Řád národního osvobození

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 350 příspěvků vloženo, 1162 editováno a 380 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád národního osvobození

Orden narodnog oslobodenja

  Avatar
  Řád národního osvobození
  Orden narodnog oslobodenja


  Řád Národního osvobození byl založen jako vysoké vyznamenání pro všechny vrstvy obyvatelstva, pro vojáky, partyzány, civilisty, dělníky i intelektuály, pro všechny ty, kteří se postavili se zbraní v ruce proti německému okupantovi.


  Toto vysoké ocenění statečnosti a zásluh bylo založeno vrchním velitelem národně osvobozenecké armády a jugoslávského partyzánského svazu maršálem Josipem Brozem Titem rozhodnutím ze dne 15. srpna 1945.


  Řád národního osvobození byl udělován za zásluhy o národní osvobození, tak jako i další řády a medaile, které byly v tomto období založené a které potvrdila Antifašistická rada národního osvobození na návrh velitele obou složek NOV a POJ.


  Zákon o řádech a vyznamenáních, ze dne 9. června 1945 zařadil tento řád na třetí místo v řádové soustavě Jugoslávie.


  Dalším zákonem ze dne 14. listopadu 1955 se zařazuje opět tento řád na třetí místo a řadí jej do kategorie řádu Za občanské zásluhy. (Za řád Velké hvězdy Jugoslávie a řád Hrdiny socialistické práce).


  Novelizovaný zákon ze dne 20. dubna 1964 řadí tento řád na páté místo v řádové hierarchii SFRJ.


  Řád Národního osvobození se v souladu s § 12 odstavce 5. zákona z roku 1955 uděluje za zcela mimořádné zásluhy o organizovaní a vedení bojového povstání, ale současně i za zásluhy o rozvoj Federativní lidé republiky Jugoslávie. Tato obecná charakteristika však platí pro všechny další řády SFRJ.


  V stanovách (statutu) řádu, které byly vydané dne 27. července 1946 se upřesňuje, že tento vysoký řád se může udělit význačným vojenských velitelům, ale i vojínům, poddůstojníkům, důstojníkům, stejně tak jako politickým a veřejným pracovníkům, kteří se obzvláště osvědčili v boji za národní osvobození. V nových stanovách již tuto pasáž nenacházíme.


  Nositelé řádu nemají žádné zvláštní výhody. K řádu patří řádová knížka jako potvrzení o udělení vyznamenání.


  POPIS ŘÁDOVÉ DEKORACE:


  Konečná podoba řádu byla upřesněna a schválena dne 27. července 1946. Odznakem řádu je stříbrná pěticípá hvězda, jejíž cípy tvoří vždy sedm úzkých jehlancovitých směrem od hrotu se postupně snižujících paprsků. Mezi tyto cípy jsou vloženy široké jehlancovité hroty.


  Na střed řádové hvězdy je položen stříbrný patinovaný oválný medailon na kterém se nacházejí symbolické postavy lidového odboje. Tuto postavy zdraví osvobození, které je zde symbolizované malou pěticípou červeně smaltovanou hvězdičkou. Hvězdička je umístěna při pravé straně nahoře a spočívá na oválném věnci tvořeném nahoře obilnými klasy a dole vavřínem (viz obrázek).
  Řád se k oděvu připevňuje pomocí matice a šroubu.


  V dolní části medailonu je položena malá kovová páska s dvouřádkovým nápisem:
  NARODNO OSLOBODIENJE (Národní osvobození).


  Řád se nosí bez stuhy jako řádová připínací hvězda na levé straně hrudi. Na stejnokroji se nosí malá řádová stužka 36 mm široká (spona ), která je hedvábná. Na středu stužky je 15 mm široký modrý pruh.


  Řádem osvobození bylo od srpna 1944 do 31. prosince 1985 dekorováno celkem 262 občanů Jugoslávie.


  V letech 1944-1945 …………114 x
  V letech 1946-1950……………..7 x
  V letech 1951-1955……… ……95 x
  V letech 1956-1970……………..3 x
  V letech 1971-1980…………….36 x
  V letech 1981-1985…………...8 x


  Za celou dobu existence byl cizincům řád udělen jen 21x. (Jozef Cirankijevič, Vladislav Gomulka, Anton Kozički. Dále patriarcha ruský Alexij a další).


  Autorem skici řádu je Dorde Andrejevič Kun a reliéf raznice zhotovil Anton Augustinič. Umělci ve spolupráci se sovětskými rytci v Sovětském svazu vyrobili první raznice řádu. První exempláře řádu byli vyhotoveny v Sovětském svazu (Moskva). Po roce 1945 se na výrobě řádu již podíleli domácí mistři. Firma IKOM ZAGREB případně ZIN-KOVNICA Beograd.  Literatura:
  Stojan Rudež: Odlikovanja Socialistické federativne republike Jugoslávie
  Boris Prister: Odlikovanja, Zágreb 1984


  Poznámka:
  NOV – Národno oslobodilačka vojska (Národně osvobozovací armáda)
  POJ - Partizanski odredi Jugoslavije (Partyzánské oddíly Jugoslávie)
  AVNOJ – Antifašisticko viječe narodnog oslobodjenja Jugoslavije (Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/89706#335079Verze : 0
  Avatar
  Udělovací etue  Prameny:
  Stojan Rudež: Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd 1987
  Marko Štok: Odlikovanja Jugoslavie, Ljubljana 2009
  archiv autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/89706#368580Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Celkem bylo uděleno více než 400 řádů. Ze stříbra vyráběly Mincovna Moskva a IKOM Zagreb. Existují tři typy.

  Prameny:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/89706#376107Verze : 0
  MOD