Odznak absolventa Vysoké vojenné školy [1939-1940]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 419 příspěvků vloženo, 2268 editováno a 3504 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Odznak absolventa Vysoké vojenné školy [1939-1940]

Badge of Graduate of Military High School / Odznak absolventa Vysokej vojennej školy

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznak absolventa Vysoké vojenné školy Badge of Graduate of Military High School
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznak absolventa Vysokej vojennej školy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1939
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Struktura:
  Structure:
  neštruktúrovaný non Structure
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
  archiv autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92224#530311Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Odznak absolventa Vysoké vojenné školy Badge of Graduate of Military High School
  Název v originále:
  Original Name:
  Odznak absolventa Vysokej vojennej školy
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1939
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.1945
  Komponenty:
  Components:
  klenot -
  Klenot:
  Badge:
  Vlastní odznaky jsou vyrobeny ze stříbra o ryzosti 987/1000, oválného tvaru, který je tvořen věnce z olivových listů. Odznak je vysoký 60 mm. Na věnci z listu je položený státní symbol Slovenského štátu ( rozkřídlený orel se státním znakem na středu těla dravce). Po tělem orla, jsou dvě kovové pásky s opisem :
  VYSOKÁ VOJENNÁ ŠKOLA
  GENERÁLNÝ ŠTÁB
  Na spodní části odznaku se nachází letopočet.
  -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
  archiv autora
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92224#530312Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Odznaky vysoké vojenské školy pro důstojníky generálního štábu Slovenské armády .


  Po faktickém rozpadu Československa a vyhlášení Slovenského štátu nová Slovenská armáda převzala bývalé důstojníky ČSR do služby nového samostatného státu. Podařilo se prokázat, že to byli důstojníci, kteří ukončili studium v letech : 1930, 1931,1935, 1937, 1938, 1939


  Bylo jisté, že armáda zkušeností a vzdělání těchto důstojníků využije při budování vlastní armády, ale bylo také zcela jasné, že původní, tak typické meziválečné odznaky jsou pro nový režim nepřijatelné. Návrh na odznaky nového typu vypracoval vynikající slovenský umělec, akademický sochař Fraňo Štefunko. Vlastní odznaky jsou vyrobeny ze stříbra o ryzosti 987/1000, oválného tvaru, který je tvořen věnce z olivových listů. Odznak je vysoký 60 mm. Na věnci z listu je položený státní symbol Slovenského štátu (rozkřídlený orel se státním znakem na středu těla dravce). Po tělem orla, jsou dvě kovové pásky s opisem:
  VYSOKÁ VOJENNÁ ŠKOLA
  GENERÁLNÝ ŠTÁB
  Na spodní části odznaku se nachází letopočet.


  Na dotaz, jak je to možné, že literatura uvádí jen dva ročníky, které známe, vyřazení z let 1942, 1944 je odpověď celkem jednoduchá. Bývalí čs. důstojníci si nový odznak mohli zakoupit (nebyl jim udělen) a do malé pásky se dorýval rok, kdy ukončili své vojenské vzdělání v rámci armády Československa.


  Obrázek odznaku uveřejněn se souhlasem majitele .
  Literatura :
  L. Trenčan : Rady a vyznamenání Slovenskej republiky 1939 -45
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92224#344971Verze : 0
  Avatar
  Problematice odznaků Slovenského štátu se věnovali pánové Karol Holásek . pan Julius Lovecký a další můj přítel Ing. Klabnik . Problematika řádů , vyznamenání a odznaků je sice zdánlivě dobře a přehledně zpracovaná v publikacích , které se po roce 1990 objevuji na knižním trhu , ale stále nacházíme další a další zajímavosti s kterými Vás postupně budeme seznamovat.


  Z archivu J. Loveckého ukázka dalšího odznaku Vysoké vojenské školy generálního štábu , kde zcela jasně vidíme červeně smaltovanou destičku , která u prvního odznaku chybí ( jde o poškození ) .


  Přiložený obrázek z dobového tisku představuje slavnostní vyřazení slovenských důstojníků , absolventů školy . Většina těchto mladých lidí se později zapojila do odbojové činnosti a Slovenského národního povstání .


  Prameny:
  Archiv Julius Lovecký
  Archiv Ing. Klabnik
  Archiv Alt


  Poznámka :
  Přiložené obrázky lze zvětšit
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92224#344977Verze : 0
  Avatar
  Československá armáda pro celkové zabezpečení vojska měla skvělé důstojníky intendanční služby . Pod tímto slovem si každý představuje něco jiného , ale jde o důstojníky , kteří zabezpečovali vše co voják potřebuje jednak pro život , ale hlavně zabezpečení bojových jednotek zbraněmi , střelivem, výstroji , PHM , proviantem , tedy vše co dnes známe pod termínem slova LOGISTIKA ARMÁDY .


  Armáda Slovenského štátu nevznikala jako něco nového , ale byla to armáda , která měla společné tradice ČSR i zkušené důstojníky , kteří prošli peklem světové války 1914 -18 .


  Slovenské armádní prameny uvádějí , že celkem pět vyšších důstojníků z bývalé ČSR hned od počátku pracovalo při logistickém zabezpečení armády a celkově je možno práci „ Intendančních důstojníků „ hodnotit velmi dobře a v praxi ( boje proti Polákům 1939 ) , ale i tažení do SSSR bylo zabezpečeno velmi dobře , byť v rámci daných možností .


  Právě pro tyto důstojníky byl zřízen nový odznak , který navazoval na tradice výchovy a výcviku armády bývalého Československa .


  Z archivu pana J . Loveckého ukázka tohoto odznaku , který je z hlediska sběratelského ještě vzácnější než klasický odznak pro absolventy Vysoké válečné školy GŠ .


  L. Trenčín : Rady a vyznamenání Slovenskej republiky 1939-45
  Zdeněk Krubl . Československé a České vojenské odznaky 1922-1997
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92224#345261Verze : 0