Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 390 příspěvků vloženo, 1850 editováno a 350 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Repejov - Pravrovce

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Vojnový cintorín Repejov-Pravrovce Repejov-Pravrovce
  Originální název:
  Original Name:
  Vojnový cintorín Repejov-Pravrovce
  Obec:
  Municipality:
  Repejov Repejov
  GPS souřadnice:
  GPS Coordinates:
  0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
  Počet hrobů:
  Number of Graves:
  1
  Počet pohřbených:
  Number of Burials:
  46
  Počet identifikovaných pohřbených:
  Number of Identified Burials:
  44
  Státní příslušnosti pohřběných:
  Citizenship of Burials:
  Rakúsko-Uhorsko Austria-Hungary
  Přístupnost:
  Accessibility:
  zaniklý defunct
  Poznámka:
  Note:
  Vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Military cemetery - World War One.
  Zdroje:
  Sources:
  1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
  2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny I. Humenné : Redos, 2008, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
  3. www.kvhbeskydy.sk
  4. VHA, f. VHC, šk. 43, obec Repejov-Pravrovce.
  5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.
  6. www.kvhbeskydy.sk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/90296#337739Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Poloha:
  V obci Repejov sa nachádza ešte jeden vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v archívnych dokumentoch označovaný ako vojnový cintorín Pravrovce. Pravdepodobne ide o cintorín, na ktorom sú pochovaní iba rakúsko-uhorskí vojaci. Mal by sa nachádzať v miestnej časti Pravrovce. Bol umiestnený na starom gréckokatolíckom cintoríne.


  Charakteristika:
  Celý cintorín bol vlastne tvorený jednou masovou šachtou. V archívnej zložke je označená ako šachta č. 27. Bolo v nej pochovaných 44 vojakov. V roku 1930 sa v okolí obce našli pozostatky dvoch neznámych vojakov, čím počet pochovaných stúpol na 46. Veľkou slabinou archívnej zložky o tomto cintoríne je absencia náčrtu s presnou lokalizáciou šachty. Zložka je tvorená iba zoznamom padlých prepísanom na stroji.


  Takmer kompletný zoznam padlých pochovaných v Pravrovciach je raritou. Zoznam je tvorený menami a dátumami úmrtí 44 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámou zostala iba identita dvoch vojakov nájdených v roku 1930. Všetky obete padli v priebehu februára a marca 1915. Zoznamu mien kompletnému do takej miery ako v Pravrovciach nemôže konkurovať žiaden iný vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Problémom naďalej zostáva lokalizácia masového hrobu. Ani miestni obyvatelia nemajú informácie, ktoré by mohli upresniť miesto, kde sa cintorín nachádzal. S veľkou pravdepodobnosťou môžeme označiť tento cintorín ako zaniknutý.


  Napriek tomu existujúci zoznam obetí by bolo treba využiť, ak by došlo k rekonštrukcii vojnového cintorína v Repejove. Pri rekonštrukcii by mohli byť informácie o cintoríne v Pravrovciach umiestnené na informačnej tabuli, aby táto lokalita nezostala zabudnutá. V prípade zriadenia pomníka či pamätnej tabule by na repejovskom cintoríne mohol byť zverejnený celý zoznam padlých z Pravroviec.  Zdroje:


  1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
  2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny I. Humenné : Redos, 2008, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
  3. www.kvhbeskydy.sk
  4. VHA, f. VHC, šk. 43, obec Repejov - Pravrovce
  5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/90296#338830Verze : 0
  MOD