - Státní bezpečnost
  - mladší strážmistr
  - strážmistr
  - štábní strážmistr
  - vrchní strážmistr
  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - štábní kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - generálmajor
  - generálporučík
  - generálplukovník


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1953
  Složky se v rámci hodností sjednotily.


  - mladší strážmistr
  - strážmistr
  - štábní strážmistr
  - vrchní strážmistr
  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - generálmajor
  - generálporučík
  - generálplukovník


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1954 – 1960
  V roce 1954 evidentně dle sovětského vzoru přejmenovaly následující hodnosti:
  ----- mladší strážmistr na mladšího seržanta,
  ----- strážmistr na seržanta,
  ----- štábní strážmistr na staršího seržanta,
  ----- vrchní strážmistr na staršinu.


  - mladší seržant
  - seržant
  - starší seržant
  - staršina
  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  - generálmajor
  - generálporučík
  - generálplukovník


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  1961 - 1989
  V roce 1961 došlo k zásadní změně, která přetrvala de facto až do současnosti, vyjma generálského sboru. Všechny nedůstojnické hodnosti byly přejmenovány. Stejné názvy převzala na počátku 90. let 20. století Policie České republiky, avšak s drobnými změnami.


  - rotný
  - strážmistr
  - nadstrážmistr


  - podpraporčík
  - praporčík
  - nadpraporčík


  - podporučík
  - poručík
  - nadporučík
  - kapitán


  - major
  - podplukovník
  - plukovník


  - generálmajor
  - generálporučík
  - generálplukovník


  Zdroj: cs.wikipedia.org
  Tento obsáhlejší příspěvek se věnuje pouze názvům hodností a ne vzoru výložek. Vzory výložek i celého stejnokroje se několikrát změnily!
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/88770#338728Verze : 0