Velitelství pozemních sil Armády Spojených států [1942-1948]

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 385 příspěvků vloženo, 2017 editováno a 2790 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Velitelství pozemních sil Armády Spojených států [1942-1948]

United States Army Ground Forces (AGF)

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Velitelství pozemních sil Armády Spojených států United States Army Ground Forces
  Originální název:
  Original Name:
  United States Army Ground Forces
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  09.03.1942
  Předchůdce:
  Predecessor:
  Generální velitelství Armády Spojených států General Headquarters, United States Army
  Datum zániku:
  Disbanded:
  10.03.1948
  Nástupce:
  Successor:
  Velitelství polních sil Armády Spojených států United States Army Field Forces
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

  Velitel:
  Commander:
  09.03.1942-25.07.1944 McNair, Lesley (Lieutenant General)
  DD.07.1944-DD.01.1945 Lear, Benjamin (Lieutenant General)
  DD.01.1945-DD.06.1945 Stilwell, Joseph (General)
  DD.06.1945-DD.03.1948 Devers, Jacob (General)
  Náčelník štábu:
  Chief of Staff:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Automaticky vyplněné položky:
  09.03.1942-DD.MM.RRRR 2. armáda
  09.03.1942-DD.MM.RRRR 3. armáda
  27.03.1942-01.11.1946 Doplňovací a školní velitelství
  DD.09.1943-DD.MM.RRRR 1. armáda
  DD.09.1943-DD.MM.RRRR 4. armáda

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  09.03.1942-DD.MM.RRRR 2nd Army
  09.03.1942-DD.MM.RRRR 3rd Army
  27.03.1942-01.11.1946 Replacement and School Command
  DD.09.1943-DD.MM.RRRR 1st Army
  DD.09.1943-DD.MM.RRRR 4th Army

  Manually added items:
  Čestný název:
  Honorary Name:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  http://ibiblio.org/hyperwar/ATO/USGM/War.html
  www.history.army.mil
  www.history.army.mil
  www.history.army.mil
  www.history.army.mil
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92387#534808Verze : 2
  MOD
  Avatar
  V rámci přístupu a mantinelů nastavených náčelníkem generálního štábu byl velitel Velitelství pozemních sil Armády Spojených států obecně pověřen výkonem velitelských funkcí, odpovědností a velitelskou pravomocí danou zákonem, armádními předpisy a zvyky nad jednotlivci a jednotkami přiřazenými Velitelství pozemních sil Armády Spojených států (AGF). Úkolem velitelství bylo zajistit zformování, výcvik a vybavení pozemních jednotek pro bojové operace. Velitelství pozemních sil Armády Spojených států byly uloženy tyto konkrétní úkoly a povinnosti:  • Zajištění provozu doplňovacích výcvikových středisek pro jednotky pěchoty, polního dělostřeleckého, protiletadlového dělostřeleckého, jezdectva, stíhačů tanků a obrněné jednotky a současně zajištění provozu škol pro jednotky pěchoty, polního dělostřelectva, protiletadlového dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva, jezdectva, stíhačů tanků, obrněných jednotek a paradesantních jednotek, včetně důstojnických škol.
  • Formování taktických jednotek podle pokynů Ministerstva války.
  • Výcvik všech taktických jednotek přiřazených AGF.
  • Formování, vybavení a výcvik úkolových uskupení dle pokynů náčelníka štábu.
  • Vývoj taktické a výcvikové doktríny a provedení změn v systemizačních tabulkách a výzbroji a výstroji pěchotních, polních dělostřeleckých, protiletadlových dělostřeleckých, pobřežních dělostřeleckých, jezedckých a specializovaných bojových jednotkách.
  • Podporu řádné pokračování činnosti a postupný rozvoj jednotlivých druhů vojsk.
  • Provádění přezkumu taktické doktríny, vojenských vlastností zbraní a výstroje a systemizačních tabulek ve vztahu k jednotkám Velitelství sil služeb Armády Spojených států přiřazených k AGF a to v součinnosti právě s Velitelstvím sil služeb Armády Spojených států.
  • Výkon personálních pravomocí dosud vykonováných kancelářemi náčelníků pěchoty, polního dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva a jezdectva, s výjimkou výběru důstojnických kandidátů.
  • Přiřazování důstojníky k Velitelství pozemních sil Armády Spojených států, Velitelství vzdušných sil Armády Spojených států a Velitelství sil služeb Armády Spojených států.
  • Dodávání personálu od pěchoty, polního dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva, protiletadlového dělostřelectva, jezdectva a od jednotek obrněných, výsadkových a stíhačů tanků pro potřeby Velitelství vzdušných sil Armády Spojených států, Velitelství sil služeb Armády Spojených států, jednotlivých velitelství obrany, jedntolivých velitelství válčišť a dalších zámořských sil dle obecných pokunů náčelníka generálního štábu.
  • Zasílání Velitelství sil služeb Armády Spojených států doporučení ohledně staveb, krytů, výcvikových pomůcek, pohybu, zásobování, výstroje, pozemků a dalších potřebných prostředků.
  • Zasílání rozpočtovému důstojníkovi Ministerstva války odhady finančních prostředků a dalších rozpočtových odhadů dle jeho požadavků.
  • Provádění řídící kontrolu nad finančními prostředky alokovanými pro AGF.
  • Vývoj doktríny a taktického výcviku podpory pozemních sil leteckými silami dle obecných pokynů náčelníka generálního štábu společně s Velitelstvím vzdušných sil Armády Spojených států.
  • Minimalizaci administrativních činností u AGF maximálním využitím služeb, které mohly poskytnout jednotky Velitelství sil služeb Armády Spojených států, pokud by to nenarušilo efektivní řízení jednotek AGF.
  • V oprávněných případech za účelem urychlení svěřených činností obcházení standardních procedur.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92387#567662Verze : 12
  MOD
  Avatar
  Velitelství pozemních sil Armády Spojených států (AGF) nahradilo 9. března 1942 v rámci celkové reorganizace Ministerstva války dosavadní Generální velitelství Armády Spojených států a jako hlavní úkol dostalo formování, výcvik a vystrojování jednotek pro vedení bojových operací. Pod AGF byla za účelem řízení výcviku přiřazena velitelství několika armád a některé další jednotky. Podřízena mu také byla velitelství, respektive střediska, zajišťující výcvik protiletadlových jednotek, obrněných jednotek, výsadkových jednotek a jednotek stíhačů tanků. Pod AGF bylo také zřízeno velitelství, respektive středisko, obojživelného výcviku, středisko pouštního výcviku a též doplňovací a školní velitelství. Střediska zajišťovala výcvik jednotek spadajících pod daný druh vojska. Obojživelné středisko připravovalo jednotky vybraných divizí na vyloďovací operace a pouštní středisko mělo za úkol vycvičit obrnění a mechanizované jednotky pro boj v poušti. Po čase přibyla ještě střediska pro výcvik boje v horském prostředí, pro výcvik boje na lyžích a pro výcvik boje v arktických podmínkách. Doplňovací a školní velitelství řídilo průběh výcviku v jednotlivých školách a doplňovacích střediscích jednotlivých druhů vojsk. Po čase mu byla podřízena i výše zmíněná střediska. AGF si pod svou přímou kontrolou ponechalo celkový dohled nad výcvikovou doktrínou, metodami a příslušnou literaturou.


  Činnost AGF se v průběhu války vyvíjela. Od svého vzniku do října stejného roku se nacházelo ve stavu vzniku a upevňování vlivu, který se začal projevovat postupným upravováním systematizačních tabulek pozemních jednotek. V období od října 1942 do října 1943 mělo AGF jednoznačný a zásadní, i když ne vždy nekonfliktní, vliv v otázkách organizace vojsk, takže konečná podoba struktury polních jednotek, s nimiž americká armáda vyrazila do dalších fází boje, byla především výsledkem aktivit právě AGF. To samozřejmě čerpalo i ze zkušeností polních jednotek a velitelů při prvních ofenzivních operacích v severní Africe a v Pacifiku. Od konce roku 1943 začali stále větší iniciativu v oblasti taktické organizace jednotek přebírat velitelé jednotlivých válčišť. Role AGF se začalo postupně měnit na instanci, která prováděla analýzy a navrhovala doporučení ke změnám v systematizacích jednotlivých typů jednotek na základě požadavků, které přicházely právě od velitelů váčišť. Po ukončení bojů v Evropě se AGF soustředilo především na organizační změny a další problémy související s přesunem sil do Pacifiku.


  Jednotky, které prošly výcvikem v zařízeních AGF, byly přesouvány do shromaždišť při naloďovacích přístavech, odkud byly jednotky po moři přepravovány do jednotlivých válčišť. AGF takto vyslalo více jak dva miliony mužů. Jednalo se o kontinuální proces, který měl nicméně tři vrcholy. První nastal v září 1942, kdy odplulo více jako 90 tisíc mužů do Británie před vyloděním v severní Africe. Druhý vrchol se odehrál v lednu až březnu 1944, kdy bylo více jako 315 tisíc mužů vysláno opět do Británie za účelem přípravy na vylodění v Normandii. S třetím vrcholem se AGF muselo vypořádat v srpnu až říjnu 1944, kdy si evropské válčiště vyžádalo dalších 400 tisíc mužů pro rozvinutí ofenzivních operací, které navázaly na úspěšná vylodění ve Francii. Další nemalá část sil byla vyslána z doplňovacích výcvikových středisek prostřednictvím doplňovacích depotů provozovaných Velitelstvím sil služeb Armády spojených států.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92387#567940Verze : 0
  MOD