> Jaderné exploze od roku 1945 po současnost - seznam a základní charakteristiky

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 468 příspěvků vloženo, 1948 editováno a 460 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

> Jaderné exploze od roku 1945 po současnost - seznam a základní charakteristiky

> Nuclear explosions from year 1945 till today - list and basic chracteristics

  Avatar
  Jaderné exploze - úvod / Nuclear explosions - introduction  Zavedeny základní definice / Established basic definitions:


  Jaderný test / Nuclear test - akce, při níž je provedena jedna nebo více současných jaderných explozí / akction, whereat executed one or more synchronous nuclear explosions


  Jadená exploze / Nuclear explosion - akce, při níž je provedena detonace jaderné nálože / action, whereat executed nuclear blast detonation  Pokud je pořadové číslo jaderného testu pouze čtyřmístné číslo, jedná se o jaderný test se samostatnou jadernou explozí.
  Where sequential nuber is only four-figure number, it is nuclear test with separate nuclear explosion.


  Pokud je v pořadovém číslu lomítko, jedná se o jaderný test s více synchronními jadernými explozemi, kde:
  - v řádce s číslicí "0" za lomítkem jsou uvedeny souhrnné informace vícenásobného jaderného testu;
  - v řádce s číslicí "1" a větší za lomítkem jsou uvedeny hodnoty dílčích jaderných explozí, ze kterých je vícenásobný jaderný test sestaven.
  Where is in sequential number slash, it is nucleat test with more synchronous partials nuclear explosions, where:
  - in the line with number "0" written summary information from multiple nuclear test;
  - in the line with number "1" or bigger written values partial nuclear explosion, of which nuclear test composed.  Pokud není uvedena přesná ráže jaderné exploze, je zařazena podle změřených seismických hodnot do kategorie:
  Where not specified accurate yield from nuclear explosion, ranked in categorie by measured seismic values:


  Ráže / YieldPopisDescription
  < 0.001jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než energie uvolněná výbuchem 1 t TNTno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 1t of TNT equivalent;
  0.001- 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1 t do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 1 t to 20 kt;
  < 5jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 5 kt TNT ekvivalentuno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 5 kt;
  5 - 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 5 kt do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 5 kt to 20 kt;
  < 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 20 kt TNT ekvivalentu no nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 20 kt;
  20-150jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 150 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 150 kt;
  20 - 200jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 200 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 200 kt;
  200 -1 ,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 200 kt do 1000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 200 kt to 1,000 kt;
  150 - 1,500jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 150 kt do 1500 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 150 kt to 1,500 kt;
  1,500 - 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1500 kt do 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 1,500 kt to 10,000 kt;
  >= 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie rovna nebo větší než 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release exceeding 10,000 kt

  Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/23-12:53
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346172Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze - zkratky / Nuclear explosions - shorcuts


  Základní informace jsou čerpány z knihy / Basic informations from book:
  V.N. Michailov, "Katalog nukleárních testů ve světě / Catalog of Worlwide Nuclear Testing", Begell House, New York, 1989.

  Další informace jsou z / Other informations from:
  - mého archivu / my personal archive
  - The Nuclear Weapon Archive - http://nuclearweaponarchive.org/
  - Dr. Abdul Qadeer Khan (Pakistan scientifist, personal website) - http://dr.abdulqadeer.8m.net/


  Pro zjednodušení tabulek použity následující zkratky / For datatables simplification used next shortcuts:


  ==========================================
  Poznámka / Notice:
  Tabulka se zkratkami a jmény míst je přesunuta sem: Jaderné testy a útoky - seznam míst a souhrnná mapa
  Table with abbreviation and places is moving here: Nuclear tests and attacks - list of places and aggregate map

  ==========================================


  ZnakTypType
  HLEhladinová exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, je to varianta pozemní exploze nad vodní hladinou, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se sice menší množství radioaktivního spadu ne u PzE, je ale doprovázena mohutnou vlnou (v podstatě tsunami) Water surface explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated on the water's surface
  KOEkosmická exploze - exploze mimo zemskou atmosféru, nemá vliv na životní prostředí, není doprovázena hydrodynamickým ani magnetickým účinkem na Zemi Space explosion. Nuclear tests for which the effect on environment is essentially influenced by hydrodynamic effects and the magnetic field of the Earth
  MLEmezilehlá exploze - výška exploze 1/3 * 35 až 100 m/kt, je mezi pozemní (hladinouvou) a vzdušnou explozí An intermediate category between the ground (or water) surface and air explosions determined by a range of the scaled heights of burst from 35 to 100 m/kt 1/3
  PDEpodzemní exploze - hlobka exploze je taková, že nad zemský povrch nevystoupí její produkty, není vytvořen ani radioaktivní spad Underground explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the earth's surface.
  PVEpodvodní exploze - hloubka exploze je mezi vodní hladinou a dnem oceánu (jezera) Underwater explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the water's surface
  PZEpozemní exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se velké množství radioaktivního spadu Ground-surface explosion. In terms of physical criteria relating to the radiological-ecological effects, this category includes all nuclear tests with the scaled height of burst (HOB) of no more than 35 m/kt 1/3
  VYEvýšková exploze - výška exploze > 7 km, stále je ale přítomna zemská atmosféra High-altitude explosion. Nuclear tests for which the fireball size is comparable with the characteristic size of atmosphere inhomogeneity (about 7 km )
  VZEvzdušná exploze - jaderný test v atmosféře, výška exploze > 1/3 * 100 m/kt a menší než 7 km, ohnivá koule se nedotýka povrchu země Air explosion. The nuclear tests in the atmosphere with the scaled HOB of no less than 100 m/kt 1/3 (under these conditions the expanding fireball does not touch the ground surface). Within this category, we distinguish


  ZnakÚčelPurpose
  BETbezpečnostní experimentální test, zkoumání náhodných a nouzových stavů safety experiments (studies of accidental modes and emergencies).
  JZCvojenské cvičení s použitím reálné jaderné zbraně military exercise with a real nuclear detonation.
  JZPútok s použitím jaderné zbraně combat use of nuclear weapons
  JZTtest jaderné zbraně, vývoj a modifikace jaderných zbraní nuclear weapons related tests (weapon development or modification).
  PMTprůmyslová podzemní mírová jaderná exploze a test pro technologické mírové jaderné exploze (MJE) industrial underground peaceful nuclear explosions and testing of peaceful nuclear explosion (PNE) technologies.
  UZTtest účinků jaderné zbraně, zkoumání účinků jaderné exploze na vojenské i civilní systémy a vybavení weapons effects tests (studies of effects of a nuclear explosion on military and civilian systems and equipment).
  VMTjaderna exploze pro vývoj mírových jaderných zařízení peaceful nuclear device development.
  ZMTzákladní a metodický test pro výzkum úkazů jaderné exploze fundamental and methodical studies of the phenomena of a nuclear explosion.


  ZnakMetodaMethod
  BalónJaderný test s nukleárním zařízením zavěšeným pod balónem Balloon A nuclear test with a nuclear device suspended and exploded from a balloon;
  ČlunJaderný test s nukleárním zařízením umístěným na palubě člunu (lodě) Barge A nuclear test with a nuclear device exploded from a barge (ship);
  KontejnerJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve speciálním ukotveném kontejneru Moored container A nuclear test with a nuclear device exploded in a special moored container;
  PozemníJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na zemském povrchu nebo v jeho bezprostřední blízkosti (položené na zemi, ve vozidle, atp.)Surface A nuclear test with a nuclear device placed on or close to the earth's surface (a stand, a carriage, etc.);
  ShozeníJaderný test s nukleárním zařízením shozeným z paluby letadla (bomba, kontejner, atp.) Airdrop A nuclear test with a nuclear device dropped from an aircraft (a bomb, a container, etc.);
  TorpédoJaderný test s nukleárním zařízenímumístěném v torpédu Torpedo A nuclear test with a nuclear device placed within a torpedo;
  VěžJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na vrcholu zkušební věžeTower A nuclear test with a nuclear device mounted at the top of a test tower;
  VýstřelJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve dělostřeleckém granátu vystřeleném z děla Airburst A nuclear test with a nuclear device fired from a cannon;

  Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/22-11:35
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347937Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1945 / Nuclear explosions in the year 1945


  Poř.č.
  No.
  Datum, čas
  Date, time
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Souřadnice
  Coordinates
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka
  Height/Depth
  Ráže
  Yield
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000116.07.1945
  05:29:45 CST
  JPA33°40'38.28"N
  106°28'31.44"W
  TrinityPZEJZTVěž
  Tower
  30.5 m21 ktSamostatná
  Single
  -První test jaderné zbraně USA, plutoniová nálož, 16.07.1945 11:29:45 UTC
  First USA test of a nuclear weapon. Plutonium bomb, 16.07.1945 11:29:45 UTC
  000206.08.1945
  08:15:00 JST
  HIR34°23'43.87"N
  132°27'12.62"E
  Little BoyVZEJZPShození
  Airdrop
  579 m15 ktSamostatná
  Single
  -První bojové použití JZ, uranová bomba, 05.08.1945 23:15:00 UTC
  First combat use of a NW. Uranium bomb 05.08.1945 23:15:00 UTC
  000309.08.1945
  11:02:00 JST
  NAG32°46'31.67"N
  129°51'46.93"E
  Fat ManVZEJZPShození
  Airdrop
  503 m21 ktSamostatná
  Single
  -Druhý útok s použitím JZ, plutoniová bomba, 09.08.1945 02:02:00 UTC
  Second combat use of a NW. Plutonium bomb, 09.08.1945 02:02:00 UTC

  Bombardování Hirošimy a Nagasaki - Pohledem té doby
  Hiroshima and Nagasaki bombing - Look of that time


  Poslední akutalizace / Last update: 2010/03/02-15:57
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346175Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1946 / Nuclear explosions in the year 1946


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000430.06.1946 ABIAbleMLEMLEShození
  Airdrop
  15821Samostatná
  Single
  -První nukleární test USA na atolu Bikiny. Největší mírová operace USA, Test přežití.
  First nuclear test at Bikini Atoll. Largest USA peacetime military operation. DoD test
  000524.07.1946 ABIBakerPVEMLEKontejner
  Moored container
  -27.521Samostatná
  Single
  -Největší mírová operace USA, Test přežití.
  Largest USA peacetime military operation. DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346177Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1947 / Nuclear explosions in the year 1947  V roce 1947 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1947 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346178Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1948 / Nuclear explosions in the year 1948


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000614.04.1948 AENX-rayPZEJZTVěž
  Tower
  6137Samostatná
  Single
  -První nukleární test na atolu Enivetok
  First nuclear test at Enewetak Atoll
  000730.04.1948 AENYokePZEJZTVěž
  Tower
  6149Samostatná
  Single
  --
  000814.05.1948 AENZebraPZEJZTVěž
  Tower
  6118Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346180Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1949 / Nuclear explosions in the year 1949


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000929.08.1949 JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  3022Samostatná
  Single
  -První sovětský test jaderné zbraně, plutoniová nálož
  First Soviet test of a nuclear weapon. Plutonium bomb
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346184Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1950 / Nuclear explosions in the year 1950  V roce 1950 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1950 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346186Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1951 / Nuclear explosions in the year 1951


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  001027.01.1951 JPNAbleVZEJZTShození
  Airdrop
  3231Samostatná
  Single
  -První jaderný test na jaderném polygonu v Nevadě
  First nuclear test at Nevada test site
  001128.01.1951 JPNBakerVZEJZTShození
  Airdrop
  3298Samostatná
  Single
  --
  001201.02.1951 JPNEasyVZEJZTShození
  Airdrop
  3291Samostatná
  Single
  --
  001302.02.1951 JPNBaker-2VZEJZTShození
  Airdrop
  3358Samostatná
  Single
  --
  001406.02.1951 JPNFoxVZEJZTShození
  Airdrop
  43722Samostatná
  Single
  --
  001507.04.1951 AENDogPZEJZTVěž
  Tower
  91.581Samostatná
  Single
  --
  001620.04.1951 AENEasyPZEJZTVěž
  Tower
  91.547Samostatná
  Single
  --
  001708.05.1951 AENGeorgePZEJZTVěž
  Tower
  61225Samostatná
  Single
  -První termojaderná exploze USA
  First USA thermonuclear test explosion
  001824.05.1951 AENItemPZEJZTVěž
  Tower
  6145.5Samostatná
  Single
  -První test USA na přetlakovém principu
  First USA test of the boosting principle
  002018.10.1951 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  38041Samostatná
  Single
  -První sovětský vzdušný test
  First Soviet air test
  002122.10.1951 JPNAbleMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.1Samostatná
  Single
  -První neúspěšný test USA
  First USA fizzle
  002228.10.1951 JPNBakerVZEJZTShození
  Airdrop
  3413.5Samostatná
  Single
  --
  002330.10.1951 JPNCharlieVZEJZTShození
  Airdrop
  34514Samostatná
  Single
  --
  002401.11.1951 JPNDogVZEJZTShození
  Airdrop
  43221Samostatná
  Single
  --
  002505.11.1951 JPNEasyVZEJZTShození
  Airdrop
  40031Samostatná
  Single
  --
  002619.11.1951 JPNSugarPZEUZTPozemní
  Suface
  ?1.2Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  002729.11.1951 JPNUnclePDEUZTKráter
  Crater
  -5.21.2Samostatná
  Single
  -První podzemní test USA (kráter) + test přežití
  First USA underground (crater) explosion. DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346261Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1952 / Nuclear explosions in the year 1952


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  002801.04.1952 JPNAbleVZEUZTShození
  Airdrop
  2421Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  002915.04.1952 JPNBakerVZEUZTShození
  Airdrop
  3381Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003022.04.1952 JPNCharlieVZEJZTShození
  Airdrop
  105031Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003101.05.1952 JPNDogVZEJZTShození
  Airdrop
  31719Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003207.05.1952 JPNEasyMLEJZTVěž
  Tower
  91.512Samostatná
  Single
  --
  003325.05.1952 JPNFoxMLEJZTVěž
  Tower
  91.511Samostatná
  Single
  --
  003401.06.1952 JPNGeorgeMLEJZTVěž
  Tower
  91.515Samostatná
  Single
  --
  003505.06.1952 JPNHowMLEJZTVěž
  Tower
  91.514Samostatná
  Single
  --
  003603.10.1952 OMBHurricaneHLEUZTHMS Plym?25Samostatná
  Single
  -První jaderný test Velké Británie
  First UK test of a nuclear weapon
  003731.10.1952 AENMikePZEJZTPozemní
  Suface
  010400Samostatná
  Single
  -Experimentální termojaderné zařízení s použitím kapalného deutérie
  Experimental thermonuclear device using liquid deuterium
  003815.11.1952 AENKingMLEJZTShození
  Airdrop
  451500Samostatná
  Single
  -Největší atomová zbraň USA, uranová nálož
  Largest USA fission weapon. Uranium bomb
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346263Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1953 / Nuclear explosions in the year 1953

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  003917.03.1953 JPNAnnieMLEJZTVěž
  Tower
  91.516Samostatná
  Single
  --
  004024.03.1953 JPNNancyPZEJZTVěž
  Tower
  91.524Samostatná
  Single
  --
  004131.03.1953 JPNRuthVZEJZTVěž
  Tower
  92.50.2Samostatná
  Single
  --
  004206.04.1953 JPNDixieVZEJZTShození
  Airdrop
  183511Samostatná
  Single
  --
  004311.04.1953 JPNRayMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.2Samostatná
  Single
  --
  004418.04.1953 JPNBadgerPZEJZTVěž
  Tower
  91.523Samostatná
  Single
  --
  004525.04.1953 JPNSimonPZEJZTVěž
  Tower
  91.543Samostatná
  Single
  --
  004608.05.1953 JPNEncoreVZEUZTShození
  Airdrop
  73827Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  004719.05.1953 JPNHarryPZEJZTVěž
  Tower
  91.532Samostatná
  Single
  --
  004825.05.1953 JPNGrableMLEJZTVýstřel
  Airburst
  16015Samostatná
  Single
  -Výstřel z 280mm M65 děla, test přežití
  Fired from 280mm M65 gun. DoD test
  004904.06.1953 JPNClimaxVZEJZTShození
  Airdrop
  40761Samostatná
  Single
  --
  005012.08.1953 JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  30400Samostatná
  Single
  -První sovětská termojaderná exploze
  First Soviet thermonuclear explosion
  005123.08.1953 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61028Samostatná
  Single
  -Il-28
  005203.09.1953 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2555.8Samostatná
  Single
  --
  005308.09.1953 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2101.6Samostatná
  Single
  --
  005410.09.1953 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2604.9Samostatná
  Single
  --
  005514.10.1953 EFITotem 1PZEJZTVěž
  Tower
  3110Samostatná
  Single
  --
  005626.10.1953 EFITotem 2PZEJZTVěž
  Tower
  310.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346264Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1954 / Nuclear explosions in the year 1954


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  005728.02.1954 ABIBravoPZEJZTPozemní
  Suface
  215000Samostatná
  Single
  -Experimentální termonukleární zařízení s použitím deuterid lithia
  Experimental thermonuclear device using lithium deuteride
  005826.03.1954 ABIRomeoHLEJZTČlun
  Badge
  211000Samostatná
  Single
  --
  005906.04.1954 ABIKoonPZEJZTPozemní
  Suface
  4110Samostatná
  Single
  --
  006025.04.1954 ABIUnionHLEJZTČlun
  Badge
  26900Samostatná
  Single
  --
  006104.05.1954 ABIYankeeHLEJZTČlun
  Badge
  213500Samostatná
  Single
  --
  006213.05.1954 AENNectarHLEJZTČlun
  Badge
  21690Samostatná
  Single
  --
  006314.09.1954 TOR-VZEJZCShození
  Airdrop
  35040Samostatná
  Single
  -Vojenské cvičení s ostrým atomovým výbuchem na polygonu Tock
  Military exercise with atomic bomb detonation
  006429.09.1954 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2100.2Samostatná
  Single
  --
  006501.10.1954 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1050.03Samostatná
  Single
  --
  006603.10.1954 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1302Samostatná
  Single
  --
  006705.10.1954 JPS-PZEJZTShození
  Airdrop
  04Samostatná
  Single
  --
  006808.10.1954 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2750.8Samostatná
  Single
  --
  006919.10.1954 JPS-MLEJZTVěž
  Tower
  15< 0.001Samostatná
  Single
  -První sovětský neúspěšný test
  First Soviet fizzle
  007023.10.1954 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  41065Samostatná
  Single
  --
  007126.10.1954 JPS-MLEJZTShození
  Airdrop
  1103.2Samostatná
  Single
  --
  007230.10.1954 JPS-PZEJZTShození
  Airdrop
  5510.5Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346271Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1955 / Nuclear explosions in the year 1955


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  007318.02.1955 JPNWaspVZEUZTShození
  Airdrop
  2321Samostatná
  Single
  --
  007422.02.1955 JPNMothMLEJZTVěž
  Tower
  91.52Samostatná
  Single
  --
  007501.03.1955 JPNTeslaMLEJZTVěž
  Tower
  91.57Samostatná
  Single
  --
  007607.03.1955 JPNTurkMLEJZTVěž
  Tower
  15243Samostatná
  Single
  --
  007712.03.1955 JPNHornetMLEJZTVěž
  Tower
  91.54Samostatná
  Single
  --
  007822.03.1955 JPNBeeMLEJZTVěž
  Tower
  1528Samostatná
  Single
  --
  007923.03.1955 JPNEssPDEUZTKráter
  Crater
  -20.51Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008029.03.1955 JPNApple-1MLEJZTVěž
  Tower
  15214Samostatná
  Single
  --
  008129.03.1955 JPNWasp PrimeVZEJZTShození
  Airdrop
  2253Samostatná
  Single
  --
  008206.04.1955 JPNHA (High Altitude)VZEUZTShození
  Airdrop
  111623Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008309.04.1955 JPNPostMLEJZTVěž
  Tower
  91.52Samostatná
  Single
  --
  008415.04.1955 JPNMetMLEUZTVěž
  Tower
  12222Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008505.05.1955 JPNApple-2MLEJZTVěž
  Tower
  15229Samostatná
  Single
  --
  008614.05.1955 TOCWigwamPVEUZTKontejner
  Moored container
  -61030Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008715.05.1955 JPNZucchiniMLEJZTVěž
  Tower
  15228Samostatná
  Single
  --
  008829.07.1955 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  2.51.3Samostatná
  Single
  --
  008902.08.1955 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  2.511.6Samostatná
  Single
  --
  009005.08.1955 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  1.51.2Samostatná
  Single
  --
  009121.09.1955 JPNZ-PVEUZTKontejner
  Moored container
  -123.5Samostatná
  Single
  -První nukleární test na jaderném polygonu Nová Země
  First nuclear test at Novaya Zemlya
  009201.11.1955 JPNProject 56 No.1PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Prvníjaderný bezpečnostní test USA, rozptýlené plutonium
  First USA safety-related nuclear test. Pu dispersal
  009303.11.1955 JPNProject 56 No.2PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009405.11.1955 JPNProject 56 No.3PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009506.11.1955 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1000250Samostatná
  Single
  --
  009622.11.1955 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  15501600Samostatná
  Single
  -První sovětský test s dvoufázovou termonukleární náloží, největší jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
  First Soviet test of a two-stage thermonuclear weapon; largest nuclear explosion at Semipatatinsk test site
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346272Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1956 / Nuclear explosions in the year 1956


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  009718.01.1956 JPNProject 56 No.4PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009802.02.1956 KOR-PZEUZTRaketa
  Rocket
  00.3Samostatná
  Single
  -První sovětská jaderná exploze uskutečněná na raketě na jejím dosahu
  First Soviet nuclear explosion in missile launch from DTR
  009916.03.1956 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?14Samostatná
  Single
  --
  010025.03.1956 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?5.5Samostatná
  Single
  --
  010104.05.1956 AENLacrossePZEJZTPozemní
  Suface
  540Samostatná
  Single
  --
  010216.05.1956 OMBMosaic 1PZEJZTVěž
  Tower
  3115Samostatná
  Single
  --
  010320.05.1956 ABICherokeeMLEJZTShození
  Airdrop
  13303800Samostatná
  Single
  -První termojaderný test USA provedený shozením bomby z letadla
  First USA airdrop of a thermonuclear weapon
  010427.05.1956 ABIZuniPZEJZTPozemní
  Suface
  2.73500Samostatná
  Single
  --
  010527.05.1956 AENYumaVZEJZTVěž
  Tower
  62.50.19Samostatná
  Single
  --
  010630.05.1956 AENErieMLEJZTVěž
  Tower
  91.514.9Samostatná
  Single
  --
  010706.06.1956 AENSeminolePZEJZTPozemní
  Suface
  1.413.7Samostatná
  Single
  --
  010811.06.1956 ABIFlatheadHLEJZTČlun
  Badge
  4.6365Samostatná
  Single
  --
  010911.06.1956 AENBlackfootPZEJZTVěž
  Tower
  618Samostatná
  Single
  --
  011013.06.1956 AENKickapooMLEJZTVěž
  Tower
  91.51.49Samostatná
  Single
  --
  011116.06.1956 AENOsageVZEJZTShození
  Airdrop
  2041.7Samostatná
  Single
  --
  011219.06.1956 OMBMosaic 2PZEJZTVěž
  Tower
  3160Samostatná
  Single
  --
  011321.06.1956 AENIncaPZEJZTVěž
  Tower
  6115.2Samostatná
  Single
  --
  011425.06.1956 ABIDakotaHLEJZTČlun
  Badge
  01100Samostatná
  Single
  --
  011502.07.1956 AENMohawkPZEJZTVěž
  Tower
  91.5360Samostatná
  Single
  --
  011608.07.1956 AENApacheHLEJZTČlun
  Badge
  01850Samostatná
  Single
  --
  011710.07.1956 ABINavajoHLEJZTČlun
  Badge
  4.64500Samostatná
  Single
  --
  011820.07.1956 ABITewaHLEJZTČlun
  Badge
  4.65000Samostatná
  Single
  --
  011921.07.1956 AENHuronHLEJZTČlun
  Badge
  0250Samostatná
  Single
  --
  012024.08.1956 JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  10027Samostatná
  Single
  --
  012130.08.1956 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1100900Samostatná
  Single
  --
  012202.09.1956 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  110051Samostatná
  Single
  --
  012310.09.1956 JPS-MLEJZTShození
  Airdrop
  34038Samostatná
  Single
  --
  012427.09.1956 MARBuffalo 1PZE?Věž
  Tower
  3115Samostatná
  Single
  --
  012504.10.1956 MARBuffalo 2PZEUZTPozemní
  Suface
  01.5Samostatná
  Single
  --
  012611.10.1956 MARBuffalo 3VZEJZTShození
  Airdrop
  1503Samostatná
  Single
  -První jaderný test Velké Británie provedený shozením bomby z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by UK
  012722.10.1956 MARBuffalo 4PZE?Věž
  Tower
  3110Samostatná
  Single
  --
  012817.11.1956 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2000900Samostatná
  Single
  --
  012914.12.1956 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  196540Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346280Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1957, leden - červenec / Nuclear explosions in the year 1957, january - july

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  013019.01.1957 DTRZUR-215VZEUZTRaketa
  Rocket
  1037010Samostatná
  Single
  --
  013108.03.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61019Samostatná
  Single
  --
  013203.04.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  110043Samostatná
  Single
  --
  013306.04.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  114557Samostatná
  Single
  --
  013410.04.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2000680Samostatná
  Single
  --
  013512.04.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  114522Samostatná
  Single
  --
  013616.04.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1980320Samostatná
  Single
  --
  013724.04.1957 NAFRProject 57 No. 1PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  013815.05.1957 OMAGrapple 1 Short GraniteVZEJZTShození
  Airdrop
  2200300Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Short Granite = Krátká žula
  Development of the British thermonuclear weapon
  013928.05.1957 JPNBoltzmannMLEJZTVěž
  Tower
  15212Samostatná
  Single
  --
  014031.05.1957 OMAGrapple 2 Orange HeraldVZEJZTShození
  Airdrop
  2400720Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Orange Herald = Oranžový hlasatel
  Development of the British thermonuclear weapon
  014102.06.1957 JPNFranklinVZEJZTVěž
  Tower
  91.50.14Samostatná
  Single
  --
  014205.06.1957 JPNLassenVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.0005Samostatná
  Single
  --
  014318.06.1957 JPNWilsonMLEJZTBalón
  Balloon
  15210Samostatná
  Single
  --
  014419.06.1957 OMAGrapple 3 Purple GraniteVZEJZTShození
  Airdrop
  2400200Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Purple Granite = Purpurová žula
  Development of the British thermonuclear weapon
  014524.06.1957 JPNPriscillaMLEJZTBalón
  Balloon
  21337Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  014601.07.1957 JPNCoulomb-APZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  --
  014705.07.1957 JPNHoodVZEJZTBalón
  Balloon
  45774Samostatná
  Single
  --
  014815.07.1957 JPNDiabloMLEJZTVěž
  Tower
  15217Samostatná
  Single
  --
  014919.07.1957 JPNJohnVZEUZTRaketa
  Rocket
  56392Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA provedený odpálením rakety vzduch-vzduch AIR-2 Genie, test přežití
  First USA nuclear explosion in missile launch. Air-to-air missile AIR-2 Genie. DoD test
  015024.07.1957 JPNKeplerMLEJZTVěž
  Tower
  15210Samostatná
  Single
  --
  015125.07.1957 JPNOwensMLEJZTBalón
  Balloon
  1529.7Samostatná
  Single
  --
  015226.07.1957 JPNPascal-APDEBETŠachta
  Shaft
  -152?Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test USA provedený ve vertikální šachtě, šachta nebyla zasypána
  First USA underground (shaft) nuclear explosion. Unstemmed hole
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346289Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1957, srpen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1957, august - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  015307.08.1957 JPNStokesVZEJZTBalón
  Balloon
  45719Samostatná
  Single
  --
  015410.08.1957 JPNSaturnPDEBETTunel
  Tunnel
  -30.5?Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test USA provedený v horizintálním tunelu
  First USA underground (tunnel) nuclear explosion
  015518.08.1957 JPNShastaMLEJZTVěž
  Tower
  15217Samostatná
  Single
  --
  015622.08.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1880520Samostatná
  Single
  --
  015723.08.1957 JPNDopplerVZEJZTBalón
  Balloon
  45711Samostatná
  Single
  --
  015826.08.1957 JPS-VZEBETShození
  Airdrop
  4100.095Samostatná
  Single
  -První sovětský bezpečnostní jaderný test
  First Soviet safety-related nuclear test
  015927.08.1957 JPNPascal-BPDEBETŠachta
  Shaft
  -152?Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  016030.08.1957 JPNFranklin PrimeVZEJZTBalón
  Balloon
  2294.7Samostatná
  Single
  --
  016131.08.1957 JPNSmokyMLEJZTVěž
  Tower
  21344Samostatná
  Single
  --
  016202.09.1957 JPNGalileoMLEJZTVěž
  Tower
  15211Samostatná
  Single
  --
  016306.09.1957 JPNWheelerVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.197Samostatná
  Single
  --
  016406.09.1957 JPNCoulomb-BPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.3Samostatná
  Single
  --
  016507.09.1957 JPNZ-PZEZMTPozemní
  Suface
  ?32Samostatná
  Single
  --
  016608.09.1957 JPNLaplaceVZEJZTBalón
  Balloon
  2291Samostatná
  Single
  --
  016713.09.1957 JPS-VZEJZTShozen
  Airdrop
  7806Samostatná
  Single
  --
  016814.09.1957 JPNFizeauMLEJZTVěž
  Tower
  15211Samostatná
  Single
  --
  016914.09.1957 MARAntler 1PZEJZTVěž
  Tower
  311Samostatná
  Single
  --
  017016.09.1957 JPNNewtonVZEJZTBalón
  Balloon
  45712Samostatná
  Single
  --
  017119.09.1957 JPNRainierPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2741.7Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA provedený v zahrnuté (uzavřené) štole
  First USA nuclear detonation contained underground
  017223.09.1957 JPNWhitneyMLEJZTVěž
  Tower
  15219Samostatná
  Single
  --
  017324.09.1957 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20001600Samostatná
  Single
  -První vzdušný jaderný test provedený na polygonu Nová Země
  First air nuclear test at Novaya Zemlya test site
  017425.09.1957 MARAntler 2PZEJZTVěž
  Tower
  316Samostatná
  Single
  --
  017526.09.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  200013Samostatná
  Single
  --
  017628.09.1957 JPNCharlestonVZEJZTBalón
  Balloon
  45712Samostatná
  Single
  --
  017706.10.1957 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20002900Samostatná
  Single
  --
  017807.10.1957 JPNMorganMLEJZTBalón
  Balloon
  1528Samostatná
  Single
  --
  017909.10.1957 MARAntler 3VZEJZTBalón
  Balloon
  30025Samostatná
  Single
  --
  018010.10.1957 JPNZ-PVEUZTTorpédo
  Torpedo
  -355Samostatná
  Single
  --
  018108.11.1957 OVEGrapple XVZEJZTShození
  Airdrop
  22001800Samostatná
  Single
  -První britský jaderný test provedený s dvoufázovou termonukleární náloží
  First UK test of a two-stage thermonuclear weapon
  018206.12.1957 JPNPascal-CPDEBETŠachta
  Shaft
  -76?Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  018309.12.1957 JPNCoulomb-CPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.5Samostatná
  Single
  --
  018428.12.1957 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61512Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346290Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, leden - květen / Nuclear explosions in the year 1958, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  018504.01.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4001.1Samostatná
  Single
  --
  018617.01.1958 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  5000.5Samostatná
  Single
  --
  018722.02.1958 JPNVenusPDEBETTunel
  Tunnel
  -30.50.001Samostatná
  Single
  --
  018823.02.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500860Samostatná
  Single
  --
  018927.02.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500250Samostatná
  Single
  --
  019027.02.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?1500Samostatná
  Single
  --
  019113.03.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4751.2Samostatná
  Single
  --
  019214.03.1958 JPNUranusPDEBETTunel
  Tunnel
  -350.001Samostatná
  Single
  --
  019314.03.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  103035Samostatná
  Single
  --
  019414.03.1958 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  019515.03.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  96513.5Samostatná
  Single
  --
  019618.03.1958 JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  2900.16Samostatná
  Single
  --
  019720.03.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  101511.5Samostatná
  Single
  --
  019821.03.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500650Samostatná
  Single
  --
  019922.03.1958 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  141518Samostatná
  Single
  --
  020028.04.1958 TOCYuccaVZEUZTBalón
  Balloon
  262001.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  020128.04.1958 OVEGrapple YVZEJZTShození
  Airdrop
  25003000Samostatná
  Single
  --
  020205.05.1958 AENCactusPZEJZTPozemní
  Suface
  0.918Samostatná
  Single
  --
  020311.05.1958 ABIFirHLEJZTČlun
  Badge
  31360Samostatná
  Single
  --
  020411.05.1958 AENButternutHLEJZTČlun
  Badge
  381Samostatná
  Single
  --
  020512.05.1958 AENKoaPZEJZTPozemní
  Suface
  0.91370Samostatná
  Single
  --
  020616.05.1958 AENWahooPVEUZTKontejner
  Moored container
  -1529Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  020720.05.1958 AENHollyHLEJZTČlun
  Badge
  45.9Samostatná
  Single
  --
  020821.05.1958 ABINutmegHLEJZTČlun
  Badge
  3.725.1Samostatná
  Single
  --
  020926.05.1958 AENYellowwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3330Samostatná
  Single
  --
  021026.05.1958 AENMagnoliaHLEJZTČlun
  Badge
  457Samostatná
  Single
  --
  021130.05.1958 AENTobaccoHLEJZTČlun
  Badge
  011.6Samostatná
  Single
  --
  021231.05.1958 ABISycamoreHLEJZTČlun
  Badge
  3.592Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346301Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, červen - červenec / Nuclear explosions in the year 1958, june - july


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  021302.06.1958 AENRoseHLEJZTČlun
  Badge
  4.715Samostatná
  Single
  --
  021408.06.1958 AENUmbrellaPVEUZT?-468Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  021510.06.1958 ABIMapleHLEJZTČlun
  Badge
  3.5213Samostatná
  Single
  --
  021614.06.1958 ABIAspenHLEJZTČlun
  Badge
  3.3319Samostatná
  Single
  --
  021714.06.1958 AENWalnutHLEJZTČlun
  Badge
  2.21450Samostatná
  Single
  --
  021818.06.1958 AENLindenHLEJZTČlun
  Badge
  2.511Samostatná
  Single
  --
  021927.06.1958 ABIRedwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3.3412Samostatná
  Single
  --
  022027.06.1958 AENElderHLEJZTČlun
  Badge
  2.8880Samostatná
  Single
  --
  022128.06.1958 AENOakHLEJZTČlun
  Badge
  28900Samostatná
  Single
  --
  022229.06.1958 ABIHickoryHLEJZTČlun
  Badge
  3.714Samostatná
  Single
  --
  022301.07.1958 AENSequoiaHLEJZTČlun
  Badge
  25.2Samostatná
  Single
  --
  022402.07.1958 ABICedarHLEJZTČlun
  Badge
  3.3220Samostatná
  Single
  --
  022505.07.1958 AENDogwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3.7397Samostatná
  Single
  --
  022612.07.1958 ABIPoplarHLEJZTČlun
  Badge
  3.59300Samostatná
  Single
  --
  022714.07.1958 AENScVZEvolaHLEBETČlun
  Badge
  6?Samostatná
  Single
  --
  022817.07.1958 AENPisoniaHLEJZTČlun
  Badge
  2255Samostatná
  Single
  --
  022922.07.1958 ABIJuniperHLEJZTČlun
  Badge
  3.765Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na atolu Bikiny
  Last nuclear test at Bikini Atoll
  023022.07.1958 AENOlive .HLEJZTČlun
  Badge
  2.4202Samostatná
  Single
  --
  023126.07.1958 AENPineHLEJZTČlun
  Badge
  2.42000Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346302Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, srpen - září / Nuclear explosions in the year 1958, august - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  023201.08.1958 OJOTeakVYEUZTRaketa
  Rocket
  768003800Samostatná
  Single
  -První jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
  First nuclear test at Johnston Island. DoD test
  023306.08.1958 AENQuincePZEJZTPozemní
  Suface
  0.9?Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  023412.08.1958 OJOOrangeVYEUZTRaketa
  Rocket
  430003800Samostatná
  Single
  -DoD test
  023518.08.1958 AENFigPZEJZTPozemní
  Suface
  0.50.02Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na atolu Eniwetok, test přežití
  Last nuclear test at Enewetak Atoll. DoD test
  023622.08.1958 OVEGrapple Z1 PennantVZEJZTBalón
  Balloon
  45024Samostatná
  Single
  --
  023727.08.1958 JATArgus ISPEUZTRaketa
  Rocket
  ?1-2Samostatná
  Single
  -První jaderná exploze USA v kosmickém prostoru, výška okolo 500 km, test přežití
  First USA space nuclear explosion. About 500 km altitude. DoD test
  023830.08.1958 JATArgus IISPEUZTRaketa
  Rocket
  5000001-2Samostatná
  Single
  -Výška okolo 500 km, test přežití
  About 500 km altitude. DoD test
  023902.09.1958 OVEGrapple Z2 FlagpoleVZEJZTShození
  Airdrop
  28001000Samostatná
  Single
  --
  024006.09.1958 JATArgus IIISPEUZTRaketa
  Rocket
  5000001-2Samostatná
  Single
  -Výška okolo 500 km, test přežití
  About 500 km altitude. DoD test
  024111.09.1958 OVEGrapple Z3 HalliardVZEJZTShození
  Airdrop
  2600800Samostatná
  Single
  --
  024212.09.1958 JPNOteroPDEBETŠachta
  Shaft
  -1460.038Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024317.09.1958 JPNBernalilloPDEBETŠachta
  Shaft
  -1390.015Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024419.09.1958 JPNEddyVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.083Samostatná
  Single
  --
  024521.09.1958 JPNLunaPDEBETŠachta
  Shaft
  -1470.0015Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024623.09.1958 JPNMercuryPDEBETTunel
  Tunnel
  -56?Samostatná
  Single
  --
  024723.09.1958 OVEGrapple Z4 BurgeeVZEJZTBalón
  Balloon
  45025Samostatná
  Single
  -Poslední britský jadrný test v zemské atmosféře
  Last UK atmospheric nuclear test
  024826.09.1958 JPNValenciaPDEBETŠachta
  Shaft
  -1470.002Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024928.09.1958 JPNMarsPDEBETTunel
  Tunnel
  -430.013Samostatná
  Single
  --
  025029.09.1958 JPNMoraVZEJZTBalón
  Balloon
  4572Samostatná
  Single
  --
  025130.09.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15001200Samostatná
  Single
  --
  025230.09.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2300800Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346303Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, říjen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1958, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  025302.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1620290Samostatná
  Single
  --
  025402.10.1958 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  025504.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  8009Samostatná
  Single
  --
  025605.10.1958 JPNColfaxPDEBETŠachta
  Shaft
  -1070.0055Samostatná
  Single
  -Unstemmed hole
  025705.10.1958 JPNHidalgoVZEBETBalón
  Balloon
  1150.077Samostatná
  Single
  --
  025805.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  120015Samostatná
  Single
  --
  025906.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  12005.5Samostatná
  Single
  --
  026008.10.1958 JPNTamalpaisPDEJZTTunel
  Tunnel
  -1240.072Samostatná
  Single
  --
  026110.10.1958 JPNQuayMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.079Samostatná
  Single
  --
  026210.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?68Samostatná
  Single
  --
  026312.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?1400Samostatná
  Single
  --
  026413.10.1958 JPNLeaVZEJZTBalón
  Balloon
  4571.4Samostatná
  Single
  --
  026514.10.1958 JPNNeptunePDEBETTunel
  Tunnel
  -33.50.115Samostatná
  Single
  --
  026615.10.1958 JPNHamiltonVZEJZTVěž
  Tower
  150.0012Samostatná
  Single
  -DoD test
  026715.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  19701650Samostatná
  Single
  --
  026816.10.1958 JPNLoganPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2845Samostatná
  Single
  --
  026916.10.1958 JPNDona AnaVZEJZTBalón
  Balloon
  1370.037Samostatná
  Single
  --
  027017.10.1958 JPNVestaPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.024Samostatná
  Single
  --
  027118.10.1958 JPNRio ArribaMLEJZTVěž
  Tower
  220.09Samostatná
  Single
  --
  027218.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?2900Samostatná
  Single
  --
  027319.10.1958 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  027419.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  900< 0.001Samostatná
  Single
  --
  027520.10.1958 JPNSan JuanPDEBETŠachta
  Shaft
  -71?Samostatná
  Single
  -Unstemmed hole
  027620.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?460Samostatná
  Single
  --
  027721.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  5702.4Samostatná
  Single
  --
  027822.10.1958 JPNSocorroVZEJZTBalón
  Balloon
  4416Samostatná
  Single
  --
  027922.10.1958 JPNWrangellVZEJZTBalón
  Balloon
  4570.115Samostatná
  Single
  --
  028022.10.1958 JPNRushmoreVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.188Samostatná
  Single
  --
  028122.10.1958 JPNOberonMLEBETVěž
  Tower
  7.6?Samostatná
  Single
  --
  028222.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  19802800Samostatná
  Single
  --
  028324.10.1958 JPNCatronMLEBETVěž
  Tower
  220.021Samostatná
  Single
  --
  028424.10.1958 JPNJunoPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.0017Samostatná
  Single
  --
  028524.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15251000Samostatná
  Single
  --
  028625.10.1958 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1600190Samostatná
  Single
  --
  028725.10.1958 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  300<0.1Samostatná
  Single
  --
  028826.10.1958 JPNCeresMLEBETVěž
  Tower
  7.60.0007Samostatná
  Single
  --
  028926.10.1958 JPNSanfordVZEJZTBalón
  Balloon
  4574.9Samostatná
  Single
  --
  029026.10.1958 JPNDe BacaVZEJZTBalón
  Balloon
  4572.2Samostatná
  Single
  --
  029127.10.1958 JPNChavezVZEBETVěž
  Tower
  160.0006Samostatná
  Single
  --
  029229.10.1958 JPNEvansPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2600.055Samostatná
  Single
  --
  029329.10.1958 JPNHumboldtMLEJZTVěž
  Tower
  7.60.0078Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  029429.10.1958 JPNMazamaVZEJZTVěž
  Tower
  15?Samostatná
  Single
  --
  029530.10.1958 JPNSanta FeVZEJZTBalón
  Balloon
  4571.3Samostatná
  Single
  --
  029630.10.1958 JPNBlancaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -30122Samostatná
  Single
  --
  029730.10.1958 JPNGanymedePZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Zamořeny pozemní konstrukce
  Contained in surface structure
  029830.10.1958 JPNTitaniaVZEBETVěž
  Tower
  7.60.0002Samostatná
  Single
  --
  029901.11.1958 DTR-VZEUZTRaketa
  Rocket
  610010Samostatná
  Single
  --
  030003.11.1958 DTR-VZEUZTRaketa
  Rocket
  610010Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346304Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1959 / Nuclear explosions in the year 1959  V roce 1959 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1959 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346308Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1960 / Nuclear explosions in the year 1960


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  030113.02.1960 REGGerboise BleuePZEUZTVěž
  Tower
  10520-150Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test
  First French nuclear test
  030201.04.1960 REGGerboise BlanchePZEJZTPozemní
  Surface
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  030327.12.1960 REGGerboise RougePZEUZTVěž
  Tower
  100<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346309Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, leden - září / Nuclear explosions in the year 1961, january - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  030425.04.1961 REGGerboise VertePZE?Věž
  Tower
  ?< 1Samostatná
  Single
  -Poslední francouzský jaderný test v zmeské atmosféře
  Last French atmospheric nuclear test in Algeria
  030501.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  66016Samostatná
  Single
  --
  030604.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7259Samostatná
  Single
  --
  030705.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  71016Samostatná
  Single
  --
  030806.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6851.1Samostatná
  Single
  --
  030906.09.1961 DTRGrozaVZEUZTRaketa
  Rocket
  2270011Samostatná
  Single
  --
  031009.09.1961 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.38Samostatná
  Single
  --
  031110.09.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20002700Samostatná
  Single
  --
  031210.09.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  39012Samostatná
  Single
  --
  031310.09.1961 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1700.88Samostatná
  Single
  --
  031411.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6900.21Samostatná
  Single
  --
  031512.09.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  12201170Samostatná
  Single
  --
  031613.09.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  2506Samostatná
  Single
  --
  031713.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7100.001-20Samostatná
  Single
  --
  031814.09.1961 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?0.4Samostatná
  Single
  --
  031914.09.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  17401200Samostatná
  Single
  --
  032015.09.1961 JPNAntlerPDEJZTTunel
  Tunnel
  -4022.6Samostatná
  Single
  --
  032116.09.1961 JPNShrewPDEJZTŠachta
  Shaft
  -98<20Samostatná
  Single
  --
  032216.09.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1320830Samostatná
  Single
  --
  032317.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  69520-150Samostatná
  Single
  --
  032418.09.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15001000Samostatná
  Single
  --
  032518.09.1961 JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?0.005Samostatná
  Single
  --
  032618.09.1961 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  ?0.75Samostatná
  Single
  --
  032719.09.1961 JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?0.025Samostatná
  Single
  --
  032820.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2704.8Samostatná
  Single
  --
  032920.09.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  15701500Samostatná
  Single
  --
  033021.09.1961 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1100.8Samostatná
  Single
  --
  033122.09.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1320260Samostatná
  Single
  --
  033226.09.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6651.2Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346312Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, říjen / Nuclear explosions in the year 1961, october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  033301.10.1961 JPNBoomerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -100<20Samostatná
  Single
  --
  033401.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7003.2Samostatná
  Single
  --
  033502.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500250Samostatná
  Single
  --
  033604.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  60510.8Samostatná
  Single
  --
  033704.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  21001500-10000Samostatná
  Single
  --
  033806.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  25003900Samostatná
  Single
  --
  033906.10.1961 DTRGromVZEUZTRaketa
  Rocket
  4130040Samostatná
  Single
  --
  034008.10.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  150015Samostatná
  Single
  --
  034110.10.1961 JPNChenaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -255<20Samostatná
  Single
  --
  034211.10.1961 JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel V-1
  ?1Samostatná
  Single
  -První sovětská podzemní jaderná exploze v horizontálním tunelu
  First Soviet underground (tunnel) nuclear explosion
  034312.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  67015.2Samostatná
  Single
  --
  034417.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  5056.6Samostatná
  Single
  --
  034519.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7100.001-20Samostatná
  Single
  --
  034620.10.1961 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  10001450Samostatná
  Single
  --
  034723.10.1961 JPNZ-PVEUZTTorpédo
  Torpedo
  ?4.8Samostatná
  Single
  --
  034823.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  350012500Samostatná
  Single
  --
  034925.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500300Samostatná
  Single
  --
  035025.10.1961 JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  5000.4Samostatná
  Single
  --
  035127.10.1961 JPNZ-HLEUZTTorpédo
  Torpedo
  ?16Samostatná
  Single
  --
  035227.10.1961 DTRK-1SPEUZTRaketa
  Rocket
  1500001.2Samostatná
  Single
  -První sovětská kosmická jaderná exploze
  First Soviet space nuclear explosion
  035327.10.1961 DTRK-2SPEUZTRaketa
  Rocket
  3000001.2Samostatná
  Single
  --
  035429.10.1961 JPNMinkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  035530.10.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4700.09Samostatná
  Single
  --
  035630.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400050000Samostatná
  Single
  -Nejsilnější sovětská i světová jaderná exploze
  Largest Soviet and woldwide nuclear explosion
  035731.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22805000Samostatná
  Single
  --
  035831.10.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1530150-1500Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346313Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1961, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  035901.11.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4752.7Samostatná
  Single
  --
  036002.11.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1400120Samostatná
  Single
  --
  036102.11.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500280Samostatná
  Single
  --
  036202.11.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6450.6Samostatná
  Single
  --
  036303.11.1961 JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  036403.11.1961 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6350.9Samostatná
  Single
  --
  036504.11.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  177015Samostatná
  Single
  --
  036604.11.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1750150-1500Samostatná
  Single
  --
  036704.11.1961 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22406.2Samostatná
  Single
  --
  036804.11.1961 JPS-PZEJZTPozemní
  Surface
  ?0.2Samostatná
  Single
  --
  036907.11.1961 HOGAgathePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v horizontálním tunelu
  First French underground (tunnel) nuclear explosion
  037003.12.1961 JPNFisherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -36613.4Samostatná
  Single
  --
  037110.12.1961 NMEGnomePDEPMTŠachta
  Shaft
  -3603Samostatná
  Single
  -Program Plowshare (česky Radlice), víceúčelový experiment v protředí soli
  Program Plowshare. Multiple-purpose experiment in salt
  037213.12.1961 JPNMadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1810.5Samostatná
  Single
  --
  037317.12.1961 JPNRingtailPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  037422.12.1961 JPNFeatherPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2470.15Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346314Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1962, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  037509.01.1962 JPNStoatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -3055.1Samostatná
  Single
  --
  037618.01.1962 JPNAgoutiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2616.4Samostatná
  Single
  --
  037730.01.1962 JPNDormousePDEJZTŠachta
  Shaft
  -363<20Samostatná
  Single
  --
  037802.02.1962 JPS-PDEUZTTunel A-1
  Tunnel A-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  -První sovětská podzemní jaderná exploze pro zbraňový efekt
  First Soviet underground nuclear explosion for weapons effects
  037908.02.1962 JPNStillwaterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1813.07Samostatná
  Single
  --
  038009.02.1962 JPNArmadilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2407.1Samostatná
  Single
  --
  038115.02.1962 JPNHard HatPDEUZTŠachta
  Shaft
  -2905.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  038219.02.1962 JPNChinchillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1501.9Samostatná
  Single
  --
  038319.02.1962 JPNCodsawPDEJZTŠachta
  Shaft
  -212<20Samostatná
  Single
  --
  038423.02.1962 JPNCimarronPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30511.9Samostatná
  Single
  --
  038524.02.1962 JPNPlatypusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -58<20Samostatná
  Single
  --
  038601.03.1962 JPNPampasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -3669.5Samostatná
  Single
  -První britský podzemní jaderný test ve vertikální šachtě
  First UK underground (shaft) nuclear explosion
  038705.03.1962 JPNDanny BoyPDEUZTKráter
  Crater
  -33.50.43Samostatná
  Single
  -Kráter v bazaltu, test přežití
  Crater in basalt. DoD test
  038806.03.1962 JPNErminePDEBETŠachta
  Shaft
  -73<20Samostatná
  Single
  --
  038908.03.1962 JPNBrazosPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2568.4Samostatná
  Single
  --
  039015.03.1962 JPNHognosePDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  039128.03.1962 JPNHoosicPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1873.4Samostatná
  Single
  --
  039231.03.1962 JPNChinchilla IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -140<20Samostatná
  Single
  --
  039305.04.1962 JPNDormouse PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -26110.6Samostatná
  Single
  --
  039406.04.1962 JPNPassaicPDEJZTŠachta
  Shaft
  -233<20Samostatná
  Single
  --
  039512.04.1962 JPNHudsonPDEJZTTunel
  Tunnel
  -146<20Samostatná
  Single
  --
  039614.04.1962 JPNPlattePDEJZTTunel
  Tunnel
  -1711.85Samostatná
  Single
  --
  039721.04.1962 JPNDeadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  039825.04.1962 OVEAdobeVZEJZTShození
  Airdrop
  885190Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA na Vánočním ostrově
  First USA nuclear test at Christmas Island
  039927.04.1962 OVAAztecVZEJZTShození
  Airdrop
  795410Samostatná
  Single
  --
  040027.04.1962 JPNBlackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -218<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346328Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, květen - červen / Nuclear explosions in the year 1962, may - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  040101.05.1962 HOGBerylPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  040202.05.1962 OVAArkansasVZEJZTShození
  Airdrop
  15331090Samostatná
  Single
  --
  040304.05.1962 OVAQuestaVZEJZTShození
  Airdrop
  1594670Samostatná
  Single
  --
  040406.05.1962 TOCFrigate BirdVZEJZTRaketa
  Rocket
  2530600Samostatná
  Single
  -Bojová hlavice ponorkové rakety Polaris
  Warhead in missile launched from Polaris submarine
  040507.05.1962 JPNPacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -258<20Samostatná
  Single
  --
  040608.05.1962 OVAYUKonVZEJZTShození
  Airdrop
  878100Samostatná
  Single
  --
  040709.05.1962 OVAMesillaVZEJZTShození
  Airdrop
  747100Samostatná
  Single
  --
  040810.05.1962 JPNArikareePDEJZTŠachta
  Shaft
  -167<20Samostatná
  Single
  --
  040911.05.1962 OVAMuskegonVZEJZTShození
  Airdrop
  91350Samostatná
  Single
  --
  041011.05.1962 TOCSwordfishPVEUZTRaketa
  Rocket
  -198<20Samostatná
  Single
  -Zkouška odolnosti protiponorkového raketového systému, test přežití
  Antisubmarine rocket system proof test. DoD test
  041112.05.1962 OVAEncinoVZEJZTShození
  Airdrop
  1679500Samostatná
  Single
  --
  041212.05.1962 JPNAardvarkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -43440Samostatná
  Single
  --
  041314.05.1962 OVASwaneeVZEJZTShození
  Airdrop
  89697Samostatná
  Single
  --
  041419.05.1962 JPNEelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2174.5Samostatná
  Single
  --
  041519.05.1962 OVAChetcoVZEJZTShození
  Airdrop
  210573Samostatná
  Single
  --
  041625.05.1962 JPNWhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  041725.05.1962 OVATananaVZEJZTShození
  Airdrop
  27522.6Samostatná
  Single
  --
  041827.05.1962 OVANambeVZEJZTShození
  Airdrop
  217643Samostatná
  Single
  --
  041901.06.1962 JPNRaccoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -164<20Samostatná
  Single
  --
  042006.06.1962 JPNPackratPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  042108.06.1962 OVAAlmaVZEJZTShození
  Airdrop
  2702782Samostatná
  Single
  --
  042209.06.1962 OVATruckeeVZEJZTShození
  Airdrop
  2124210Samostatná
  Single
  --
  042310.06.1962 OVAYesoVZEJZTShození
  Airdrop
  25373000Samostatná
  Single
  --
  042412.06.1962 OVAHarlemVZEJZTShození
  Airdrop
  41591200Samostatná
  Single
  --
  042513.06.1962 JPNDes MoinesPDEJZTTunel
  -Tunnel
  -2012.9Samostatná
  Single
  --
  042615.06.1962 OVARinconadaVZEJZTShození
  Airdrop
  2775800Samostatná
  Single
  --
  042717.06.1962 OVADulceVZEJZTShození
  Airdrop
  277052Samostatná
  Single
  --
  042819.06.1962 OVAPetitVZEJZTShození
  Airdrop
  45702.2Samostatná
  Single
  --
  042921.06.1962 JPNDaman 1PDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  043022.06.1962 OVAOtowiVZEJZTShození
  Airdrop
  274681.5Samostatná
  Single
  --
  043127.06.1962 OVABighornVZEJZTShození
  Airdrop
  36007650Samostatná
  Single
  --
  043227.06.1962 JPNHaymakerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -40867Samostatná
  Single
  --
  043328.06.1962 JPNMarshmallowPDEUZTTunel
  Tunnel
  -311<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043430.06.1962 OVABluestoneVZEJZTShození
  Airdrop
  15181270Samostatná
  Single
  --
  043530.06.1962 JPNSacramentoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -152<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346330Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, červenec - srpen / Nuclear explosions in the year 1962, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  043606.07.1962 JPNSedanPDEPMTKráter
  Crater
  -193104Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment na vyhloubení jámy termojadernou náloží
  Program Plowshare. Excavation experiment. Thermonuclear device
  043707.07.1962 JPNLittle Feller IIPZEUZTPozemní
  Suface
  ?0.022Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043809.07.1962 OJOStarfish PrimeSPEUZTRaketa
  Rocket
  3990001400Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043910.07.1962 OVASunsetVZEJZTShození
  Airdrop
  15241000Samostatná
  Single
  --
  044011.07.1962 OVAPamlicoVZEJZTShození
  Airdrop
  43683880Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na Vánočním ostrově
  Last nuclear test at Christmas Island
  044111.07.1962 JPNJohnnie BoyPDEUZTKráter
  Crater
  -0.60.5Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  044213.07.1962 JPNMerrimacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41620-200Samostatná
  Single
  --
  044314.07.1962 JPNSmall BoyPZEUZTVěž
  Tower
  31.65Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  044417.07.1962 JPNLittle Feller IPZEUZTPozemní
  Suface
  0.90.018Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test v zemské atmospéře na jaderném polygonu Nevada
  Last atmospheric nuclear test at Nevada test site. DoD test
  044527.07.1962 JPNWichitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  044601.08.1962 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  4302.4Samostatná
  Single
  --
  044703.08.1962 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1801.6Samostatná
  Single
  --
  044804.08.1962 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  3903.8Samostatná
  Single
  --
  044905.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  360020900Samostatná
  Single
  --
  045007.08.1962 JPS-PZEJZTRaketa
  Rocket
  09.9Samostatná
  Single
  --
  045110.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1560150-1500Samostatná
  Single
  --
  045218.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7057.4Samostatná
  Single
  --
  045318.08.1962 JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  3105.8Samostatná
  Single
  --
  045420.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  25002800Samostatná
  Single
  --
  045521.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  59020-150Samostatná
  Single
  --
  045622.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  17001600Samostatná
  Single
  --
  045722.08.1962 JPNZ-HLEJZTRaketa
  Rocket
  236Samostatná
  Single
  --
  045822.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7403Samostatná
  Single
  --
  045923.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6802.5Samostatná
  Single
  --
  046024.08.1962 JPNYorkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  046124.08.1962 JPNBobacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -207<20Samostatná
  Single
  --
  046225.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  29801500-10000Samostatná
  Single
  --
  046325.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7150.001-20Samostatná
  Single
  --
  046427.08.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30004200Samostatná
  Single
  --
  046527.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  24510.8Samostatná
  Single
  --
  046631.08.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7002.7Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346331Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1962, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  046702.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  132080Samostatná
  Single
  --
  046806.09.1962 JPNRaritanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -157<20Samostatná
  Single
  --
  046908.09.1962 JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  15001800Samostatná
  Single
  --
  047014.09.1962 JPNHyraxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -216<20Samostatná
  Single
  --
  047115.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503100Samostatná
  Single
  --
  047216.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503300Samostatná
  Single
  --
  047318.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20001350Samostatná
  Single
  --
  047419.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  33001500-10000Samostatná
  Single
  --
  047520.09.1962 JPNPebaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  047621.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30002400Samostatná
  Single
  --
  047722.09.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.21Samostatná
  Single
  --
  047824.09.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6301.2Samostatná
  Single
  --
  047925.09.1962 JPS-PZEJZTRaketa
  Rocket
  07Samostatná
  Single
  --
  048025.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400019100Samostatná
  Single
  --
  048127.09.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  4170>10000Samostatná
  Single
  --
  048228.09.1962 JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  6951.3Samostatná
  Single
  --
  048329.09.1962 JPNAlleghenyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -211<20Samostatná
  Single
  --
  048402.10.1962 OJOAndroscogginVZEJZTShození
  Airdrop
  312775Samostatná
  Single
  --
  048505.10.1962 JPNMississippiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -494115Samostatná
  Single
  --
  048606.10.1962 OJOBumpingVZEJZTShození
  Airdrop
  304811.3Samostatná
  Single
  --
  048707.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1440320Samostatná
  Single
  --
  048809.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6458.1Samostatná
  Single
  --
  048909.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  300014Samostatná
  Single
  --
  049010.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6659.2Samostatná
  Single
  --
  049112.10.1962 JPNRoanokePDEJZTŠachta
  Shaft
  -176<20Samostatná
  Single
  --
  049212.10.1962 JPNWolverinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -73<20Samostatná
  Single
  --
  049313.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7204.9Samostatná
  Single
  --
  049414.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7250.001-20Samostatná
  Single
  --
  049518.10.1962 OJOChamaVZEJZTShození
  Airdrop
  36481590Samostatná
  Single
  --
  049618.10.1962 JPNTiogaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -61<20Samostatná
  Single
  --
  049719.10.1962 JPNBandicootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -24412.5Samostatná
  Single
  --
  049820.10.1962 OJOCheckmateSPEUZTRaketa
  Rocket
  147300<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  049920.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6356.7Samostatná
  Single
  --
  050022.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30008200Samostatná
  Single
  --
  050122.10.1962 DTRK-3SPEUZTRaketa
  Rocket
  290000300Samostatná
  Single
  --
  050226.10.1962 OJOBluegill 3 PrimeVYEUZTRaketa
  Rocket
  48300200-1000Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  050327.10.1962 JPNSanteePDEJZTŠachta
  Shaft
  -319<20Samostatná
  Single
  --
  050427.10.1962 OJOCalamityVZEJZTShození
  Airdrop
  3590800Samostatná
  Single
  --
  050527.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1550260Samostatná
  Single
  --
  050628.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6707.8Samostatná
  Single
  --
  050728.10.1962 DTRK-4SPEUZTRaketa
  Rocket
  150000300Samostatná
  Single
  --
  050828.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6457.8Samostatná
  Single
  --
  050929.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1550360Samostatná
  Single
  --
  051030.10.1962 OJOHousatonicVZEJZTShození
  Airdrop
  36978300Samostatná
  Single
  --
  051130.10.1962 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?1.1Samostatná
  Single
  --
  051230.10.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500300Samostatná
  Single
  --
  051331.10.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  69010.2Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346332Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1962, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  051401.11.1962 OJOKingfishSPEUZTRaketa
  Rocket
  96600200-1000Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  051501.11.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7003Samostatná
  Single
  --
  051601.11.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500250Samostatná
  Single
  --
  051701.11.1962 DTRK-5VYEUZTRaketa
  Rocket
  59000300Samostatná
  Single
  --
  051803.11.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500400Samostatná
  Single
  --
  051903.11.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400045Samostatná
  Single
  --
  052003.11.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7104.7Samostatná
  Single
  --
  052104.11.1962 OJOTightropeVZEUZTRaketa
  Rocket
  20930<20Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
  Last nuclear test at Johnston Island . DoD test
  052204.11.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7008.4Samostatná
  Single
  --
  052305.11.1962 JPS-PZEUZTVěž
  Tower
  150.4Samostatná
  Single
  --
  052409.11.1962 JPNSt.LawrencePDEJZTŠachta
  Shaft
  -166<20Samostatná
  Single
  --
  052511.11.1962 JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  80.055Samostatná
  Single
  --
  052613.11.1962 JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  052714.11.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  66011.5Samostatná
  Single
  --
  052815.11.1962 JPNGundiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  052917.11.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  71518.5Samostatná
  Single
  --
  053024.11.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  053126.11.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.031Samostatná
  Single
  --
  053227.11.1962 JPNAnacostiaPDEVMTŠachta
  Shaft
  -228<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare (česky Radlice), vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  053301.12.1962 JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6802.4Samostatná
  Single
  --
  053404.12.1962 JPNTauntonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Samostatná
  Single
  --
  053507.12.1962 JPNTendracPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  053612.12.1962 JPNMadisonPDEJZTTunel
  Tunnel
  -402<20Samostatná
  Single
  --
  053712.12.1962 JPNNumbatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  053814.12.1962 JPNManateePDEJZTŠachta
  Shaft
  -58<20Samostatná
  Single
  --
  053918.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1600110Samostatná
  Single
  --
  054018.12.1962 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  150069Samostatná
  Single
  --
  054120.12.1962 JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  10708.3Samostatná
  Single
  --
  054222.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  10506.3Samostatná
  Single
  --
  054323.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1460430Samostatná
  Single
  --
  054423.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  14708.3Samostatná
  Single
  --
  054523.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  12702.4Samostatná
  Single
  --
  054623.12.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  054724.12.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.007Samostatná
  Single
  --
  054824.12.1962 JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.028Samostatná
  Single
  --
  054924.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  13201100Samostatná
  Single
  --
  055024.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  375022300Samostatná
  Single
  --
  055125.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503100Samostatná
  Single
  --
  055225.12.1962 JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  10508.5Samostatná
  Single
  -Poslední sovětský jaderný test v zemské atmosféře
  Last Soviet atmospheric nuclear explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346333Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1963 leden - květen / Nuclear explosions in the year 1963, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  055308.02.1963 JPNCasselmanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  055408.02.1963 JPNAcushiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  055508.02.1963 JPNFerretPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055608.02.1963 JPNHatchiePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055715.02.1963 JPNChipmunkPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055821.02.1963 JPNKaweahPDEVMTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  055921.02.1963 JPNCarmelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  056001.03.1963 JPNJerboaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056115.03.1963 JPNToyahPDEJZTŠachta
  Shaft
  -131<20Samostatná
  Single
  --
  056218.03.1963 HOGEmeraudePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056329.03.1963 JPNGerbilPDEJZTŠachta
  Shaft
  -280<20Samostatná
  Single
  --
  056430.03.1963 HOGAmethystePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056505.04.1963 JPNFerret PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  --
  056610.04.1963 JPNCoypuPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056711.04.1963 JPNCumberlandPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  056824.04.1963 JPNKootanaiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  056924.04.1963 JPNPaisanoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057009.05.1963 JPNGundi PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057115.05.1963 NAFRDouble TracksPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  057217.05.1963 JPNHarkeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057317.05.1963 JPNTejonPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057422.05.1963 JPNStones?JZTŠachta
  Shaft
  -39520-200Samostatná
  Single
  --
  057525.05.1963 NAFRClean Slate IPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  057629.05.1963 JPNPleasantPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  057731.05.1963 NAFRClean Slate IIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346419Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1963 červen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1963, june - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  057805.06.1963 JPNYubaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2433.1Samostatná
  Single
  --
  057906.06.1963 JPNHutiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -135<20Samostatná
  Single
  --
  058006.06.1963 JPNApshapaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  058109.06.1963 NAFRClean Slate IIIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem, poslední test USA v zemské atmosféře Joint US-UK experiment. Pu dispersal. Last USA atmospheric nuclear test
  058214.06.1963 JPNMatacoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  058325.06.1963 JPNKennebecPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  058412.08.1963 JPNPekanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  058515.08.1963 JPNSatsopPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  0586/023.08.1963 JPNKohoctonPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  První simultánní detonace USA, samostané jámy First USA simultaneous detonations, separate holes
  -0586/123.08.1963 JPNKohoctonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0586/223.08.1963 JPNNatchesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  058713.09.1963 JPNAhtanumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  058813.09.1963 JPNBilbyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -714249Samostatná
  Single
  --
  058927.09.1963 JPNCarpPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  059027.09.1963 JPNNarraguagusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  059111.10.1963 JPNGrunionPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  059211.10.1963 JPNTornilloPDEVMTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  059316.10.1963 JPNClearwaterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54820-200Samostatná
  Single
  --
  059417.10.1963 JPNMulletPDEBETŠachta
  Shaft
  -60<20Samostatná
  Single
  --
  059520.10.1963 HOGRubisPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  059626.10.1963 NEVShoalPDEZMTŠachta
  Shaft
  -36712Samostatná
  Single
  -První test programu Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
  First Vela Uniform explosion. Nuclear test detection research experiment
  059714.11.1963 JPNAnchovyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  059815.11.1963 JPNMustangPDEJZTŠachta
  Shaft
  -166<20Samostatná
  Single
  --
  059922.11.1963 JPNGreysPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30120-200Samostatná
  Single
  --
  0600/004.12.1963 JPNSardinePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0600/104.12.1963 JPNBarracudaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0600/204.12.1963 JPNSardinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  060112.12.1963 JPNEaglePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1655.3Samostatná
  Single
  --
  060220.12.1963 JPNTunaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -414<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346420Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1964, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  060316.01.1964 JPNForePDEJZTŠachta
  Shaft
  -49120-200Samostatná
  Single
  --
  060423.01.1964 JPNOcontoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -26510.5Samostatná
  Single
  --
  060530.01.1964 JPNClubPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  060612.02.1964 JPNSolendonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  060713.02.1964 JPNBunkerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  060814.02.1964 HOGOpalePDEJZTTunel
  Tunnel
  -353<20Samostatná
  Single
  --
  060918.02.1964 JPNBonefishPDEJZTŠachta
  Shaft
  -300<20Samostatná
  Single
  --
  061018.02.1964 JPNMackerelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  061120.02.1964 JPNKlickitatPDEVMTŠachta
  Shaft
  -49220-200Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  061212.03.1964 JPNHandicapPDEJZTŠachta
  Shaft
  -143<20Samostatná
  Single
  --
  061313.03.1964 JPNPikePDEJZTŠachta
  Shaft
  -115<20Samostatná
  Single
  --
  061415.03.1964 JPS-PDEUZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  061514.04.1964 JPNHookPDEJZTŠachta
  Shaft
  -204<20Samostatná
  Single
  --
  061615.04.1964 JPNSturgeonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  061717.04.1964 JPNBogeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -119<20Samostatná
  Single
  --
  061824.04.1964 JPNTurfPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50720-200Samostatná
  Single
  --
  061929.04.1964 JPNPipefishPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346424Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1964, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  062007.05.1964 JPNDriverPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  062114.05.1964 JPNBackswingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  062215.05.1964 JPNMinnowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  062316.05.1964 JPS-PDEJZTTunel A-4
  Tunnel A-4
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  062406.06.1964 JPS-PDEZMTTunel V-2
  Tunnel V-2
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  062511.06.1964 JPNAcePDEVMTŠachta
  Shaft
  -263<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  062612.06.1964 JPNBitterlingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  062715.06.1964 HOGTopazePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  062818.06.1964 JPNDufferPDEJZTŠachta
  Shaft
  -446<20Samostatná
  Single
  --
  062925.06.1964 JPNFadePDEJZTŠachta
  Shaft
  -205<20Samostatná
  Single
  --
  063030.06.1964 JPNDubPDEVMTŠachta
  Shaft
  -258<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  063116.07.1964 JPNByePDEJZTŠachta
  Shaft
  -38920-200Samostatná
  Single
  --
  063217.07.1964 JPNCormorantPDE?Šachta
  Shaft
  -27220-200Samostatná
  Single
  --
  063319.07.1964 JPS-PDEZMTTunel A-5
  Tunnel A-5
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  063423.07.1964 JPNLinksPDEJZTŠachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  063524.07.1964 JPNTrogonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  063618.08.1964 JPS-PDEJZTTunel A-8Š
  Tunnel A-8Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  063719.08.1964 JPNAlvaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1664.4Samostatná
  Single
  --
  063822.08.1964 JPNCanvasbackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -448<20Samostatná
  Single
  --
  063927.08.1964 JPNPlayerPDEBETŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  064028.08.1964 JPNHaddockPDEJZTŠachta
  Shaft
  -364<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346425Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1964, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  064104.09.1964 JPNGuanayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  064211.09.1964 JPNSpoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  064318.09.1964 JPNZ-PDEZMTTunel G
  Tunnel G
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test na polygonu Nová Země
  First underground nuclear test in a tunnel at Novaya Zemlya test site
  064425.09.1964 JPNCourserPDE?Šachta
  Shaft
  -359?Samostatná
  Single
  --
  064530.09.1964 JPS-PDEZMTTunel A-6Š
  Tunnel A-6Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  064602.10.1964 JPNAUKPDEJZTŠachta
  Shaft
  -452<20Samostatná
  Single
  --
  064709.10.1964 JPNParPDEPMTŠachta
  Shaft
  -40438Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, produkce izotopů při zkušební explozi
  Program Plowshare. Isotope production and explosive development
  0648/016.10.1964 JPNBarbelPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0648/116.10.1964 JPNBarbelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -259<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0648/216.10.1964 JPNTurnstonePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -064916.10.1964 LOP-MLEJZTVěž Tower10222Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test, uranová nálož
  First Chinese nuclear test. Uranium bomb
  065022.10.1964 MISSalmonPDEZMTŠachta
  Shaft
  -8285.3Samostatná
  Single
  -Program Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection research experiment
  065123.10.1964 JPNGardenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  065225.10.1964 JPNZ-PDEVMTTunel B
  Tunnel B
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  065331.10.1964 JPNForestPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346430Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1964, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  065405.11.1964 JPNHandcarPDEPMTŠachta
  Shaft
  -40312Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, exploze kontaminovala karbonátové sedimenty
  Program Plowshare. Effects of contained explosion in carbonate rock
  065516.11.1964 JPS-PDEVMTTunel Z-5
  Tunnel Z-5
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  065628.11.1964 HOGTurquoisPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  065705.12.1964 JPNCrepePDEJZTŠachta
  Shaft
  -40420-200Samostatná
  Single
  --
  0658/005.12.1964 JPNDrillPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, v jedné jámě
  Simultaneous, same hole
  -0658/105.12.1964 JPNDrill Source-LowerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -202<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0658/205.12.1964 JPNDrill Target-UpperPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  -
  065916.12.1964 JPNParrotPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1801.3Samostatná
  Single
  --
  066016.12.1964 JPNMudpackPDEUZTŠachta
  Shaft
  -1522.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  0661/016.12.1964 JPNCassowaryPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0661/116.12.1964 JPNCassowaryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0661/216.12.1964 JPNHoopoePDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  066218.12.1964 JPNSulkyPDEPMTŠachta
  Shaft
  -27.50.092Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vyprodukována hromada rozbitého kamení
  Program Plowshare. Produced mound of broken rock
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346431Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1965, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  066314.01.1965 JPNWoolPDEJZTŠachta
  Shaft
  -215<20Samostatná
  Single
  --
  066415.01.1965 JPSChaganPDEPMTKráter Crater-178140Samostatná
  Single
  -První sovětská průmyslová jaderná exploze, vývoj jaderné technologie k hloubení štol a tunelů, vyhloubena štola 1004
  First Soviet industrial nuclear explosion; development of nuclear excavation technology. Shaft 1004
  066529.01.1965 JPNTernPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  066604.02.1965 JPNCashmerePDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  066704.02.1965 JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel A
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  066812.02.1965 JPNAlpacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2250.33Samostatná
  Single
  --
  066916.02.1965 JPNMerlinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -29610.1Samostatná
  Single
  --
  067018.02.1965 JPNWishbonePDEUZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  067119.02.1965 JPNSeersuckerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -144<20Samostatná
  Single
  --
  067227.02.1965 HOGSaphirPDEJZTTunel
  Tunnel
  -78520-150Samostatná
  Single
  -Největší francouzská podzemní jaderná exploze provedený v Alžíru
  French largest underground nuclear test in Algeria
  067303.03.1965 JPNWagtailPDEJZTŠachta
  Shaft
  -75020-200Samostatná
  Single
  --
  067403.03.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Zh-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  067520.03.1965 JPNSuedePDEJZTŠachta
  Shaft
  -143<20Samostatná
  Single
  --
  067626.03.1965 JPNCupPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53720-200Samostatná
  Single
  --
  067727.03.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel V-2P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0678/030.03.1965 BARButan-1PDEPMT--4.6Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  První sovětský simultánní jaderný test, první test s použitím olejového stimulátoru
  First Soviet simultaneous nuclear detonations; first oil stimulation experiment
  -0678/130.03.1965 BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 617
  -13412.3Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0678/230.03.1965 BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 618
  -13502.3Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  067905.04.1965 JPNKestrelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -447<20Samostatná
  Single
  --
  068014.04.1965 JPNPalanquinPDEPMTKráter Crater-854.3Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  068121.04.1965 JPNGum DropPDEUZTTunel
  Tunnel
  -305<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  068222.04.1965 JPNChenillePDEJZTŠachta
  Shaft
  -140<20Samostatná
  Single
  --
  068323.04.1965 JPNMuscovyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346436Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1965 may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  068407.05.1965 JPNTeePDEUZTŠachta
  Shaft
  -1907Samostatná
  Single
  --
  068511.05.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel A-P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  068612.05.1965 JPNButeoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -695<20Samostatná
  Single
  --
  068714.05.1965 JPNScaupPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  068814.05.1965 JPNCambricPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?0.75Samostatná
  Single
  --
  068914.05.1965 LOP-VZEJZTShození Airdrop50035Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test s použitím bomby shozené z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by CHN
  069021.05.1965 JPNTweedPDEJZTŠachta
  Shaft
  -281<20Samostatná
  Single
  --
  069130.05.1965 HOGJadePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  069210.06.1965 BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 622
  -13507.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  069311.06.1965 JPNPetrelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1681.3Samostatná
  Single
  --
  069411.06.1965 JPNOrgandyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -168<20Samostatná
  Single
  --
  069516.06.1965 JPNDiluted WatersPDEUZTŠachta
  Shaft
  -190<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  069617.06.1965 JPNTiny TotPDEUZTTunel
  Tunnel
  -111<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  069717.06.1965 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Zh-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  069816.07.1965 JPNIzzerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  069922.07.1965 JPNPongeePDEJZTŠachta
  Shaft
  -134<20Samostatná
  Single
  --
  070023.07.1965 JPNBronzePDEJZTŠachta
  Shaft
  -53020-200Samostatná
  Single
  --
  070129.07.1965 JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel A-1Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  070206.08.1965 JPNMauvePDEJZTŠachta
  Shaft
  -321<20Samostatná
  Single
  --
  070321.08.1965 JPNTickingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  070427.08.1965 JPNCentaurPDEJZTŠachta
  Shaft
  -172<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346437Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, září - prosinec / Nuclear explosions in the year 1965, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0705/001.09.1965 JPNScreamerPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0705/101.09.1965 JPNMoaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0705/201.09.1965 JPNScreamerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  070610.09.1965 JPNCharcoalPDE?Šachta
  Shaft
  -45520-200Samostatná
  Single
  --
  070717.09.1965 JPNElkhartPDEJZTŠachta
  Shaft
  -220<20Samostatná
  Single
  --
  070817.09.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  070901.10.1965 HOGCorindonPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  071008.10.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Z-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  071114.10.1965 JPS-PDEPMTKráter Crater-481.1Samostatná
  Single
  -Exploze v jámě, vyhloubena šachta 1003
  Excavation explosion.
  Shaft 1003
  071229.10.1965 OAMLong ShotPDEZMTŠachta
  Shaft
  -70180Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test a test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  071312.11.1965 JPNSepiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  071421.11.1965 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Zh-2
  ?29Samostatná
  Single
  --
  071523.11.1965 JPNKermetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  071601.12.1965 HOGTourmalinePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  071703.12.1965 JPNCorduroyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-200Samostatná
  Single
  --
  071816.12.1965 JPNEmersonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  071916.12.1965 JPNBuffPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-200Samostatná
  Single
  --
  072024.12.1965 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346438Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, leden - březen / Nuclear explosions in the year 1966, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  072113.01.1966 JPNMaxwellPDEJZTŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  072218.01.1966 JPNLampblackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  072318.01.1966 JPNSiennaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -275<20Samostatná
  Single
  --
  072421.01.1966 JPNDovekiePDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  072522.01.1966 JPNReoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  072603.02.1966 JPNPlaid IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  072713.02.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel E-1
  ?125Samostatná
  Single
  -Největší jaderná exploze ve vodorovném tune na jaderném polygonu Semipalatinsk
  Largest nuclear explosion in a tunnel at Semipalatinsk test site
  072816.02.1966 HOGGrenatPDEJZTTunel
  Tunnel
  -403<20Samostatná
  Single
  -Poslední francouzský jaderný test v Alžíru
  Last French underground nuclear test in Algeria
  072924.02.1966 JPNRexPDEJZTŠachta
  Shaft
  -67219Samostatná
  Single
  --
  073005.03.1966 JPNRed HotPDEUZTTunel
  Tunnel
  -405<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  0731/007.03.1966 JPNFinfootPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0731/107.03.1966 JPNFinfootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0731/207.03.1966 JPNCinnamonPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area[/B]
  -
  073212.03.1966 JPNClymerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -398<20Samostatná
  Single
  --
  073318.03.1966 JPNPurplePDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  073420.03.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 11
  ?100Samostatná
  Single
  --
  073524.03.1966 JPNTemplarPDEVMTŠachta
  Shaft
  -151<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346447Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, duben - červen / Nuclear explosions in the year 1966, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  073601.04.1966 JPNLimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -561<20Samostatná
  Single
  --
  073706.04.1966 JPNStutzPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  073807.04.1966 JPNTomatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -226<20Samostatná
  Single
  --
  073914.04.1966 JPNDuryeaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54470Samostatná
  Single
  --
  074021.04.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel A-4P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  074122.04.1966 AGR-PDEPMTŠachta
  Shaft A-l
  -1611.1Samostatná
  Single
  -První jaderný test v Azgiru pro vytvarování dutiny v soli First
  Azgir nuclear explosion to form cavities in salt
  074223.04.1966 JPNFentonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1671.4Samostatná
  Single
  --
  074325.04.1966 JPNPin StripePDEUZTŠachta
  Shaft
  -296<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  074429.04.1966 JPNOchrePDEBETŠachta
  Shaft
  -126<20Samostatná
  Single
  --
  074504.05.1966 JPNTravelerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  074605.05.1966 JPNCyclamenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30512Samostatná
  Single
  --
  074706.05.1966 JPNChartreusePDEJZTŠachta
  Shaft
  -66573Samostatná
  Single
  --
  074807.05.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 25[/B]
  ?4Samostatná
  Single
  --
  074909.05.1966 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?250Samostatná
  Single
  -První čínský pokus o zapálení termojaderného paliva
  First Chinese attempt to burn thermonuclear fuel
  075012.05.1966 JPNTapestryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -247<20Samostatná
  Single
  --
  075113.05.1966 JPNPiranhaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54920-200Samostatná
  Single
  --
  075219.05.1966 JPNDumontPDEJZTŠachta
  Shaft
  -67020-200Samostatná
  Single
  --
  075327.05.1966 JPNDiscus ThrowerPDEUZTŠachta
  Shaft
  -33722Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075402.06.1966 JPNPile DriverPDEUZTTunel
  Tunnel
  -46362Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075503.06.1966 JPNTanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  075610.06.1966 JPNPucePDEJZTŠachta
  Shaft
  -485<20Samostatná
  Single
  --
  075715.06.1966 JPNDouble PlayPDEUZTTunel
  Tunnel
  -320<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075815.06.1966 JPNKankakeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  075925.06.1966 JPNVulcanPDEVMTŠachta
  Shaft
  -32225Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  076029.06.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-6
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  076130.06.1966 JPNHalfbeakPDEJZTŠachta
  Shaft
  -819365Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346448Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1966, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  076202.07.1966 AMUAldebaranHLEJZTČlun
  Badge
  028Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v Polynésii
  First French nuclear test in Polynesia
  076319.07.1966 AMUTamoureVZEJZTShození Airdrop100050Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test shozením bomby z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by France
  076421.07.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 24
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  076521.07.1966 AMUGanymedeVZEBETVěž
  Tower
  12?Samostatná
  Single
  --
  076628.07.1966 JPNSaxonPDEVMTŠachta
  Shaft
  -153<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  076705.08.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 17
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  076810.08.1966 JPNRovenaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  076912.08.1966 JPNTangerinePDEBETŠachta
  Shaft
  -87<20Samostatná
  Single
  --
  077019.08.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-1P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  077107.09.1966 JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel Zh-1P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  077211.09.1966 AMUBetelgeuseMLEJZTBalón
  Balloon
  470110Samostatná
  Single
  --
  077312.09.1966 JPNDerringerPDEUZTŠachta
  Shaft
  -2557.8Samostatná
  Single
  --
  077423.09.1966 JPNDaiquiriPDEJZTŠachta
  Shaft
  -561<20Samostatná
  Single
  --
  077524.09.1966 FANRigelHLEJZTČlun
  Badge
  3125Samostatná
  Single
  -Francouzský test na přetlakovém principu
  French test of the boosting principle
  077629.09.1966 JPNNewarkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  077730.09.1966 BUR-PDEPMTŠachta
  Shaft 1-s
  -153230Samostatná
  Single
  -Eliminace úniku plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346449Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 19669, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  077804.10.1966 AMUSiriusHLEJZTČlun
  Badge
  10205Samostatná
  Single
  --
  077915.10.1966 JPNKhakiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  078019.10.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 13
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  078127.10.1966 JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-1
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  078227.10.1966 JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-2
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  078327.10.1966 LOP-VZEJZTRaketa
  Rocket
  57012Samostatná
  Single
  --
  078429.10.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel G
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  078505.11.1966 JPNSimmsPDEVMTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  078611.11.1966 JPNAjaxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -238<20Samostatná
  Single
  --
  078718.11.1966 JPNCerisePDEJZTŠachta
  Shaft
  -211<20Samostatná
  Single
  --
  078819.11.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 2h-3P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  078922.11.1966 JPNVigilPDEBETŠachta
  Shaft
  -91<20Samostatná
  Single
  --
  079003.12.1966 MISSterlingPDEZMTŠachta
  Shaft
  -8280.38Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
  0791/003.12.1966 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint areaPrvní sovětská simultánní detonace v jednom tunelu
  First soviet simultaneous nuclear detonations in a Single tunnel
  -0791/103.12.1966 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 14
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint area
  -0792/203.12.1966 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 14
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint area
  079213.12.1966 JPNNew PointPDEUZTŠachta
  Shaft
  -239<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  079313.12.1966 JPNSidecarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  079418.12.1966 JPS-PDEVMTŠachta
  Shaft 101
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  079520.12.1966 JPNGreeleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1215870Samostatná
  Single
  --
  079628.12.1966 LOP-PZEJZTVěž
  Tower
  102120Samostatná
  Single
  -Čínský jaderný test dvoufázové termonukleární bomby
  Chinese two-stage thermonuclear bomb principles test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346450Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1967, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  079718.01.1967 JPNRivet IPDEJZTŠachta
  Shaft
  -151<20Samostatná
  Single
  --
  079819.01.1967 JPNNashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -36439Samostatná
  Single
  --
  079920.01.1967 JPNBourbonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  080026.01.1967 JPNRivet IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  0801/030.01.1967 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0801/130.01.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 611
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0801/230.01.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 611
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  080208.02.1967 JPNWardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -257<20Samostatná
  Single
  --
  080323.02.1967 JPNPersimmonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -299<20Samostatná
  Single
  --
  080423.02.1967 JPNAgilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -73120-200Samostatná
  Single
  --
  080526.02.1967 JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel 21
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  080602.03.1967 JPNRivet IIIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  080703.03.1967 JPNMushroomPDEJZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  --
  080810.03.1967 JPNFizzPDEBETŠachta
  Shaft
  -117<20Samostatná
  Single
  --
  0809/025.03.1967 JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0809/125.03.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0809/225.03.1967 JPS-PDEUZTTunel
  Tunnel 19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  081004.04.1967 JPNOaklandPDEJZTŠachta
  Shaft
  -165<20Samostatná
  Single
  --
  081106.04.1967 JPNHeilmanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -152<20Samostatná
  Single
  --
  081207.04.1967 JPNFawnPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  081320.04.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 25P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  081421.04.1967 JPNChocolatePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  081527.04.1967 JPNEffendiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -219<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346453Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, kv2ten - srpen / Nuclear explosion in the year 1967, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  081610.05.1967 JPNMickeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-200Samostatná
  Single
  --
  081720.05.1967 JPNCommodorePDEJZTŠachta
  Shaft
  -747250Samostatná
  Single
  --
  081823.05.1967 JPNScotchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -978155Samostatná
  Single
  --
  081926.05.1967 JPNKnickerbockerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63176Samostatná
  Single
  --
  082026.05.1967 JPNAbsinthePDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  0821/028.05.1967 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0821/128.05.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 11P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0821/228.05.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 11P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  082205.06.1967 AMUAltairVZEJZTBalón
  Balloon
  29515Samostatná
  Single
  --
  082317.06.1967 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  29603300Samostatná
  Single
  -První čínský test dvoufázové termojaderné zbraně
  First Chinese test of a two-stage thermonuclear weapon
  082422.06.1967 JPNSwitchPDEVMTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  082526.06.1967 JPNMidi MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -378<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  082627.06.1967 AMUAntaresMLEJZTBaló
  Balloon
  340120Samostatná
  Single
  --
  082729.06.1967 JPNUmberPDEUZTŠachta
  Shaft
  -31010Samostatná
  Single
  --
  082829.06.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 703
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  082902.07.1967 AMUArcturusHLEJZTČlun
  Badge
  022Samostatná
  Single
  --
  083014.07.1967 JPNVitoPDEBETŠachta
  Shaft
  -96<20Samostatná
  Single
  --
  083115.07.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 506
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  083227.07.1967 JPNStanleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48420-200Samostatná
  Single
  --
  083304.08.1967 JPNGibsonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  0834/004.08.1967 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0834/104.08.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0834/204.08.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  083510.08.1967 JPNWasherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -468<20Samostatná
  Single
  --
  083618.08.1967 JPNBordeauxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  083724.08.1967 JPNLexingtonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -226<20Samostatná
  Single
  --
  083831.08.1967 JPNDoor MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -446<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346454Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1967, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  083902.09.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 13P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  084007.09.1967 JPNYardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -52120-200Samostatná
  Single
  --
  084115.09.1967 JPNGilroyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  084216.09.1967 JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 102
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  084321.09.1967 JPNMarvelPDEPMTŠachta
  Shaft
  -1742.2Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment na tvoření postavení
  Program Plowshare. Emplacement technique experiment
  084422.09.1967 JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 105
  ?10Samostatná
  Single
  --
  084527.09.1967 JPNZazaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66720-200Samostatná
  Single
  --
  084606.10.1967 TURTavdaPDEPMTŠachta
  Shaft
  -1720.3Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  0847/017.10.1967 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0847/117.10.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel B
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0847/217.10.1967 JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel B
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  084818.10.1967 JPNLanpherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -71520-200Samostatná
  Single
  --
  0849/021.10.1967 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0849/121.10.1967 JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-4
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0849/221.10.1967 JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-4
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  085025.10.1967 JPNSazeracPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  085125.10.1967 JPNCognacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  085225.10.1967 JPNWorthPDEJZTŠachta
  Shaft
  -187<20Samostatná
  Single
  --
  085330.10.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 501
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085408.11.1967 JPNCobblerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -671<20Samostatná
  Single
  --
  085522.11.1967 JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 106
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085606.12.1967 JPNPolkaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -190<20Samostatná
  Single
  --
  085708.12.1967 JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 507
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085810.12.1967 NMEGasbuggyPDEPMTŠachta
  Shaft
  -129329Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  085915.12.1967 JPNStiltPDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  086024.12.1967 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?15-25Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346455Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, leden / březen / Nuclear explosion in the year 1968, january - mart  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  086107.01.1968 JPS-PDEVMTTunel 810
  Tunnel 810
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  086218.01.1968 JPNHupmobilePDEUZTŠachta
  Shaft
  -2477.4Samostatná
  Single
  --
  086319.01.1968 JPNStaccatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -44320-200Samostatná
  Single
  --
  086419.01.1968 NEVFaultlessPDEJZTŠachta
  Shaft
  -976200-1000Samostatná
  Single
  --
  086524.01.1968 JPNBrushPDEJZTŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  086626.01.1968 JPNCabrioletPDEPMTKráter
  Crater
  -522.3Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  086731.01.1968 JPNMalletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  086821.02.1968 JPNKnoxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64520-200Samostatná
  Single
  --
  086921.02.1968 JPNTorchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  087029.02.1968 JPNDorsal FinPDEUZTŠachta
  Shaft
  -410<20Samostatná
  Single
  --
  087105.03.1968 JPNRussetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  0872/012.03.1968 JPNBuggyPDEPMT--5.4Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Program Plowshare, simultánní, samostané jámy
  Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
  -0872/112.03.1968 JPNBuggy APDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/212.03.1968 JPNBuggy BPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/312.03.1968 JPNBuggy CPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/412.03.1968 JPNBuggy DPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/512.03.1968 JPNBuggy EPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  087314.03.1968 JPNPommardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2091.5Samostatná
  Single
  --
  087422.03.1968 JPNStingerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66820-200Samostatná
  Single
  --
  087525.03.1968 JPNMilk ShakePDEUZTŠachta
  Shaft
  -265<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346755Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1968, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  087604.04.1968 JPNBevelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  0877/010.04.1968 JPNNoorPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostané jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0877/110.04.1968 JPNNoorPDEJZTŠachta
  Shaft
  -382<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0877/210.04.1968 JPNThrowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  087818.04.1968 JPNShufflePDEJZTŠachta
  Shaft
  -49420-200Samostatná
  Single
  --
  087923.04.1968 JPNScrollPDEZMTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment na detekci jaderného testu
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
  088024.04.1968 JPS-PDEJZTTunel 505
  Tunnel 505
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  088126.04.1968 JPNBoxcarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -11691300Samostatná
  Single
  --
  088203.05.1968 JPNHatchetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  088308.05.1968 JPNCrockPDEJZTŠachta
  Shaft
  -181<20Samostatná
  Single
  --
  088417.05.1968 JPNClarksmobilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -47320-200Samostatná
  Single
  --
  088521.05.1968 KDR-PDEPMTŠachta
  Shaft
  -244047Samostatná
  Single
  -Eliminace úniku plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  088623.05.1968 JPS-PDEJZTTunel 504
  Tunnel 504
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  088728.05.1968 JPNAdzePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  088805.06.1968 JPNWembleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -238<20Samostatná
  Single
  --
  0889/006.06.1968 JPNTubPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0889/106.06.1968 JPNTub APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/206.06.1968 JPNTub BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/306.06.1968 JPNTub CPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/406.06.1968 JPNTub DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -273<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/506.06.1968 JPNTub FPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  089011.06.1968 JPS-PDEJZTTunel 605
  Tunnel 605
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  089115.06.1968 JPNRickeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68420-200Samostatná
  Single
  --
  089219.06.1968 JPS-PDEZMTŠachta 1053
  Shaft 1053
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  089325.06.1968 JPNFunnelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  089425.06.1968 JPNSevillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -358<20Samostatná
  Single
  --
  089528.06.1968 JPNChateaugayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60720-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346758Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1968, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  089601.07.1968 AGR-PDEPMTŠachta A-II
  Shaft A-II
  -60027Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  089707.07.1968 AMUCapellaMLEJZTBalón
  Balloon
  463115Samostatná
  Single
  -Uranová bomba
  Uranium bomb
  0898/012.07.1968 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0898/112.07.1968 JPS-PDEJZTTunel 608
  Tunnel 608
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0898/212.07.1968 JPS-PDEJZTTunel 608
  Tunnel 608
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  089915.07.1968 AMUCastorMLEJZTBalón
  Balloon
  650450Samostatná
  Single
  --
  090017.07.1968 JPNSpudPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  090130.07.1968 JPNTanyaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -38120-200Samostatná
  Single
  --
  090203.08.1968 AMUPolluxMLEJZTBalón
  Balloon
  490150Samostatná
  Single
  --
  090309.08.1968 JPNImpPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  090415.08.1968 JPNRackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  0905/020.08.1968 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0905/120.08.1968 JPS-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0905/220.08.1968 JPS-PDEBETTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  090624.08.1968 FANCanopusMLEJZTBalón
  Balloon
  5202600Samostatná
  Single
  -První francouzský test dvoufázové termonukleární zbraně
  First French test of a two-stage thermonuclear weapon
  090727.08.1968 JPNDiana MoonPDEUZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  090829.08.1968 JPNSledPDEJZTŠachta
  Shaft
  -73020-200Samostatná
  Single
  --
  090905.09.1968 JPS-PDEUZTTunel 509
  Tunnel 509
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  091006.09.1968 JPNNogginPDEJZTŠachta
  Shaft
  -58220-200Samostatná
  Single
  --
  091108.09.1968 AMUProcyonMLEJZTBalón
  Balloon
  7001280Samostatná
  Single
  --
  091212.09.1968 JPNKnife APDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  091317.09.1968 JPNStoddardPDEVMTŠachta
  Shaft
  -46720-200Samostatná
  Single
  -Program plowshare, vývoj technologie na vyhloubení jámy
  Program Plowshare. Excavation device development
  091424.09.1968 JPNHudson SealPDEUZTTunel
  Tunnel
  -333<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  091529.09.1968 JPS-PDEUZTTunel E-2
  Tunnel E-2
  ?60Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346759Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1968, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  091603.10.1968 JPNKnife CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  091703.10.1968 JPNWelderPDEBETŠachta
  Shaft
  -117<20Samostatná
  Single
  --
  091810.10.1968 JPNVatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  091921.10.1968 JPSTelkemPDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Samostatná
  Single
  -Exploze na vytvoření šachty 2308
  Excavation explosion. Shaft 2308
  092029.10.1968 JPNHulaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  092129.10.1968 JPS-PDEJZTTunel 504P
  Tunnel 504P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0922/031.10.1968 JPNBitPDEBET-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -0922/131.10.1968 JPNBit APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0922/231.10.1968 JPNBit BPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  092331.10.1968 JPNFilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  092404.11.1968 JPNCrewPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60420-200Samostatná
  Single
  --
  0925/004.11.1968 JPNCrewPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -0925/104.11.1968 JPNCrew-2rdPDEJZTŠachta
  Shaft
  -360<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0925/204.11.1968 JPNCrew-3rdPDEJZTŠachta
  Shaft
  -360<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  0926/007.11.1968 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/107.11.1968 JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/207.11.1968 JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/307.11.1968 JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  092709.11.1968 JPS-PDEVMTTunel 606
  Tunnel 606
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0928/012.11.1968 JPSTelkem-2PDEPMT--0.72Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Exploze na vytvoření šachet 2305, 2306 a 2307
  Excavation explosion. Shafts 2305, 2306, and 2307
  -0928/112.11.1968 JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2305
  Excavation Shaft 2305
  -0928/212.11.1968 JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2306
  Excavation Shaft 2306
  -0928/312.11.1968 JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2307
  Excavation Shaft 2307
  092915.11.1968 JPNKnife BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -363<20Samostatná
  Single
  --
  093015.11.1968 JPNAugerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  093120.11.1968 JPNMing VasePDEUZTTunel
  Tunnel
  -308<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  093222.11.1968 JPNTinderboxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -442<20Samostatná
  Single
  --
  093308.12.1968 JPNSchoonerPDEPMTKráter
  Crater
  -11130Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  0934/012.12.1968 JPNTygPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0934/112.12.1968 JPNTyg APDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/212.12.1968 JPNTyg BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -251<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/312.12.1968 JPNTyg CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/412.12.1968 JPNTyg DPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/512.12.1968 JPNTyg EPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/612.12.1968 JPNTyg FPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  093512.12.1968 JPNBay LeafPDEBETŠachta
  Shaft
  -130<20Samostatná
  Single
  --
  093612.12.1968 JPNScissorsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  093718.12.1968 JPS-PDEVMTTunel 508
  Tunnel 508
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  093819.12.1968 JPNBenhamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -14031150Samostatná
  Single
  --
  093927.12.1968 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?3000Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test s použitím plutonia
  First Chinese nuclear device using plutonium
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346765Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969 leden - březen / Nuclear explosion in the year 1969, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice
  094015.01.1969 JPNPackardPDEUZTŠachta
  Shaft
  -24710Samostatná
  Single
  --
  094115.01.1969 JPNWineskinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51820-200Samostatná
  Single
  --
  094222.01.1969 JPNShavePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094330.01.1969 JPNVisePDEJZTŠachta
  Shaft
  -45420-200Samostatná
  Single
  --
  094430.01.1969 JPNBigginPDEJZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  --
  094504.02.1969 JPNNipperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094604.02.1969 JPNWinchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094712.02.1969 JPNCypressPDEUZTTunel
  Tunnel
  -412<20Samostatná
  Single
  --
  094807.03.1969 JPS-PDEJZTTunel Ž-2P
  Tunnel Zh-2P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  094918.03.1969 JPNValisePDEBETŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  095018.03.1969 JPNChattyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  095120.03.1969 JPNBarsacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  095221.03.1969 JPNCofferPDEJZTŠachta
  Shaft
  -465<100Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346787Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1969, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  095304.04.1969 JPS-PDEJZTTunel 19P
  Tunnel 19P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  095413.04.1969 JPS-PDEVMTTunel 24P
  Tunnel 24P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0955/024.04.1969 JPNGourdPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0955/124.04.1969 JPNGourd-AmberPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0955/224.04.1969 JPNGourd-BrownPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  095630.04.1969 JPNThistlePDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  095730.04.1969 JPNBlentonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -55820-200Samostatná
  Single
  --
  095807.05.1969 JPNPursePDEJZTŠachta
  Shaft
  -59920-200Samostatná
  Single
  --
  095915.05.1969 JPNAlimentPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<100Samostatná
  Single
  --
  096016.05.1969 JPS-PDEJZTTunel 709
  Tunnel 709
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  096127.05.1969 JPNTorridoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51520-200Samostatná
  Single
  --
  0962/027.05.1969 JPNIpecacPDEBET--124<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0962/127.05.1969 JPNIpecac-APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0962/227.05.1969 JPNIpecac-APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  096331.05.1969 JPS-PDEJZTŠachta 108
  Shaft 108
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  096412.06.1969 JPNTapperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  0965/026.06.1969 JPNBowlPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0965/126.06.1969 JPNBowl-1PDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0965/226.06.1969 JPNBowl-2PDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346788Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1969 july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0966/004.07.1969 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0966/104.07.1969 JPS-PDEVMTTunel 710
  Tunnel 710
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0966/204.07.1969 JPS-PDEJZTTunel 710
  Tunnel 710
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  096716.07.1969 JPNlldrimPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41020-200Samostatná
  Single
  --
  096816.07.1969 JPNHutchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54920-200Samostatná
  Single
  --
  0969/023.07.1969 JPS-PDEJZT-?16Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  0970/014.08.1969 JPNSpiderPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0970/114.08.1969 JPNSpider-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0970/214.08.1969 JPNSpider-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  097127.08.1969 JPNPliersPDEJZTŠachta
  Shaft
  -239<20Samostatná
  Single
  --
  097227.08.1969 JPNHorehoundPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  097302.09.1969 PERGrifonPDEPMTŠachta 1001
  Shaft 1001
  -12127.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  097408.09.1969 PERGrifonPDEPMTŠachta 1002
  Shaft 1002
  -12087.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  097510.09.1969 COLRulisonPDEPMTŠachta
  Shaft
  -257040Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment stimulace plynu
  Program Plowshare. Gas stimulation experiment
  0976/011.09.1969 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0976/111.09.1969 JPS-PDEVMTTunel 503
  Tunnel 503
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0976/211.09.1969 JPS-PDEVMTTunel 503
  Tunnel 503
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  097712.09.1969 JPNMinute SteakPDEUZTŠachta
  Shaft
  -264<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  097816.09.1969 JPNJorumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -11591000Samostatná
  Single
  --
  0979/020.09.1969 JPNKyackPDEJZT--192<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0979/120.09.1969 JPNKyack-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0979/220.09.1969 JPNKyack-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  098023.09.1969 LOP-PDE???20Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný podzemní test
  First Chinese underground nuclear test
  098126.09.1969 STO-PDEPMTŠachta
  Shaft
  -71210Samostatná
  Single
  -Experiment na stimulaci plynu
  Gas stimulation experiment
  098229.09.1969 LOP-VZEJZTShození Airdrop?3000Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346790Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1969, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0983/001.10.1969 JPNSeaweedPDEBET--118<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0983/101.10.1969 JPNSeaweed-CPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0983/201.10.1969 JPNSeaweed-DPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0983/301.10.1969 JPNSeaweed-EPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  0984/001.10.1969 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0984/101.10.1969 JPS-PDEJZTTunel 607
  Tunnel 607
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0984/201.10.1969 JPS-PDEJZTTunel 607
  Tunnel 607
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  098502.10.1969 OAMMilrowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -12171000Samostatná
  Single
  --
  098608.10.1969 JPNPipkinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -625200-1000Samostatná
  Single
  --
  0987/014.10.1969 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0987/114.10.1969 JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  -0987/214.10.1969 JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  -0987/314.10.1969 JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-9
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  098816.10.1969 JPNSeaweed BPDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  098929.10.1969 JPNCruetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -26111Samostatná
  Single
  --
  0990/029.10.1969 JPNPodPDEJZT--16.7Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0990/129.10.1969 JPNPod-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -267<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/229.10.1969 JPNPod-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/329.10.1969 JPNPod-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/429.10.1969 JPNPod-DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -312<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  099129.10.1969 JPNCalabashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -625110Samostatná
  Single
  --
  099230.10.1969 JPS-PDEBETTunel 506P
  Tunnel 506P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  099313.11.1969 JPNScuttlePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1651.7Samostatná
  Single
  --
  099421.11.1969 JPNPiccalilliPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Samostatná
  Single
  --
  099521.11.1969 JPNPlanerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -377<20Samostatná
  Single
  --
  099627.11.1969 JPS-PDEVMTTunel 511
  Tunnel 511
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  099730.11.1969 JPS-PDEJZTŠachta 1054
  Shaft 1054
  ?125Samostatná
  Single
  --
  099805.12.1969 JPNDiesel TrainPDEUZTTunel
  Tunnel
  -419<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  099906.12.1969 MGR-PDEPMTŠachta 2T
  Shaft 2T
  -40730Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  1000/010.12.1969 JPNCulantroPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1000/110.12.1969 JPNCulantro-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1000/210.12.1969 JPNCulantro-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1001/010.12.1969 JPNTunPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1001/110.12.1969 JPNTun-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/210.12.1969 JPNTun-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -194<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/310.12.1969 JPNTun-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -194<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/410.12.1969 JPNTun-DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -256<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  100217.12.1969 JPNGrape APDEJZTŠachta
  Shaft
  -55120-200Samostatná
  Single
  --
  100317.12.1969 JPNLovagePDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  1004/018.12.1969 JPNTerrinePDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1004/118.12.1969 JPNTerrine-WhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -45720-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1004/218.12.1969 JPNTerrine-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41720-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor Separate area-
  100528.12.1969 JPS-PDEJZTŠachta 107
  Shaft 107
  ?40Samostatná
  Single
  --
  100629.12.1969 JPS-PDEVMTTunel Š-1
  Tunnel Sh-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346791Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1970, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1007/023.01.1970 JPNFobPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1007/123.01.1970 JPNFob-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1007/223.01.1970 JPNFob-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1007/323.01.1970 JPNFob-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1008/029.01.1970 JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/129.01.1970 JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/229.01.1970 JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/329.01.1970 JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  100930.01.1970 JPNAjoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  101004.02.1970 JPNGrape BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -55520-200Samostatná
  Single
  --
  101104.02.1970 JPNBelenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -42020-200Samostatná
  Single
  --
  101205.02.1970 JPNLabisPDEJZTŠachta
  Shaft
  -44225Samostatná
  Single
  --
  101311.02.1970 JPNDiana MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -400<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  101418.02.1970 JPS-PDEBETTunel Š-2
  Tunnel Sh-2
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  101525.02.1970 JPNCumarinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -40920-200Samostatná
  Single
  --
  1016/026.02.1970 JPNYanniganPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1016/126.02.1970 JPNYannigan-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39220-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1016/226.02.1970 JPNYannigan-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1016/326.02.1970 JPNYannigan-WhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -36320-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  101706.03.1970 JPNCyathusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2908.7Samostatná
  Single
  --
  1018/006.03.1970 JPNArabisPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1018/106.03.1970 JPNArabis-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1018/206.03.1970 JPNArabis-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1018/306.03.1970 JPNArabis-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  101919.03.1970 JPNJalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  102023.03.1970 JPNShaperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  102126.03.1970 JPNHandleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -12071000Samostatná
  Single
  --
  102227.03.1970 JPS-PDEVMTTunel 610
  Tunnel 610
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346792Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1970, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  102321.04.1970 JPNSnubberPDEUZTŠachta
  Shaft
  -34412.7Samostatná
  Single
  --
  1024/021.04.1970 JPNCanPDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1024/121.04.1970 JPNCan-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1024/221.04.1970 JPNCan-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  102501.05.1970 JPNBeebalmPDEJZTŠachta
  Shaft
  -390<20Samostatná
  Single
  --
  1026/001.05.1970 JPNHodPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy Simultaneous, separate holes
  -1026/101.05.1970 JPNHod-A (Green)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -265<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1026/201.05.1970 JPNHod-B (Red)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  102701.05.1970 JPNHod-C (Blue)PDEBETŠachta
  Shaft
  -101<20Samostatná
  Single
  --
  102805.05.1970 JPNMint LeafPDEUZTTunel
  Tunnel
  -396<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  102912.05.1970 JPNDiamond DustPDEZMTTunel
  Tunnel
  -222<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  1030/015.05.1970 JPNCornicePDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1030/115.05.1970 JPNCornice-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1030/215.05.1970 JPNCornice-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  103115.05.1970 AMUAndromedeMLEJZTBalón
  Balloon
  22013Samostatná
  Single
  --
  103221.05.1970 JPNManzanasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  103321.05.1970 JPNMorronesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48220-200Samostatná
  Single
  --
  103422.05.1970 AMUCassiopeeMLEJZTBalón
  Balloon
  500224Samostatná
  Single
  --
  103526.05.1970 JPNHudson MoonPDEUZTTunel
  Tunnel
  -422<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1036/026.05.1970 JPNFlaskPDEPMT--20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Program Plowshare, samostatné jámy
  Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
  -1036/126.05.1970 JPNFlask-GreenPDEPMTŠachta
  Shaft
  -529105Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1036/226.05.1970 JPNFlask-YellowPDEPMTŠachta
  Shaft
  -335<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1036/326.05.1970 JPNFlask-RedPDEPMTŠachta
  Shaft
  -152<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  103727.05.1970 JPS-PDEJZTTunel Š-3
  Tunnel Sh-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  103828.05.1970 JPNPiton-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -100<20Samostatná
  Single
  --
  1039/028.05.1970 JPNPitonPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1039/128.05.1970 JPNPiton-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -236<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1039/228.05.1970 JPNPiton-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -236<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  104030.05.1970 FANDragonMLEJZTBalón
  Balloon
  500945Samostatná
  Single
  --
  104124.06.1970 AMUEridanMLEJZTBalón
  Balloon
  22012Samostatná
  Single
  --
  104225.06.1970 ORRMagistralPDEPMTŠachta 1T2S
  Shaft 1T-2S
  -7022.3Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  1043/026.06.1970 JPNArnicaPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1043/126.06.1970 JPNArnica-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1043/226.06.1970 JPNArnica-VioletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -264<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  104428.06.1970 JPS-PDEJZTTunel 510
  Tunnel 510
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1045/028.06.1970 JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1045/128.06.1970 JPS-PDEVMTTunel 705
  Tunnel 705
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1045/228.06.1970 JPS-PDEJZTTunel 705
  Tunnel 705
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346793Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1970 july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  104603.07.1970 AMULicorneMLEJZTBalón
  Balloon
  500914Samostatná
  Single
  --
  104721.07.1970 JPS-PDEJZTŠachta 104
  Shaft 104
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  104824.07.1970 JPS-PDEJZTTunel 120
  Tunnel 120
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  104927.07.1970 AMUPegaseVZEJZTBalón
  Balloon
  2200.05Samostatná
  Single
  --
  105002.08.1970 FANOrionMLEJZTBalón
  Balloon
  40072Samostatná
  Single
  --
  105106.08.1970 AMUToucanMLEJZTBalón
  Balloon
  500594Samostatná
  Single
  --
  105206.09.1970 JPS-PDEJZTTunel 502
  Tunnel 502
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  105306.09.1970 JPS-PDEVMTTunel 8
  Tunnel 8
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346794Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1970, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1054/013.10.1970 JPNScreePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1054/113.10.1970 JPNScree-AcajouPDEJZTŠachta
  Shaft
  -248<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1054/213.10.1970 JPNScree-AlhambraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1054/313.10.1970 JPNScree-ChamoisPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105514.10.1970 JPNTijerasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  1056/014.10.1970 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/114.10.1970 JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/214.10.1970 JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/314.10.1970 JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105714.10.1970 LOP-VZEJZTShození Airdrop?3400Samostatná
  Single
  --
  1058/028.10.1970 JPNTruchasPDEBET--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1058/128.10.1970 JPNTruchas-ChamisalPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1058/228.10.1970 JPNTruchas-RodartePDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1058/328.10.1970 JPNTruchas-ChaconPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105904.11.1970 JPS-PDEVMTŠachta 125
  Shaft 125
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  106005.11.1970 JPNAbeytasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Samostatná
  Single
  --
  106119.11.1970 JPNPenascoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  1062/003.12.1970 JPNCorasonPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1062/103.12.1970 JPNCarrizozoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1062/203.12.1970 JPNCorasonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  106312.12.1970 MGR-PDEPMTŠachta 6T
  Shaft 6T
  -47080Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  106416.12.1970 JPNArtesiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48520-200Samostatná
  Single
  --
  1065/016.12.1970 JPNCreamPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1065/116.12.1970 JPNAvens-AndorrePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/216.12.1970 JPNAvens-AlkermesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/316.12.1970 JPNAvens-AsamltePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/416.12.1970 JPNAvens-CreamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -294<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  106616.12.1970 JPNCanjilonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  106717.12.1970 JPNCarpetbagPDEJZTŠachta
  Shaft
  -662220Samostatná
  Single
  --
  106817.12.1970 JPS-PDEJZTTunel 193
  Tunnel 193
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  106918.12.1970 JPNBaneberryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -27810Samostatná
  Single
  --
  107023.12.1970 MGR-PDEPMTŠachta 1T
  Shaft 1T
  -49775Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346795Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1971, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  107129.01.1971 JPS-PDEUZTTunel 114
  Tunnel 114
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  107222.03.1971 JPS-PDEVMTTunel 510P
  Tunnel 510P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  107322.03.1971 JPS-PDEJZTTunel 807
  Tunnel 807
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1074/023.03.1971 PERTaigaPDEPMT--45Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Exploze na vytvoření šachet 1B, 2B a 3B
  Excavation explosion. Shafts 1B, 2B, and3B
  -1074/123.03.1971 PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 1B
  Create shaft 1B
  -1074/223.03.1971 PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2B
  Create shaft 2B
  -1074/323.03.1971 PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 3B
  Create shaft 3B
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346806Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1971, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  107509.04.1971 JPS-PDEPMTTunel 148/1
  Tunnel 148/1
  ?0.23Samostatná
  Single
  -Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
  107625.04.1971 JPS-PDEJZTTunel 706
  Tunnel 706
  ?90Samostatná
  Single
  --
  107725.05.1971 JPS-PDEJZTTunel 119
  Tunnel 119
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  107805.06.1971 AMUDioneMLEJZTBalón
  Balloon
  27534Samostatná
  Single
  --
  107906.06.1971 JPS-PDEJZTŠachta 110
  Shaft 110
  ?16Samostatná
  Single
  --
  108012.06.1971 AMUEnceladeMLEJZTBalón
  Balloon
  450440Samostatná
  Single
  --
  108116.06.1971 JPNEmbudoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  108219.06.1971 JPS-PDEJZTŠachta 129
  Shaft 129
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  108323.06.1971 JPNLagunaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -45520-200Samostatná
  Single
  --
  108423.06.1971 JPNDexterPDEBETŠachta
  Shaft
  -119<20Samostatná
  Single
  --
  108524.06.1971 JPNHarebellPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51920-200Samostatná
  Single
  --
  108629.06.1971 JPNCamphorPDEUZTTunel
  Tunnel
  -424<20Samostatná
  Single
  --
  108730.06.1971 JPS-PDEJZTŠachta 1056
  Shaft 1056
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346807Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1971, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  108801.07.1971 JPNDiamond MinePDEZMTTunel
  Tunnel
  -266<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  108902.07.1971 KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-4
  Shaft GB-4
  -5422.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  109004.07.1971 AMUJapetVZEJZTBalón
  Balloon
  2309Samostatná
  Single
  --
  109108.07.1971 JPNMiniataPDEVMTŠachta
  Shaft
  -52983Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  109209.07.1971 JPNBrackenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -305<20Samostatná
  Single
  --
  109310.07.1971 KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-3
  Shaft GB-3
  -4652.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  109421.07.1971 JPNApodacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  109504.08.1971 JPNBarrancaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  1096/005.08.1971 JPNNamaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1096/105.08.1971 JPNNama-AmarylisPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1096/205.08.1971 JPNNama-MephistoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  109706.08.1971 JPNBalticPDEJZTŠachta
  Shaft
  -411<20Samostatná
  Single
  --
  109808.08.1971 AMUPhoebeVZEJZTBalón
  Balloon
  2304Samostatná
  Single
  --
  109914.08.1971 AMURheaMLEJZTBalón
  Balloon
  480955Samostatná
  Single
  --
  110018.08.1971 JPNAlgodonesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -52820-200Samostatná
  Single
  --
  110119.09.1971 IVRGlobusPDEPMTŠachta GB-1
  Shaft GB-1
  -6102.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1102/022.09.1971 JPNFrijolesPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1102/122.09.1971 JPNFrijoles-DemingPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/222.09.1971 JPNFrijoles-EspuelaPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/322.09.1971 JPNFrijoles-GuajePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/422.09.1971 JPNFrijoles-PetacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1103/027.09.1971 JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/127.09.1971 JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/227.09.1971 JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/327.09.1971 JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/427.09.1971 JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  110429.09.1971 JPNPedernalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -379<20Samostatná
  Single
  --
  110529.09.1971 JPNChantillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346808Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1971, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  110604.10.1971 ARRGlobusPDEPMTŠachta GB-2
  Shaft GB-2
  -5952.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  110708.10.1971 JPNCathayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  110809.10.1971 JPS-PDEJZTŠachta 111
  Shaft 111
  ?12Samostatná
  Single
  --
  110914.10.1971 JPNLagoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  111021.10.1971 JPS-PDEJZTŠachta 127
  Shaft 127
  ?23Samostatná
  Single
  --
  111122.10.1971 ORRSapfirPDEPMTŠachta 127
  Shaft E-2
  -114015Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  111206.11.1971 OAMCannikinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -17925000Samostatná
  Single
  -Test jaderné hlavice balistické rakety LIM-49A Spartan
  Test of warhead for LIM-49A Spartan balistic missile
  111318.11.1971 LOP-PZEJZTVěž Tower?15Samostatná
  Single
  --
  111424.11.1971 JPNDiagonal LinePDEUZTŠachta
  Shaft
  -264<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1115/029.11.1971 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1115/129.11.1971 JPS-PDEJZTTunel 105
  Tunnel 105
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1115/229.11.1971 JPS-PDEJZTTunel 105
  Tunnel 105
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  111630.11.1971 JPNParnassiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  111714.12.1971 JPNCVYEnactisPDEJZTŠachta
  Shaft
  -33120-200Samostatná
  Single
  --
  111814.12.1971 JPNHospahPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  111914.12.1971 JPNYerbaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  112015.12.1971 JPS-PDEUZTTunel 157
  Tunnel 157
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  112122.12.1971 AGR-PDEPMTŠachta A-1H
  Shaft A-1H
  -98664Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  112230.12.1971 JPS-PDEJZTTunel 809
  Tunnel 809
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  112330.12.1971 JPS-PDEJZTTunel 609
  Tunnel 609
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346809Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1972, january - mart

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  112405.01.1972 JPNMescaleroPDEJZT Šachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  112507.01.1972 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?8Samostatná
  Single
  --
  112603.02.1972 JPNCowlesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  112710.02.1972 JPS-PDEJZTŠachta 1007
  Shaft 1007
  ?16Samostatná
  Single
  --
  112817.02.1972 JPNDianthusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -305<20Samostatná
  Single
  --
  1129/010.03.1972 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1129/110.03.1972 JPS-PDEJZTTunel 201
  Tunnel 201
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1129/210.03.1972 JPS-PDEJZTTunel 201
  Tunnel 201
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  113018.03.1972 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?170Samostatná
  Single
  --
  113123.03.1972 JPNSapphoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  1132/028.03.1972 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/128.03.1972 JPS-PDEJZTTunel 191
  Tunnel 191
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/228.03.1972 JPS-PDEVMTTunel 191
  Tunnel 191
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/328.03.1972 JPS-PDEBETTunel 191
  Tunnel 191
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1133/030.03.1972 JPNOnajaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1133/130.03.1972 JPNOcatePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1133/230.03.1972 JPNOnajaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346810Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1972, april - june

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  113411.04.1972 MYRCraterPDEPMTŠachta
  Shaft
  -172015Samostatná
  Single
  -Eliminace výronu plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  113519.04.1972 JPNLongchampsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  113619.04.1972 JPNJicarillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -148<20Samostatná
  Single
  --
  113720.04.1972 JPS-PDEBETTunel 505P
  Tunnel 505P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  113802.05.1972 JPNMisty NorthPDEUZTTunel
  Tunnel
  -377<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  113911.05.1972 JPNKaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -259<20Samostatná
  Single
  --
  114017.05.1972 JPNZinniaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -323<20Samostatná
  Single
  --
  114119.05.1972 JPNMoneroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -538<20Samostatná
  Single
  --
  114207.06.1972 JPNMeridaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -204<20Samostatná
  Single
  --
  114307.06.1972 JPS-PDEJZTTunel 110
  Tunnel 110
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  114407.06.1972 JPS-PDEUZTTunel 601
  Tunnel 601
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  114525.06.1972 AMUUmbrielVZEJZTBalón
  Balloon
  2300.5Samostatná
  Single
  --
  114628.06.1972 JPNCapitanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -134<20Samostatná
  Single
  --
  114728.06.1972 JPNHaplopappusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -184<20Samostatná
  Single
  --
  114828.06.1972 JPNTajiguePDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  114930.06.1972 AMUTitaniaVZEJZTBalón
  Balloon
  2204Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346811Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1972, july - september

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  115006.07.1972 JPS-PDEUZTTunel 157-M
  Tunnel 157-M
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  115109.07.1972 CHRFakelPDEPMTŠachta
  Shaft
  -24833.8Samostatná
  Single
  -Eliminace výronu plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  115220.07.1972 JPNDiamond ScullsPDEUZTTunel
  Tunnel
  -424<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  115325.07.1972 JPNAtarguePDEJZTŠachta
  Shaft
  -294<20Samostatná
  Single
  --
  115427.07.1972 JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-3
  Shaft Yu-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  115527.07.1972 AMUOberonVZEJZTBalón
  Balloon
  2206Samostatná
  Single
  --
  115631.07.1972 AMUArielVZEBETVěž Tower100.001Samostatná
  Single
  --
  1157/009.08.1972 JPNCuchilloPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1157/109.08.1972 JPNCebollaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -287<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1157/209.08.1972 JPNCuchilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1157/309.08.1972 JPNSolanoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  115816.08.1972 JPS-PDEUZTTunel 708
  Tunnel 708
  ?8Samostatná
  Single
  --
  115920.08.1972 URRRegionPDEPMTŠachta R-3
  Shaft R-3
  -4896.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116026.08.1972 JPS-PDEJZTŠachta R-3
  Shaft 132
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1161/028.08.1972 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/128.08.1972 JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/228.08.1972 JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/328.08.1972 JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/428.08.1972 JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  116202.09.1972 JPS-PDEJZTŠachta 128
  Shaft 128
  ?2Samostatná
  Single
  --
  116304.09.1972 MKRDnepr-1PDEPMTTunel
  Tunnel
  -1312.1Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro rozbíjení rudy
  Development of technology for the breakage of ore
  116421.09.1972 JPNOscuroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  116521.09.1972 ORRRegionPDEPMTŠachta R-1
  Shaft R-1
  -4852.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116626.09.1972 JPNDelphiniumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -29615Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346812Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1972, october - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  116703.10.1972 KARRegionPDEPMTŠachta R-4
  Shaft R-4
  -4856.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116802.11.1972 JPS-PDEJZTŠachta 1061
  Shaft 1061
  ?165Samostatná
  Single
  -Největší podzemní jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
  Largest underground nuclear explosion in a shaft at Semipalatinsk test site
  116909.11.1972 JPNAkbarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -266<20Samostatná
  Single
  --
  117009.11.1972 JPNArsenatePDEJZTŠachta
  Shaft
  -250<20Samostatná
  Single
  --
  1171/017.11.1972 JPNCannaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1171/117.11.1972 JPNCanna-UmbrinusPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1171/217.11.1972 JPNCanna-LimogesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  117224.11.1972 ORRRegionPDEPMTŠachta R-2
  Shaft R-2
  -6752.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  117324.11.1972 KURRegionPDEPMTŠachta R-5
  Shaft R-5
  -4236.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1174/010.12.1972 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1174/110.12.1972 JPS-PDEJZTTunel Z-2
  Tunnel Z-2
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1174/210.12.1972 JPS-PDEJZTTunel 140
  Tunnel 140
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  117510.12.1972 JPS-PDEVMTŠachta 1204
  Shaft 1204
  ?140Samostatná
  Single
  --
  117612.12.1972 JPNTulosoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  117714.12.1972 JPNSolanumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -201<20Samostatná
  Single
  --
  117821.12.1972 JPNFlax-SourcePDEJZTŠachta
  Shaft
  -688<20Samostatná
  Single
  --
  1179/021.12.1972 JPNFlaxPDEUZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1179/121.12.1972 JPNFlax-TestPDEUZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1179/221.12.1972 JPNFlax-BackupPDEUZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  118028.12.1972 JPS-PDEJZTTunel 25PP
  Tunnel 25PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346813Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1973, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  118114.02.1973 JPNAlumrootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  118216.02.1973 JPS-PDEJZTTunel 113
  Tunnel 113
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  118308.03.1973 JPNMieraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56920-200Samostatná
  Single
  --
  118423.03.1973 JPNGazookPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  118505.04.1973 JPNNatomaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -243<20Samostatná
  Single
  --
  118619.04.1973 JPS-PDEJZTŠachta 131
  Shaft 131
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1187/025.04.1973 JPNAngusPDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1187/125.04.1973 JPNAngusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -453<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1187/225.04.1973 JPNVelardePDEJZTŠachta
  Shaft
  -277<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  118826.04.1973 JPNStarwortPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56490Samostatná
  Single
  --
  118926.04.1973 JPNColmorPDEJZTŠachta
  Shaft
  -246<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346888Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1973, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  119009.05.1973 JPNMesitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  1191/017.05.1973 COLRio BlancoPDEPMT-?99Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Program Plowshare, sumultánní, společná jáma
  Program Plowshare. Simultaneous, same hole
  -1191/117.05.1973 COLRio Blanco-1PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1191/217.05.1973 COLRio Blanco-2PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1191/317.05.1973 COLRio Blanco-3PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  119224.05.1973 JPNCabrestoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  119324.05.1973 JPNKashanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -265<20Samostatná
  Single
  --
  119405.06.1973 JPNDido QueenPDEUZTTunel
  Tunnel
  -390<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  119506.06.1973 JPNAlmendroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1060200-1000Samostatná
  Single
  --
  119621.06.1973 JPNPotrilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56920-200Samostatná
  Single
  --
  119727.06.1973 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?2000-3000Samostatná
  Single
  --
  119828.06.1973 JPNPortulacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46720-200Samostatná
  Single
  --
  119928.06.1973 JPNSilenePDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  --
  1200/010.07.1973 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/110.07.1973 JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/210.07.1973 JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/310.07.1973 JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  120121.07.1973 AMUEuterpeMLEJZTBalón
  Balloon
  22011Samostatná
  Single
  --
  120223.07.1973 JPS-PDEVMTŠachta 1066
  Shaft 1066
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  120328.07.1973 AMUMelpomeneVZEJZTBalón
  Balloon
  2700.05Samostatná
  Single
  --
  120415.08.1973 CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-3
  Shaft MN-3
  -6006.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  120518.08.1973 AMUPallasVZEJZTBalón
  Balloon
  2704Samostatná
  Single
  --
  120624.08.1973 AMUParthenopeVZEJZTBalón
  Balloon
  2200.2Samostatná
  Single
  --
  120728.08.1973 TGRMeridianPDEPMTŠachta MN-1
  Shaft MN-1
  -3956.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  120829.08.1973 AMUTamaraVZEJZTShození
  Airdrop
  ?6Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346889Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1973, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1209/012.09.1973 JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Největší sovětský podzemní jadrný test Largest Soviet underground nuclear test
  -1209/112.09.1973 JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/212.09.1973 JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/312.09.1973 JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/412.09.1973 JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  121013.09.1973 AMUVestaMLEBETVěž
  Tower
  4?Samostatná
  Single
  --
  121119.09.1973 CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-2
  Shaft MN-2
  -6156.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  121220.09.1973 JPS-PDEJZTŠachta 1267
  Shaft 1267
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  121327.09.1973 JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-4
  Shaft Yu-4
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  121430.09.1973 ORRSapfirPDEPMTŠachta E-3
  Shaft E-3
  -114510Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  121502.10.1973 JPNPolygonumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Samostatná
  Single
  --
  121602.10.1973 JPNWallerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -310<20Samostatná
  Single
  --
  121712.10.1973 JPNHusky AcePDEUZTTunel
  Tunnel
  -410<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  121826.10.1973 BARKama-2PDEPMTŠachta
  Shaft
  -202610Samostatná
  Single
  -Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
  Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
  121926.10.1973 JPS-PDEUZTTunel 205
  Tunnel 205
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  122027.10.1973 JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-1
  Shaft Yu-1
  ?1500-10000Samostatná
  Single
  -Největší sovětský jaderný test ve vertikální šachtě
  Largest Soviet underground nuclear test in a shaft
  122104.11.1973 JPS-PDEJZTŠachta 1069
  Shaft 1069
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  122228.11.1973 JPNBernalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -283<20Samostatná
  Single
  --
  122312.12.1973 JPNPajaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -278<20Samostatná
  Single
  --
  122413.12.1973 JPNSeafoamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  --
  122514.12.1973 JPS-PDEJZTŠachta 1064
  Shaft 1064
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  122619.12.1973 JPNElidaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  122719.12.1973 JPNSparPDEBETŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  122831.12.1973 JPS-PDEJZTTunel 21P
  Tunnel 21P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346890Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1974, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1229/010.01.1974 JPNPinedropsPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1229/110.01.1974 JPNPinedrops-SloatPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1229/210.01.1974 JPNPinedrops-TawnyPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1229/310.01.1974 JPNPinedrops-BayouPDEJZTŠachta
  Shaft
  -343<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1230/030.01.1974 JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/130.01.1974 JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/230.01.1974 JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/330.01.1974 JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  123127.02.1974 JPNLatirPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  123228.02.1974 JPS-PDEBETTunel 110P
  Tunnel 110P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  123314.03.1974 JPNHulseaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  123412.04.1974 JPNSapelloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  123516.04.1974 JPS-PDEJZTŠachta 1301
  Shaft 1301
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  123623.04.1974 JPNPortreroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346891Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1974, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  123701.05.1974 JPNPlomoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  123808.05.1974 JPNJibPDEJZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  --
  123916.05.1974 JPS-PDEJZTTunel 176
  Tunnel 176
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  124022.05.1974 JPNGrovePDEJZTŠachta
  Shaft
  -313<20Samostatná
  Single
  --
  124123.05.1974 JPNFallonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46620-200Samostatná
  Single
  --
  124231.05.1974 JPS-PDEVMTŠachta 1242
  Shaft 1207
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  124306.06.1974 JPNJaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  124416.06.1974 AMUCapricorneVZEJZTBalón
  Balloon
  2204Samostatná
  Single
  --
  124517.06.1974 LOP-VZEJZT??200-1000Samostatná
  Single
  --
  124619.06.1974 JPNMing BladePDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  124725.06.1974 JPS-PDEUZTTunel Z-1PP
  Tunnel Z-1PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  124801.07.1974 AMUBelierMLEBETVěž
  Tower
  5.6?Samostatná
  Single
  --
  124907.07.1974 AMUGemeauxMLEJZTBalón
  Balloon
  312150Samostatná
  Single
  --
  125008.07.1974 BARKama-1PDEPMTŠachta
  Shaft
  -212310Samostatná
  Single
  -Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
  Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
  125110.07.1974 JPS-PDEJZTTunel 195
  Tunnel 195
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  125212.07.1974 JPNEscabosaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-200Samostatná
  Single
  --
  125317.07.1974 AMUCentaureVZEJZTBalón
  Balloon
  2704Samostatná
  Single
  --
  1254/018.07.1974 JPNCrestlakePDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1254/118.07.1974 JPNCrestlake-TansanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -272<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1254/218.07.1974 JPNCrestlake-BriarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -375<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  125525.07.1974 AMUMaquisVZEJZTShození
  Airdrop
  2508Samostatná
  Single
  --
  125628.07.1974 AMUPerseeMLEBETVěž
  Tower
  5.60.001Samostatná
  Single
  --
  125729.07.1974 JPS-PDEJZTŠachta 1050
  Shaft 1050
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  125814.08.1974 JPNPuyePDEJZTŠachta
  Shaft
  -430<20Samostatná
  Single
  --
  125914.08.1974 TYRGorizontPDEPMTŠachta G-2
  Shaft G-2
  -5347.6Samostatná
  Single
  -Experiment pro seismický výzkum
  Seismic probing experiment
  126014.08.1974 AMUScorpionMLEJZTBalón
  Balloon
  31296Samostatná
  Single
  --
  126124.08.1974 AMUTaureauMLEJZTBalón
  Balloon
  27014Samostatná
  Single
  --
  126229.08.1974 KMRGorizontPDEPMTŠachta G-1
  Shaft G-1
  -5837.6Samostatná
  Single
  -Experiment pro seismický výzkum Seismic probing experiment
  1263/029.08.1974 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/129.08.1974 JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/229.08.1974 JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1283/329.08.1974 JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/429.08.1974 JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/529.08.1974 JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  126430.08.1974 JPNPortmanteauPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346892Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1974, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  126513.09.1974 JPS-PDEUZTTunel 179
  Tunnel 179
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  126614.09.1974 AMUVerseauMLEJZTBalón
  Balloon
  433332Samostatná
  Single
  -Poslední frnacouzský jaderný test v zemské atmosféře Last French atmospheric nuclear test
  126725.09.1974 JPNPrattPDEJZTŠachta
  Shaft
  -313<20Samostatná
  Single
  --
  126826.09.1974 JPNStanyanPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  126926.09.1974 JPNTrumbullPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  127002.10.1974 YARKristallPDEPMTŠachta
  Shaft
  -981.7Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
  127116.10.1974 JPS-PDEUZTŠachta 1005
  Shaft 1005
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  127217.10.1974 JPNEstacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  127328.10.1974 JPNHybla FairPDEUZTTunel
  Tunnel
  -404<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  127402.11.1974 JPNTemescalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  127502.11.1974 JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-5N
  Shaft Yu-5N
  ?1500-10000Samostatná
  Single
  --
  127626.11.1974 JPNPuddlePDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  127728.11.1974 JPS-PDEJZTŠachta 215
  Shaft 215
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  127807.12.1974 JPSLazuritPDEPMTŠachta R-1
  Shaft R-1
  -751.7Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
  127916.12.1974 JPNKeelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -350<20Samostatná
  Single
  --
  128016.12.1974 JPS-PDEJZTTunel 709P
  Tunnel 709P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  128116.12.1974 JPS-PDEPMTTunel 148/5
  Tunnel 148/5
  ?3.8Samostatná
  Single
  -Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
  128227.12.1974 JPS-PDEJZTŠachta 1058
  Shaft 1058
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346893Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1975, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1283/006.02.1975 JPNPortolaPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1283/106.02.1975 JPNPortolaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1283/206.02.1975 JPNPortola-LarkinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -274<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  128406.02.1975 JPNTelemePDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  128519.02.1975 JPNBilgePDEJZTŠachta
  Shaft
  -319<20Samostatná
  Single
  --
  1286/020.02.1975 JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/120.02.1975 JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/220.02.1975 JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/320.02.1975 JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  128720.02.1975 JPS-PDEUZTTunel 156
  Tunnel 156
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  128828.02.1975 JPNTopgallantPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  128907.03.1975 JPNCabrilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60020-200Samostatná
  Single
  --
  129011.03.1975 JPS-PDEJZTTunel 101
  Tunnel 101
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  129105.04.1975 JPNDining CarPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  129224.04.1975 JPNEdamPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  129325.04.1975 AGR-PDEPMTŠachta A-II-2
  Shaft A-II-2
  -6000.35Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  129427.04.1975 JPS-PDEJZTŠachta 1205
  Shaft 1205
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  129530.04.1975 JPNObarPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346896Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1975, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  129614.05.1975 JPNTyboPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?200-1000Samostatná
  Single
  --
  129703.06.1975 JPNStiltonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -73120-200Samostatná
  Single
  --
  129803.06.1975 JPNMizzenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46220-200Samostatná
  Single
  --
  129905.06.1975 FANAchillePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v Polynézii
  First French underground nuclear explosion in Polynesia
  130008.06.1975 JPS-PDEVMTTunel 165
  Tunnel 165
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  130111.06.1975 JPNAlvisoPDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  130218.06.1975 JPNFuttockPDEBETŠachta
  Shaft
  -185<20Samostatná
  Single
  --
  130319.06.1975 JPNMastPDEJZTŠachta
  Shaft
  -912200-1000Samostatná
  Single
  --
  130426.06.1975 JPNCamembertPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1311200-1000Samostatná
  Single
  --
  130530.06.1975 JPS-PDEJZTŠachta A
  Shaft A
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1306/015.07.1975 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1306/115.07.1975 JPS-PDEJZTTunel 133
  Tunnel 133
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1306/215.07.1975 JPS-PDEJZTTunel 133
  Tunnel 133
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1307/007.08.1975 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1307/107.08.1975 JPS-PDEJZTTunel 123
  Tunnel 123
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1307/207.08.1975 JPS-PDEJZTTunel 123
  Tunnel 123
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  130812.08.1975 YARGorizontPDEPMTŠachta G-4
  Shaft G-4
  -4967.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  1309/023.08.1975 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/123.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/223.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/323.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/423.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/523.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/623.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/723.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/823.08.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346897Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1975, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  131006.09.1975 JPNMarshPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  131129.09.1975 KROGorizontPDEPMTŠachta G-3
  Shaft G-3
  -8347.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  131205.10.1975 JPS-PDEJZTTunel 192
  Tunnel 192
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1313/018.10.1975 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1313/118.10.1975 JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-6N
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1313/218.10.1975 JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-6N
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  131418.10.1975 JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-7
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  1315/021.10.1975 JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/121.10.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/221.10.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/321.10.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/421.10.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/521.10.1975 JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  131624.10.1975 JPNHusky PupPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  131727.10.1975 LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  131828.10.1975 JPNKasseriPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1266200-1000Samostatná
  Single
  --
  131929.10.1975 JPS-PDEJZTŠachta 1206
  Shaft 1206
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  132018.11.1975 JPNDeckPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  132120.11.1975 JPNInletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -817200-1000Samostatná
  Single
  --
  132226.11.1975 JPNLeydenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  132326.11.1975 FANHectorPDE?Šachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  132413.12.1975 JPS-PDEJZTTunel 604
  Tunnel 604
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  132520.12.1975 JPNChibertaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -71620-200Samostatná
  Single
  --
  132625.12.1975 JPS-PDEJZTŠachta 1067
  Shaft 1067
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346898Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1976, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  132703.01.1976 JPNMuensterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1451200-1000Samostatná
  Single
  --
  132815.01.1976 JPS-PDEJZTTunel 115
  Tunnel 115
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  132923.01.1976 LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  133004.02.1976 JPNKeelsonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-200Samostatná
  Single
  --
  133104.02.1976 JPNEsromPDEJZTŠachta
  Shaft
  -65520-200Samostatná
  Single
  --
  133212.02.1976 JPNFontinaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1219200-1000Samostatná
  Single
  --
  133314.02.1976 JPNCheshirePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1167200-500Samostatná
  Single
  --
  133426.02.1976 JPNShallowsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  133509.03.1976 JPNEstuaryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -869200-500Samostatná
  Single
  --
  133614.03.1976 JPNColbyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1274500-1000Samostatná
  Single
  --
  133717.03.1976 JPNPoolPDEJZTŠachta
  Shaft
  -879200-500Samostatná
  Single
  --
  133817.03.1976 JPNStraitPDEJZTŠachta
  Shaft
  -780200-500Samostatná
  Single
  --
  133917.03.1976 JPS-PDEJZTTunel 608P
  Tunnel 608P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134029.03.1976 AGR-PDEPMTŠachta A-III-2
  Shaft A-III-2
  -98610Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  134103.04.1976 AMUPatroclePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  134210.04.1976 JPS-PDEJZTTunel 609P
  Tunnel 609P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134321.04.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1201
  Shaft 1201
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134421.04.1976 JPS-PDEJZTTunel 101P
  Tunnel 101P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346899Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1976, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  134512.05.1976 JPNMighty EpicPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  134619.05.1976 JPS-PDEJZTTunel 163P
  Tunnel 163P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134720.05.1976 JPNRivoliPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  134809.06.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1075
  Shaft 1075
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134904.07.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1062
  Shaft 1062
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  135011.07.1976 AMUMenelasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  135122.07.1976 AMUCalypsoPDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  135223.07.1976 JPS-PDEJZTTunel 185
  Tunnel 185
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  135327.07.1976 JPNBilletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63620-150Samostatná
  Single
  --
  135429.07.1976 AGR-PDEPMTŠachta A-IV
  Shaft A-IV
  -100058Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  135504.08.1976 JPS-PDEJZTŠachta 133
  Shaft 133
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  135626.08.1976 JPNBanonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  135728.08.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1202
  Shaft 1202
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346900Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1976, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  135826.09.1976 LOP-VZE???150-1500Samostatná
  Single
  --
  1359/029.09.1976 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1359/129.09.1976 JPNZ-PDEJZTTunel A-14
  Tunnel A-14
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1359/229.09.1976 JPNZ-PDEJZTTunel A-14
  Tunnel A-14
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  136006.10.1976 JPNGoudaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  136117.10.1976 LOP-PDE???0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1362/020.10.1976 JPNZ-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/120.10.1976 JPNZ-PDEJZTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/220.10.1976 JPNZ-PDEJZTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/320.10.1976 JPNZ-PDEZMTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/420.10.1976 JPNZ-PDEBETTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  136330.10.1976 JPS-PDEUZTTunel 143
  Tunnel 143
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  136430.10.1976 AMUUlysse APDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  136505.11.1976 YAROkaPDEPMTŠachta 42
  Shaft 42
  -152215Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  136610.11.1976 JPNSpritPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  136717.11.1976 LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?4000Samostatná
  Single
  -Největší čínská termojaderná exploze
  Largest Chinese thermonuclear explosion
  136823.11.1976 JPNChevrePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  136923.11.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1207bis
  Shaft 1207bis
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  137005.12.1976 AMUAstyanaxPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1371/007.12.1976 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1371/107.12.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1304
  Shaft 1304
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1371/207.12.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1304
  Shaft 1304
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  137207.12.1976 JPS-PDEJZTŠachta 1209
  Shaft 1209
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  137308.12.1976 JPNRedmudPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  137421.12.1976 JPNAsiagoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  137521.12.1976 JPNSutterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  137628.12.1976 JPNRudderPDEJZTŠachta
  Shaft
  -128220-150Samostatná
  Single
  --
  1377/030.12.1976 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1377/130.12.1976 JPS-PDEJZTTunel 706P
  Tunnel 706P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1377/230.12.1976 JPS-PDEJZTTunel 706P
  Tunnel 706P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346901Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, leden - červen / Nuclear explosion in the year 1977, january - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1378/016.02.1977 JPNOarlockPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1378/116.02.1977 JPNCovePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1378/216.02.1977 JPNOarlockPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  137919.02.1977 AMUUlysse BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1380/008.03.1977 JPNDofinoPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1380/108.03.1977 JPNDofinoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1380/208.03.1977 JPNDofino-LawtonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  138119.03.1977 AMUNestorPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1382/029.03.1977 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/129.03.1977 JPS-PDEJZTTunel 707
  Tunnel 707
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/229.03.1977 JPS-PDEJZTTunel 707
  Tunnel 707
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/329.03.1977 JPS-PDEBETTunel 707
  Tunnel 707
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  138329.03.1977 JPS-PDEJZTŠachta 130
  Shaft 130
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  138402.04.1977 AMUOedipePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  138505.04.1977 JPNMarsillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -69020-150Samostatná
  Single
  --
  138625.04.1977 JPS-PDEJZTTunel 604P
  Tunnel 604P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  138727.04.1977 JPNBulkheadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -69420-150Samostatná
  Single
  --
  138825.05.1977 JPNCrewlinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  138929.05.1977 JPS-PDEJZTŠachta 1400
  Shaft 1400
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  139002.06.1977 JPNForefootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  139128.06.1977 AMUAndromaquePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  139229.06.1977 JPS-PDEJZTŠachta 1080
  Shaft 1080
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346904Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1977, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  139306.07.1977 AMUAiaxPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  139412.07.1977 AMUClytemnestrePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  139526.07.1977 KROMeteoritPDEPMTŠachta M2
  Shaft M2
  -85015Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  139628.07.1977 JPNCamelianPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  1397/030.07.1977 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1397/130.07.1977 JPS-PDEJZTTunel 175
  Tunnel 175
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1397/230.07.1977 JPS-PDEJZTTunel 175
  Tunnel 175
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  139804.08.1977 JPNStrakePDEJZTŠachta
  Shaft
  -51820-150Samostatná
  Single
  --
  139910.08.1977 CTRMeteoritPDEPMTŠachta M5
  Shaft M5
  -4948.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  140016.08.1977 JPNFlotostPDEJZTŠachta
  Shaft
  -275<20Samostatná
  Single
  --
  1401/016.08.1977 JPNGruyerePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1401/116.08.1977 JPNGruyerePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1401/216.08.1977 JPNGruyere-GradinoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  140217.08.1977 JPS-PDEJZTTunel 111
  Tunnel 111
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  140319.08.1977 JPNScantlingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -70120-150Samostatná
  Single
  --
  140419.08.1977 JPNScupperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -449<20Samostatná
  Single
  --
  140520.08.1977 KROMeteoritPDEPMTŠachta M3
  Shaft M3
  -6008.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346906Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, září - říjen / Nuclear explosion in the year 1977, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1406/001.09.1977 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/101.09.1977 JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/201.09.1977 JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/301.09.1977 JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/401.09.1977 JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1407/005.09.1977 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1407/105.09.1977 JPS-PDEJZTŠachta 1079
  Shaft 1079
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1407/205.09.1977 JPS-PDEZMTŠachta 1079
  Shaft 1079
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  140810.09.1977 IRRMeteoritPDEPMTŠachta M4
  Shaft M4
  -5507.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  140915.09.1977 JPNEbbtidePDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  141017.09.1977 LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  141127.09.1977 JPNCoulommiersPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53020-150Samostatná
  Single
  --
  141230.09.1977 AGR-PDEPMTŠachta A-V
  Shaft A-V
  -150010Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  141309.10.1977 JPNZ-PDEJZTTunel A-7P
  Tunnel A-7P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  141414.10.1977 AGR-PDEPMTŠachta A-II-3
  Shaft A-II-3
  -6000.1Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  141526.10.1977 JPNBobstayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  1416/029.10.1977 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1416/129.10.1977 JPS-PDEJZTTunel 136
  Tunnel 136
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1416/229.10.1977 JPS-PDEZMTTunel 136
  Tunnel 136
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  141729.10.1977 JPS-PDEJZTŠachta 1214
  Shaft 1214
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  141830.10.1977 AGR-PDEPMTŠachta A-II-4
  Shaft A-II-4
  -6000.01Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346908Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1977, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  141901.11.1977 JPNHybla GoldPDEUZTTunel
  Tunnel
  -385<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  142009.11.1977 JPNSandreefPDEJZTŠachta
  Shaft
  -70120-150Samostatná
  Single
  --
  142112.11.1977 JPS-PDEJZTŠachta 1073
  Shaft 1073
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  142212.11.1977 AMUOrestePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  I42317.11.1977 JPNSeamountPDEJZTŠachta
  Shaft
  -372<20Samostatná
  Single
  --
  142424.11.1977 AMUEneePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  142527.11.1977 JPS-PDEJZTTunel 18P
  Tunnel 18P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1426/030.11.1977 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1426/130.11.1977 JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
  Shaft Glubokaya
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1426/230.11.1977 JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
  Shaft Glubokaya
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  142714.12.1977 JPNFarallonesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66820-150Samostatná
  Single
  --
  142814.12.1977 JPNRibPDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Samostatná
  Single
  --
  142917.12.1977 AMULaocoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143026.12.1977 JPS-PDEJZTTunel 803
  Tunnel 803
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1431/026.12.1977 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Combine area
  -
  -1431/126.12.1977 JPS-PDEJZTTunel 123P
  Tunnel 123P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1431/226.12.1977 JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1431/326.12.1977 JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1431/426.12.1977 JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346909Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, leden - duben / Nuclear explosin in the year 1978, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  143213.02.1978 JPNCamposPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  143323.02.1978 JPNReblochonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -65920-150Samostatná
  Single
  --
  143427.02.1978 AMUPolyphemePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143515.03.1978 LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  143616.03.1978 JPNKarabPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  143719.03.1978 JPS-PDEJZTŠachta 2691
  Shaft 2691
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  143822.03.1978 AMUPyladePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143923.03.1978 JPNIcebergPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  144023.03.1978 JPNTopmastPDEJZTŠachta
  Shaft
  -457<20Samostatná
  Single
  --
  144125.03.1978 AMUHecubePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1442/026.03.1978 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1442/126.03.1978 JPS-PDEJZTTunel 701
  Tunnel 701
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1442/226.03.1978 JPS-PDEJZTTunel 701
  Tunnel 701
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  144311.04.1978 JPNBackbeachPDEJZTŠachta
  Shaft
  -61120-150Samostatná
  Single
  --
  144411.04.1978 JPNFonduttaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63320-150Samostatná
  Single
  --
  1445/022.04.1978 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/122.04.1978 JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/222.04.1978 JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/322.04.1978 JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  144625.04.1978 JPNAscoPDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346910Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, květen - červenec / Nuclear explosin in the year 1978, may - july


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  144710.05.1978 JPNTransomPDEJZTŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  144824.05.1978 JPS-PDEBETTunel 185P
  Tunnel 185P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  144929.05.1978 JPS-PDEUZTTunel 133P
  Tunnel 133P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  145001.06.1978 JPNJackpotsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  145102.06.1978 JPS-PDEBETTunel 185PP
  Tunnel 185PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  145211.06.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1010
  Shaft 1010
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  145301.07.1978 AMUXanthosPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  145405.07.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1077
  Shaft 1077
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  145507.07.1978 JPNSatzPDEJZTŠachta
  Shaft
  -315<20Samostatná
  Single
  --
  145612.07.1978 JPNLowballPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  145719.07.1978 AMUAresPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  145826.07.1978 AMUIdomeneePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1459/028.07.1978 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/128.07.1978 JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/228.07.1978 JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/328.07.1978 JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/428.07.1978 JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/528.07.1978 JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346911Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, srpen / Nuclear explosin in the year 1978, august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  146009.08.1978 YARKratonPDEPMTŠachta KR-4
  Shaft KR-4
  -56722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1461/010.08.1978 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/110.08.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/210.08.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/310.08.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/410.08.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/510.08.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/610.08.1978 JPNZ-PDEZMTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  146224.08.1978 YARKratonPDEPMTŠachta KR-3
  Shaft KR-3
  -57722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1463/029.08.1978 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/129.08.1978 JPS-PDEJZTTunel 107
  Tunnel 107
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/229.08.1978 JPS-PDEJZTTunel 107
  Tunnel 107
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/329.08.1978 JPS-PDEBETTunel 107
  Tunnel 107
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  146429.08.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1228
  Shaft 1228
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  146531.08.1978 JPNPanirPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346912Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1978, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  146612.09.1978 AGR-PDEPMTŠachta A-II-5
  Shaft A-II-5
  -6000.08Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  146713.09.1978 JPNDiablo HawkPDEUZTTunel
  Tunnel
  -419<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  146815.09.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1211
  Shaft 1211
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  146920.09.1978 JPS-PDEUZTTunel 605P
  Tunnel 605P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  147021.09.1978 KROKratonPDEPMTŠachta KR-2
  Shaft KR-2
  -88615Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  147127.09.1978 JPNDraughtsPDE???20-150Samostatná
  Single
  --
  I47227.09.1978 JPNRummyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  1473/027.09.1978 JPNCreminoPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1473/127.09.1978 JPNCreminoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1473/227.09.1978 JPNCremino-CaerphillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1474/027.09.1978 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/127.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/227.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/327.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/427.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/527.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/627.09.1978 JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/727.09.1978 JPNZ-PDEBETTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  147508.10.1978 YARVyatkaPDEPMTŠachta 43
  Shaft 43
  -154515Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  147614.10.1978 LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  147715.10.1978 JPS-PDEUZTTunel 200ASM
  Tunnel 200ASM
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1478/017.10.1978 AGR-PDEPMT-?73Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  První simultánní jaderná detonace v Azgiru pro vytvoření dutin v soli
  First simultaneous nuclear detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1478/117.10.1978 AGR-PDEPMTŠachta A-VII
  Shaft A-VII
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1478/217.10.1978 AGR-PDEPMTŠachta A-VII
  Shaft A-VII
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  147917.10.1978 TYRKratonPDEPMTŠachta KR-1
  Shaft KR-1
  -59322Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  148031.10.1978 JPS-PDEZMTTunel 194
  Tunnel 194
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346913Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1978, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  148102.11.1978 JPNEmmenthalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -576<20Samostatná
  Single
  --
  148202.11.1978 AMUSchediosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1483/004.11.1978 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1483/104.11.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1302
  Shaft 1302
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1483/204.11.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1302
  Shaft 1302
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  148414.11.1978 AMUAphroditePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  148518.11.1978 JPNQuargelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54220-150Samostatná
  Single
  --
  1486/029.11.1978 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1486/129.11.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1222
  Shaft 1222
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1486/229.11.1978 JPS-PDEJZTŠachta 1222
  Shaft 1222
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  148729.11.1978 JPS-PDEJZTTunel 162
  Tunnel 162
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  148830.11.1978 AGR-PDEPMTŠachta A-II-6
  Shaft A-II-6
  -6000.06Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  148930.11.1978 AMUPriamPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  149001.12.1978 JPNConcentrationPDEJZTŠachta
  Shaft
  -243<20Samostatná
  Single
  --
  149114.12.1978 JPS-PDEJZTTunel 113P
  Tunnel 113P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  149214.12.1978 LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  149316.12.1978 JPNFarmPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68920-150Samostatná
  Single
  --
  149417.12.1978 AMUEteoclePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  149518.12.1978 AGR-PDEPMTŠachta A-IX
  Shaft A-IX
  -630103Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  149619.12.1978 AMUEumeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1497/020.12.1978 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1497/120.12.1978 JPS-PDEJZTTunel 803P
  Tunnel 803P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1497/220.12.1978 JPS-PDEJZTTunel 803P
  Tunnel 803P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346915Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, leden - březen / Nuclear explosin in the year 1979, january -mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  149810.01.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-II-7
  Shaft A-II-7
  -6000.5Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  1499/017.01.1979 AGR-PDEPMT-?65Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1499/117.01.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-VIII
  Shaft A-VIII
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1499/217.01.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-VIII
  Shaft A-VIII
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  150024.01.1979 JPNBaccaratPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  150101.02.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1006
  Shaft 1006
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  150202.02.1979 LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  150308.02.1979 JPNQuinellaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -57920-150Samostatná
  Single
  --
  150415.02.1979 JPNKlosterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  1505/016.02.1979 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1505/116.02.1979 JPS-PDEJZTŠachta 109
  Shaft 109
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  -1505/216.02.1979 JPS-PDEJZTŠachta 2803
  Shaft 2803
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  150601.03.1979 AMUPenthesileePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  150709.03.1979 AMUPhiloctetePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  150814.03.1979 JPNMemoryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  150923.03.1979 JPS-PDEBETTunel 115P
  Tunnel 115P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  151024.03.1979 AMUAgapenorPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346922Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, duben - červen / Nuclear explosin in the year 1979, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  151104.04.1979 AMUPolydorePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  151210.04.1979 JPS-PDEBETTunel 115PP
  Tunnel 115PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  1513/006.05.1979 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1513/106.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 701P
  Tunnel 701P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1513/206.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 701P
  Tunnel 701P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  151411.05.1979 JPNFreezeoutPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  1515/031.05.1979 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1515/131.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/231.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/331.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/431.05.1979 JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 136P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  151611.06.1979 JPNPepatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-150Samostatná
  Single
  --
  151712.06.1979 JPS-PDEBETTunel 115PPP
  Tunnel 115PPP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  151818.06.1979 AMUPyrrhosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  151920.06.1979 JPNChessPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  152023.06.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1223
  Shaft 1223
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  152128.06.1979 JPNFajyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  152229.06.1979 AMUEgisthePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346923Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, červenec - září / Nuclear explosin in the year 1979, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1523/007.07.1979 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1523/107.07.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1225
  Shaft 1225
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1523/207.07.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1225
  Shaft 1225
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1524/014.07.1979 AGR-PDEPMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1524/114.07.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1524/214.07.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1524/314.07.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  152518.07.1979 JPS-PDEJZTŠachta 2613
  Shaft 2613
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  152618.07.1979 JPS-PDEZMTTunel 195P
  Tunnel 195P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  152725.07.1979 AMUTydeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  152828.07.1979 AMUPalamedePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  152903.08.1979 JPNBurzetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -45020-150Samostatná
  Single
  --
  1530/004.08.1979 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1530/104.08.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1085
  Shaft 1085
  ?0.001/20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1530/204.08.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1085
  Shaft 1085
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  153108.08.1979 JPNOffshorePDEJZTŠachta
  Shaft
  -39620-150Samostatná
  Single
  --
  153212.08.1979 YARKimberlitPDEPMTŠachta KM-4
  Shaft KM-4
  -9828.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1533/018.08.1979 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1533/118.08.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1226
  Shaft 1226
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1533/218.08.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1226
  Shaft 1226
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  153429.08.1979 JPNNesselPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46420-150Samostatná
  Single
  --
  153506.09.1979 JPNHeartsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -640140Samostatná
  Single
  --
  153606.09.1979 KROKimberlitPDEPMTŠachta KM-3
  Shaft KM-3
  -5998.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  153708.09.1979 JPNPeraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  153813.09.1979 LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  -Pravděpodobně test způsobilosti prostoru k jaderným zkouškám
  Probably this nuclear test took place
  153916.09.1979 DORKlivazhPDEPMTTunel
  Tunnel
  -9030.3Samostatná
  Single
  -Preventivní jaderná exploze v kamenouhelném dole na ochranu před nenadálou erupcí metanu
  Nuclear explosion in a coal mine to prevent sudden blowout of methane
  1540/024.09.1979 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/124.09.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/224.09.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/324.09.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  154126.09.1979 JPNSheepsheadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  154227.09.1979 JPS-PDEUZTTunel 175P
  Tunnel 175P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346924Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, říjen - prosinec / Nuclear explosin in the year 1979, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  154304.10.1979 TYRKimberlitPDEPMTŠachta KM-1
  Shaft KM-1
  -83722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  154407.10.1979 YARSheksnaPDEPMTŠachta 47
  Shaft 47
  -154515Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  1545/018.10.1979 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1545/118.10.1979 JPS-PDEJZTTunel 128
  Tunnel 128
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1545/218.10.1979 JPS-PDEJZTTunel 128
  Tunnel 128
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1546/018.10.1979 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/118.10.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/218.10.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/318.10.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/418.10.1979 JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1547/024.10.1979 AGR-PDEPMT-?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1547/124.10.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-X
  Shaft A-X
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1547/224.10.1979 AGR-PDEPMTŠachta A-X
  Shaft A-X
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1548/028.10.1979 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1548/128.10.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1224
  Shaft 1224
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1548/228.10.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1224
  Shaft 1224
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  154919.11.1979 AMUChrysotemisPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155022.11.1979 AMUAtreePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155129.11.1979 JPNBackgammonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  155230.11.1979 JPS-PDEJZTTunel 192P
  Tunnel 192P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1553/002.12.1979 JPS-PDEZMT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1553/102.12.1979 JPS-PDEJZTŠachta 1309
  Shaft 1309
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1553/202.12.1979 JPS-PDEZMTŠachta 1309
  Shaft 1309
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  155414.12.1979 JPNAzulPDEJZTŠachta
  Shaft
  -205<20Samostatná
  Single
  --
  155521.12.1979 JPS-PDEJZTTunel 802P
  Tunnel 802P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1556/023.12.1979 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1556/123.12.1979 JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja-1
  Shaft Glubokaya-1
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1556/223.12.1979 JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja-1
  Shaft Glubokaya-1
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346925Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, leden - květen / Nuclear explosin in the year 1980, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  155723.02.1980 AMUThyestePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155828.02.1980 JPNTarkoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -369<20Samostatná
  Single
  --
  155903.03.1980 AMUAdrastePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  156008.03.1980 JPNNorboPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  156114.03.1980 JPS-PDEBETTunel 603P
  Tunnel 603P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  156223.03.1980 AMUTheseePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  156301.04.1980 AMUBorosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  156403.04.1980 JPNLiptauerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41720-150Samostatná
  Single
  --
  156504.04.1980 JPS-PDEJZTŠachta 126
  Shaft 126
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  156604.04.1980 AMUPelopsPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1567/010.04.1980 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1567/110.04.1980 JPS-PDEJZTTunel 181
  Tunnel 181
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1567/210.04.1980 JPS-PDEJZTTunel 181
  Tunnel 181
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  156816.04.1980 JPNPyramidPDEJZTŠachta
  Shaft
  -57920-150Samostatná
  Single
  --
  1569/025.04.1980 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1569/125.04.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1071
  Shaft 1071
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1569/225.04.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1071
  Shaft 1071
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  157026.04.1980 JPNColwickPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63320-150Samostatná
  Single
  --
  157102.05.1980 JPNCanfieldPDEJZTŠachta
  Shaft
  -351<20Samostatná
  Single
  --
  157222.05.1980 JPNFloraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  1573/022.05.1980 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/122.05.1980 JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/222.05.1980 JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/322.05.1980 JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346926Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, červen - srpen / Nuclear explosin in the year 1980, june - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  157412.06.1980 JPNKashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64520-150Samostatná
  Single
  --
  157512.06.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1083
  Shaft 1083
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  157616.06.1980 BARButan-2PDEPMTŠachta 1083
  Shaft 1
  -14003.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  157716.06.1980 AMUEuryphylePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  157821.06.1980 AMUllusPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  157924.06.1980 JPNHuron KingPDEUZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  158025.06.1980 BARButan-2PDEPMTŠachta 3
  Shaft 3
  -13903.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  158125.06.1980 JPS-PDEJZTTunel 127
  Tunnel 127
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1582/029.06.1980 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/129.06.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/229.06.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/329.06.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  158306.07.1980 AMUChrysesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  158409.07.1980 AMULedaPDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  158519.07.1980 AMUAsiosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  158625.07.1980 JPNTafiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68020-150Samostatná
  Single
  --
  158731.07.1980 JPNVerdelloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  1588/031.07.1980 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1588/131.07.1980 JPS-PDEJZTTunel 902
  Tunnel 902
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1588/231.07.1980 JPS-PDEJZTTunel 902
  Tunnel 902
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346927Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1980, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  158914.09.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1220
  Shaft 1220
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  159025.09.1980 JPNBonardaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  159125.09.1980 JPNRioiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -4241.07Samostatná
  Single
  --
  159225.09.1980 JPS-PDEUZTTunel K-1
  Tunnel K-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  159308.10.1980 ASRVegaPDEPMTŠachta 1T
  Shaft 1T
  -10508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny Construction of underground cavities
  1594/011.10.1980 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/111.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/211.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/311.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/411.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/511.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/611.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1594/711.10.1980 JPNZ-PDEJZTTunel A-25
  Tunnel A-25
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1595/012.10.1980 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1595/112.10.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1087
  Shaft 1087
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1595/212.10.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1087
  Shaft 1087
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  159616.10.1980 LOP-VZE???150-1500Samostatná
  Single
  -Poslední čínský jaderný test v zemské atmosféře
  Last Chinese atmospheric nuclear explosion
  159723.10.1980 JPS-PDEJZTTunel 204P
  Tunnel 204P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  159824.10.1980 JPNDutchessPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  159931.10.1980 JPNMiners IronPDEUZTTunel
  Tunnel
  -390<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346928Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, listopad - prosinec/ Nuclear explosin in the year 1980, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  160001.11.1980 KROBatolitPDEPMTŠachta BT-1
  Shaft BT-1
  -7208Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  160114.11.1980 JPNDauphinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  160225.11.1980 AMULaertePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  160303.12.1980 AMUDiomedePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  160405.12.1980 JPS-PDEJZTTunel 204PP
  Tunnel 204PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1605/005.12.1980 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1605/105.12.1980 JPS-PDEJZTTunel 111P
  Tunnel 111P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1605/205.12.1980 JPS-PDEJZTTunel 111P
  Tunnel 111P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1605/305.12.1980 JPS-PDEJZTTunel 111P
  Tunnel 111P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  160610.12.1980 TYRAngaraPDEPMTŠachta
  Shaft
  -248515Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  1607/014.12.1980 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1607/114.12.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1086
  Shaft 1086
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1607/214.12.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1086
  Shaft 1086
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1607/314.12.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1086
  Shaft 1086
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  160817.12.1980 JPNSerpaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -57320-150Samostatná
  Single
  --
  160926.12.1980 JPS-PDEJZTTunel Z-2P
  Tunnel Z-2P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1610/027.12.1980 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1610/127.12.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1303
  Shaft 1303
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1610/227.12.1980 JPS-PDEJZTŠachta 1303
  Shaft 1303
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346929Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1981, leden - květen / Nuclear explosin in the year 1981, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  161115.01.1981 JPNBaseballPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  161205.02.1981 JPNClairettePDEJZTŠachta
  Shaft
  -354<20Samostatná
  Single
  --
  161325.02.1981 JPNSecoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  161427.02.1981 AMUBroteasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  161506.03.1981 AMUTyroPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  161625.03.1981 JPS-PDEBETTunel 603PP
  Tunnel 603PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  161728.03.1981 AMUIphiclesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1618/029.03.1981 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1618/129.03.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1234
  Shaft 1234
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1618/229.03.1981 JPS-PDEZMTŠachta 1234
  Shaft 1234
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1618/329.03.1981 JPS-PDEZMTŠachta 1234
  Shaft 1234
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  161910.04.1981 AMUClymenePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný podzemní test v laguně atolu
  First French underground nuclear test in atoll lagoon
  1620/022.04.1981 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1620/122.04.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1232
  Shaft 1232
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1620/222.04.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1232
  Shaft 1232
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1620/322.04.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1232
  Shaft 1232
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  162130.04.1981 JPNVidePDEJZTŠachta
  Shaft
  -323<20Samostatná
  Single
  --
  162225.05.1981 ARRPiritPDEPMTŠachta
  Shaft
  -151137.6Samostatná
  Single
  -Eliminace úniku plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  162327.05.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1203
  Shaft 1203
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  162429.05.1981 JPNAligotePDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346931Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1981, červenec - srpen / Nuclear explosin in the year 1981, june - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  162504.06.1981 JPS-PDEBETTunel 603PPP
  Tunnel 603PPP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  162606.06.1981 JPNHarzerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63720-150Samostatná
  Single
  --
  1627/030.06.1981 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1627/130.06.1981 JPS-PDEJZTTunel 187
  Tunnel 187
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1627/230.06.1981 JPS-PDEJZTTunel 187
  Tunnel 187
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  162808.07.1981 AMULynceePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  162910.07.1981 JPNNizaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -341<20Samostatná
  Single
  --
  163011.07.1981 AMUEryxPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  163116.07.1981 JPNPineauPDEJZTŠachta
  Shaft
  -204<20Samostatná
  Single
  --
  163217.07.1981 JPS-PDEJZTTunel 106
  Tunnel 106
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  163318.07.1981 AMUTherasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  163403.08.1981 AMUAgenorPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  163505.08.1981 JPNHavartiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  1636/014.08.1981 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1636/114.08.1981 JPS-PDEJZTTunel 184
  Tunnel 184
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1636/214.08.1981 JPS-PDEJZTTunel 184
  Tunnel 184
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1636/314.08.1981 JPS-PDEJZTTunel 184
  Tunnel 184
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  163727.08.1981 JPNIslayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -294<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346932Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1981, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1981, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  163802.09.1981 PERGeliyPDEPMTŠachta 401
  Shaft 401
  -20883.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem Oil stimulation explosion
  163904.09.1981 JPNTrebbianoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -305<20Samostatná
  Single
  --
  164013.09.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1233
  Shaft 1233
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  164124.09.1981 JPNCernadaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Samostatná
  Single
  --
  164226.09.1981 ASRVegaPDEPMTŠachta 2T
  Shaft 2T
  -10508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny Construction of underground cavities
  164326.09.1981 ASRVegaPDEPMTŠachta 4T
  Shaft 4T
  -10508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny Construction of underground cavities
  164401.10.1981 JPNPalizaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -47220-150Samostatná
  Single
  --
  1645/001.10.1981 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1645/101.10.1981 JPNZ-PDEJZTTunel A-23
  Tunnel A-23
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1645/201.10.1981 JPNZ-PDEJZTTunel A-23
  Tunnel A-23
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1645/301.10.1981 JPNZ-PDEJZTTunel A-23
  Tunnel A-23
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1645/401.10.1981 JPNZ-PDEJZTTunel A-23
  Tunnel A-23
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  164616.10.1981 JPS-PDEBETTunel 136PP
  Tunnel 136PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  1647/018.10.1981 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1647/118.10.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1236
  Shaft 1236
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1647/218.10.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1236
  Shaft 1236
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  164822.10.1981 KROShpatPDEPMTŠachta ŠP-2
  Shaft ShP-2
  -5818.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346934Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1981, listopad - prosinec / Nuclear explosion in the year 1981, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  164906.11.1981 AMULetoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  165011.11.1981 JPNTilciPDEJZTŠachta
  Shaft
  -44520-150Samostatná
  Single
  --
  165111.11.1981 AMUProclesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  165212.11.1981 JPNRousannePDE?Šachta
  Shaft
  -51820-150Samostatná
  Single
  --
  1653/020.11.1981 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1653/120.11.1981 JPS-PDEJZTTunel 103
  Tunnel 103
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1653/220.11.1981 JPS-PDEJZTTunel 103
  Tunnel 103
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1654/029.11.1981 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1654/129.11.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1237
  Shaft 1237
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1654/229.11.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1237
  Shaft 1237
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1654/329.11.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1237
  Shaft 1237
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  165503.12.1981 JPNAkaviPDEJZTŠachta
  Shaft
  -49420-150Samostatná
  Single
  --
  165605.12.1981 AMUCilixPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  165708.12.1981 AMUCadmosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna Lagoon
  165816.12.1981 JPNCabocPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  1659/022.12.1981 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1659/122.12.1981 JPS-PDEJZTTunel 135
  Tunnel 135
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1659/222.12.1981 JPS-PDEJZTTunel 135
  Tunnel 135
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1659/322.12.1981 JPS-PDEJZTTunel 135
  Tunnel 135
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  166027.12.1981 JPS-PDEJZTŠachta 1312
  Shaft 1312
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346935Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1982, leden - květen / Nuclear explosion in the year 1982, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  166128.01.1982 JPNJornadaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -640139Samostatná
  Single
  --
  166212.02.1982 JPNMolboPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63820-150Samostatná
  Single
  --
  166312.02.1982 JPNHostaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  1664/019.02.1982 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1664/119.02.1982 JPS-PDEJZTTunel 150
  Tunnel 150
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1664/219.02.1982 JPS-PDEJZTTunel 150
  Tunnel 150
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  166520.02.1982 AMUAeropePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  166624.02.1982 AMUDeiphobePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  166720.03.1982 AMURhesosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna Lagoon
  166823.03.1982 AMUEvenosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  166931.03.1982 AMUVZEsonPDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  167017.04.1982 JPNTenajaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -357<20Samostatná
  Single
  --
  1671/025.04.1982 JPS-PDEZMT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1671/125.04.1982 JPS-PDEZMTŠachta 1319
  Shaft 1319
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1671/225.04.1982 JPS-PDEZMTŠachta 1319
  Shaft 1319
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1671/325.04.1982 JPS-PDEZMTŠachta 1319
  Shaft 1319
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  167225.04.1982 JPNGibnePDE?Šachta
  Shaft
  -57020-150Samostatná
  Single
  --
  167306.05.1982 JPNKryddostPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  167407.05.1982 JPNBouschetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346936Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1982, červen - srpen / Nuclear explosion in the year 1982 june - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  167516.06.1982 JPNKestiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -289<20Samostatná
  Single
  --
  167624.06.1982 JPNNebbioloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  1677/025.06.1982 JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1677/125.06.1982 JPS-PDEUZTTunel 196
  Tunnel 196
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1677/225.06.1982 JPS-PDEJZTTunel 196
  Tunnel 196
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  167827.06.1982 AMULaodicePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  167901.07.1982 AMUAntilokosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1680/004.07.1982 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1680/104.07.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1321
  Shaft 1321
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1680/204.07.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1321
  Shaft 1321
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1680/204.07.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1321
  Shaft 1321
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  168121.07.1982 AMUPitanePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  168225.07.1982 AMULaiosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  168329.07.1982 JPNMontereyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -40020-150Samostatná
  Single
  --
  168430.07.1982 IRRRiftPDEPMTŠachta RF-3
  Shaft RF-3
  -5548.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  168505.08.1982 JPNAtriscoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -640138Samostatná
  Single
  --
  168611.08.1982 JPNQuesoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -216<20Samostatná
  Single
  --
  1687/023.08.1982 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1687/123.08.1982 JPS-PDEJZTTunel 14P
  Tunnel 14P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1687/223.08.1982 JPS-PDEJZTTunel 14P
  Tunnel 14P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1688/031.08.1982 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1688/131.08.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1317
  Shaft 1317
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1688/231.08.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1317
  Shaft 1317
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346938Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1982, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1982, september - october

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  168902.09.1982 JPNCerroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  169004.09.1982 KRORiftPDEPMTŠachta RF-1
  Shaft RF-1
  -96016Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1691/021.09.1982 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1691/121.09.1982 JPS-PDEJZTTunel 203
  Tunnel 203
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1691/221.09.1982 JPS-PDEJZTTunel 203
  Tunnel 203
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  169223.09.1982 JPNHuron LandingPDEUZTTunel
  Tunnel
  -409<20Samostatná
  Single
  -Test přežití, simultánní s Diamond
  Ace DoD test. Simultaneous with Diamond Ace
  169323.09.1982 JPNDiamond AcePDEUZTTunel
  Tunnel
  -407<20Samostatná
  Single
  -Test přežití, simultánní s Huron Landing
  Landing DoD test. Simultaneous with Huron Landing
  169423.09.1982 JPNFriscoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -45120-150Samostatná
  Single
  --
  169525.09.1982 KRORiftPDEPMTŠachta RF-4
  Shaft RF-4
  -5548.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  169629.09.1982 JPNBorregoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  169705.10.1982 LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  169810.10.1982 YARNevaPDEPMTŠachta 66
  Shaft 66
  -150215Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  1699/011.10.1982 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1699/111.10.1982 JPNZ-PDEJZTTunel A-37
  Tunnel A-37
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1699/211.10.1982 JPNZ-PDEJZTTunel A-37
  Tunnel A-37
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1699/311.10.1982 JPNZ-PDEJZTTunel A-37
  Tunnel A-37
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1699/411.10.1982 JPNZ-PDEJZTTunel A-37
  Tunnel A-37
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  170016.10.1982 ASRVegaPDEPMTŠachta 3T
  Shaft 3T
  -105713.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  170116.10.1982 ASRVegaPDEPMTŠachta 5T
  Shaft 5T
  -11008.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  170216.10.1982 ASRVegaPDEPMTŠachta 6T
  Shaft 6T
  -9918.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  170316.10.1982 ASRVegaPDEPMTŠachta 7T
  Shaft 7T
  -9478.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346939Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1982, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1982, november - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  170412.11.1982 JPNSeyvalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  170527.11.1982 AMUProcrisPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1706/005.12.1982 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1706/105.12.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1314
  Shaft 1314
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1706/205.12.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1314
  Shaft 1314
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  170710.12.1982 JPNMantecaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41320-150Samostatná
  Single
  --
  1708/025.12.1982 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1708/125.12.1982 JPS-PDEJZTTunel 172
  Tunnel 172
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1708/225.12.1982 JPS-PDEJZTTunel 172
  Tunnel 172
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1709/026.12.1982 JPS-PDEZMT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1709/126.12.1982 JPS-PDEZMTŠachta 1415
  Shaft 1415
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1709/226.12.1982 JPS-PDEJZTŠachta 1415
  Shaft 1415
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346940Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1983, leden - květen / Nuclear explosin in the year 1983, january - may

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  171011.02.1983 JPNCoaloraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  171117.02.1983 JPNCheedamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -343<20Samostatná
  Single
  --
  171211.03.1983 JPS-PDEBETTunel 150P
  Tunnel 150P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  171326.03.1983 JPNCabraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54220-150Samostatná
  Single
  --
  171430.03.1983 JPS-PDEJZTTunel 177
  Tunnel 177
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  171512.04.1983 JPS-PDEUZTTunel 186
  Tunnel 186
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  171614.04.1983 JPNTurquoisePDEJZTŠachta
  Shaft
  -53320-150Samostatná
  Single
  --
  171719.04.1983 AMUEurytosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  171822.04.1983 JPNArmadaPDE?Šachta
  Shaft
  -265<20Samostatná
  Single
  --
  171925.04.1983 AMUAutomedonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  172004.05.1983 LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  172105.05.1983 JPNCrowd iePDEJZTŠachta
  Shaft
  -390<20Samostatná
  Single
  --
  172225.05.1983 AMUCinyrasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  172326.05.1983 JPNMini JadePDEUZTTunel
  Tunnel
  -379<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  172426.05.1983 JPNFahadaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -384<20Samostatná
  Single
  --
  1725/030.05.1983 JPS-PDEZMT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1725/130.05.1983 JPS-PDEZMTTunel 215
  Tunnel 215
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1725/230.05.1983 JPS-PDEJZTTunel 215
  Tunnel 215
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347126Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1983, červen - srpen / Nuclear explosin in the year 1983, june - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  172609.06.1983 JPNDanabluPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  1727/012.06.1983 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1727/112.06.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1320
  Shaft 1320
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1727/212.06.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1320
  Shaft 1320
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  172818.06.1983 AMUBurisisPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  172924.06.1983 JPS-PDEJZTTunel 176P
  Tunnel 176P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  173028.06.1983 AMUOxylosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  173110.07.1983 URRLiraPDEPMTŠachta 1T
  Shaft 1T
  -90715Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  173210.07.1983 URRLiraPDEPMTŠachta 2T
  Shaft 2T
  -91715Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  173310.07.1983 URRLiraPDEPMTŠachta 3T
  Shaft 3T
  -84115Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  173420.07.1983 AMUBattosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  173503.08.1983 JPNLabanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  173604.08.1983 AMUCarnabonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  173711.08.1983 JPNSabadoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  1738/018.08.1983 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1738/118.08.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-40
  Tunnel A-40
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1738/218.08.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-40
  Tunnel A-40
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1738/318.08.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-40
  Tunnel A-40
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1738/418.08.1983 JPNZ-PDEVMTTunel A-40
  Tunnel A-40
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1738/518.08.1983 JPNZ-PDEBETTunel A-40
  Tunnel A-40
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  173927.08.1983 JPNJarlsbergPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347127Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1983, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1983, september - october

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  174001.09.1983 JPNChancellorPDEJZTŠachta
  Shaft
  -516143Samostatná
  Single
  --
  174111.09.1983 JPS-PDEUZTTunel K-2
  Tunnel K-2
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  174221.09.1983 JPNTomme/Midnight ZephyrPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1743/021.09.1983 JPNBrancoPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1743/121.09.1983 JPNBrancoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1743/221.09.1983 JPNBranco-HerkimerPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  174422.09.1983 JPNTechadoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -533<20Samostatná
  Single
  --
  174524.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 8T
  Shaft 8T
  -10508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  174624.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 9T
  Shaft 9T
  -10508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  174724.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 10T
  Shaft 10T
  -9508.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  174824.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 11T
  Shaft 11T
  -9208.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  174924.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 11T
  Shaft 12T
  -11008.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  175024.09.1983 ASRVegaPDEPMTŠachta 11T
  Shaft 13T
  -11008.5Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  1751/025.09.1983 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1751/125.09.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-21
  Tunnel A-21
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1751/225.09.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-21
  Tunnel A-21
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1751/325.09.1983 JPNZ-PDEJZTTunel A-21
  Tunnel A-21
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1751/425.09.1983 JPNZ-PDEUZTTunel A-21
  Tunnel A-21
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  175229.09.1983 JPNNavataPDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  1753/006.10.1983 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1753/106.10.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1325
  Shaft 1325
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1753/206.10.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1325
  Shaft 1325
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  175406.10.1983 LOP-PDE???20-150Samostatná
  Single
  --
  175526.10.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1307
  Shaft 1307
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347128Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1983, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1983, november - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  175602.11.1983 JPS-PDEJZTTunel 203P
  Tunnel 203P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1757/020.11.1983 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1757/120.11.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1235
  Shaft 1235
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1757/220.11.1983 JPS-PDEJZTŠachta 1235
  Shaft 1235
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  175829.11.1983 JPS-PDEJZTTunel 216
  Tunnel 216
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1759/029.11.1983 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1759/129.11.1983 JPS-PDEJZTTunel 180
  Tunnel 180
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1759/229.11.1983 JPS-PDEJZTTunel 180
  Tunnel 180
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  176003.12.1983 AMULinosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  176107.12.1983 AMUGygesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  176209.12.1983 JPNMugginsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  176316.12.1983 JPNRomanoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51520-150Samostatná
  Single
  --
  176426.12.1983 JPS-PDEZMTTunel 129
  Tunnel 129
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347129Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1984, leden - květen / Nuclear explosin in the year 1984, january - may

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  176531.01.1984 JPNGorbeaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -38820-150Samostatná
  Single
  --
  176615.02.1984 JPNMidas Myth/MilagroPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  176719.02.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1331
  Shaft 1331
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  176801.03.1984 JPNTortugasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63920-150Samostatná
  Single
  --
  176907.03.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1308
  Shaft 1308
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  177029.03.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1335
  Shaft 1335
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  177131.03.1984 JPNAgriniPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  1772/015.04.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1772/115.04.1984 JPS-PDEJZTTunel 190
  Tunnel 190
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1772/215.04.1984 JPS-PDEJZTTunel 190
  Tunnel 190
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1773/025.04.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1773/125.04.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1316
  Shaft 1316
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1773/225.04.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1316
  Shaft 1316
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  177401.05.1984 JPNMundoPDE?Šachta
  Shaft
  -56720-150Samostatná
  Single
  --
  177502.05.1984 JPNOrkneyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -310<20Samostatná
  Single
  --
  177608.05.1984 AMUDemophonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  177712.05.1984 AMUMidasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  177816.05.1984 JPNBellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -207<20Samostatná
  Single
  --
  1779/026.05.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1779/126.05.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1414
  Shaft 1414
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1779/226.05.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1414
  Shaft 1414
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  178031.05.1984 JPNCaprockPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60020-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347130Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1984, červen - srpen / Nuclear explosin in the year 1984, june - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  178112.06.1984 AMUAristeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  178216.06.1984 AMUEchemosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  178320.06.1984 JPNDuoroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -38120-150Samostatná
  Single
  --
  178412.07.1984 JPNNormannaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  1785/014.07.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1785/114.07.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1344
  Shaft 1344
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1785/214.07.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1344
  Shaft 1344
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  178621.07.1984 URRLiraPDEPMTŠachta 4T
  Shaft 4T
  -81615Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  178721.07.1984 URRLiraPDEPMTŠachta 5T
  Shaft 5T
  -84415Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  178821.07.1984 URRLiraPDEPMTŠachta 6T
  Shaft 6T
  -95515Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  178925.07.1984 JPNKappeliPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  179002.08.1984 JPNCorreoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  179111.08.1984 KMRKvartsPDEPMTŠachta K-2
  Shaft K-2
  -7598.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  179225.08.1984 TYRKvartsPDEPMTŠachta K-3
  Shaft K-3
  -7268.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  179326.08.1984 JPNZ-PDEUZTTunel A-100
  Tunnel A-100
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1794/027.08.1984 MKRDnepr-2PDEPMT--1.7Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Vývoj technologie pro rozbíjení rudy Development of technology for the breakage of ore
  -1794/127.08.1984 MKRDnepr-2PDEPMTTunel
  Tunnel
  -1751.7Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1794/227.08.1984 MKRDnepr-2PDEPMTTunel
  Tunnel
  -1751.7Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  179528.08.1984 PERGeliyPDEPMTŠachta 402
  Shaft 402
  -20653.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem Oil stimulation explosion
  179628.08.1984 PERGeliyPDEPMTŠachta 403
  Shaft 403
  -20753.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem Oil stimulation explosion
  179730.08.1984 JPNDolcettoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  179830.08.1984 JPNWexfordPDEJZTŠachta
  Shaft
  -314<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347131Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1984, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1984, september - october

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1799/009.09.1984 JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1799/109.09.1984 JPS-PDEUZTTunel 132
  Tunnel 132
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1799/209.09.1984 JPS-PDEUZTTunel 132
  Tunnel 132
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1799/309.09.1984 JPS-PDEUZTTunel 132
  Tunnel 132
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1799/409.09.1984 JPS-PDEUZTTunel 132
  Tunnel 132
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  180013.09.1984 JPNBretonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48320-150Samostatná
  Single
  --
  180117.09.1984 KERKvartsPDEPMTŠachta K-4
  Shaft K-4
  -55710Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  180202.10.1984 JPNVermejoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -350<20Samostatná
  Single
  --
  180303.10.1984 LOP-PDE???20-150Samostatná
  Single
  --
  180418.10.1984 JPS-PDEUZTTunel 200M-bis
  Tunnel 200M-bis
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1805/025.10.1984 JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1805/125.10.1984 JPNZ-PDEJZTTunel A-26
  Tunnel A-26
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1805/225.10.1984 JPNZ-PDEJZTTunel A-26
  Tunnel A-26
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1805/325.10.1984 JPNZ-PDEJZTTunel A-26
  Tunnel A-26
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1805/425.10.1984 JPNZ-PDEJZTTunel A-26
  Tunnel A-26
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  180627.10.1984 ASRVegaPDEPMTŠachta 14T
  Shaft 14T
  -10003.2Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  180727.10.1984 ASRVegaPDEPMTŠachta 15T
  Shaft 15T
  -10003.2Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  180827.10.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1323
  Shaft 1323
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  180927.10.1984 AMUMachaonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347132Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1984, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1984, november - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  181002.11.1984 AMUAcastePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  181110.11.1984 JPNVillitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  1812/023.11.1984 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1812/123.11.1984 JPS-PDEJZTTunel 803bis
  Tunnel 803bis
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1812/223.11.1984 JPS-PDEJZTTunel 803bis
  Tunnel 803bis
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1812/323.11.1984 JPS-PDEJZTTunel 803bis
  Tunnel 803bis
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  181301.12.1984 AMUMiletosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1814/002.12.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1814/102.12.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1411
  Shaft 1411
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1814/202.12.1984 JPS-PDEZMTŠachta 1411
  Shaft 1411
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  181506.12.1984 AMUMemnonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  181609.12.1984 JPNEgmontPDE?Šachta
  Shaft
  -55120-150Samostatná
  Single
  --
  181715.12.1984 JPNTierraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  1818/016.12.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1818/116.12.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1313
  Shaft 1313
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1818/216.12.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1313
  Shaft 1313
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  181919.12.1984 LOP-PDE???0.001-20Samostatná
  Single
  --
  182020.12.1984 JPNMineroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -243<20Samostatná
  Single
  --
  1821/028.12.1984 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1821/128.12.1984 JPS-PDEJZTŠachta 1353
  Shaft 1353
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1821/228.12.1984 JPS-PDEVMTŠachta 1353
  Shaft 1353
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347133Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1985, leden - červen / Nuclear explosions in the year 1985, january - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1822/010.02.1985 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná


  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1822/110.02.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1340
  Shaft 1340
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1822/210.02.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1340
  Shaft 1340
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1822/310.02.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1340
  Shaft 1340
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  182315.03.1985 JPNVaughnPDEJZTŠachta
  Shaft
  -42720-150Samostatná
  Single
  --
  182423.03.1985 JPNCottagePDEJZTŠachta
  Shaft
  -51520-150Samostatná
  Single
  --
  182502.04.1985 JPNHermosaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  182606.04.1985 JPNMisty RainPDEUZTTunel
  Tunnel
  -389<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1827/025.04.1985 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1827/125.04.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1319
  Shaft 1319
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1827/225.04.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1319
  Shaft 1319
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  182830.04.1985 AMUCercyonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  182902.05.1985 JPNTowandaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66120-150Samostatná
  Single
  --
  183008.05.1985 AMUNisosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  183103.06.1985 AMUTalaosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  183207.06.1985 AMUErginosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  183312.06.1985 JPNSalutPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60820-150Samostatná
  Single
  --
  183412.06.1985 JPNVillePDEJZTŠachta
  Shaft
  -293<20Samostatná
  Single
  --
  1835/015.06.1985 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1835/115.06.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1341
  Shaft 1341
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1835/215.06.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1341
  Shaft 1341
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1835/315.06.1985 JPS-PDEJZTŠachta 106bis
  Shaft 106bis
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  183618.06.1985 TYRBenzolPDEPMTŠachta
  Shaft
  -28602.5Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347170Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1985, červenec - srpen / Nuclear explosions in the year 1985, july - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  183726.06.1985 JPNMariboPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  1838/030.06.1985 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1838/130.06.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1354
  Shaft 1354
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1838/230.06.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1354
  Shaft 1354
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  183911.07.1985 JPS-PDEJZTTunel 175PP
  Tunnel 175PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  184018.07.1985 ARRAgatPDEPMTŠachta
  Shaft
  -7728.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  184119.07.1985 JPS-PDEJZTTunel 901
  Tunnel 901
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  184220.07.1985 JPS-PDEJZTŠachta 1322
  Shaft 1322
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  184325.07.1985 JPNSerenaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -59720-150Samostatná
  Single
  --
  1844/025.07.1985 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1844/125.07.1985 JPS-PDEJZTTunel 152
  Tunnel 152
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1844/225.07.1985 JPS-PDEJZTTunel 152
  Tunnel 152
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1844/325.07.1985 JPS-PDEBETTunel 152
  Tunnel 152
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1844/425.07.1985 JPS-PDEBETTunel 152
  Tunnel 152
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  184514.08.1985 JPNCebreroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  184617.08.1985 JPNChamitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  184727.09.1985 JPNPonilPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  184809.10.1985 JPNMill YardPDEUZTTunel
  Tunnel
  -404<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  184909.10.1985 JPNDiamond BeechPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  185016.10.1985 JPNRoquefortPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41520-150Samostatná
  Single
  --
  185124.10.1985 AMUHeroPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  185226.10.1985 AMUCodrosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  185330.10.1985 JPNAboPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  185424.11.1985 AMUZetesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  185526.11.1985 AMUMegareePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  185605.12.1985 JPNKinibitoPDE?Šachta
  Shaft
  -60020-150Samostatná
  Single
  --
  185728.12.1985 JPNGoldstonePDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347171Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1986 / Nuclear explosions in the year 1986


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  185822.03.1986 JPNGlencoePDEJZTŠachta
  Shaft
  -61029Samostatná
  Single
  --
  185910.04.1986 JPNMighty OakPDEUZTTunel
  Tunnel
  -395<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  186020.04.1986 JPNMogollonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -259<20Samostatná
  Single
  --
  186122.04.1986 JPNJeffersonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60920-150Samostatná
  Single
  --
  186226.04.1986 AMUHyllosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  186306.05.1986 AMUCetoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  186421.05.1986 JPNPanamintPDEJZTŠachta
  Shaft
  -408<20Samostatná
  Single
  --
  186527.05.1986 AMUSthelenossPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  186630.05.1986 AMUGalateePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  186705.06.1986 JPNTajoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-150Samostatná
  Single
  --
  186825.06.1986 JPNDarwinPDE?Šachta
  Shaft
  -50020-150Samostatná
  Single
  --
  186917.07.1986 JPNCybarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -628119Samostatná
  Single
  --
  187024.07.1986 JPNCornucopiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  187104.09.1986 JPNGalvestonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -487<20Samostatná
  Single
  --
  187211.09.1986 JPNAlemanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -500<20Samostatná
  Single
  --
  187330.09.1986 JPNLabquarkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -61620-150Samostatná
  Single
  --
  187416.10.1986 JPNBelmontPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60520-150Samostatná
  Single
  --
  187510.11.1986 AMUHesionePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  187612.11.1986 AMUNaupliosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  187714.11.1986 JPNGasconPDEJZTŠachta
  Shaft
  -59420-150Samostatná
  Single
  --
  187806.12.1986 AMUPeneleosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  187910.12.1986 AMUCircePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  188013.12.1986 JPNBodiePDEJZTŠachta
  Shaft
  -63520-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347172Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1987, leden - červen / Nuclear explosions in the year 1987, january - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1881/003.02.1987 JPNHazebrookPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1881/103.02.1987 JPNHazebrook-Emerald (Green)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -186<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1881/203.02.1987 JPNHazebrook-Checkerberry (Red)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -226<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1881/303.02.1987 JPNHazebrook-Apricot (Orange)PDEBETŠachta
  Shaft
  -262<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  188211.02.1987 JPNTorneroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -300<20Samostatná
  Single
  --
  188326.02.1987 JPS-PDEZMTTunel 130
  Tunnel 130
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1884/012.03.1987 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1884/112.03.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1315
  Shaft 1315
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1884/212.03.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1315
  Shaft 1315
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  188518.03.1987 JPNMiddle NotePDEUZTTunel
  Tunnel
  -400<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  188603.04.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1318
  Shaft 1318
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1887/003.04.1987 JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1887/103.04.1987 JPS-PDEJZTTunel 208
  Tunnel 208
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1887/203.04.1987 JPS-PDEJZTTunel 208
  Tunnel 208
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1887/303.04.1987 JPS-PDEJZTTunel 208
  Tunnel 208
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1888/017.04.1987 JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1888/117.04.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1384
  Shaft 1384
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1888/217.04.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1384
  Shaft 1384
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1888/317.04.1987 JPS-PDEJZTŠachta 1384
  Shaft 1384
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  188918.04.1987 JPNDelamarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-150Samostatná
  Single
  --
  189019.04.1987 PERGeliyPDEPMTŠachta 404
  Shaft 404
  -20153.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  189119.04.1987 PERGeliyPDEPMTŠachta 405
  Shaft 405
  -20553.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  189222.04.1987 JPNPresidioPDEJZTŠachta
  Shaft
  -300<20Samostatná
  Single
  --
  189330.04.1987 JPNHardinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -62520-150Samostatná
  Single
  --
  189405.05.1987 AMUJocastePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  189506.05.1987 JPS-PDEZMTTunel 164
  Tunnel 164
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  189620.05.1987 AMULycomedePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  189705.06.1987 LOP-PDE???20-150Samostatná
  Single
  --
  189806.06.1987 JPS-PDEZMTTunel 138
  Tunnel 138
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  189906.06.1987 AMUDircePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  -Laguna
  Lagoon
  190018.06.1987