Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 516 příspěvků vloženo, 1283 editováno a 783 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

SVK - Hodnosti - Slovenská armáda [1939-1945]

  Avatar
  14.03.1939 - 15.10.1940  Název:
  Title:
  Český překlad:
  Czech Translation:
  Anglický překlad:
  English Translation:
  Originální název:
  Original Transcription:
  Hodnostní označení:
  Rank Badges:
  Stejnokroj:
  Uniform:
  Armádny generál Armádní generál General of Army Armádny generál - -
  Divízny generál Divisní generál Major General Divízny generál - -
  Brigádny generál Brigádní generál Brigadier General Brigádny generál - -
  Plukovník Plukovník Colonel Plukovník - -
  Podplukovník Podplukovník Lieutenant Colonel Podplukovník - -
  Major Major Major Major - -
  Štábny kapitán Štábní kapitán Staff Captain Štábny kapitán - -
  Kapitán Kapitán Captain Kapitán - -
  Nadporučík Nadporučík Senior Lieutenant Nadporučík - -
  Poručík Poručík Lietenant Poručík - -
  Podporučík Podporučík Junior Lieutenant Podporučík - -
  Štábny praporčík Štábní praporčík ? Štábny praporčík - -
  Praporčík Praporčík ? Praporčík - -
  Štábny rotmajster Štábní rotmistr ? Štábny rotmajster - -
  Rotmajster Rotmistr ? Rotmajster - -
  Rotný Rotný ? Rotný - -
  Čatár Četař Sergeant Čatár - -
  Desiatnik Desátník Corporal Desiatnik - -
  Slobodník Svobodník Private First Class Slobodník - -
  Vojak Vojín Private Vojak - -
  Poznámka: pôvodné hodnosti Českolsovenskej armády, používané do 15.10.1940


  Zdroj:
  www.uniforminsignia.net
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91982#387459Verze : 0
  MOD
  Avatar
  15.10.1940-08.05.1945  Název:
  Title:
  Český překlad:
  Czech Translation:
  Anglický překlad:
  English Translation:
  Originální název:
  Original Transcription:
  Hodnostní označení:
  Rank Badges:
  Stejnokroj:
  Uniform:
  generál I. triedy generál I. třídy General I. class generál I. triedy
  generál II. triedy generál II. třídy General II. class generál II. triedy
  plukovník plukovník Colonel plukovník
  podplukovník podplukovník Lieutenant Colonel podplukovník
  major major Major major
  stotník setník Centurion stotník
  nadporučík nadporučík First Lieutenant nadporučík
  poručík poručík Lieutenant poručík
  dôstojnícky zástupca ašpirant důstojnický zástupce ašpirant ? dôstojnícky zástupca ašpirant
  zástavník praporečník Guidon zástavník
  rotník rotník ? rotník
  čatník četník Squad leader ? čatník
  desiatnik desátnik corporal desiatnik
  slobodník svobodník Private First Class slobodník
  strelník střelník Gunman strelník
  Poznámky:
  - v rokoch 1939-1940 sa oficiálne používajú hodnosti prevzaté z Československej armády
  - okrem uvedených hodností sa paralelne používajú aj hodnosti rotmajstrov (získané v bývalej Československej armáde) na doslúženie
  - názvy hodností sú rovnaké pre armádu aj letectvo (vzdušné zbrane)  Zdroje : www.psp.cz
  www.psp.cz
  www.pulib.sk
  http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91982#387453Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Podklady k vývoju hodností....  Zákonom (nariadením s mocou zákona) č. 260/1940 Sl. z. bol v Slovenskej armáde zriadený Zbor poddôstojníkov z povolania s nasledujúcimi hodnosťami:


  čatník
  rotník
  zástavník


  Tento zákon bol v roku 1943 zrušený a nahradený zákonom 743/1943 Sl. z. (zo dňa 27.05.1943), ktorým boli upravenépráva a povinnosti poddôstojníkov z povolania, vrátane podmienok uzatvorenia manželstva a všestranného zabezpečenia.


  V ten istý deň bol snemovňou schválený aj zákon ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o hodnostiach vojenských a žandárskych osôb. Týmto zákonom sa do právneho systému zaviedla časť hodností používaných v Slovenskej armáde (a žandárstve), ktoré nemali oporu v dovtedy platných zákonoch (napr. zrušenie hodnosti vrchný strážmajster a jej nahradením hodnosťou hlavný dôstojnícky zástupca u žandárstva).


  Novozavedené zmeny u armády:
  - zrušené hodnosti
  podporučík
  kapitán
  štábny kapitán,
  brigádny generál
  divízny generál
  armádny generál.


  Hodnosť podporučík zrušená bez náhradym miesto hodností kapitán a štábny kapitán je vytvorená hodnosť stotník a zrušené generálske hodnosti sú nahradené hodnosťami generál II. triedy a generál I. triedy.


  Tým sa uzákonnil stav, ktorý armáda používala od reorganizácie v roku 1940
  Mužstvo:
  - strelník
  - slobodník
  - desiatnik
  Poddôstojníci:
  - čatník
  - rotník
  - zástavník
  Nižší dôstojníci:
  - dôstojnícky zástupca ašpirant
  - poručík
  - nadporučík
  - stotník
  Vyšší dôstojníci
  - major
  - podplukovník
  - plukovník
  Generáli:
  - generál II. triedy
  - generál I. triedy


  Okrem uvedených hodností existovali paralelne hodnosti rotmajstrov ponechaných na doslúženie (260/1940 Sl. z.).


  U vojenských gážistov mimo služobnej triedy sa zavádzajú tri hodnostné triedy rotmajstrov:
  rotník
  zástavník
  dôstojnícky zástupca


  Zmeny nastali aj u žandárstva - gážistov mimo služobnej triedy, kde sú uznané hodnosti
  - žandár na skúšku
  - strážmajster
  - hlavný strážmajster
  - dôstojnícky zástupca
  - hlavný dôstojnícky zástupca  Zdroj: www.psp.cz
  www.psp.cz
  www.pulib.sk
  http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91982#343948Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Hodnosti slovenských vzdušných zbraní platné od 15.10.1940.


  Strelnik ( Strk. )
  Slobodník ( Slob. )
  Desiatnik ( Des. )
  Čatník ( Čtk. )
  Rotník ( Rtk. )
  Zástavník ( Zvk. )
  Dôstojnický zástupca ( Dôst. z. )
  Poručík ( Por. )
  Nadporučík ( Npor. )
  Stotník ( Stk. )
  Major ( Mjr. )
  Podplukovník ( Pplk. )
  Plukovník ( Plk. )
  Generál II. triedy ( Gen. II. tr. )
  Generál I. triedy ( Gen. I. tr. )
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/91982#112578Verze : 0