Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 340 příspěvků vloženo, 985 editováno a 286 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád Hvězdy Karadjordevičů

Order of Karageorge Star - Орден Карађорђева звезда

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Hvězdy Karadjordevičů Order of Karageorge Star
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Карађорђева звезда
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  01.01.1904
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Struktura:
  Structure:
  1. třída
  2. třída
  3. třída
  4. třída
  1st Class
  2nd Class
  3rd Class
  4th Class
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#408320Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída Order of Karageorge Star 2nd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Карађорђева звезда 2. rед
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  01.01.1904
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#408329Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči Order of Karageorge Star 3rd Class with Swords
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  28.05.1915
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#408332Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída Order of Karageorge Star 4th Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Орден Карађорђева звезда 4. rед
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  01.01.1904
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#408335Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Řád Hvězdy Karadjordjevičů
  Orden Karadordeve zvijezde (1904 - 1941)
  Orden des Sterns von Karadorde (1904 - 1941)


  Řád byl založen, po palácovém převratu a odstranění vlády krále Alexandra Obrenoviče, l. ledna 1904 srbským králem Petrem I. (Petar I. - 1903 - 1918). Řádová dekorace měla nahradit zrušený řád Takovský. Řádová dekorace se členila do čtyř stupňů a byla určená k ocenění především bojovníků za srbskou svobodu a nezávislost.


  Řád byl založen ke stému výročí povstání vedené tehdy Kara-Djordjem (Jiřím Černým). Řád měl nahradit ve své vážnosti jednak řád Takovský, ale také řád Miloše Velikého.


  Řád se mohl udělit občanům Srbského království za prokázané zásluhy o královský dům či vojenské a válečné zásluhy. Od roku 1906 byl udělován i cizincům, kteří měli prokazatelné zásluhy o Srbské království, ale také příslušníkům diplomatického sboru.


  Nařízením krále ze dne 1. ledna 1904 se řád rozdělil na čtyři stupně:


  1. stupeň (velkokříž)
  2. stupeň (velkodůstojník)
  3. stupeň (komander)
  4. stupeň (rytíř)  1. řád I. stupně se nosil na velkostuze, předepsané šíře 105 mm. Řádový klenot o rozměru 73 mm x 48 mm, ale jsou známé i poněkud větší kříže o rozměru 79 mm x 50 mm .Vlastní řádový stupeň byl doplněn velkohvězdou o rozměru cca 85 - 92 mm .


  2. řád II. stupně se nosil jako klasický velkodůstojník, klenot na náhrdelní stuze doplněný poněkud menší řádovou hvězdou. Rozměr vlastního kříže je uváděn 52-54 mm a hvězdy 85 - 86 mm. Šířka stuhy 40 - 45 mm .


  3. řád III. stupně (komander) se nosil na náhrdelní dekoraci, která měla stejný rozměr jako kříž II. stupně ( 52 -54 mm ). Šířka stuhy 40 mm .


  4. řád IV. st. se nosil na trojúhelníkové stuze na prsou. Rozměr kříže kolísal od 55 mm x 37 mm až do 65 mm x 63 mm .


  V královském nařízení a statutu řádu se upřesňuji počty jednotlivých řádových stupňů:


  1. třída - 10
  2. třída - 40
  3. třída - 150
  4. třída - 300


  V těchto počtech nejsou zahrnuti cizí státní příslušníci


  Řád byl vyhotoven ze stříbra vysoké ryzosti 925/1000 a pozlacen.
  Do roku 1914 byl dvorním dodavatelem a výrobcem řádu GAS ( G. A. Scheid ). Po roce 1914 a v době poválečné známe další výrobce a to firmy:


  Arthus Bertrand Paříž
  Bratři Huguenin Švýcarsko
  Firma Sorlini Varaždín (vyráběl především IV. řádový stupeň)


  POPIS ŘÁDOVÉHO KLENOTU :


  Bíle smaltovaný zlacený tlapatý kříž rupertského typu (tlapatý kříž vybočených konců). Řádový klenot je ve všech stupních převýšen královskou korunou. Mezi rameny kříže jsou zlaté paprsky.


  Přední strana:
  Středový štítek medailonu nese srbský státní znak s opisem v cyrilici: ZA VÍRU A SVOBODU 1804


  Zadní strana:
  V červeném smaltovaném mezikruží se nachází bílý orel s opisem : PETAR I. 1804


  Řádová hvězda je stříbrná osmicípá s řádovým klenotem, kterým je na středu této hvězdy (viz obrázek).


  Řádová stuha je červená s bílými okraji. Řád zanikl s pádem monarchie v roce 1941.


  Nositelem řádu I. třídy byl i čs. prezident Dr. Beneš, jeho osobní řád si můžeme prohlédnout ve Vojenském muzeu v Praze .
  Literatura :
  Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání
  Car, Pavel; Muhič, Tomislav: Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941
  Car, Pavel; Muhič, Tomislav: Katalog vyznamenání a odznaků Srbska a Jugoslávie 1858 - 1941
  Prister, Boris: Odlikovanja, Zagreb 1984
  Piletič, Mila: Odlikovanja Jugoslovenskich naroda, Beograd 1987


  část č. 1

  Řádový klenot I. stupně z majetku bulharského cara

  Hvězda 1 . stupně a rytíř ( soukromá sbírka )
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#343317Verze : 0
  Avatar
  Řád Hvězdy Karadjodjevičů s meči
  Orden Karadordeve zvijezde s mačevima
  Orden des Sterns von Karadorde mit Schwertern  Tento řád se po svém založení stává nejvyšším řádem královského Srbska. Historii Srbského boje za svobodu a nezávislost však spojovali Srbové především s řádem Takovským, který byl udělován za vojenské zásluhy a statečnost s meči a ve společnosti byl každý nositel tohoto řádu ctěn a vážen.


  Již první balkánská válka v roce 1912 ukázala na potřebu udělovat vojákům řád Za statečnost s meči. Srbské království v této době mělo řád Bílého orla, ale u tohoto řádu jsou meče zřízeny dokonce až v roce 1915.


  Meče k tomuto řádu jsou zřízeny v 20. října 1912 a za vojenskou statečnost a zásluhy je tento řád nadále udělován s meči. Struktura řádu se nemění, stuha ano, řád je udělován na červené válečné stuze (vzor řádu Takovského).


  Řád se opět člení do čtyř stupňů:


  1. stupeň s meči
  2. stupeň s meči
  3. stupeň s meči
  4. stupeň s meči


  Řád s meči byl udílen od svého nejnižšího stupně, vzácně a vždy za projevenou statečnost před nepřítelem. Faleristy je přirovnávám svým významem i statutem k slavnému ruskému řádu Sv. Jiří.

  K prvnímu udílení došlo až v době 2. balkánské války (proti Turecku), kdy řád IV. třídy s meči obdržel vrchní velitel srbské armády, princ Alexandr, dále vojvoda Radomír Putnik a dále generálové M. Živkovič, S. Stěpanovič, B. Jankovič kníže Arsen Karadjorděvič a dále plukovníci Terzič, Nedič a Živanovič.


  Královským nařízením ze dne 1. srpna 1913 vojvoda Radomír Putnik jako náčelník generálního štábu obdržel tento řád s meči I. třídy.


  Nařízením z 22. listopadu 1913 bylo stanoveno komu lze řád udělit v návaznosti na hodnost a služební zařazení důstojníka (dle statutu řádu Sv. Jiří).


  l. řádový stupeň s meči byl určen pro vrchního velitele, náčelníka štábu srbské armády a to jen za vítězné ukončení války.


  2. řádový stupeň s meči byl určen pro velitele armád, náčelníky štábu armády za vítězství ve velké bitvě.


  3.- 4. řádový stupeň bylo možno udělit důstojníkům jednotkám za mimořádnou statečnost a válečné zásluhy.


  Vejvoda Putnik obdržel II. stupeň řádu s meči rozkazem ze dne 4. prosince 1914.


  V roce 1915 se podmínky pro udělení především nižšího řádového stupně zmírnili, ale nikdy nedošlo k inflačnímu udělování jak známe např. z francouzské faleristiky.


  O významu řádu svědčí např. udělení ze dne 31. května 1915 kdy velitel 1. armády Ž. Mišič a velitel 2. armády S. Stěpanovič obdržel řád Karadjordje II. třídy s meči za porážku RU armády.


  Další známé udělení řádu I. třídy s meči je až z 8. října 1918, kdy tento řád obdrželi vojvodové Ž. Mišič a S. Stěpanovič.  Literatura je uvedena v úvodní části článku .


  Část č. 2

  Hvězda řádu 1 . stupně s meči

  Kříž IV. stupně a Zlatý kříž řádu s meči
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#343364Verze : 0
  Avatar
  Vojničky orden Karadordve zvijezde s mačevima
  Militärorden des Sterns von Karadorde mit Schwertern


  Tato dekorace s názvem řád Hvězdy Karadjordje s meči byla založena v roce 1915 jako vysoké vyznamenání k ocenění osobní statečnosti vojínů a poddůstojníků v letech Velké války 1914 – 1918.


  Dekorace byla třízená ve dvou stupních:


  1. Zlatý vojenský řád (Zlatni vojnički orden)
  2. Stříbrný vojenský řád (Srebrni vojnički orden)


  Srbové toto zajímavé vyznamenání označují slovem řád (řádová dekorace), ale přesněji bychom měli hovořit o Zlatém a Stříbrném kříži „ZA CHRABROST„. Řádový statut v tomto případě vychází ze stanov ruského kříže Svatého Jiří a jeho význam v srbské společnosti byl také tak chápán.


  Řádové kříže Za chrabrost mají na přední straně změněný opis:


  ZA CHRABROST


  Na zadní straně je nápis: PETAR I umístěný v horní části medailonu a v dolní části se nachází letopočet. Letopočty, dle vzoru Francouzského válečného kříže mají v každém konkrétním roce uveden daný rok udělení.


  Dekorace jsou v našich podmínkách opět vzácné. Je zajímavé i to, že srbští vojáci, kteří byli muslimského vyznání prokazatelně odstraňovali křesťanský křížek v převýšené koruny.


  Literatura je uvedena v úvodní části.

  Tento statečný srbský voják je nositelem Zlatého a stříbrníého kříže s meči. ruského kříže Sv. Jiří IV. st. a Francouzského vojenské kříže.

  Ukázka ze skvělé knihy pánů Muhiče a Cara
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#343378Verze : 0
  Avatar
  Název
  Name
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída
  Order of Karageorge Star 2nd Class
  Орден Карађорђева звезда 2. rед
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1938 Melichar, František
  Celkem : 1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#415236Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči
  Order of Karageorge Star 3rd Class with Swords
  Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1915 Fournier, Pierre Victor
  Celkem : 1
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#415237Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Název
  Name
  Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
  Order of Karageorge Star 4th Class
  Орден Карађорђева звезда 4. rед
  Datum udělení
  Date of Issue
  Fotografie
  Photo
  Jméno
  Name
  Stát
  Country
  DD.MM.1915 Mittelhausser, Eugène Desiré Antoine
  DD.MM.1916 Melichar, František
  DD.MM.1926 Kopal, Václav
  Celkem : 3
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91864#415238Verze : 0
  MOD