1. Centrum výcviku a mobilizácie No 1 (CIMOV 1)

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 404 příspěvků vloženo, 1612 editováno a 390 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

1. Centrum výcviku a mobilizácie No 1 (CIMOV 1)

Centro de Instrucción y Movilización nº 1 (CIMOV 1)

  Avatar
   
  Název:Name Centrum výcviku a mobilizácie No 1 (CIMOV 1) 1st Training and Mobilisation Centre
  Originální název:Original Name: Centro de Instrucción y Movilización nº 1 (CIMOV 1)
  Datum vzniku:Raised/Formed: 01.07.1997
  Předchůdce:
  Predecessor:
  Centrum výcviku regrútov - stred Recruiters Instruction Centre - center
  Datum zániku:Disbanded:01.07.1997
  Nástupce:
  Successor:
  Centrum výcviku a mobilizácie No 1 1st Training and Mobilisation Centre
  Podřízen:
  Subordinated to:
  01.07.1997, ? 01.07.1997, ?
  Dislokace: Deployed: 01.07.1987, základňa Santa Ana, km 558 národná cesta N-630, Cáceres
  Velitel: Commander: ?-?
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:


  ?


  ?
  Výzbroj/vybavení:
  Armament/Equipment:
  -
  Poznámka:Note: výcviková jednotka
  Zdroje:
  Sources:


  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es/organizacion/cimov1/
  forejercito.forumup.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/89698#335042Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Pôvod dnešného Centra výcviku a mobilizácie No 1 je možno hľadať v Tretine zo Segovie (Tercio de Segovia), založenej Carlosom II v roku 1694 po čase dostáva pomenovanie ako Pluk zo Segovie (Regimiento de Segovia) a Pluk Toro (Regimiento de Toro).


  V roku 1919 je pluk usídlený v Cáceres a to pod označením Pluk pechoty Segovia No 75 (Regimiento de Infantería Segovia nº 75).


  Roku 1937 po rôznych zmenách a reorganizácii, dostáva pomenovanie Pluk pechoty Argel No 27 (Regimiento de Infantería Argel nº 27), ktorého zánik v roku 1964 je rovanaký s dňom vzniku Centra výcviku regrútov (C.I.R. Nº 3 - Centro de Instrucción de Reclutas). Prví branci nastupujú výcvik v marci 1964.


  Centrum výcviku a mobilizácie od svojho vzniku má v správe zástavu bývalého Pluku pechoty Argel No 27, až do roku 1983, kedy odovzdáva túto zástavu v Seville veleniu daného pluku.


  V januári 1986 sa C.I.R No 3 mení na Centrum výcviku regrútov - stred.


  V októbri 1992 dostáva od mestského zastupiteľstva v Cáceres svoju národnú zástavu, na základe ministreského rozkazu O.M. nº 50/91 z 19.6.1992.


  1.7.1997, Centrum výcviku regrútov - stred dostáva nové označenie, ako Centrum výcviku a mobilizácie No 1.


  Od mája 1998, centrum príjma aśpirantov do radov Profesionálnych vojakov a námorníkov (MPTM - Militares Profesionales de Tropa y Marinería), v rôznych termínoch a realizuje 2 fázu výberového procesu, fázu všeobecnej vojenskej prípravy, rpičom v tomto procese si branci osvojujú základné návyky a adaptujú sa na život vo vojenskom prostredí, a od roku 2000 aj špecializovanú prípravu vojakov, v tomto procese sa pripravujú na výkon operačných úloh, zabezpečenie bezpečnosti, služieb a taktiež výcvik prevedenia bojových akcií.


  Základňa je okrem výcvikových a ubytovacích pristorov vybavená aj centrom voľného času, tenisovými kurtami, olympijkým bazénom, strelcicou, kaplnkou a inými zariadeniami pre život príslušníkov.


  Centrum výcviku a mobilizácie sídli na základni Santa Ana, km 558 cesta N-630, Cáceres.


  zdroj
  www.mde.es
  www.ejercito.mde.es/organizacion/cimov1/
  forejercito.forumup.es

  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/89698#335039Verze : 0
  MOD