> Jaderné exploze od roku 1945 po současnost - seznam a základní charakteristiky

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 484 příspěvků vloženo, 1892 editováno a 1494 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

> Jaderné exploze od roku 1945 po současnost - seznam a základní charakteristiky

> Nuclear explosions from year 1945 till today - list and basic chracteristics

  Avatar
  Jaderné exploze - úvod / Nuclear explosions - introduction  Zavedeny základní definice / Established basic definitions:


  Jaderný test / Nuclear test - akce, při níž je provedena jedna nebo více současných jaderných explozí / akction, whereat executed one or more synchronous nuclear explosions


  Jadená exploze / Nuclear explosion - akce, při níž je provedena detonace jaderné nálože / action, whereat executed nuclear blast detonation  Pokud je pořadové číslo jaderného testu pouze čtyřmístné číslo, jedná se o jaderný test se samostatnou jadernou explozí.
  Where sequential nuber is only four-figure number, it is nuclear test with separate nuclear explosion.


  Pokud je v pořadovém číslu lomítko, jedná se o jaderný test s více synchronními jadernými explozemi, kde:
  - v řádce s číslicí "0" za lomítkem jsou uvedeny souhrnné informace vícenásobného jaderného testu;
  - v řádce s číslicí "1" a větší za lomítkem jsou uvedeny hodnoty dílčích jaderných explozí, ze kterých je vícenásobný jaderný test sestaven.
  Where is in sequential number slash, it is nucleat test with more synchronous partials nuclear explosions, where:
  - in the line with number "0" written summary information from multiple nuclear test;
  - in the line with number "1" or bigger written values partial nuclear explosion, of which nuclear test composed.  Pokud není uvedena přesná ráže jaderné exploze, je zařazena podle změřených seismických hodnot do kategorie:
  Where not specified accurate yield from nuclear explosion, ranked in categorie by measured seismic values:


  Ráže / YieldPopisDescription
  < 0.001jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než energie uvolněná výbuchem 1 t TNTno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 1t of TNT equivalent;
  0.001- 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1 t do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 1 t to 20 kt;
  < 5jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 5 kt TNT ekvivalentuno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 5 kt;
  5 - 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 5 kt do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 5 kt to 20 kt;
  < 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 20 kt TNT ekvivalentu no nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 20 kt;
  20-150jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 150 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 150 kt;
  20 - 200jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 200 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 200 kt;
  200 -1 ,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 200 kt do 1000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 200 kt to 1,000 kt;
  150 - 1,500jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 150 kt do 1500 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 150 kt to 1,500 kt;
  1,500 - 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1500 kt do 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 1,500 kt to 10,000 kt;
  >= 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie rovna nebo větší než 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release exceeding 10,000 kt

  Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/23-12:53
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346172Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze - zkratky / Nuclear explosions - shorcuts


  Základní informace jsou čerpány z knihy / Basic informations from book:
  V.N. Michailov, "Katalog nukleárních testů ve světě / Catalog of Worlwide Nuclear Testing", Begell House, New York, 1989.

  Další informace jsou z / Other informations from:
  - mého archivu / my personal archive
  - The Nuclear Weapon Archive - http://nuclearweaponarchive.org/
  - Dr. Abdul Qadeer Khan (Pakistan scientifist, personal website) - http://dr.abdulqadeer.8m.net/


  Pro zjednodušení tabulek použity následující zkratky / For datatables simplification used next shortcuts:


  ==========================================
  Poznámka / Notice:
  Tabulka se zkratkami a jmény míst je přesunuta sem: Jaderné testy a útoky - seznam míst a souhrnná mapa
  Table with abbreviation and places is moving here: Nuclear tests and attacks - list of places and aggregate map

  ==========================================


  ZnakTypType
  HLEhladinová exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, je to varianta pozemní exploze nad vodní hladinou, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se sice menší množství radioaktivního spadu ne u PzE, je ale doprovázena mohutnou vlnou (v podstatě tsunami) Water surface explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated on the water's surface
  KOEkosmická exploze - exploze mimo zemskou atmosféru, nemá vliv na životní prostředí, není doprovázena hydrodynamickým ani magnetickým účinkem na Zemi Space explosion. Nuclear tests for which the effect on environment is essentially influenced by hydrodynamic effects and the magnetic field of the Earth
  MLEmezilehlá exploze - výška exploze 1/3 * 35 až 100 m/kt, je mezi pozemní (hladinouvou) a vzdušnou explozí An intermediate category between the ground (or water) surface and air explosions determined by a range of the scaled heights of burst from 35 to 100 m/kt 1/3
  PDEpodzemní exploze - hlobka exploze je taková, že nad zemský povrch nevystoupí její produkty, není vytvořen ani radioaktivní spad Underground explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the earth's surface.
  PVEpodvodní exploze - hloubka exploze je mezi vodní hladinou a dnem oceánu (jezera) Underwater explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the water's surface
  PZEpozemní exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se velké množství radioaktivního spadu Ground-surface explosion. In terms of physical criteria relating to the radiological-ecological effects, this category includes all nuclear tests with the scaled height of burst (HOB) of no more than 35 m/kt 1/3
  VYEvýšková exploze - výška exploze > 7 km, stále je ale přítomna zemská atmosféra High-altitude explosion. Nuclear tests for which the fireball size is comparable with the characteristic size of atmosphere inhomogeneity (about 7 km )
  VZEvzdušná exploze - jaderný test v atmosféře, výška exploze > 1/3 * 100 m/kt a menší než 7 km, ohnivá koule se nedotýka povrchu země Air explosion. The nuclear tests in the atmosphere with the scaled HOB of no less than 100 m/kt 1/3 (under these conditions the expanding fireball does not touch the ground surface). Within this category, we distinguish


  ZnakÚčelPurpose
  BETbezpečnostní experimentální test, zkoumání náhodných a nouzových stavů safety experiments (studies of accidental modes and emergencies).
  JZCvojenské cvičení s použitím reálné jaderné zbraně military exercise with a real nuclear detonation.
  JZPútok s použitím jaderné zbraně combat use of nuclear weapons
  JZTtest jaderné zbraně, vývoj a modifikace jaderných zbraní nuclear weapons related tests (weapon development or modification).
  PMTprůmyslová podzemní mírová jaderná exploze a test pro technologické mírové jaderné exploze (MJE) industrial underground peaceful nuclear explosions and testing of peaceful nuclear explosion (PNE) technologies.
  UZTtest účinků jaderné zbraně, zkoumání účinků jaderné exploze na vojenské i civilní systémy a vybavení weapons effects tests (studies of effects of a nuclear explosion on military and civilian systems and equipment).
  VMTjaderna exploze pro vývoj mírových jaderných zařízení peaceful nuclear device development.
  ZMTzákladní a metodický test pro výzkum úkazů jaderné exploze fundamental and methodical studies of the phenomena of a nuclear explosion.


  ZnakMetodaMethod
  BalónJaderný test s nukleárním zařízením zavěšeným pod balónem Balloon A nuclear test with a nuclear device suspended and exploded from a balloon;
  ČlunJaderný test s nukleárním zařízením umístěným na palubě člunu (lodě) Barge A nuclear test with a nuclear device exploded from a barge (ship);
  KontejnerJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve speciálním ukotveném kontejneru Moored container A nuclear test with a nuclear device exploded in a special moored container;
  PozemníJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na zemském povrchu nebo v jeho bezprostřední blízkosti (položené na zemi, ve vozidle, atp.)Surface A nuclear test with a nuclear device placed on or close to the earth's surface (a stand, a carriage, etc.);
  ShozeníJaderný test s nukleárním zařízením shozeným z paluby letadla (bomba, kontejner, atp.) Airdrop A nuclear test with a nuclear device dropped from an aircraft (a bomb, a container, etc.);
  TorpédoJaderný test s nukleárním zařízenímumístěném v torpédu Torpedo A nuclear test with a nuclear device placed within a torpedo;
  VěžJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na vrcholu zkušební věžeTower A nuclear test with a nuclear device mounted at the top of a test tower;
  VýstřelJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve dělostřeleckém granátu vystřeleném z děla Airburst A nuclear test with a nuclear device fired from a cannon;

  Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/22-11:35
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#347937Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1945 / Nuclear explosions in the year 1945


  Poř.č.
  No.
  Datum, čas
  Date, time
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Souřadnice
  Coordinates
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka
  Height/Depth
  Ráže
  Yield
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000116.07.1945
  05:29:45 CST
  JPA33°40'38.28"N
  106°28'31.44"W
  TrinityPZEJZTVěž
  Tower
  30.5 m21 ktSamostatná
  Single
  -První test jaderné zbraně USA, plutoniová nálož, 16.07.1945 11:29:45 UTC
  First USA test of a nuclear weapon. Plutonium bomb, 16.07.1945 11:29:45 UTC
  000206.08.1945
  08:15:00 JST
  HIR34°23'43.87"N
  132°27'12.62"E
  Little BoyVZEJZPShození
  Airdrop
  579 m15 ktSamostatná
  Single
  -První bojové použití JZ, uranová bomba, 05.08.1945 23:15:00 UTC
  First combat use of a NW. Uranium bomb 05.08.1945 23:15:00 UTC
  000309.08.1945
  11:02:00 JST
  NAG32°46'31.67"N
  129°51'46.93"E
  Fat ManVZEJZPShození
  Airdrop
  503 m21 ktSamostatná
  Single
  -Druhý útok s použitím JZ, plutoniová bomba, 09.08.1945 02:02:00 UTC
  Second combat use of a NW. Plutonium bomb, 09.08.1945 02:02:00 UTC

  Bombardování Hirošimy a Nagasaki - Pohledem té doby
  Hiroshima and Nagasaki bombing - Look of that time


  Poslední akutalizace / Last update: 2010/03/02-15:57
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346175Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1946 / Nuclear explosions in the year 1946


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000430.06.1946ABIAbleMLEMLEShození
  Airdrop
  15821Samostatná
  Single
  -První nukleární test USA na atolu Bikiny. Největší mírová operace USA, Test přežití.
  First nuclear test at Bikini Atoll. Largest USA peacetime military operation. DoD test
  000524.07.1946ABIBakerPVEMLEKontejner
  Moored container
  -27.521Samostatná
  Single
  -Největší mírová operace USA, Test přežití.
  Largest USA peacetime military operation. DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346177Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1947 / Nuclear explosions in the year 1947  V roce 1947 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1947 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346178Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1948 / Nuclear explosions in the year 1948


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000614.04.1948AENX-rayPZEJZTVěž
  Tower
  6137Samostatná
  Single
  -První nukleární test na atolu Enivetok
  First nuclear test at Enewetak Atoll
  000730.04.1948AENYokePZEJZTVěž
  Tower
  6149Samostatná
  Single
  --
  000814.05.1948AENZebraPZEJZTVěž
  Tower
  6118Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346180Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1949 / Nuclear explosions in the year 1949


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  000929.08.1949JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  3022Samostatná
  Single
  -První sovětský test jaderné zbraně, plutoniová nálož
  First Soviet test of a nuclear weapon. Plutonium bomb
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346184Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1950 / Nuclear explosions in the year 1950  V roce 1950 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1950 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346186Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1951 / Nuclear explosions in the year 1951


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  001027.01.1951JPNAbleVZEJZTShození
  Airdrop
  3231Samostatná
  Single
  -První jaderný test na jaderném polygonu v Nevadě
  First nuclear test at Nevada test site
  001128.01.1951JPNBakerVZEJZTShození
  Airdrop
  3298Samostatná
  Single
  --
  001201.02.1951JPNEasyVZEJZTShození
  Airdrop
  3291Samostatná
  Single
  --
  001302.02.1951JPNBaker-2VZEJZTShození
  Airdrop
  3358Samostatná
  Single
  --
  001406.02.1951JPNFoxVZEJZTShození
  Airdrop
  43722Samostatná
  Single
  --
  001507.04.1951AENDogPZEJZTVěž
  Tower
  91.581Samostatná
  Single
  --
  001620.04.1951AENEasyPZEJZTVěž
  Tower
  91.547Samostatná
  Single
  --
  001708.05.1951AENGeorgePZEJZTVěž
  Tower
  61225Samostatná
  Single
  -První termojaderná exploze USA
  First USA thermonuclear test explosion
  001824.05.1951AENItemPZEJZTVěž
  Tower
  6145.5Samostatná
  Single
  -První test USA na přetlakovém principu
  First USA test of the boosting principle
  002018.10.1951JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  38041Samostatná
  Single
  -První sovětský vzdušný test
  First Soviet air test
  002122.10.1951JPNAbleMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.1Samostatná
  Single
  -První neúspěšný test USA
  First USA fizzle
  002228.10.1951JPNBakerVZEJZTShození
  Airdrop
  3413.5Samostatná
  Single
  --
  002330.10.1951JPNCharlieVZEJZTShození
  Airdrop
  34514Samostatná
  Single
  --
  002401.11.1951JPNDogVZEJZTShození
  Airdrop
  43221Samostatná
  Single
  --
  002505.11.1951JPNEasyVZEJZTShození
  Airdrop
  40031Samostatná
  Single
  --
  002619.11.1951JPNSugarPZEUZTPozemní
  Suface
  ?1.2Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  002729.11.1951JPNUnclePDEUZTKráter
  Crater
  -5.21.2Samostatná
  Single
  -První podzemní test USA (kráter) + test přežití
  First USA underground (crater) explosion. DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346261Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1952 / Nuclear explosions in the year 1952


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  002801.04.1952JPNAbleVZEUZTShození
  Airdrop
  2421Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  002915.04.1952JPNBakerVZEUZTShození
  Airdrop
  3381Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003022.04.1952JPNCharlieVZEJZTShození
  Airdrop
  105031Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003101.05.1952JPNDogVZEJZTShození
  Airdrop
  31719Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  003207.05.1952JPNEasyMLEJZTVěž
  Tower
  91.512Samostatná
  Single
  --
  003325.05.1952JPNFoxMLEJZTVěž
  Tower
  91.511Samostatná
  Single
  --
  003401.06.1952JPNGeorgeMLEJZTVěž
  Tower
  91.515Samostatná
  Single
  --
  003505.06.1952JPNHowMLEJZTVěž
  Tower
  91.514Samostatná
  Single
  --
  003603.10.1952OMBHurricaneHLEUZTHMS Plym?25Samostatná
  Single
  -První jaderný test Velké Británie
  First UK test of a nuclear weapon
  003731.10.1952AENMikePZEJZTPozemní
  Suface
  010400Samostatná
  Single
  -Experimentální termojaderné zařízení s použitím kapalného deutérie
  Experimental thermonuclear device using liquid deuterium
  003815.11.1952AENKingMLEJZTShození
  Airdrop
  451500Samostatná
  Single
  -Největší atomová zbraň USA, uranová nálož
  Largest USA fission weapon. Uranium bomb
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346263Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1953 / Nuclear explosions in the year 1953

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  003917.03.1953JPNAnnieMLEJZTVěž
  Tower
  91.516Samostatná
  Single
  --
  004024.03.1953JPNNancyPZEJZTVěž
  Tower
  91.524Samostatná
  Single
  --
  004131.03.1953JPNRuthVZEJZTVěž
  Tower
  92.50.2Samostatná
  Single
  --
  004206.04.1953JPNDixieVZEJZTShození
  Airdrop
  183511Samostatná
  Single
  --
  004311.04.1953JPNRayMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.2Samostatná
  Single
  --
  004418.04.1953JPNBadgerPZEJZTVěž
  Tower
  91.523Samostatná
  Single
  --
  004525.04.1953JPNSimonPZEJZTVěž
  Tower
  91.543Samostatná
  Single
  --
  004608.05.1953JPNEncoreVZEUZTShození
  Airdrop
  73827Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  004719.05.1953JPNHarryPZEJZTVěž
  Tower
  91.532Samostatná
  Single
  --
  004825.05.1953JPNGrableMLEJZTVýstřel
  Airburst
  16015Samostatná
  Single
  -Výstřel z 280mm M65 děla, test přežití
  Fired from 280mm M65 gun. DoD test
  004904.06.1953JPNClimaxVZEJZTShození
  Airdrop
  40761Samostatná
  Single
  --
  005012.08.1953JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  30400Samostatná
  Single
  -První sovětská termojaderná exploze
  First Soviet thermonuclear explosion
  005123.08.1953JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61028Samostatná
  Single
  -Il-28
  005203.09.1953JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2555.8Samostatná
  Single
  --
  005308.09.1953JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2101.6Samostatná
  Single
  --
  005410.09.1953JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2604.9Samostatná
  Single
  --
  005514.10.1953EFITotem 1PZEJZTVěž
  Tower
  3110Samostatná
  Single
  --
  005626.10.1953EFITotem 2PZEJZTVěž
  Tower
  310.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346264Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1954 / Nuclear explosions in the year 1954


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  005728.02.1954ABIBravoPZEJZTPozemní
  Suface
  215000Samostatná
  Single
  -Experimentální termonukleární zařízení s použitím deuterid lithia
  Experimental thermonuclear device using lithium deuteride
  005826.03.1954ABIRomeoHLEJZTČlun
  Badge
  211000Samostatná
  Single
  --
  005906.04.1954ABIKoonPZEJZTPozemní
  Suface
  4110Samostatná
  Single
  --
  006025.04.1954ABIUnionHLEJZTČlun
  Badge
  26900Samostatná
  Single
  --
  006104.05.1954ABIYankeeHLEJZTČlun
  Badge
  213500Samostatná
  Single
  --
  006213.05.1954AENNectarHLEJZTČlun
  Badge
  21690Samostatná
  Single
  --
  006314.09.1954TOR-VZEJZCShození
  Airdrop
  35040Samostatná
  Single
  -Vojenské cvičení s ostrým atomovým výbuchem na polygonu Tock
  Military exercise with atomic bomb detonation
  006429.09.1954JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2100.2Samostatná
  Single
  --
  006501.10.1954JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1050.03Samostatná
  Single
  --
  006603.10.1954JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1302Samostatná
  Single
  --
  006705.10.1954JPS-PZEJZTShození
  Airdrop
  04Samostatná
  Single
  --
  006808.10.1954JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2750.8Samostatná
  Single
  --
  006919.10.1954JPS-MLEJZTVěž
  Tower
  15< 0.001Samostatná
  Single
  -První sovětský neúspěšný test
  First Soviet fizzle
  007023.10.1954JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  41065Samostatná
  Single
  --
  007126.10.1954JPS-MLEJZTShození
  Airdrop
  1103.2Samostatná
  Single
  --
  007230.10.1954JPS-PZEJZTShození
  Airdrop
  5510.5Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346271Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1955 / Nuclear explosions in the year 1955


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  007318.02.1955JPNWaspVZEUZTShození
  Airdrop
  2321Samostatná
  Single
  --
  007422.02.1955JPNMothMLEJZTVěž
  Tower
  91.52Samostatná
  Single
  --
  007501.03.1955JPNTeslaMLEJZTVěž
  Tower
  91.57Samostatná
  Single
  --
  007607.03.1955JPNTurkMLEJZTVěž
  Tower
  15243Samostatná
  Single
  --
  007712.03.1955JPNHornetMLEJZTVěž
  Tower
  91.54Samostatná
  Single
  --
  007822.03.1955JPNBeeMLEJZTVěž
  Tower
  1528Samostatná
  Single
  --
  007923.03.1955JPNEssPDEUZTKráter
  Crater
  -20.51Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008029.03.1955JPNApple-1MLEJZTVěž
  Tower
  15214Samostatná
  Single
  --
  008129.03.1955JPNWasp PrimeVZEJZTShození
  Airdrop
  2253Samostatná
  Single
  --
  008206.04.1955JPNHA (High Altitude)VZEUZTShození
  Airdrop
  111623Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008309.04.1955JPNPostMLEJZTVěž
  Tower
  91.52Samostatná
  Single
  --
  008415.04.1955JPNMetMLEUZTVěž
  Tower
  12222Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008505.05.1955JPNApple-2MLEJZTVěž
  Tower
  15229Samostatná
  Single
  --
  008614.05.1955TOCWigwamPVEUZTKontejner
  Moored container
  -61030Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  008715.05.1955JPNZucchiniMLEJZTVěž
  Tower
  15228Samostatná
  Single
  --
  008829.07.1955JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  2.51.3Samostatná
  Single
  --
  008902.08.1955JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  2.511.6Samostatná
  Single
  --
  009005.08.1955JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  1.51.2Samostatná
  Single
  --
  009121.09.1955JPNZ-PVEUZTKontejner
  Moored container
  -123.5Samostatná
  Single
  -První nukleární test na jaderném polygonu Nová Země
  First nuclear test at Novaya Zemlya
  009201.11.1955JPNProject 56 No.1PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Prvníjaderný bezpečnostní test USA, rozptýlené plutonium
  First USA safety-related nuclear test. Pu dispersal
  009303.11.1955JPNProject 56 No.2PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009405.11.1955JPNProject 56 No.3PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009506.11.1955JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1000250Samostatná
  Single
  --
  009622.11.1955JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  15501600Samostatná
  Single
  -První sovětský test s dvoufázovou termonukleární náloží, největší jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
  First Soviet test of a two-stage thermonuclear weapon; largest nuclear explosion at Semipatatinsk test site
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346272Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1956 / Nuclear explosions in the year 1956


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  009718.01.1956JPNProject 56 No.4PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  009802.02.1956KOR-PZEUZTRaketa
  Rocket
  00.3Samostatná
  Single
  -První sovětská jaderná exploze uskutečněná na raketě na jejím dosahu
  First Soviet nuclear explosion in missile launch from DTR
  009916.03.1956JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?14Samostatná
  Single
  --
  010025.03.1956JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?5.5Samostatná
  Single
  --
  010104.05.1956AENLacrossePZEJZTPozemní
  Suface
  540Samostatná
  Single
  --
  010216.05.1956OMBMosaic 1PZEJZTVěž
  Tower
  3115Samostatná
  Single
  --
  010320.05.1956ABICherokeeMLEJZTShození
  Airdrop
  13303800Samostatná
  Single
  -První termojaderný test USA provedený shozením bomby z letadla
  First USA airdrop of a thermonuclear weapon
  010427.05.1956ABIZuniPZEJZTPozemní
  Suface
  2.73500Samostatná
  Single
  --
  010527.05.1956AENYumaVZEJZTVěž
  Tower
  62.50.19Samostatná
  Single
  --
  010630.05.1956AENErieMLEJZTVěž
  Tower
  91.514.9Samostatná
  Single
  --
  010706.06.1956AENSeminolePZEJZTPozemní
  Suface
  1.413.7Samostatná
  Single
  --
  010811.06.1956ABIFlatheadHLEJZTČlun
  Badge
  4.6365Samostatná
  Single
  --
  010911.06.1956AENBlackfootPZEJZTVěž
  Tower
  618Samostatná
  Single
  --
  011013.06.1956AENKickapooMLEJZTVěž
  Tower
  91.51.49Samostatná
  Single
  --
  011116.06.1956AENOsageVZEJZTShození
  Airdrop
  2041.7Samostatná
  Single
  --
  011219.06.1956OMBMosaic 2PZEJZTVěž
  Tower
  3160Samostatná
  Single
  --
  011321.06.1956AENIncaPZEJZTVěž
  Tower
  6115.2Samostatná
  Single
  --
  011425.06.1956ABIDakotaHLEJZTČlun
  Badge
  01100Samostatná
  Single
  --
  011502.07.1956AENMohawkPZEJZTVěž
  Tower
  91.5360Samostatná
  Single
  --
  011608.07.1956AENApacheHLEJZTČlun
  Badge
  01850Samostatná
  Single
  --
  011710.07.1956ABINavajoHLEJZTČlun
  Badge
  4.64500Samostatná
  Single
  --
  011820.07.1956ABITewaHLEJZTČlun
  Badge
  4.65000Samostatná
  Single
  --
  011921.07.1956AENHuronHLEJZTČlun
  Badge
  0250Samostatná
  Single
  --
  012024.08.1956JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  10027Samostatná
  Single
  --
  012130.08.1956JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1100900Samostatná
  Single
  --
  012202.09.1956JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  110051Samostatná
  Single
  --
  012310.09.1956JPS-MLEJZTShození
  Airdrop
  34038Samostatná
  Single
  --
  012427.09.1956MARBuffalo 1PZE?Věž
  Tower
  3115Samostatná
  Single
  --
  012504.10.1956MARBuffalo 2PZEUZTPozemní
  Suface
  01.5Samostatná
  Single
  --
  012611.10.1956MARBuffalo 3VZEJZTShození
  Airdrop
  1503Samostatná
  Single
  -První jaderný test Velké Británie provedený shozením bomby z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by UK
  012722.10.1956MARBuffalo 4PZE?Věž
  Tower
  3110Samostatná
  Single
  --
  012817.11.1956JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2000900Samostatná
  Single
  --
  012914.12.1956JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  196540Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346280Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1957, leden - červenec / Nuclear explosions in the year 1957, january - july

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  013019.01.1957DTRZUR-215VZEUZTRaketa
  Rocket
  1037010Samostatná
  Single
  --
  013108.03.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61019Samostatná
  Single
  --
  013203.04.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  110043Samostatná
  Single
  --
  013306.04.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  114557Samostatná
  Single
  --
  013410.04.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2000680Samostatná
  Single
  --
  013512.04.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  114522Samostatná
  Single
  --
  013616.04.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1980320Samostatná
  Single
  --
  013724.04.1957NAFRProject 57 No. 1PZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Rozptýlené plutonium
  Pu dispersal
  013815.05.1957OMAGrapple 1 Short GraniteVZEJZTShození
  Airdrop
  2200300Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Short Granite = Krátká žula
  Development of the British thermonuclear weapon
  013928.05.1957JPNBoltzmannMLEJZTVěž
  Tower
  15212Samostatná
  Single
  --
  014031.05.1957OMAGrapple 2 Orange HeraldVZEJZTShození
  Airdrop
  2400720Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Orange Herald = Oranžový hlasatel
  Development of the British thermonuclear weapon
  014102.06.1957JPNFranklinVZEJZTVěž
  Tower
  91.50.14Samostatná
  Single
  --
  014205.06.1957JPNLassenVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.0005Samostatná
  Single
  --
  014318.06.1957JPNWilsonMLEJZTBalón
  Balloon
  15210Samostatná
  Single
  --
  014419.06.1957OMAGrapple 3 Purple GraniteVZEJZTShození
  Airdrop
  2400200Samostatná
  Single
  -Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Purple Granite = Purpurová žula
  Development of the British thermonuclear weapon
  014524.06.1957JPNPriscillaMLEJZTBalón
  Balloon
  21337Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  014601.07.1957JPNCoulomb-APZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  --
  014705.07.1957JPNHoodVZEJZTBalón
  Balloon
  45774Samostatná
  Single
  --
  014815.07.1957JPNDiabloMLEJZTVěž
  Tower
  15217Samostatná
  Single
  --
  014919.07.1957JPNJohnVZEUZTRaketa
  Rocket
  56392Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA provedený odpálením rakety vzduch-vzduch AIR-2 Genie, test přežití
  First USA nuclear explosion in missile launch. Air-to-air missile AIR-2 Genie. DoD test
  015024.07.1957JPNKeplerMLEJZTVěž
  Tower
  15210Samostatná
  Single
  --
  015125.07.1957JPNOwensMLEJZTBalón
  Balloon
  1529.7Samostatná
  Single
  --
  015226.07.1957JPNPascal-APDEBETŠachta
  Shaft
  -152?Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test USA provedený ve vertikální šachtě, šachta nebyla zasypána
  First USA underground (shaft) nuclear explosion. Unstemmed hole
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346289Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1957, srpen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1957, august - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  015307.08.1957JPNStokesVZEJZTBalón
  Balloon
  45719Samostatná
  Single
  --
  015410.08.1957JPNSaturnPDEBETTunel
  Tunnel
  -30.5?Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test USA provedený v horizintálním tunelu
  First USA underground (tunnel) nuclear explosion
  015518.08.1957JPNShastaMLEJZTVěž
  Tower
  15217Samostatná
  Single
  --
  015622.08.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  1880520Samostatná
  Single
  --
  015723.08.1957JPNDopplerVZEJZTBalón
  Balloon
  45711Samostatná
  Single
  --
  015826.08.1957JPS-VZEBETShození
  Airdrop
  4100.095Samostatná
  Single
  -První sovětský bezpečnostní jaderný test
  First Soviet safety-related nuclear test
  015927.08.1957JPNPascal-BPDEBETŠachta
  Shaft
  -152?Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  016030.08.1957JPNFranklin PrimeVZEJZTBalón
  Balloon
  2294.7Samostatná
  Single
  --
  016131.08.1957JPNSmokyMLEJZTVěž
  Tower
  21344Samostatná
  Single
  --
  016202.09.1957JPNGalileoMLEJZTVěž
  Tower
  15211Samostatná
  Single
  --
  016306.09.1957JPNWheelerVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.197Samostatná
  Single
  --
  016406.09.1957JPNCoulomb-BPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.3Samostatná
  Single
  --
  016507.09.1957JPNZ-PZEZMTPozemní
  Suface
  ?32Samostatná
  Single
  --
  016608.09.1957JPNLaplaceVZEJZTBalón
  Balloon
  2291Samostatná
  Single
  --
  016713.09.1957JPS-VZEJZTShozen
  Airdrop
  7806Samostatná
  Single
  --
  016814.09.1957JPNFizeauMLEJZTVěž
  Tower
  15211Samostatná
  Single
  --
  016914.09.1957MARAntler 1PZEJZTVěž
  Tower
  311Samostatná
  Single
  --
  017016.09.1957JPNNewtonVZEJZTBalón
  Balloon
  45712Samostatná
  Single
  --
  017119.09.1957JPNRainierPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2741.7Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA provedený v zahrnuté (uzavřené) štole
  First USA nuclear detonation contained underground
  017223.09.1957JPNWhitneyMLEJZTVěž
  Tower
  15219Samostatná
  Single
  --
  017324.09.1957JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20001600Samostatná
  Single
  -První vzdušný jaderný test provedený na polygonu Nová Země
  First air nuclear test at Novaya Zemlya test site
  017425.09.1957MARAntler 2PZEJZTVěž
  Tower
  316Samostatná
  Single
  --
  017526.09.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  200013Samostatná
  Single
  --
  017628.09.1957JPNCharlestonVZEJZTBalón
  Balloon
  45712Samostatná
  Single
  --
  017706.10.1957JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20002900Samostatná
  Single
  --
  017807.10.1957JPNMorganMLEJZTBalón
  Balloon
  1528Samostatná
  Single
  --
  017909.10.1957MARAntler 3VZEJZTBalón
  Balloon
  30025Samostatná
  Single
  --
  018010.10.1957JPNZ-PVEUZTTorpédo
  Torpedo
  -355Samostatná
  Single
  --
  018108.11.1957OVEGrapple XVZEJZTShození
  Airdrop
  22001800Samostatná
  Single
  -První britský jaderný test provedený s dvoufázovou termonukleární náloží
  First UK test of a two-stage thermonuclear weapon
  018206.12.1957JPNPascal-CPDEBETŠachta
  Shaft
  -76?Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  018309.12.1957JPNCoulomb-CPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.5Samostatná
  Single
  --
  018428.12.1957JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  61512Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346290Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, leden - květen / Nuclear explosions in the year 1958, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  018504.01.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4001.1Samostatná
  Single
  --
  018617.01.1958JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  5000.5Samostatná
  Single
  --
  018722.02.1958JPNVenusPDEBETTunel
  Tunnel
  -30.50.001Samostatná
  Single
  --
  018823.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500860Samostatná
  Single
  --
  018927.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500250Samostatná
  Single
  --
  019027.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?1500Samostatná
  Single
  --
  019113.03.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4751.2Samostatná
  Single
  --
  019214.03.1958JPNUranusPDEBETTunel
  Tunnel
  -350.001Samostatná
  Single
  --
  019314.03.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  103035Samostatná
  Single
  --
  019414.03.1958JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  019515.03.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  96513.5Samostatná
  Single
  --
  019618.03.1958JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  2900.16Samostatná
  Single
  --
  019720.03.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  101511.5Samostatná
  Single
  --
  019821.03.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2500650Samostatná
  Single
  --
  019922.03.1958JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  141518Samostatná
  Single
  --
  020028.04.1958TOCYuccaVZEUZTBalón
  Balloon
  262001.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  020128.04.1958OVEGrapple YVZEJZTShození
  Airdrop
  25003000Samostatná
  Single
  --
  020205.05.1958AENCactusPZEJZTPozemní
  Suface
  0.918Samostatná
  Single
  --
  020311.05.1958ABIFirHLEJZTČlun
  Badge
  31360Samostatná
  Single
  --
  020411.05.1958AENButternutHLEJZTČlun
  Badge
  381Samostatná
  Single
  --
  020512.05.1958AENKoaPZEJZTPozemní
  Suface
  0.91370Samostatná
  Single
  --
  020616.05.1958AENWahooPVEUZTKontejner
  Moored container
  -1529Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  020720.05.1958AENHollyHLEJZTČlun
  Badge
  45.9Samostatná
  Single
  --
  020821.05.1958ABINutmegHLEJZTČlun
  Badge
  3.725.1Samostatná
  Single
  --
  020926.05.1958AENYellowwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3330Samostatná
  Single
  --
  021026.05.1958AENMagnoliaHLEJZTČlun
  Badge
  457Samostatná
  Single
  --
  021130.05.1958AENTobaccoHLEJZTČlun
  Badge
  011.6Samostatná
  Single
  --
  021231.05.1958ABISycamoreHLEJZTČlun
  Badge
  3.592Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346301Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, červen - červenec / Nuclear explosions in the year 1958, june - july


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  021302.06.1958AENRoseHLEJZTČlun
  Badge
  4.715Samostatná
  Single
  --
  021408.06.1958AENUmbrellaPVEUZT?-468Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  021510.06.1958ABIMapleHLEJZTČlun
  Badge
  3.5213Samostatná
  Single
  --
  021614.06.1958ABIAspenHLEJZTČlun
  Badge
  3.3319Samostatná
  Single
  --
  021714.06.1958AENWalnutHLEJZTČlun
  Badge
  2.21450Samostatná
  Single
  --
  021818.06.1958AENLindenHLEJZTČlun
  Badge
  2.511Samostatná
  Single
  --
  021927.06.1958ABIRedwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3.3412Samostatná
  Single
  --
  022027.06.1958AENElderHLEJZTČlun
  Badge
  2.8880Samostatná
  Single
  --
  022128.06.1958AENOakHLEJZTČlun
  Badge
  28900Samostatná
  Single
  --
  022229.06.1958ABIHickoryHLEJZTČlun
  Badge
  3.714Samostatná
  Single
  --
  022301.07.1958AENSequoiaHLEJZTČlun
  Badge
  25.2Samostatná
  Single
  --
  022402.07.1958ABICedarHLEJZTČlun
  Badge
  3.3220Samostatná
  Single
  --
  022505.07.1958AENDogwoodHLEJZTČlun
  Badge
  3.7397Samostatná
  Single
  --
  022612.07.1958ABIPoplarHLEJZTČlun
  Badge
  3.59300Samostatná
  Single
  --
  022714.07.1958AENScVZEvolaHLEBETČlun
  Badge
  6?Samostatná
  Single
  --
  022817.07.1958AENPisoniaHLEJZTČlun
  Badge
  2255Samostatná
  Single
  --
  022922.07.1958ABIJuniperHLEJZTČlun
  Badge
  3.765Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na atolu Bikiny
  Last nuclear test at Bikini Atoll
  023022.07.1958AENOlive .HLEJZTČlun
  Badge
  2.4202Samostatná
  Single
  --
  023126.07.1958AENPineHLEJZTČlun
  Badge
  2.42000Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346302Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, srpen - září / Nuclear explosions in the year 1958, august - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  023201.08.1958OJOTeakVYEUZTRaketa
  Rocket
  768003800Samostatná
  Single
  -První jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
  First nuclear test at Johnston Island. DoD test
  023306.08.1958AENQuincePZEJZTPozemní
  Suface
  0.9?Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  023412.08.1958OJOOrangeVYEUZTRaketa
  Rocket
  430003800Samostatná
  Single
  -DoD test
  023518.08.1958AENFigPZEJZTPozemní
  Suface
  0.50.02Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na atolu Eniwetok, test přežití
  Last nuclear test at Enewetak Atoll. DoD test
  023622.08.1958OVEGrapple Z1 PennantVZEJZTBalón
  Balloon
  45024Samostatná
  Single
  --
  023727.08.1958JATArgus ISPEUZTRaketa
  Rocket
  ?1-2Samostatná
  Single
  -První jaderná exploze USA v kosmickém prostoru, výška okolo 500 km, test přežití
  First USA space nuclear explosion. About 500 km altitude. DoD test
  023830.08.1958JATArgus IISPEUZTRaketa
  Rocket
  5000001-2Samostatná
  Single
  -Výška okolo 500 km, test přežití
  About 500 km altitude. DoD test
  023902.09.1958OVEGrapple Z2 FlagpoleVZEJZTShození
  Airdrop
  28001000Samostatná
  Single
  --
  024006.09.1958JATArgus IIISPEUZTRaketa
  Rocket
  5000001-2Samostatná
  Single
  -Výška okolo 500 km, test přežití
  About 500 km altitude. DoD test
  024111.09.1958OVEGrapple Z3 HalliardVZEJZTShození
  Airdrop
  2600800Samostatná
  Single
  --
  024212.09.1958JPNOteroPDEBETŠachta
  Shaft
  -1460.038Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024317.09.1958JPNBernalilloPDEBETŠachta
  Shaft
  -1390.015Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024419.09.1958JPNEddyVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.083Samostatná
  Single
  --
  024521.09.1958JPNLunaPDEBETŠachta
  Shaft
  -1470.0015Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024623.09.1958JPNMercuryPDEBETTunel
  Tunnel
  -56?Samostatná
  Single
  --
  024723.09.1958OVEGrapple Z4 BurgeeVZEJZTBalón
  Balloon
  45025Samostatná
  Single
  -Poslední britský jadrný test v zemské atmosféře
  Last UK atmospheric nuclear test
  024826.09.1958JPNValenciaPDEBETŠachta
  Shaft
  -1470.002Samostatná
  Single
  -Nezasypaná šachta
  Unstemmed hole
  024928.09.1958JPNMarsPDEBETTunel
  Tunnel
  -430.013Samostatná
  Single
  --
  025029.09.1958JPNMoraVZEJZTBalón
  Balloon
  4572Samostatná
  Single
  --
  025130.09.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15001200Samostatná
  Single
  --
  025230.09.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  2300800Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346303Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1958, říjen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1958, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  025302.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1620290Samostatná
  Single
  --
  025402.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  025504.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  8009Samostatná
  Single
  --
  025605.10.1958JPNColfaxPDEBETŠachta
  Shaft
  -1070.0055Samostatná
  Single
  -Unstemmed hole
  025705.10.1958JPNHidalgoVZEBETBalón
  Balloon
  1150.077Samostatná
  Single
  --
  025805.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  120015Samostatná
  Single
  --
  025906.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  12005.5Samostatná
  Single
  --
  026008.10.1958JPNTamalpaisPDEJZTTunel
  Tunnel
  -1240.072Samostatná
  Single
  --
  026110.10.1958JPNQuayMLEJZTVěž
  Tower
  30.50.079Samostatná
  Single
  --
  026210.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?68Samostatná
  Single
  --
  026312.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?1400Samostatná
  Single
  --
  026413.10.1958JPNLeaVZEJZTBalón
  Balloon
  4571.4Samostatná
  Single
  --
  026514.10.1958JPNNeptunePDEBETTunel
  Tunnel
  -33.50.115Samostatná
  Single
  --
  026615.10.1958JPNHamiltonVZEJZTVěž
  Tower
  150.0012Samostatná
  Single
  -DoD test
  026715.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  19701650Samostatná
  Single
  --
  026816.10.1958JPNLoganPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2845Samostatná
  Single
  --
  026916.10.1958JPNDona AnaVZEJZTBalón
  Balloon
  1370.037Samostatná
  Single
  --
  027017.10.1958JPNVestaPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.024Samostatná
  Single
  --
  027118.10.1958JPNRio ArribaMLEJZTVěž
  Tower
  220.09Samostatná
  Single
  --
  027218.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?2900Samostatná
  Single
  --
  027319.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  ?40Samostatná
  Single
  --
  027419.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  900< 0.001Samostatná
  Single
  --
  027520.10.1958JPNSan JuanPDEBETŠachta
  Shaft
  -71?Samostatná
  Single
  -Unstemmed hole
  027620.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?460Samostatná
  Single
  --
  027721.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  5702.4Samostatná
  Single
  --
  027822.10.1958JPNSocorroVZEJZTBalón
  Balloon
  4416Samostatná
  Single
  --
  027922.10.1958JPNWrangellVZEJZTBalón
  Balloon
  4570.115Samostatná
  Single
  --
  028022.10.1958JPNRushmoreVZEJZTBalón
  Balloon
  1520.188Samostatná
  Single
  --
  028122.10.1958JPNOberonMLEBETVěž
  Tower
  7.6?Samostatná
  Single
  --
  028222.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  19802800Samostatná
  Single
  --
  028324.10.1958JPNCatronMLEBETVěž
  Tower
  220.021Samostatná
  Single
  --
  028424.10.1958JPNJunoPZEBETPozemní
  Suface
  ?0.0017Samostatná
  Single
  --
  028524.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15251000Samostatná
  Single
  --
  028625.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1600190Samostatná
  Single
  --
  028725.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  300<0.1Samostatná
  Single
  --
  028826.10.1958JPNCeresMLEBETVěž
  Tower
  7.60.0007Samostatná
  Single
  --
  028926.10.1958JPNSanfordVZEJZTBalón
  Balloon
  4574.9Samostatná
  Single
  --
  029026.10.1958JPNDe BacaVZEJZTBalón
  Balloon
  4572.2Samostatná
  Single
  --
  029127.10.1958JPNChavezVZEBETVěž
  Tower
  160.0006Samostatná
  Single
  --
  029229.10.1958JPNEvansPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2600.055Samostatná
  Single
  --
  029329.10.1958JPNHumboldtMLEJZTVěž
  Tower
  7.60.0078Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  029429.10.1958JPNMazamaVZEJZTVěž
  Tower
  15?Samostatná
  Single
  --
  029530.10.1958JPNSanta FeVZEJZTBalón
  Balloon
  4571.3Samostatná
  Single
  --
  029630.10.1958JPNBlancaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -30122Samostatná
  Single
  --
  029730.10.1958JPNGanymedePZEBETPozemní
  Suface
  ??Samostatná
  Single
  -Zamořeny pozemní konstrukce
  Contained in surface structure
  029830.10.1958JPNTitaniaVZEBETVěž
  Tower
  7.60.0002Samostatná
  Single
  --
  029901.11.1958DTR-VZEUZTRaketa
  Rocket
  610010Samostatná
  Single
  --
  030003.11.1958DTR-VZEUZTRaketa
  Rocket
  610010Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346304Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1959 / Nuclear explosions in the year 1959  V roce 1959 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


  In the year 1959 no nuclear explosion was executed.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346308Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1960 / Nuclear explosions in the year 1960


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  030113.02.1960REGGerboise BleuePZEUZTVěž
  Tower
  10520-150Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test
  First French nuclear test
  030201.04.1960REGGerboise BlanchePZEJZTPozemní
  Surface
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  030327.12.1960REGGerboise RougePZEUZTVěž
  Tower
  100<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346309Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, leden - září / Nuclear explosions in the year 1961, january - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  030425.04.1961REGGerboise VertePZE?Věž
  Tower
  ?< 1Samostatná
  Single
  -Poslední francouzský jaderný test v zmeské atmosféře
  Last French atmospheric nuclear test in Algeria
  030501.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  66016Samostatná
  Single
  --
  030604.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7259Samostatná
  Single
  --
  030705.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  71016Samostatná
  Single
  --
  030806.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6851.1Samostatná
  Single
  --
  030906.09.1961DTRGrozaVZEUZTRaketa
  Rocket
  2270011Samostatná
  Single
  --
  031009.09.1961JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.38Samostatná
  Single
  --
  031110.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20002700Samostatná
  Single
  --
  031210.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  39012Samostatná
  Single
  --
  031310.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1700.88Samostatná
  Single
  --
  031411.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6900.21Samostatná
  Single
  --
  031512.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  12201170Samostatná
  Single
  --
  031613.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  2506Samostatná
  Single
  --
  031713.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7100.001-20Samostatná
  Single
  --
  031814.09.1961JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?0.4Samostatná
  Single
  --
  031914.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  17401200Samostatná
  Single
  --
  032015.09.1961JPNAntlerPDEJZTTunel
  Tunnel
  -4022.6Samostatná
  Single
  --
  032116.09.1961JPNShrewPDEJZTŠachta
  Shaft
  -98<20Samostatná
  Single
  --
  032216.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1320830Samostatná
  Single
  --
  032317.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  69520-150Samostatná
  Single
  --
  032418.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  15001000Samostatná
  Single
  --
  032518.09.1961JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?0.005Samostatná
  Single
  --
  032618.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  ?0.75Samostatná
  Single
  --
  032719.09.1961JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?0.025Samostatná
  Single
  --
  032820.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  2704.8Samostatná
  Single
  --
  032920.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  15701500Samostatná
  Single
  --
  033021.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1100.8Samostatná
  Single
  --
  033122.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1320260Samostatná
  Single
  --
  033226.09.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6651.2Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346312Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, říjen / Nuclear explosions in the year 1961, october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  033301.10.1961JPNBoomerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -100<20Samostatná
  Single
  --
  033401.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7003.2Samostatná
  Single
  --
  033502.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500250Samostatná
  Single
  --
  033604.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  60510.8Samostatná
  Single
  --
  033704.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  21001500-10000Samostatná
  Single
  --
  033806.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  25003900Samostatná
  Single
  --
  033906.10.1961DTRGromVZEUZTRaketa
  Rocket
  4130040Samostatná
  Single
  --
  034008.10.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  150015Samostatná
  Single
  --
  034110.10.1961JPNChenaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -255<20Samostatná
  Single
  --
  034211.10.1961JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel V-1
  ?1Samostatná
  Single
  -První sovětská podzemní jaderná exploze v horizontálním tunelu
  First Soviet underground (tunnel) nuclear explosion
  034312.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  67015.2Samostatná
  Single
  --
  034417.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  5056.6Samostatná
  Single
  --
  034519.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7100.001-20Samostatná
  Single
  --
  034620.10.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  10001450Samostatná
  Single
  --
  034723.10.1961JPNZ-PVEUZTTorpédo
  Torpedo
  ?4.8Samostatná
  Single
  --
  034823.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  350012500Samostatná
  Single
  --
  034925.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500300Samostatná
  Single
  --
  035025.10.1961JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  5000.4Samostatná
  Single
  --
  035127.10.1961JPNZ-HLEUZTTorpédo
  Torpedo
  ?16Samostatná
  Single
  --
  035227.10.1961DTRK-1SPEUZTRaketa
  Rocket
  1500001.2Samostatná
  Single
  -První sovětská kosmická jaderná exploze
  First Soviet space nuclear explosion
  035327.10.1961DTRK-2SPEUZTRaketa
  Rocket
  3000001.2Samostatná
  Single
  --
  035429.10.1961JPNMinkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  035530.10.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4700.09Samostatná
  Single
  --
  035630.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400050000Samostatná
  Single
  -Nejsilnější sovětská i světová jaderná exploze
  Largest Soviet and woldwide nuclear explosion
  035731.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22805000Samostatná
  Single
  --
  035831.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1530150-1500Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346313Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1961, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1961, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  035901.11.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  4752.7Samostatná
  Single
  --
  036002.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1400120Samostatná
  Single
  --
  036102.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500280Samostatná
  Single
  --
  036202.11.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6450.6Samostatná
  Single
  --
  036303.11.1961JPS-PZEBETPozemní
  Surface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  036403.11.1961JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6350.9Samostatná
  Single
  --
  036504.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  177015Samostatná
  Single
  --
  036604.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1750150-1500Samostatná
  Single
  --
  036704.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22406.2Samostatná
  Single
  --
  036804.11.1961JPS-PZEJZTPozemní
  Surface
  ?0.2Samostatná
  Single
  --
  036907.11.1961HOGAgathePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v horizontálním tunelu
  First French underground (tunnel) nuclear explosion
  037003.12.1961JPNFisherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -36613.4Samostatná
  Single
  --
  037110.12.1961NMEGnomePDEPMTŠachta
  Shaft
  -3603Samostatná
  Single
  -Program Plowshare (česky Radlice), víceúčelový experiment v protředí soli
  Program Plowshare. Multiple-purpose experiment in salt
  037213.12.1961JPNMadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1810.5Samostatná
  Single
  --
  037317.12.1961JPNRingtailPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  037422.12.1961JPNFeatherPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2470.15Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346314Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1962, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  037509.01.1962JPNStoatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -3055.1Samostatná
  Single
  --
  037618.01.1962JPNAgoutiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2616.4Samostatná
  Single
  --
  037730.01.1962JPNDormousePDEJZTŠachta
  Shaft
  -363<20Samostatná
  Single
  --
  037802.02.1962JPS-PDEUZTTunel A-1
  Tunnel A-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  -První sovětská podzemní jaderná exploze pro zbraňový efekt
  First Soviet underground nuclear explosion for weapons effects
  037908.02.1962JPNStillwaterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1813.07Samostatná
  Single
  --
  038009.02.1962JPNArmadilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2407.1Samostatná
  Single
  --
  038115.02.1962JPNHard HatPDEUZTŠachta
  Shaft
  -2905.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  038219.02.1962JPNChinchillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1501.9Samostatná
  Single
  --
  038319.02.1962JPNCodsawPDEJZTŠachta
  Shaft
  -212<20Samostatná
  Single
  --
  038423.02.1962JPNCimarronPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30511.9Samostatná
  Single
  --
  038524.02.1962JPNPlatypusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -58<20Samostatná
  Single
  --
  038601.03.1962JPNPampasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -3669.5Samostatná
  Single
  -První britský podzemní jaderný test ve vertikální šachtě
  First UK underground (shaft) nuclear explosion
  038705.03.1962JPNDanny BoyPDEUZTKráter
  Crater
  -33.50.43Samostatná
  Single
  -Kráter v bazaltu, test přežití
  Crater in basalt. DoD test
  038806.03.1962JPNErminePDEBETŠachta
  Shaft
  -73<20Samostatná
  Single
  --
  038908.03.1962JPNBrazosPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2568.4Samostatná
  Single
  --
  039015.03.1962JPNHognosePDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  039128.03.1962JPNHoosicPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1873.4Samostatná
  Single
  --
  039231.03.1962JPNChinchilla IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -140<20Samostatná
  Single
  --
  039305.04.1962JPNDormouse PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -26110.6Samostatná
  Single
  --
  039406.04.1962JPNPassaicPDEJZTŠachta
  Shaft
  -233<20Samostatná
  Single
  --
  039512.04.1962JPNHudsonPDEJZTTunel
  Tunnel
  -146<20Samostatná
  Single
  --
  039614.04.1962JPNPlattePDEJZTTunel
  Tunnel
  -1711.85Samostatná
  Single
  --
  039721.04.1962JPNDeadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  039825.04.1962OVEAdobeVZEJZTShození
  Airdrop
  885190Samostatná
  Single
  -První jaderný test USA na Vánočním ostrově
  First USA nuclear test at Christmas Island
  039927.04.1962OVAAztecVZEJZTShození
  Airdrop
  795410Samostatná
  Single
  --
  040027.04.1962JPNBlackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -218<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346328Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, květen - červen / Nuclear explosions in the year 1962, may - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  040101.05.1962HOGBerylPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  040202.05.1962OVAArkansasVZEJZTShození
  Airdrop
  15331090Samostatná
  Single
  --
  040304.05.1962OVAQuestaVZEJZTShození
  Airdrop
  1594670Samostatná
  Single
  --
  040406.05.1962TOCFrigate BirdVZEJZTRaketa
  Rocket
  2530600Samostatná
  Single
  -Bojová hlavice ponorkové rakety Polaris
  Warhead in missile launched from Polaris submarine
  040507.05.1962JPNPacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -258<20Samostatná
  Single
  --
  040608.05.1962OVAYUKonVZEJZTShození
  Airdrop
  878100Samostatná
  Single
  --
  040709.05.1962OVAMesillaVZEJZTShození
  Airdrop
  747100Samostatná
  Single
  --
  040810.05.1962JPNArikareePDEJZTŠachta
  Shaft
  -167<20Samostatná
  Single
  --
  040911.05.1962OVAMuskegonVZEJZTShození
  Airdrop
  91350Samostatná
  Single
  --
  041011.05.1962TOCSwordfishPVEUZTRaketa
  Rocket
  -198<20Samostatná
  Single
  -Zkouška odolnosti protiponorkového raketového systému, test přežití
  Antisubmarine rocket system proof test. DoD test
  041112.05.1962OVAEncinoVZEJZTShození
  Airdrop
  1679500Samostatná
  Single
  --
  041212.05.1962JPNAardvarkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -43440Samostatná
  Single
  --
  041314.05.1962OVASwaneeVZEJZTShození
  Airdrop
  89697Samostatná
  Single
  --
  041419.05.1962JPNEelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2174.5Samostatná
  Single
  --
  041519.05.1962OVAChetcoVZEJZTShození
  Airdrop
  210573Samostatná
  Single
  --
  041625.05.1962JPNWhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  041725.05.1962OVATananaVZEJZTShození
  Airdrop
  27522.6Samostatná
  Single
  --
  041827.05.1962OVANambeVZEJZTShození
  Airdrop
  217643Samostatná
  Single
  --
  041901.06.1962JPNRaccoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -164<20Samostatná
  Single
  --
  042006.06.1962JPNPackratPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  042108.06.1962OVAAlmaVZEJZTShození
  Airdrop
  2702782Samostatná
  Single
  --
  042209.06.1962OVATruckeeVZEJZTShození
  Airdrop
  2124210Samostatná
  Single
  --
  042310.06.1962OVAYesoVZEJZTShození
  Airdrop
  25373000Samostatná
  Single
  --
  042412.06.1962OVAHarlemVZEJZTShození
  Airdrop
  41591200Samostatná
  Single
  --
  042513.06.1962JPNDes MoinesPDEJZTTunel
  -Tunnel
  -2012.9Samostatná
  Single
  --
  042615.06.1962OVARinconadaVZEJZTShození
  Airdrop
  2775800Samostatná
  Single
  --
  042717.06.1962OVADulceVZEJZTShození
  Airdrop
  277052Samostatná
  Single
  --
  042819.06.1962OVAPetitVZEJZTShození
  Airdrop
  45702.2Samostatná
  Single
  --
  042921.06.1962JPNDaman 1PDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  043022.06.1962OVAOtowiVZEJZTShození
  Airdrop
  274681.5Samostatná
  Single
  --
  043127.06.1962OVABighornVZEJZTShození
  Airdrop
  36007650Samostatná
  Single
  --
  043227.06.1962JPNHaymakerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -40867Samostatná
  Single
  --
  043328.06.1962JPNMarshmallowPDEUZTTunel
  Tunnel
  -311<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043430.06.1962OVABluestoneVZEJZTShození
  Airdrop
  15181270Samostatná
  Single
  --
  043530.06.1962JPNSacramentoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -152<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346330Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, červenec - srpen / Nuclear explosions in the year 1962, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  043606.07.1962JPNSedanPDEPMTKráter
  Crater
  -193104Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment na vyhloubení jámy termojadernou náloží
  Program Plowshare. Excavation experiment. Thermonuclear device
  043707.07.1962JPNLittle Feller IIPZEUZTPozemní
  Suface
  ?0.022Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043809.07.1962OJOStarfish PrimeSPEUZTRaketa
  Rocket
  3990001400Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  043910.07.1962OVASunsetVZEJZTShození
  Airdrop
  15241000Samostatná
  Single
  --
  044011.07.1962OVAPamlicoVZEJZTShození
  Airdrop
  43683880Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na Vánočním ostrově
  Last nuclear test at Christmas Island
  044111.07.1962JPNJohnnie BoyPDEUZTKráter
  Crater
  -0.60.5Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  044213.07.1962JPNMerrimacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41620-200Samostatná
  Single
  --
  044314.07.1962JPNSmall BoyPZEUZTVěž
  Tower
  31.65Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  044417.07.1962JPNLittle Feller IPZEUZTPozemní
  Suface
  0.90.018Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test v zemské atmospéře na jaderném polygonu Nevada
  Last atmospheric nuclear test at Nevada test site. DoD test
  044527.07.1962JPNWichitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  044601.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  4302.4Samostatná
  Single
  --
  044703.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  1801.6Samostatná
  Single
  --
  044804.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  3903.8Samostatná
  Single
  --
  044905.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  360020900Samostatná
  Single
  --
  045007.08.1962JPS-PZEJZTRaketa
  Rocket
  09.9Samostatná
  Single
  --
  045110.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1560150-1500Samostatná
  Single
  --
  045218.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7057.4Samostatná
  Single
  --
  045318.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
  Rocket
  3105.8Samostatná
  Single
  --
  045420.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  25002800Samostatná
  Single
  --
  045521.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  59020-150Samostatná
  Single
  --
  045622.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  17001600Samostatná
  Single
  --
  045722.08.1962JPNZ-HLEJZTRaketa
  Rocket
  236Samostatná
  Single
  --
  045822.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7403Samostatná
  Single
  --
  045923.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6802.5Samostatná
  Single
  --
  046024.08.1962JPNYorkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  046124.08.1962JPNBobacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -207<20Samostatná
  Single
  --
  046225.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  29801500-10000Samostatná
  Single
  --
  046325.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7150.001-20Samostatná
  Single
  --
  046427.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30004200Samostatná
  Single
  --
  046527.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  24510.8Samostatná
  Single
  --
  046631.08.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7002.7Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346331Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1962, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  046702.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  132080Samostatná
  Single
  --
  046806.09.1962JPNRaritanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -157<20Samostatná
  Single
  --
  046908.09.1962JPNZ-VZEJZTRaketa
  Rocket
  15001800Samostatná
  Single
  --
  047014.09.1962JPNHyraxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -216<20Samostatná
  Single
  --
  047115.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503100Samostatná
  Single
  --
  047216.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503300Samostatná
  Single
  --
  047318.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  20001350Samostatná
  Single
  --
  047419.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  33001500-10000Samostatná
  Single
  --
  047520.09.1962JPNPebaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  047621.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30002400Samostatná
  Single
  --
  047722.09.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.21Samostatná
  Single
  --
  047824.09.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6301.2Samostatná
  Single
  --
  047925.09.1962JPS-PZEJZTRaketa
  Rocket
  07Samostatná
  Single
  --
  048025.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400019100Samostatná
  Single
  --
  048127.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  4170>10000Samostatná
  Single
  --
  048228.09.1962JPS-VZEZMTShození
  Airdrop
  6951.3Samostatná
  Single
  --
  048329.09.1962JPNAlleghenyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -211<20Samostatná
  Single
  --
  048402.10.1962OJOAndroscogginVZEJZTShození
  Airdrop
  312775Samostatná
  Single
  --
  048505.10.1962JPNMississippiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -494115Samostatná
  Single
  --
  048606.10.1962OJOBumpingVZEJZTShození
  Airdrop
  304811.3Samostatná
  Single
  --
  048707.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1440320Samostatná
  Single
  --
  048809.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6458.1Samostatná
  Single
  --
  048909.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  300014Samostatná
  Single
  --
  049010.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6659.2Samostatná
  Single
  --
  049112.10.1962JPNRoanokePDEJZTŠachta
  Shaft
  -176<20Samostatná
  Single
  --
  049212.10.1962JPNWolverinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -73<20Samostatná
  Single
  --
  049313.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7204.9Samostatná
  Single
  --
  049414.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7250.001-20Samostatná
  Single
  --
  049518.10.1962OJOChamaVZEJZTShození
  Airdrop
  36481590Samostatná
  Single
  --
  049618.10.1962JPNTiogaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -61<20Samostatná
  Single
  --
  049719.10.1962JPNBandicootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -24412.5Samostatná
  Single
  --
  049820.10.1962OJOCheckmateSPEUZTRaketa
  Rocket
  147300<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  049920.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6356.7Samostatná
  Single
  --
  050022.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  30008200Samostatná
  Single
  --
  050122.10.1962DTRK-3SPEUZTRaketa
  Rocket
  290000300Samostatná
  Single
  --
  050226.10.1962OJOBluegill 3 PrimeVYEUZTRaketa
  Rocket
  48300200-1000Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  050327.10.1962JPNSanteePDEJZTŠachta
  Shaft
  -319<20Samostatná
  Single
  --
  050427.10.1962OJOCalamityVZEJZTShození
  Airdrop
  3590800Samostatná
  Single
  --
  050527.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1550260Samostatná
  Single
  --
  050628.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6707.8Samostatná
  Single
  --
  050728.10.1962DTRK-4SPEUZTRaketa
  Rocket
  150000300Samostatná
  Single
  --
  050828.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6457.8Samostatná
  Single
  --
  050929.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1550360Samostatná
  Single
  --
  051030.10.1962OJOHousatonicVZEJZTShození
  Airdrop
  36978300Samostatná
  Single
  --
  051130.10.1962JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?1.1Samostatná
  Single
  --
  051230.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500300Samostatná
  Single
  --
  051331.10.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  69010.2Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346332Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1962, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1962, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  051401.11.1962OJOKingfishSPEUZTRaketa
  Rocket
  96600200-1000Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  051501.11.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7003Samostatná
  Single
  --
  051601.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500250Samostatná
  Single
  --
  051701.11.1962DTRK-5VYEUZTRaketa
  Rocket
  59000300Samostatná
  Single
  --
  051803.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1500400Samostatná
  Single
  --
  051903.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  400045Samostatná
  Single
  --
  052003.11.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7104.7Samostatná
  Single
  --
  052104.11.1962OJOTightropeVZEUZTRaketa
  Rocket
  20930<20Samostatná
  Single
  -Poslední jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
  Last nuclear test at Johnston Island . DoD test
  052204.11.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  7008.4Samostatná
  Single
  --
  052305.11.1962JPS-PZEUZTVěž
  Tower
  150.4Samostatná
  Single
  --
  052409.11.1962JPNSt.LawrencePDEJZTŠachta
  Shaft
  -166<20Samostatná
  Single
  --
  052511.11.1962JPS-PZEJZTVěž
  Tower
  80.055Samostatná
  Single
  --
  052613.11.1962JPS-PZEJZTPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  052714.11.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  66011.5Samostatná
  Single
  --
  052815.11.1962JPNGundiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  052917.11.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  71518.5Samostatná
  Single
  --
  053024.11.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  053126.11.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.031Samostatná
  Single
  --
  053227.11.1962JPNAnacostiaPDEVMTŠachta
  Shaft
  -228<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare (česky Radlice), vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  053301.12.1962JPS-VZEJZTShození
  Airdrop
  6802.4Samostatná
  Single
  --
  053404.12.1962JPNTauntonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Samostatná
  Single
  --
  053507.12.1962JPNTendracPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  053612.12.1962JPNMadisonPDEJZTTunel
  Tunnel
  -402<20Samostatná
  Single
  --
  053712.12.1962JPNNumbatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  053814.12.1962JPNManateePDEJZTŠachta
  Shaft
  -58<20Samostatná
  Single
  --
  053918.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1600110Samostatná
  Single
  --
  054018.12.1962JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  150069Samostatná
  Single
  --
  054120.12.1962JPNZ-VZEZMTShození
  Airdrop
  10708.3Samostatná
  Single
  --
  054222.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  10506.3Samostatná
  Single
  --
  054323.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  1460430Samostatná
  Single
  --
  054423.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  14708.3Samostatná
  Single
  --
  054523.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  12702.4Samostatná
  Single
  --
  054623.12.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  054724.12.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.007Samostatná
  Single
  --
  054824.12.1962JPS-PZEBETPozemní
  Suface
  ?0.028Samostatná
  Single
  --
  054924.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  13201100Samostatná
  Single
  --
  055024.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  375022300Samostatná
  Single
  --
  055125.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  22503100Samostatná
  Single
  --
  055225.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
  Airdrop
  10508.5Samostatná
  Single
  -Poslední sovětský jaderný test v zemské atmosféře
  Last Soviet atmospheric nuclear explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346333Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1963 leden - květen / Nuclear explosions in the year 1963, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  055308.02.1963JPNCasselmanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  055408.02.1963JPNAcushiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  055508.02.1963JPNFerretPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055608.02.1963JPNHatchiePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055715.02.1963JPNChipmunkPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  055821.02.1963JPNKaweahPDEVMTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  055921.02.1963JPNCarmelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  056001.03.1963JPNJerboaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056115.03.1963JPNToyahPDEJZTŠachta
  Shaft
  -131<20Samostatná
  Single
  --
  056218.03.1963HOGEmeraudePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056329.03.1963JPNGerbilPDEJZTŠachta
  Shaft
  -280<20Samostatná
  Single
  --
  056430.03.1963HOGAmethystePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056505.04.1963JPNFerret PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  --
  056610.04.1963JPNCoypuPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  056711.04.1963JPNCumberlandPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  056824.04.1963JPNKootanaiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  056924.04.1963JPNPaisanoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057009.05.1963JPNGundi PrimePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057115.05.1963NAFRDouble TracksPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  057217.05.1963JPNHarkeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057317.05.1963JPNTejonPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  057422.05.1963JPNStones?JZTŠachta
  Shaft
  -39520-200Samostatná
  Single
  --
  057525.05.1963NAFRClean Slate IPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  057629.05.1963JPNPleasantPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  057731.05.1963NAFRClean Slate IIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
  Joint US-UK experiment. Pu dispersal
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346419Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1963 červen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1963, june - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  057805.06.1963JPNYubaPDEJZTTunel
  Tunnel
  -2433.1Samostatná
  Single
  --
  057906.06.1963JPNHutiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -135<20Samostatná
  Single
  --
  058006.06.1963JPNApshapaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  058109.06.1963NAFRClean Slate IIIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
  Single
  -Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem, poslední test USA v zemské atmosféře Joint US-UK experiment. Pu dispersal. Last USA atmospheric nuclear test
  058214.06.1963JPNMatacoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  058325.06.1963JPNKennebecPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  058412.08.1963JPNPekanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  058515.08.1963JPNSatsopPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  0586/023.08.1963JPNKohoctonPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  První simultánní detonace USA, samostané jámy First USA simultaneous detonations, separate holes
  -0586/123.08.1963JPNKohoctonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0586/223.08.1963JPNNatchesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  058713.09.1963JPNAhtanumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  058813.09.1963JPNBilbyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -714249Samostatná
  Single
  --
  058927.09.1963JPNCarpPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  059027.09.1963JPNNarraguagusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  059111.10.1963JPNGrunionPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  059211.10.1963JPNTornilloPDEVMTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  059316.10.1963JPNClearwaterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54820-200Samostatná
  Single
  --
  059417.10.1963JPNMulletPDEBETŠachta
  Shaft
  -60<20Samostatná
  Single
  --
  059520.10.1963HOGRubisPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  059626.10.1963NEVShoalPDEZMTŠachta
  Shaft
  -36712Samostatná
  Single
  -První test programu Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
  First Vela Uniform explosion. Nuclear test detection research experiment
  059714.11.1963JPNAnchovyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  059815.11.1963JPNMustangPDEJZTŠachta
  Shaft
  -166<20Samostatná
  Single
  --
  059922.11.1963JPNGreysPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30120-200Samostatná
  Single
  --
  0600/004.12.1963JPNSardinePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0600/104.12.1963JPNBarracudaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0600/204.12.1963JPNSardinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  060112.12.1963JPNEaglePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1655.3Samostatná
  Single
  --
  060220.12.1963JPNTunaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -414<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346420Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1964, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  060316.01.1964JPNForePDEJZTŠachta
  Shaft
  -49120-200Samostatná
  Single
  --
  060423.01.1964JPNOcontoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -26510.5Samostatná
  Single
  --
  060530.01.1964JPNClubPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  060612.02.1964JPNSolendonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  060713.02.1964JPNBunkerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Samostatná
  Single
  --
  060814.02.1964HOGOpalePDEJZTTunel
  Tunnel
  -353<20Samostatná
  Single
  --
  060918.02.1964JPNBonefishPDEJZTŠachta
  Shaft
  -300<20Samostatná
  Single
  --
  061018.02.1964JPNMackerelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  061120.02.1964JPNKlickitatPDEVMTŠachta
  Shaft
  -49220-200Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  061212.03.1964JPNHandicapPDEJZTŠachta
  Shaft
  -143<20Samostatná
  Single
  --
  061313.03.1964JPNPikePDEJZTŠachta
  Shaft
  -115<20Samostatná
  Single
  --
  061415.03.1964JPS-PDEUZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  061514.04.1964JPNHookPDEJZTŠachta
  Shaft
  -204<20Samostatná
  Single
  --
  061615.04.1964JPNSturgeonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  061717.04.1964JPNBogeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -119<20Samostatná
  Single
  --
  061824.04.1964JPNTurfPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50720-200Samostatná
  Single
  --
  061929.04.1964JPNPipefishPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346424Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1964, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  062007.05.1964JPNDriverPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  062114.05.1964JPNBackswingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  062215.05.1964JPNMinnowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  062316.05.1964JPS-PDEJZTTunel A-4
  Tunnel A-4
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  062406.06.1964JPS-PDEZMTTunel V-2
  Tunnel V-2
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  062511.06.1964JPNAcePDEVMTŠachta
  Shaft
  -263<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  062612.06.1964JPNBitterlingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  062715.06.1964HOGTopazePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  062818.06.1964JPNDufferPDEJZTŠachta
  Shaft
  -446<20Samostatná
  Single
  --
  062925.06.1964JPNFadePDEJZTŠachta
  Shaft
  -205<20Samostatná
  Single
  --
  063030.06.1964JPNDubPDEVMTŠachta
  Shaft
  -258<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení
  Program Plowshare. Device development
  063116.07.1964JPNByePDEJZTŠachta
  Shaft
  -38920-200Samostatná
  Single
  --
  063217.07.1964JPNCormorantPDE?Šachta
  Shaft
  -27220-200Samostatná
  Single
  --
  063319.07.1964JPS-PDEZMTTunel A-5
  Tunnel A-5
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  063423.07.1964JPNLinksPDEJZTŠachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  063524.07.1964JPNTrogonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  063618.08.1964JPS-PDEJZTTunel A-8Š
  Tunnel A-8Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  063719.08.1964JPNAlvaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1664.4Samostatná
  Single
  --
  063822.08.1964JPNCanvasbackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -448<20Samostatná
  Single
  --
  063927.08.1964JPNPlayerPDEBETŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  064028.08.1964JPNHaddockPDEJZTŠachta
  Shaft
  -364<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346425Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1964, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  064104.09.1964JPNGuanayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -261<20Samostatná
  Single
  --
  064211.09.1964JPNSpoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  064318.09.1964JPNZ-PDEZMTTunel G
  Tunnel G
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  -První podzemní jaderný test na polygonu Nová Země
  First underground nuclear test in a tunnel at Novaya Zemlya test site
  064425.09.1964JPNCourserPDE?Šachta
  Shaft
  -359?Samostatná
  Single
  --
  064530.09.1964JPS-PDEZMTTunel A-6Š
  Tunnel A-6Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  064602.10.1964JPNAUKPDEJZTŠachta
  Shaft
  -452<20Samostatná
  Single
  --
  064709.10.1964JPNParPDEPMTŠachta
  Shaft
  -40438Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, produkce izotopů při zkušební explozi
  Program Plowshare. Isotope production and explosive development
  0648/016.10.1964JPNBarbelPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0648/116.10.1964JPNBarbelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -259<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0648/216.10.1964JPNTurnstonePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -064916.10.1964LOP-MLEJZTVěž Tower10222Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test, uranová nálož
  First Chinese nuclear test. Uranium bomb
  065022.10.1964MISSalmonPDEZMTŠachta
  Shaft
  -8285.3Samostatná
  Single
  -Program Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection research experiment
  065123.10.1964JPNGardenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  065225.10.1964JPNZ-PDEVMTTunel B
  Tunnel B
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  065331.10.1964JPNForestPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346430Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1964, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1964, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  065405.11.1964JPNHandcarPDEPMTŠachta
  Shaft
  -40312Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, exploze kontaminovala karbonátové sedimenty
  Program Plowshare. Effects of contained explosion in carbonate rock
  065516.11.1964JPS-PDEVMTTunel Z-5
  Tunnel Z-5
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  065628.11.1964HOGTurquoisPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  065705.12.1964JPNCrepePDEJZTŠachta
  Shaft
  -40420-200Samostatná
  Single
  --
  0658/005.12.1964JPNDrillPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, v jedné jámě
  Simultaneous, same hole
  -0658/105.12.1964JPNDrill Source-LowerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -202<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0658/205.12.1964JPNDrill Target-UpperPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Společný prostor
  Joint area
  -
  065916.12.1964JPNParrotPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1801.3Samostatná
  Single
  --
  066016.12.1964JPNMudpackPDEUZTŠachta
  Shaft
  -1522.7Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  0661/016.12.1964JPNCassowaryPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0661/116.12.1964JPNCassowaryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0661/216.12.1964JPNHoopoePDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná synchronní
  Multiple synchronous
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  066218.12.1964JPNSulkyPDEPMTŠachta
  Shaft
  -27.50.092Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vyprodukována hromada rozbitého kamení
  Program Plowshare. Produced mound of broken rock
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346431Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1965, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  066314.01.1965JPNWoolPDEJZTŠachta
  Shaft
  -215<20Samostatná
  Single
  --
  066415.01.1965JPSChaganPDEPMTKráter Crater-178140Samostatná
  Single
  -První sovětská průmyslová jaderná exploze, vývoj jaderné technologie k hloubení štol a tunelů, vyhloubena štola 1004
  First Soviet industrial nuclear explosion; development of nuclear excavation technology. Shaft 1004
  066529.01.1965JPNTernPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  066604.02.1965JPNCashmerePDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  066704.02.1965JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel A
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  066812.02.1965JPNAlpacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2250.33Samostatná
  Single
  --
  066916.02.1965JPNMerlinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -29610.1Samostatná
  Single
  --
  067018.02.1965JPNWishbonePDEUZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  067119.02.1965JPNSeersuckerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -144<20Samostatná
  Single
  --
  067227.02.1965HOGSaphirPDEJZTTunel
  Tunnel
  -78520-150Samostatná
  Single
  -Největší francouzská podzemní jaderná exploze provedený v Alžíru
  French largest underground nuclear test in Algeria
  067303.03.1965JPNWagtailPDEJZTŠachta
  Shaft
  -75020-200Samostatná
  Single
  --
  067403.03.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Zh-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  067520.03.1965JPNSuedePDEJZTŠachta
  Shaft
  -143<20Samostatná
  Single
  --
  067626.03.1965JPNCupPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53720-200Samostatná
  Single
  --
  067727.03.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel V-2P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0678/030.03.1965BARButan-1PDEPMT--4.6Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  První sovětský simultánní jaderný test, první test s použitím olejového stimulátoru
  First Soviet simultaneous nuclear detonations; first oil stimulation experiment
  -0678/130.03.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 617
  -13412.3Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0678/230.03.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 618
  -13502.3Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  067905.04.1965JPNKestrelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -447<20Samostatná
  Single
  --
  068014.04.1965JPNPalanquinPDEPMTKráter Crater-854.3Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  068121.04.1965JPNGum DropPDEUZTTunel
  Tunnel
  -305<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  068222.04.1965JPNChenillePDEJZTŠachta
  Shaft
  -140<20Samostatná
  Single
  --
  068323.04.1965JPNMuscovyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346436Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1965 may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  068407.05.1965JPNTeePDEUZTŠachta
  Shaft
  -1907Samostatná
  Single
  --
  068511.05.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel A-P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  068612.05.1965JPNButeoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -695<20Samostatná
  Single
  --
  068714.05.1965JPNScaupPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  068814.05.1965JPNCambricPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?0.75Samostatná
  Single
  --
  068914.05.1965LOP-VZEJZTShození Airdrop50035Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test s použitím bomby shozené z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by CHN
  069021.05.1965JPNTweedPDEJZTŠachta
  Shaft
  -281<20Samostatná
  Single
  --
  069130.05.1965HOGJadePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  069210.06.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
  Shaft 622
  -13507.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  069311.06.1965JPNPetrelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1681.3Samostatná
  Single
  --
  069411.06.1965JPNOrgandyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -168<20Samostatná
  Single
  --
  069516.06.1965JPNDiluted WatersPDEUZTŠachta
  Shaft
  -190<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  069617.06.1965JPNTiny TotPDEUZTTunel
  Tunnel
  -111<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  069717.06.1965JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Zh-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  069816.07.1965JPNIzzerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -163<20Samostatná
  Single
  --
  069922.07.1965JPNPongeePDEJZTŠachta
  Shaft
  -134<20Samostatná
  Single
  --
  070023.07.1965JPNBronzePDEJZTŠachta
  Shaft
  -53020-200Samostatná
  Single
  --
  070129.07.1965JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel A-1Sh
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  070206.08.1965JPNMauvePDEJZTŠachta
  Shaft
  -321<20Samostatná
  Single
  --
  070321.08.1965JPNTickingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  070427.08.1965JPNCentaurPDEJZTŠachta
  Shaft
  -172<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346437Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1965, září - prosinec / Nuclear explosions in the year 1965, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0705/001.09.1965JPNScreamerPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0705/101.09.1965JPNMoaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0705/201.09.1965JPNScreamerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  070610.09.1965JPNCharcoalPDE?Šachta
  Shaft
  -45520-200Samostatná
  Single
  --
  070717.09.1965JPNElkhartPDEJZTŠachta
  Shaft
  -220<20Samostatná
  Single
  --
  070817.09.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  070901.10.1965HOGCorindonPDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  071008.10.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Z-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  071114.10.1965JPS-PDEPMTKráter Crater-481.1Samostatná
  Single
  -Exploze v jámě, vyhloubena šachta 1003
  Excavation explosion.
  Shaft 1003
  071229.10.1965OAMLong ShotPDEZMTŠachta
  Shaft
  -70180Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test a test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  071312.11.1965JPNSepiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  071421.11.1965JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel Zh-2
  ?29Samostatná
  Single
  --
  071523.11.1965JPNKermetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  071601.12.1965HOGTourmalinePDEJZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  071703.12.1965JPNCorduroyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-200Samostatná
  Single
  --
  071816.12.1965JPNEmersonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -260<20Samostatná
  Single
  --
  071916.12.1965JPNBuffPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-200Samostatná
  Single
  --
  072024.12.1965JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346438Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, leden - březen / Nuclear explosions in the year 1966, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  072113.01.1966JPNMaxwellPDEJZTŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  072218.01.1966JPNLampblackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  072318.01.1966JPNSiennaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -275<20Samostatná
  Single
  --
  072421.01.1966JPNDovekiePDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  072522.01.1966JPNReoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  072603.02.1966JPNPlaid IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  072713.02.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel E-1
  ?125Samostatná
  Single
  -Největší jaderná exploze ve vodorovném tune na jaderném polygonu Semipalatinsk
  Largest nuclear explosion in a tunnel at Semipalatinsk test site
  072816.02.1966HOGGrenatPDEJZTTunel
  Tunnel
  -403<20Samostatná
  Single
  -Poslední francouzský jaderný test v Alžíru
  Last French underground nuclear test in Algeria
  072924.02.1966JPNRexPDEJZTŠachta
  Shaft
  -67219Samostatná
  Single
  --
  073005.03.1966JPNRed HotPDEUZTTunel
  Tunnel
  -405<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  0731/007.03.1966JPNFinfootPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0731/107.03.1966JPNFinfootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0731/207.03.1966JPNCinnamonPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area[/B]
  -
  073212.03.1966JPNClymerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -398<20Samostatná
  Single
  --
  073318.03.1966JPNPurplePDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  073420.03.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 11
  ?100Samostatná
  Single
  --
  073524.03.1966JPNTemplarPDEVMTŠachta
  Shaft
  -151<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346447Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, duben - červen / Nuclear explosions in the year 1966, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  073601.04.1966JPNLimePDEJZTŠachta
  Shaft
  -561<20Samostatná
  Single
  --
  073706.04.1966JPNStutzPDEJZTŠachta
  Shaft
  -225<20Samostatná
  Single
  --
  073807.04.1966JPNTomatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -226<20Samostatná
  Single
  --
  073914.04.1966JPNDuryeaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54470Samostatná
  Single
  --
  074021.04.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel A-4P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  074122.04.1966AGR-PDEPMTŠachta
  Shaft A-l
  -1611.1Samostatná
  Single
  -První jaderný test v Azgiru pro vytvarování dutiny v soli First
  Azgir nuclear explosion to form cavities in salt
  074223.04.1966JPNFentonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1671.4Samostatná
  Single
  --
  074325.04.1966JPNPin StripePDEUZTŠachta
  Shaft
  -296<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  074429.04.1966JPNOchrePDEBETŠachta
  Shaft
  -126<20Samostatná
  Single
  --
  074504.05.1966JPNTravelerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -196<20Samostatná
  Single
  --
  074605.05.1966JPNCyclamenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -30512Samostatná
  Single
  --
  074706.05.1966JPNChartreusePDEJZTŠachta
  Shaft
  -66573Samostatná
  Single
  --
  074807.05.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 25[/B]
  ?4Samostatná
  Single
  --
  074909.05.1966LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?250Samostatná
  Single
  -První čínský pokus o zapálení termojaderného paliva
  First Chinese attempt to burn thermonuclear fuel
  075012.05.1966JPNTapestryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -247<20Samostatná
  Single
  --
  075113.05.1966JPNPiranhaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54920-200Samostatná
  Single
  --
  075219.05.1966JPNDumontPDEJZTŠachta
  Shaft
  -67020-200Samostatná
  Single
  --
  075327.05.1966JPNDiscus ThrowerPDEUZTŠachta
  Shaft
  -33722Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075402.06.1966JPNPile DriverPDEUZTTunel
  Tunnel
  -46362Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075503.06.1966JPNTanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  075610.06.1966JPNPucePDEJZTŠachta
  Shaft
  -485<20Samostatná
  Single
  --
  075715.06.1966JPNDouble PlayPDEUZTTunel
  Tunnel
  -320<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  075815.06.1966JPNKankakeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  075925.06.1966JPNVulcanPDEVMTŠachta
  Shaft
  -32225Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  076029.06.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-6
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  076130.06.1966JPNHalfbeakPDEJZTŠachta
  Shaft
  -819365Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346448Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1966, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  076202.07.1966AMUAldebaranHLEJZTČlun
  Badge
  028Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v Polynésii
  First French nuclear test in Polynesia
  076319.07.1966AMUTamoureVZEJZTShození Airdrop100050Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test shozením bomby z letadla
  First airdrop of a nuclear weapon by France
  076421.07.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 24
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  076521.07.1966AMUGanymedeVZEBETVěž
  Tower
  12?Samostatná
  Single
  --
  076628.07.1966JPNSaxonPDEVMTŠachta
  Shaft
  -153<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  076705.08.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 17
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  076810.08.1966JPNRovenaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  076912.08.1966JPNTangerinePDEBETŠachta
  Shaft
  -87<20Samostatná
  Single
  --
  077019.08.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel Z-1P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  077107.09.1966JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel Zh-1P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  077211.09.1966AMUBetelgeuseMLEJZTBalón
  Balloon
  470110Samostatná
  Single
  --
  077312.09.1966JPNDerringerPDEUZTŠachta
  Shaft
  -2557.8Samostatná
  Single
  --
  077423.09.1966JPNDaiquiriPDEJZTŠachta
  Shaft
  -561<20Samostatná
  Single
  --
  077524.09.1966FANRigelHLEJZTČlun
  Badge
  3125Samostatná
  Single
  -Francouzský test na přetlakovém principu
  French test of the boosting principle
  077629.09.1966JPNNewarkPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  077730.09.1966BUR-PDEPMTŠachta
  Shaft 1-s
  -153230Samostatná
  Single
  -Eliminace úniku plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346449Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1966, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 19669, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  077804.10.1966AMUSiriusHLEJZTČlun
  Badge
  10205Samostatná
  Single
  --
  077915.10.1966JPNKhakiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -232<20Samostatná
  Single
  --
  078019.10.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 13
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  078127.10.1966JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-1
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  078227.10.1966JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-2
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  078327.10.1966LOP-VZEJZTRaketa
  Rocket
  57012Samostatná
  Single
  --
  078429.10.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel G
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  078505.11.1966JPNSimmsPDEVMTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
  Program Plowshare. Excavation device development
  078611.11.1966JPNAjaxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -238<20Samostatná
  Single
  --
  078718.11.1966JPNCerisePDEJZTŠachta
  Shaft
  -211<20Samostatná
  Single
  --
  078819.11.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 2h-3P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  078922.11.1966JPNVigilPDEBETŠachta
  Shaft
  -91<20Samostatná
  Single
  --
  079003.12.1966MISSterlingPDEZMTŠachta
  Shaft
  -8280.38Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
  0791/003.12.1966JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint areaPrvní sovětská simultánní detonace v jednom tunelu
  First soviet simultaneous nuclear detonations in a Single tunnel
  -0791/103.12.1966JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 14
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint area
  -0792/203.12.1966JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 14
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor Joint area
  079213.12.1966JPNNew PointPDEUZTŠachta
  Shaft
  -239<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  079313.12.1966JPNSidecarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  079418.12.1966JPS-PDEVMTŠachta
  Shaft 101
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  079520.12.1966JPNGreeleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1215870Samostatná
  Single
  --
  079628.12.1966LOP-PZEJZTVěž
  Tower
  102120Samostatná
  Single
  -Čínský jaderný test dvoufázové termonukleární bomby
  Chinese two-stage thermonuclear bomb principles test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346450Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1967, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  079718.01.1967JPNRivet IPDEJZTŠachta
  Shaft
  -151<20Samostatná
  Single
  --
  079819.01.1967JPNNashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -36439Samostatná
  Single
  --
  079920.01.1967JPNBourbonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  080026.01.1967JPNRivet IIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  0801/030.01.1967JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0801/130.01.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 611
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0801/230.01.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 611
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  080208.02.1967JPNWardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -257<20Samostatná
  Single
  --
  080323.02.1967JPNPersimmonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -299<20Samostatná
  Single
  --
  080423.02.1967JPNAgilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -73120-200Samostatná
  Single
  --
  080526.02.1967JPS-PDEZMTTunel
  Tunnel 21
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  080602.03.1967JPNRivet IIIPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  080703.03.1967JPNMushroomPDEJZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  --
  080810.03.1967JPNFizzPDEBETŠachta
  Shaft
  -117<20Samostatná
  Single
  --
  0809/025.03.1967JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0809/125.03.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0809/225.03.1967JPS-PDEUZTTunel
  Tunnel 19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  081004.04.1967JPNOaklandPDEJZTŠachta
  Shaft
  -165<20Samostatná
  Single
  --
  081106.04.1967JPNHeilmanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -152<20Samostatná
  Single
  --
  081207.04.1967JPNFawnPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  081320.04.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 25P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  081421.04.1967JPNChocolatePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  081527.04.1967JPNEffendiPDEJZTŠachta
  Shaft
  -219<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346453Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, kv2ten - srpen / Nuclear explosion in the year 1967, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  081610.05.1967JPNMickeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -50020-200Samostatná
  Single
  --
  081720.05.1967JPNCommodorePDEJZTŠachta
  Shaft
  -747250Samostatná
  Single
  --
  081823.05.1967JPNScotchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -978155Samostatná
  Single
  --
  081926.05.1967JPNKnickerbockerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63176Samostatná
  Single
  --
  082026.05.1967JPNAbsinthePDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  0821/028.05.1967JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0821/128.05.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 11P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0821/228.05.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 11P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  082205.06.1967AMUAltairVZEJZTBalón
  Balloon
  29515Samostatná
  Single
  --
  082317.06.1967LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  29603300Samostatná
  Single
  -První čínský test dvoufázové termojaderné zbraně
  First Chinese test of a two-stage thermonuclear weapon
  082422.06.1967JPNSwitchPDEVMTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  082526.06.1967JPNMidi MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -378<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  082627.06.1967AMUAntaresMLEJZTBaló
  Balloon
  340120Samostatná
  Single
  --
  082729.06.1967JPNUmberPDEUZTŠachta
  Shaft
  -31010Samostatná
  Single
  --
  082829.06.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 703
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  082902.07.1967AMUArcturusHLEJZTČlun
  Badge
  022Samostatná
  Single
  --
  083014.07.1967JPNVitoPDEBETŠachta
  Shaft
  -96<20Samostatná
  Single
  --
  083115.07.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel 506
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  083227.07.1967JPNStanleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48420-200Samostatná
  Single
  --
  083304.08.1967JPNGibsonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  0834/004.08.1967JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0834/104.08.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0834/204.08.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  083510.08.1967JPNWasherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -468<20Samostatná
  Single
  --
  083618.08.1967JPNBordeauxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  083724.08.1967JPNLexingtonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -226<20Samostatná
  Single
  --
  083831.08.1967JPNDoor MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -446<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346454Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1967, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1967, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  083902.09.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 13P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  084007.09.1967JPNYardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -52120-200Samostatná
  Single
  --
  084115.09.1967JPNGilroyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  084216.09.1967JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 102
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  084321.09.1967JPNMarvelPDEPMTŠachta
  Shaft
  -1742.2Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment na tvoření postavení
  Program Plowshare. Emplacement technique experiment
  084422.09.1967JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 105
  ?10Samostatná
  Single
  --
  084527.09.1967JPNZazaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66720-200Samostatná
  Single
  --
  084606.10.1967TURTavdaPDEPMTŠachta
  Shaft
  -1720.3Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  0847/017.10.1967JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0847/117.10.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel B
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0847/217.10.1967JPS-PDEVMTTunel
  Tunnel B
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  084818.10.1967JPNLanpherPDEJZTŠachta
  Shaft
  -71520-200Samostatná
  Single
  --
  0849/021.10.1967JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0849/121.10.1967JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-4
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0849/221.10.1967JPNZ-PDEJZTTunel
  Tunnel A-4
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  085025.10.1967JPNSazeracPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  085125.10.1967JPNCognacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  085225.10.1967JPNWorthPDEJZTŠachta
  Shaft
  -187<20Samostatná
  Single
  --
  085330.10.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 501
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085408.11.1967JPNCobblerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -671<20Samostatná
  Single
  --
  085522.11.1967JPS-PDEJZTŠachta
  Shaft 106
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085606.12.1967JPNPolkaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -190<20Samostatná
  Single
  --
  085708.12.1967JPS-PDEJZTTunel
  Tunnel 507
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  085810.12.1967NMEGasbuggyPDEPMTŠachta
  Shaft
  -129329Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  085915.12.1967JPNStiltPDEJZTŠachta
  Shaft
  -333<20Samostatná
  Single
  --
  086024.12.1967LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?15-25Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346455Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, leden / březen / Nuclear explosion in the year 1968, january - mart  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  086107.01.1968JPS-PDEVMTTunel 810
  Tunnel 810
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  086218.01.1968JPNHupmobilePDEUZTŠachta
  Shaft
  -2477.4Samostatná
  Single
  --
  086319.01.1968JPNStaccatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -44320-200Samostatná
  Single
  --
  086419.01.1968NEVFaultlessPDEJZTŠachta
  Shaft
  -976200-1000Samostatná
  Single
  --
  086524.01.1968JPNBrushPDEJZTŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  086626.01.1968JPNCabrioletPDEPMTKráter
  Crater
  -522.3Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  086731.01.1968JPNMalletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  086821.02.1968JPNKnoxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64520-200Samostatná
  Single
  --
  086921.02.1968JPNTorchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  087029.02.1968JPNDorsal FinPDEUZTŠachta
  Shaft
  -410<20Samostatná
  Single
  --
  087105.03.1968JPNRussetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  0872/012.03.1968JPNBuggyPDEPMT--5.4Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Program Plowshare, simultánní, samostané jámy
  Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
  -0872/112.03.1968JPNBuggy APDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/212.03.1968JPNBuggy BPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/312.03.1968JPNBuggy CPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/412.03.1968JPNBuggy DPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0872/512.03.1968JPNBuggy EPDEPMTKráter
  Crater
  -411.08Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  087314.03.1968JPNPommardPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2091.5Samostatná
  Single
  --
  087422.03.1968JPNStingerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66820-200Samostatná
  Single
  --
  087525.03.1968JPNMilk ShakePDEUZTŠachta
  Shaft
  -265<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346755Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1968, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  087604.04.1968JPNBevelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  0877/010.04.1968JPNNoorPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostané jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0877/110.04.1968JPNNoorPDEJZTŠachta
  Shaft
  -382<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0877/210.04.1968JPNThrowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  087818.04.1968JPNShufflePDEJZTŠachta
  Shaft
  -49420-200Samostatná
  Single
  --
  087923.04.1968JPNScrollPDEZMTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment na detekci jaderného testu
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
  088024.04.1968JPS-PDEJZTTunel 505
  Tunnel 505
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  088126.04.1968JPNBoxcarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -11691300Samostatná
  Single
  --
  088203.05.1968JPNHatchetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  088308.05.1968JPNCrockPDEJZTŠachta
  Shaft
  -181<20Samostatná
  Single
  --
  088417.05.1968JPNClarksmobilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -47320-200Samostatná
  Single
  --
  088521.05.1968KDR-PDEPMTŠachta
  Shaft
  -244047Samostatná
  Single
  -Eliminace úniku plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  088623.05.1968JPS-PDEJZTTunel 504
  Tunnel 504
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  088728.05.1968JPNAdzePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  088805.06.1968JPNWembleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -238<20Samostatná
  Single
  --
  0889/006.06.1968JPNTubPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0889/106.06.1968JPNTub APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/206.06.1968JPNTub BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/306.06.1968JPNTub CPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/406.06.1968JPNTub DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -273<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0889/506.06.1968JPNTub FPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  089011.06.1968JPS-PDEJZTTunel 605
  Tunnel 605
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  089115.06.1968JPNRickeyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68420-200Samostatná
  Single
  --
  089219.06.1968JPS-PDEZMTŠachta 1053
  Shaft 1053
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  089325.06.1968JPNFunnelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  089425.06.1968JPNSevillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -358<20Samostatná
  Single
  --
  089528.06.1968JPNChateaugayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60720-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346758Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1968, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  089601.07.1968AGR-PDEPMTŠachta A-II
  Shaft A-II
  -60027Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  089707.07.1968AMUCapellaMLEJZTBalón
  Balloon
  463115Samostatná
  Single
  -Uranová bomba
  Uranium bomb
  0898/012.07.1968JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0898/112.07.1968JPS-PDEJZTTunel 608
  Tunnel 608
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0898/212.07.1968JPS-PDEJZTTunel 608
  Tunnel 608
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  089915.07.1968AMUCastorMLEJZTBalón
  Balloon
  650450Samostatná
  Single
  --
  090017.07.1968JPNSpudPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  090130.07.1968JPNTanyaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -38120-200Samostatná
  Single
  --
  090203.08.1968AMUPolluxMLEJZTBalón
  Balloon
  490150Samostatná
  Single
  --
  090309.08.1968JPNImpPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  090415.08.1968JPNRackPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  0905/020.08.1968JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0905/120.08.1968JPS-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0905/220.08.1968JPS-PDEBETTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  090624.08.1968FANCanopusMLEJZTBalón
  Balloon
  5202600Samostatná
  Single
  -První francouzský test dvoufázové termonukleární zbraně
  First French test of a two-stage thermonuclear weapon
  090727.08.1968JPNDiana MoonPDEUZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  090829.08.1968JPNSledPDEJZTŠachta
  Shaft
  -73020-200Samostatná
  Single
  --
  090905.09.1968JPS-PDEUZTTunel 509
  Tunnel 509
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  091006.09.1968JPNNogginPDEJZTŠachta
  Shaft
  -58220-200Samostatná
  Single
  --
  091108.09.1968AMUProcyonMLEJZTBalón
  Balloon
  7001280Samostatná
  Single
  --
  091212.09.1968JPNKnife APDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  091317.09.1968JPNStoddardPDEVMTŠachta
  Shaft
  -46720-200Samostatná
  Single
  -Program plowshare, vývoj technologie na vyhloubení jámy
  Program Plowshare. Excavation device development
  091424.09.1968JPNHudson SealPDEUZTTunel
  Tunnel
  -333<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  091529.09.1968JPS-PDEUZTTunel E-2
  Tunnel E-2
  ?60Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346759Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1968, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1968, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  091603.10.1968JPNKnife CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  091703.10.1968JPNWelderPDEBETŠachta
  Shaft
  -117<20Samostatná
  Single
  --
  091810.10.1968JPNVatPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Samostatná
  Single
  --
  091921.10.1968JPSTelkemPDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Samostatná
  Single
  -Exploze na vytvoření šachty 2308
  Excavation explosion. Shaft 2308
  092029.10.1968JPNHulaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  092129.10.1968JPS-PDEJZTTunel 504P
  Tunnel 504P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0922/031.10.1968JPNBitPDEBET-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -0922/131.10.1968JPNBit APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0922/231.10.1968JPNBit BPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  092331.10.1968JPNFilePDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  092404.11.1968JPNCrewPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60420-200Samostatná
  Single
  --
  0925/004.11.1968JPNCrewPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -0925/104.11.1968JPNCrew-2rdPDEJZTŠachta
  Shaft
  -360<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0925/204.11.1968JPNCrew-3rdPDEJZTŠachta
  Shaft
  -360<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  0926/007.11.1968JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/107.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/207.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -0926/307.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
  Tunnel A-3
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  092709.11.1968JPS-PDEVMTTunel 606
  Tunnel 606
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0928/012.11.1968JPSTelkem-2PDEPMT--0.72Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Exploze na vytvoření šachet 2305, 2306 a 2307
  Excavation explosion. Shafts 2305, 2306, and 2307
  -0928/112.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2305
  Excavation Shaft 2305
  -0928/212.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2306
  Excavation Shaft 2306
  -0928/312.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
  Crater
  -31.40.24Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2307
  Excavation Shaft 2307
  092915.11.1968JPNKnife BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -363<20Samostatná
  Single
  --
  093015.11.1968JPNAugerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  093120.11.1968JPNMing VasePDEUZTTunel
  Tunnel
  -308<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  093222.11.1968JPNTinderboxPDEJZTŠachta
  Shaft
  -442<20Samostatná
  Single
  --
  093308.12.1968JPNSchoonerPDEPMTKráter
  Crater
  -11130Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  0934/012.12.1968JPNTygPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0934/112.12.1968JPNTyg APDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/212.12.1968JPNTyg BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -251<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/312.12.1968JPNTyg CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -228<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/412.12.1968JPNTyg DPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/512.12.1968JPNTyg EPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0934/612.12.1968JPNTyg FPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  093512.12.1968JPNBay LeafPDEBETŠachta
  Shaft
  -130<20Samostatná
  Single
  --
  093612.12.1968JPNScissorsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  093718.12.1968JPS-PDEVMTTunel 508
  Tunnel 508
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  093819.12.1968JPNBenhamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -14031150Samostatná
  Single
  --
  093927.12.1968LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?3000Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný test s použitím plutonia
  First Chinese nuclear device using plutonium
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346765Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969 leden - březen / Nuclear explosion in the year 1969, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice
  094015.01.1969JPNPackardPDEUZTŠachta
  Shaft
  -24710Samostatná
  Single
  --
  094115.01.1969JPNWineskinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51820-200Samostatná
  Single
  --
  094222.01.1969JPNShavePDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094330.01.1969JPNVisePDEJZTŠachta
  Shaft
  -45420-200Samostatná
  Single
  --
  094430.01.1969JPNBigginPDEJZTŠachta
  Shaft
  -242<20Samostatná
  Single
  --
  094504.02.1969JPNNipperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094604.02.1969JPNWinchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<20Samostatná
  Single
  --
  094712.02.1969JPNCypressPDEUZTTunel
  Tunnel
  -412<20Samostatná
  Single
  --
  094807.03.1969JPS-PDEJZTTunel Ž-2P
  Tunnel Zh-2P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  094918.03.1969JPNValisePDEBETŠachta
  Shaft
  -90<20Samostatná
  Single
  --
  095018.03.1969JPNChattyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  095120.03.1969JPNBarsacPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  095221.03.1969JPNCofferPDEJZTŠachta
  Shaft
  -465<100Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346787Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1969, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  095304.04.1969JPS-PDEJZTTunel 19P
  Tunnel 19P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  095413.04.1969JPS-PDEVMTTunel 24P
  Tunnel 24P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  0955/024.04.1969JPNGourdPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0955/124.04.1969JPNGourd-AmberPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0955/224.04.1969JPNGourd-BrownPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  095630.04.1969JPNThistlePDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  095730.04.1969JPNBlentonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -55820-200Samostatná
  Single
  --
  095807.05.1969JPNPursePDEJZTŠachta
  Shaft
  -59920-200Samostatná
  Single
  --
  095915.05.1969JPNAlimentPDEJZTŠachta
  Shaft
  -240<100Samostatná
  Single
  --
  096016.05.1969JPS-PDEJZTTunel 709
  Tunnel 709
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  096127.05.1969JPNTorridoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51520-200Samostatná
  Single
  --
  0962/027.05.1969JPNIpecacPDEBET--124<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0962/127.05.1969JPNIpecac-APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0962/227.05.1969JPNIpecac-APDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  096331.05.1969JPS-PDEJZTŠachta 108
  Shaft 108
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  096412.06.1969JPNTapperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  0965/026.06.1969JPNBowlPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0965/126.06.1969JPNBowl-1PDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0965/226.06.1969JPNBowl-2PDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346788Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1969 july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0966/004.07.1969JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0966/104.07.1969JPS-PDEVMTTunel 710
  Tunnel 710
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0966/204.07.1969JPS-PDEJZTTunel 710
  Tunnel 710
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  096716.07.1969JPNlldrimPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41020-200Samostatná
  Single
  --
  096816.07.1969JPNHutchPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54920-200Samostatná
  Single
  --
  0969/023.07.1969JPS-PDEJZT-?16Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  0970/014.08.1969JPNSpiderPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0970/114.08.1969JPNSpider-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0970/214.08.1969JPNSpider-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -227<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  097127.08.1969JPNPliersPDEJZTŠachta
  Shaft
  -239<20Samostatná
  Single
  --
  097227.08.1969JPNHorehoundPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  097302.09.1969PERGrifonPDEPMTŠachta 1001
  Shaft 1001
  -12127.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  097408.09.1969PERGrifonPDEPMTŠachta 1002
  Shaft 1002
  -12087.6Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  097510.09.1969COLRulisonPDEPMTŠachta
  Shaft
  -257040Samostatná
  Single
  -Program Plowshare, experiment stimulace plynu
  Program Plowshare. Gas stimulation experiment
  0976/011.09.1969JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0976/111.09.1969JPS-PDEVMTTunel 503
  Tunnel 503
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0976/211.09.1969JPS-PDEVMTTunel 503
  Tunnel 503
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  097712.09.1969JPNMinute SteakPDEUZTŠachta
  Shaft
  -264<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  097816.09.1969JPNJorumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -11591000Samostatná
  Single
  --
  0979/020.09.1969JPNKyackPDEJZT--192<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0979/120.09.1969JPNKyack-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0979/220.09.1969JPNKyack-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  098023.09.1969LOP-PDE???20Samostatná
  Single
  -První čínský jaderný podzemní test
  First Chinese underground nuclear test
  098126.09.1969STO-PDEPMTŠachta
  Shaft
  -71210Samostatná
  Single
  -Experiment na stimulaci plynu
  Gas stimulation experiment
  098229.09.1969LOP-VZEJZTShození Airdrop?3000Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346790Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1969, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1969, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  0983/001.10.1969JPNSeaweedPDEBET--118<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0983/101.10.1969JPNSeaweed-CPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0983/201.10.1969JPNSeaweed-DPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0983/301.10.1969JPNSeaweed-EPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  0984/001.10.1969JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0984/101.10.1969JPS-PDEJZTTunel 607
  Tunnel 607
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0984/201.10.1969JPS-PDEJZTTunel 607
  Tunnel 607
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  098502.10.1969OAMMilrowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -12171000Samostatná
  Single
  --
  098608.10.1969JPNPipkinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -625200-1000Samostatná
  Single
  --
  0987/014.10.1969JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0987/114.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  -0987/214.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-7
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  -0987/314.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
  Tunnel A-9
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor Kombined area-
  098816.10.1969JPNSeaweed BPDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Samostatná
  Single
  --
  098929.10.1969JPNCruetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -26111Samostatná
  Single
  --
  0990/029.10.1969JPNPodPDEJZT--16.7Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -0990/129.10.1969JPNPod-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -267<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/229.10.1969JPNPod-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/329.10.1969JPNPod-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -0990/429.10.1969JPNPod-DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -312<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  099129.10.1969JPNCalabashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -625110Samostatná
  Single
  --
  099230.10.1969JPS-PDEBETTunel 506P
  Tunnel 506P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  099313.11.1969JPNScuttlePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1651.7Samostatná
  Single
  --
  099421.11.1969JPNPiccalilliPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Samostatná
  Single
  --
  099521.11.1969JPNPlanerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -377<20Samostatná
  Single
  --
  099627.11.1969JPS-PDEVMTTunel 511
  Tunnel 511
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  099730.11.1969JPS-PDEJZTŠachta 1054
  Shaft 1054
  ?125Samostatná
  Single
  --
  099805.12.1969JPNDiesel TrainPDEUZTTunel
  Tunnel
  -419<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  099906.12.1969MGR-PDEPMTŠachta 2T
  Shaft 2T
  -40730Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  1000/010.12.1969JPNCulantroPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1000/110.12.1969JPNCulantro-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1000/210.12.1969JPNCulantro-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1001/010.12.1969JPNTunPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1001/110.12.1969JPNTun-APDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/210.12.1969JPNTun-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -194<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/310.12.1969JPNTun-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -194<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1001/410.12.1969JPNTun-DPDEJZTŠachta
  Shaft
  -256<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  100217.12.1969JPNGrape APDEJZTŠachta
  Shaft
  -55120-200Samostatná
  Single
  --
  100317.12.1969JPNLovagePDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  1004/018.12.1969JPNTerrinePDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1004/118.12.1969JPNTerrine-WhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -45720-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1004/218.12.1969JPNTerrine-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41720-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor Separate area-
  100528.12.1969JPS-PDEJZTŠachta 107
  Shaft 107
  ?40Samostatná
  Single
  --
  100629.12.1969JPS-PDEVMTTunel Š-1
  Tunnel Sh-1
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346791Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1970, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1007/023.01.1970JPNFobPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1007/123.01.1970JPNFob-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1007/223.01.1970JPNFob-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1007/323.01.1970JPNFob-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1008/029.01.1970JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/129.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/229.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1008/329.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
  Tunnel 802
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  100930.01.1970JPNAjoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  101004.02.1970JPNGrape BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -55520-200Samostatná
  Single
  --
  101104.02.1970JPNBelenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -42020-200Samostatná
  Single
  --
  101205.02.1970JPNLabisPDEJZTŠachta
  Shaft
  -44225Samostatná
  Single
  --
  101311.02.1970JPNDiana MistPDEUZTTunel
  Tunnel
  -400<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  101418.02.1970JPS-PDEBETTunel Š-2
  Tunnel Sh-2
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  101525.02.1970JPNCumarinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -40920-200Samostatná
  Single
  --
  1016/026.02.1970JPNYanniganPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1016/126.02.1970JPNYannigan-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39220-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1016/226.02.1970JPNYannigan-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1016/326.02.1970JPNYannigan-WhitePDEJZTŠachta
  Shaft
  -36320-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  101706.03.1970JPNCyathusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -2908.7Samostatná
  Single
  --
  1018/006.03.1970JPNArabisPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1018/106.03.1970JPNArabis-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1018/206.03.1970JPNArabis-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1018/306.03.1970JPNArabis-BluePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  101919.03.1970JPNJalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  102023.03.1970JPNShaperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  102126.03.1970JPNHandleyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -12071000Samostatná
  Single
  --
  102227.03.1970JPS-PDEVMTTunel 610
  Tunnel 610
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346792Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1970, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  102321.04.1970JPNSnubberPDEUZTŠachta
  Shaft
  -34412.7Samostatná
  Single
  --
  1024/021.04.1970JPNCanPDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1024/121.04.1970JPNCan-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1024/221.04.1970JPNCan-RedPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  102501.05.1970JPNBeebalmPDEJZTŠachta
  Shaft
  -390<20Samostatná
  Single
  --
  1026/001.05.1970JPNHodPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy Simultaneous, separate holes
  -1026/101.05.1970JPNHod-A (Green)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -265<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1026/201.05.1970JPNHod-B (Red)PDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  102701.05.1970JPNHod-C (Blue)PDEBETŠachta
  Shaft
  -101<20Samostatná
  Single
  --
  102805.05.1970JPNMint LeafPDEUZTTunel
  Tunnel
  -396<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  102912.05.1970JPNDiamond DustPDEZMTTunel
  Tunnel
  -222<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  1030/015.05.1970JPNCornicePDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1030/115.05.1970JPNCornice-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1030/215.05.1970JPNCornice-GreenPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  103115.05.1970AMUAndromedeMLEJZTBalón
  Balloon
  22013Samostatná
  Single
  --
  103221.05.1970JPNManzanasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  103321.05.1970JPNMorronesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48220-200Samostatná
  Single
  --
  103422.05.1970AMUCassiopeeMLEJZTBalón
  Balloon
  500224Samostatná
  Single
  --
  103526.05.1970JPNHudson MoonPDEUZTTunel
  Tunnel
  -422<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1036/026.05.1970JPNFlaskPDEPMT--20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Program Plowshare, samostatné jámy
  Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
  -1036/126.05.1970JPNFlask-GreenPDEPMTŠachta
  Shaft
  -529105Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1036/226.05.1970JPNFlask-YellowPDEPMTŠachta
  Shaft
  -335<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1036/326.05.1970JPNFlask-RedPDEPMTŠachta
  Shaft
  -152<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  103727.05.1970JPS-PDEJZTTunel Š-3
  Tunnel Sh-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  103828.05.1970JPNPiton-CPDEJZTŠachta
  Shaft
  -100<20Samostatná
  Single
  --
  1039/028.05.1970JPNPitonPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1039/128.05.1970JPNPiton-APDEJZTŠachta
  Shaft
  -236<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1039/228.05.1970JPNPiton-BPDEJZTŠachta
  Shaft
  -236<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  104030.05.1970FANDragonMLEJZTBalón
  Balloon
  500945Samostatná
  Single
  --
  104124.06.1970AMUEridanMLEJZTBalón
  Balloon
  22012Samostatná
  Single
  --
  104225.06.1970ORRMagistralPDEPMTŠachta 1T2S
  Shaft 1T-2S
  -7022.3Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  1043/026.06.1970JPNArnicaPDEJZT--20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1043/126.06.1970JPNArnica-YellowPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1043/226.06.1970JPNArnica-VioletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -264<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  104428.06.1970JPS-PDEJZTTunel 510
  Tunnel 510
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1045/028.06.1970JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1045/128.06.1970JPS-PDEVMTTunel 705
  Tunnel 705
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1045/228.06.1970JPS-PDEJZTTunel 705
  Tunnel 705
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346793Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1970 july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  104603.07.1970AMULicorneMLEJZTBalón
  Balloon
  500914Samostatná
  Single
  --
  104721.07.1970JPS-PDEJZTŠachta 104
  Shaft 104
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  104824.07.1970JPS-PDEJZTTunel 120
  Tunnel 120
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  104927.07.1970AMUPegaseVZEJZTBalón
  Balloon
  2200.05Samostatná
  Single
  --
  105002.08.1970FANOrionMLEJZTBalón
  Balloon
  40072Samostatná
  Single
  --
  105106.08.1970AMUToucanMLEJZTBalón
  Balloon
  500594Samostatná
  Single
  --
  105206.09.1970JPS-PDEJZTTunel 502
  Tunnel 502
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  105306.09.1970JPS-PDEVMTTunel 8
  Tunnel 8
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346794Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1970, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1970, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1054/013.10.1970JPNScreePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1054/113.10.1970JPNScree-AcajouPDEJZTŠachta
  Shaft
  -248<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1054/213.10.1970JPNScree-AlhambraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -192<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1054/313.10.1970JPNScree-ChamoisPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105514.10.1970JPNTijerasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56120-200Samostatná
  Single
  --
  1056/014.10.1970JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/114.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/214.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1056/314.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
  Tunnel A-6
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105714.10.1970LOP-VZEJZTShození Airdrop?3400Samostatná
  Single
  --
  1058/028.10.1970JPNTruchasPDEBET--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1058/128.10.1970JPNTruchas-ChamisalPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1058/228.10.1970JPNTruchas-RodartePDEBETŠachta
  Shaft
  -118<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1058/328.10.1970JPNTruchas-ChaconPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  105904.11.1970JPS-PDEVMTŠachta 125
  Shaft 125
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  106005.11.1970JPNAbeytasPDEJZTŠachta
  Shaft
  -39420-200Samostatná
  Single
  --
  106119.11.1970JPNPenascoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  1062/003.12.1970JPNCorasonPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1062/103.12.1970JPNCarrizozoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1062/203.12.1970JPNCorasonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  106312.12.1970MGR-PDEPMTŠachta 6T
  Shaft 6T
  -47080Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  106416.12.1970JPNArtesiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -48520-200Samostatná
  Single
  --
  1065/016.12.1970JPNCreamPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1065/116.12.1970JPNAvens-AndorrePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/216.12.1970JPNAvens-AlkermesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/316.12.1970JPNAvens-AsamltePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1065/416.12.1970JPNAvens-CreamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -294<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  106616.12.1970JPNCanjilonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  106717.12.1970JPNCarpetbagPDEJZTŠachta
  Shaft
  -662220Samostatná
  Single
  --
  106817.12.1970JPS-PDEJZTTunel 193
  Tunnel 193
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  106918.12.1970JPNBaneberryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -27810Samostatná
  Single
  --
  107023.12.1970MGR-PDEPMTŠachta 1T
  Shaft 1T
  -49775Samostatná
  Single
  -Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
  Development of industrial nuclear explosive technology
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346795Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1971, january - mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  107129.01.1971JPS-PDEUZTTunel 114
  Tunnel 114
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  107222.03.1971JPS-PDEVMTTunel 510P
  Tunnel 510P
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  107322.03.1971JPS-PDEJZTTunel 807
  Tunnel 807
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1074/023.03.1971PERTaigaPDEPMT--45Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Exploze na vytvoření šachet 1B, 2B a 3B
  Excavation explosion. Shafts 1B, 2B, and3B
  -1074/123.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 1B
  Create shaft 1B
  -1074/223.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 2B
  Create shaft 2B
  -1074/323.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
  Crater
  -12815Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Vytvoření šachty 3B
  Create shaft 3B
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346806Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1971, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  107509.04.1971JPS-PDEPMTTunel 148/1
  Tunnel 148/1
  ?0.23Samostatná
  Single
  -Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
  107625.04.1971JPS-PDEJZTTunel 706
  Tunnel 706
  ?90Samostatná
  Single
  --
  107725.05.1971JPS-PDEJZTTunel 119
  Tunnel 119
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  107805.06.1971AMUDioneMLEJZTBalón
  Balloon
  27534Samostatná
  Single
  --
  107906.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 110
  Shaft 110
  ?16Samostatná
  Single
  --
  108012.06.1971AMUEnceladeMLEJZTBalón
  Balloon
  450440Samostatná
  Single
  --
  108116.06.1971JPNEmbudoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -303<20Samostatná
  Single
  --
  108219.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 129
  Shaft 129
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  108323.06.1971JPNLagunaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -45520-200Samostatná
  Single
  --
  108423.06.1971JPNDexterPDEBETŠachta
  Shaft
  -119<20Samostatná
  Single
  --
  108524.06.1971JPNHarebellPDEJZTŠachta
  Shaft
  -51920-200Samostatná
  Single
  --
  108629.06.1971JPNCamphorPDEUZTTunel
  Tunnel
  -424<20Samostatná
  Single
  --
  108730.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 1056
  Shaft 1056
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346807Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1971, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  108801.07.1971JPNDiamond MinePDEZMTTunel
  Tunnel
  -266<20Samostatná
  Single
  -Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
  Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
  108902.07.1971KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-4
  Shaft GB-4
  -5422.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  109004.07.1971AMUJapetVZEJZTBalón
  Balloon
  2309Samostatná
  Single
  --
  109108.07.1971JPNMiniataPDEVMTŠachta
  Shaft
  -52983Samostatná
  Single
  -Program Plowshare
  Program Plowshare
  109209.07.1971JPNBrackenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -305<20Samostatná
  Single
  --
  109310.07.1971KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-3
  Shaft GB-3
  -4652.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  109421.07.1971JPNApodacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -241<20Samostatná
  Single
  --
  109504.08.1971JPNBarrancaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -270<20Samostatná
  Single
  --
  1096/005.08.1971JPNNamaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1096/105.08.1971JPNNama-AmarylisPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1096/205.08.1971JPNNama-MephistoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  109706.08.1971JPNBalticPDEJZTŠachta
  Shaft
  -411<20Samostatná
  Single
  --
  109808.08.1971AMUPhoebeVZEJZTBalón
  Balloon
  2304Samostatná
  Single
  --
  109914.08.1971AMURheaMLEJZTBalón
  Balloon
  480955Samostatná
  Single
  --
  110018.08.1971JPNAlgodonesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -52820-200Samostatná
  Single
  --
  110119.09.1971IVRGlobusPDEPMTŠachta GB-1
  Shaft GB-1
  -6102.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1102/022.09.1971JPNFrijolesPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1102/122.09.1971JPNFrijoles-DemingPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/222.09.1971JPNFrijoles-EspuelaPDEBETŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/322.09.1971JPNFrijoles-GuajePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1102/422.09.1971JPNFrijoles-PetacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1103/027.09.1971JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/127.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/227.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/327.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1103/427.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
  Tunnel A-8
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  110429.09.1971JPNPedernalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -379<20Samostatná
  Single
  --
  110529.09.1971JPNChantillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346808Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1971, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1971, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  110604.10.1971ARRGlobusPDEPMTŠachta GB-2
  Shaft GB-2
  -5952.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  110708.10.1971JPNCathayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  110809.10.1971JPS-PDEJZTŠachta 111
  Shaft 111
  ?12Samostatná
  Single
  --
  110914.10.1971JPNLagoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  111021.10.1971JPS-PDEJZTŠachta 127
  Shaft 127
  ?23Samostatná
  Single
  --
  111122.10.1971ORRSapfirPDEPMTŠachta 127
  Shaft E-2
  -114015Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  111206.11.1971OAMCannikinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -17925000Samostatná
  Single
  -Test jaderné hlavice balistické rakety LIM-49A Spartan
  Test of warhead for LIM-49A Spartan balistic missile
  111318.11.1971LOP-PZEJZTVěž Tower?15Samostatná
  Single
  --
  111424.11.1971JPNDiagonal LinePDEUZTŠachta
  Shaft
  -264<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  1115/029.11.1971JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1115/129.11.1971JPS-PDEJZTTunel 105
  Tunnel 105
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1115/229.11.1971JPS-PDEJZTTunel 105
  Tunnel 105
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  111630.11.1971JPNParnassiaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -330<20Samostatná
  Single
  --
  111714.12.1971JPNCVYEnactisPDEJZTŠachta
  Shaft
  -33120-200Samostatná
  Single
  --
  111814.12.1971JPNHospahPDEJZTŠachta
  Shaft
  -302<20Samostatná
  Single
  --
  111914.12.1971JPNYerbaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  112015.12.1971JPS-PDEUZTTunel 157
  Tunnel 157
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  112122.12.1971AGR-PDEPMTŠachta A-1H
  Shaft A-1H
  -98664Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  112230.12.1971JPS-PDEJZTTunel 809
  Tunnel 809
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  112330.12.1971JPS-PDEJZTTunel 609
  Tunnel 609
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346809Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1972, january - mart

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  112405.01.1972JPNMescaleroPDEJZT Šachta
  Shaft
  -120<20Samostatná
  Single
  --
  112507.01.1972LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?8Samostatná
  Single
  --
  112603.02.1972JPNCowlesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -301<20Samostatná
  Single
  --
  112710.02.1972JPS-PDEJZTŠachta 1007
  Shaft 1007
  ?16Samostatná
  Single
  --
  112817.02.1972JPNDianthusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -305<20Samostatná
  Single
  --
  1129/010.03.1972JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1129/110.03.1972JPS-PDEJZTTunel 201
  Tunnel 201
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1129/210.03.1972JPS-PDEJZTTunel 201
  Tunnel 201
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  113018.03.1972LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?170Samostatná
  Single
  --
  113123.03.1972JPNSapphoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  1132/028.03.1972JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/128.03.1972JPS-PDEJZTTunel 191
  Tunnel 191
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/228.03.1972JPS-PDEVMTTunel 191
  Tunnel 191
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1132/328.03.1972JPS-PDEBETTunel 191
  Tunnel 191
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  1133/030.03.1972JPNOnajaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1133/130.03.1972JPNOcatePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1133/230.03.1972JPNOnajaPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346810Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1972, april - june

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  113411.04.1972MYRCraterPDEPMTŠachta
  Shaft
  -172015Samostatná
  Single
  -Eliminace výronu plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  113519.04.1972JPNLongchampsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  113619.04.1972JPNJicarillaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -148<20Samostatná
  Single
  --
  113720.04.1972JPS-PDEBETTunel 505P
  Tunnel 505P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  113802.05.1972JPNMisty NorthPDEUZTTunel
  Tunnel
  -377<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  113911.05.1972JPNKaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -259<20Samostatná
  Single
  --
  114017.05.1972JPNZinniaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -323<20Samostatná
  Single
  --
  114119.05.1972JPNMoneroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -538<20Samostatná
  Single
  --
  114207.06.1972JPNMeridaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -204<20Samostatná
  Single
  --
  114307.06.1972JPS-PDEJZTTunel 110
  Tunnel 110
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  114407.06.1972JPS-PDEUZTTunel 601
  Tunnel 601
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  114525.06.1972AMUUmbrielVZEJZTBalón
  Balloon
  2300.5Samostatná
  Single
  --
  114628.06.1972JPNCapitanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -134<20Samostatná
  Single
  --
  114728.06.1972JPNHaplopappusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -184<20Samostatná
  Single
  --
  114828.06.1972JPNTajiguePDEJZTŠachta
  Shaft
  -332<20Samostatná
  Single
  --
  114930.06.1972AMUTitaniaVZEJZTBalón
  Balloon
  2204Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346811Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1972, july - september

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  115006.07.1972JPS-PDEUZTTunel 157-M
  Tunnel 157-M
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  115109.07.1972CHRFakelPDEPMTŠachta
  Shaft
  -24833.8Samostatná
  Single
  -Eliminace výronu plynu z vrtu
  Elimination of a runaway gas well
  115220.07.1972JPNDiamond ScullsPDEUZTTunel
  Tunnel
  -424<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  115325.07.1972JPNAtarguePDEJZTŠachta
  Shaft
  -294<20Samostatná
  Single
  --
  115427.07.1972JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-3
  Shaft Yu-3
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  115527.07.1972AMUOberonVZEJZTBalón
  Balloon
  2206Samostatná
  Single
  --
  115631.07.1972AMUArielVZEBETVěž Tower100.001Samostatná
  Single
  --
  1157/009.08.1972JPNCuchilloPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1157/109.08.1972JPNCebollaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -287<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1157/209.08.1972JPNCuchilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1157/309.08.1972JPNSolanoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  115816.08.1972JPS-PDEUZTTunel 708
  Tunnel 708
  ?8Samostatná
  Single
  --
  115920.08.1972URRRegionPDEPMTŠachta R-3
  Shaft R-3
  -4896.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116026.08.1972JPS-PDEJZTŠachta R-3
  Shaft 132
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1161/028.08.1972JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/128.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/228.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/328.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1161/428.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
  Tunnel A-16
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  116202.09.1972JPS-PDEJZTŠachta 128
  Shaft 128
  ?2Samostatná
  Single
  --
  116304.09.1972MKRDnepr-1PDEPMTTunel
  Tunnel
  -1312.1Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro rozbíjení rudy
  Development of technology for the breakage of ore
  116421.09.1972JPNOscuroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56020-200Samostatná
  Single
  --
  116521.09.1972ORRRegionPDEPMTŠachta R-1
  Shaft R-1
  -4852.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116626.09.1972JPNDelphiniumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -29615Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346812Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1972, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1972, october - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  116703.10.1972KARRegionPDEPMTŠachta R-4
  Shaft R-4
  -4856.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  116802.11.1972JPS-PDEJZTŠachta 1061
  Shaft 1061
  ?165Samostatná
  Single
  -Největší podzemní jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
  Largest underground nuclear explosion in a shaft at Semipalatinsk test site
  116909.11.1972JPNAkbarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -266<20Samostatná
  Single
  --
  117009.11.1972JPNArsenatePDEJZTŠachta
  Shaft
  -250<20Samostatná
  Single
  --
  1171/017.11.1972JPNCannaPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1171/117.11.1972JPNCanna-UmbrinusPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1171/217.11.1972JPNCanna-LimogesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  117224.11.1972ORRRegionPDEPMTŠachta R-2
  Shaft R-2
  -6752.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  117324.11.1972KURRegionPDEPMTŠachta R-5
  Shaft R-5
  -4236.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1174/010.12.1972JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1174/110.12.1972JPS-PDEJZTTunel Z-2
  Tunnel Z-2
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1174/210.12.1972JPS-PDEJZTTunel 140
  Tunnel 140
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  117510.12.1972JPS-PDEVMTŠachta 1204
  Shaft 1204
  ?140Samostatná
  Single
  --
  117612.12.1972JPNTulosoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  117714.12.1972JPNSolanumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -201<20Samostatná
  Single
  --
  117821.12.1972JPNFlax-SourcePDEJZTŠachta
  Shaft
  -688<20Samostatná
  Single
  --
  1179/021.12.1972JPNFlaxPDEUZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1179/121.12.1972JPNFlax-TestPDEUZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1179/221.12.1972JPNFlax-BackupPDEUZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  118028.12.1972JPS-PDEJZTTunel 25PP
  Tunnel 25PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346813Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1973, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  118114.02.1973JPNAlumrootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  118216.02.1973JPS-PDEJZTTunel 113
  Tunnel 113
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  118308.03.1973JPNMieraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56920-200Samostatná
  Single
  --
  118423.03.1973JPNGazookPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  118505.04.1973JPNNatomaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -243<20Samostatná
  Single
  --
  118619.04.1973JPS-PDEJZTŠachta 131
  Shaft 131
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1187/025.04.1973JPNAngusPDEJZT-?20-200Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1187/125.04.1973JPNAngusPDEJZTŠachta
  Shaft
  -453<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1187/225.04.1973JPNVelardePDEJZTŠachta
  Shaft
  -277<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  118826.04.1973JPNStarwortPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56490Samostatná
  Single
  --
  118926.04.1973JPNColmorPDEJZTŠachta
  Shaft
  -246<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346888Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1973, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  119009.05.1973JPNMesitaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -150<20Samostatná
  Single
  --
  1191/017.05.1973COLRio BlancoPDEPMT-?99Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Program Plowshare, sumultánní, společná jáma
  Program Plowshare. Simultaneous, same hole
  -1191/117.05.1973COLRio Blanco-1PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1191/217.05.1973COLRio Blanco-2PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1191/317.05.1973COLRio Blanco-3PDEPMTŠachta
  Shaft
  ?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  119224.05.1973JPNCabrestoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -197<20Samostatná
  Single
  --
  119324.05.1973JPNKashanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -265<20Samostatná
  Single
  --
  119405.06.1973JPNDido QueenPDEUZTTunel
  Tunnel
  -390<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  119506.06.1973JPNAlmendroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1060200-1000Samostatná
  Single
  --
  119621.06.1973JPNPotrilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56920-200Samostatná
  Single
  --
  119727.06.1973LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?2000-3000Samostatná
  Single
  --
  119828.06.1973JPNPortulacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46720-200Samostatná
  Single
  --
  119928.06.1973JPNSilenePDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  --
  1200/010.07.1973JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/110.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/210.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1200/310.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
  Tunnel 806
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  120121.07.1973AMUEuterpeMLEJZTBalón
  Balloon
  22011Samostatná
  Single
  --
  120223.07.1973JPS-PDEVMTŠachta 1066
  Shaft 1066
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  120328.07.1973AMUMelpomeneVZEJZTBalón
  Balloon
  2700.05Samostatná
  Single
  --
  120415.08.1973CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-3
  Shaft MN-3
  -6006.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  120518.08.1973AMUPallasVZEJZTBalón
  Balloon
  2704Samostatná
  Single
  --
  120624.08.1973AMUParthenopeVZEJZTBalón
  Balloon
  2200.2Samostatná
  Single
  --
  120728.08.1973TGRMeridianPDEPMTŠachta MN-1
  Shaft MN-1
  -3956.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  120829.08.1973AMUTamaraVZEJZTShození
  Airdrop
  ?6Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346889Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1973, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1973, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1209/012.09.1973JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Největší sovětský podzemní jadrný test Largest Soviet underground nuclear test
  -1209/112.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?1500-10000Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/212.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/312.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1209/412.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
  Tunnel V-1
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  121013.09.1973AMUVestaMLEBETVěž
  Tower
  4?Samostatná
  Single
  --
  121119.09.1973CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-2
  Shaft MN-2
  -6156.3Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  121220.09.1973JPS-PDEJZTŠachta 1267
  Shaft 1267
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  121327.09.1973JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-4
  Shaft Yu-4
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  121430.09.1973ORRSapfirPDEPMTŠachta E-3
  Shaft E-3
  -114510Samostatná
  Single
  -Vytvoření podzemní dutiny
  Construction of underground cavities
  121502.10.1973JPNPolygonumPDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Samostatná
  Single
  --
  121602.10.1973JPNWallerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -310<20Samostatná
  Single
  --
  121712.10.1973JPNHusky AcePDEUZTTunel
  Tunnel
  -410<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  121826.10.1973BARKama-2PDEPMTŠachta
  Shaft
  -202610Samostatná
  Single
  -Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
  Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
  121926.10.1973JPS-PDEUZTTunel 205
  Tunnel 205
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  122027.10.1973JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-1
  Shaft Yu-1
  ?1500-10000Samostatná
  Single
  -Největší sovětský jaderný test ve vertikální šachtě
  Largest Soviet underground nuclear test in a shaft
  122104.11.1973JPS-PDEJZTŠachta 1069
  Shaft 1069
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  122228.11.1973JPNBernalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -283<20Samostatná
  Single
  --
  122312.12.1973JPNPajaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -278<20Samostatná
  Single
  --
  122413.12.1973JPNSeafoamPDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Samostatná
  Single
  --
  122514.12.1973JPS-PDEJZTŠachta 1064
  Shaft 1064
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  122619.12.1973JPNElidaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  122719.12.1973JPNSparPDEBETŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  122831.12.1973JPS-PDEJZTTunel 21P
  Tunnel 21P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346890Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1974, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1229/010.01.1974JPNPinedropsPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1229/110.01.1974JPNPinedrops-SloatPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1229/210.01.1974JPNPinedrops-TawnyPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1229/310.01.1974JPNPinedrops-BayouPDEJZTŠachta
  Shaft
  -343<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1230/030.01.1974JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/130.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/230.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1230/330.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
  Tunnel 603
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  123127.02.1974JPNLatirPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  123228.02.1974JPS-PDEBETTunel 110P
  Tunnel 110P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  123314.03.1974JPNHulseaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -195<20Samostatná
  Single
  --
  123412.04.1974JPNSapelloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -180<20Samostatná
  Single
  --
  123516.04.1974JPS-PDEJZTŠachta 1301
  Shaft 1301
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  123623.04.1974JPNPortreroPDEJZTŠachta
  Shaft
  -210<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346891Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1974, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  123701.05.1974JPNPlomoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -149<20Samostatná
  Single
  --
  123808.05.1974JPNJibPDEJZTŠachta
  Shaft
  -179<20Samostatná
  Single
  --
  123916.05.1974JPS-PDEJZTTunel 176
  Tunnel 176
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  124022.05.1974JPNGrovePDEJZTŠachta
  Shaft
  -313<20Samostatná
  Single
  --
  124123.05.1974JPNFallonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46620-200Samostatná
  Single
  --
  124231.05.1974JPS-PDEVMTŠachta 1242
  Shaft 1207
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  124306.06.1974JPNJaraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -378<20Samostatná
  Single
  --
  124416.06.1974AMUCapricorneVZEJZTBalón
  Balloon
  2204Samostatná
  Single
  --
  124517.06.1974LOP-VZEJZT??200-1000Samostatná
  Single
  --
  124619.06.1974JPNMing BladePDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  124725.06.1974JPS-PDEUZTTunel Z-1PP
  Tunnel Z-1PP
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  124801.07.1974AMUBelierMLEBETVěž
  Tower
  5.6?Samostatná
  Single
  --
  124907.07.1974AMUGemeauxMLEJZTBalón
  Balloon
  312150Samostatná
  Single
  --
  125008.07.1974BARKama-1PDEPMTŠachta
  Shaft
  -212310Samostatná
  Single
  -Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
  Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
  125110.07.1974JPS-PDEJZTTunel 195
  Tunnel 195
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  125212.07.1974JPNEscabosaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-200Samostatná
  Single
  --
  125317.07.1974AMUCentaureVZEJZTBalón
  Balloon
  2704Samostatná
  Single
  --
  1254/018.07.1974JPNCrestlakePDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1254/118.07.1974JPNCrestlake-TansanPDEJZTŠachta
  Shaft
  -272<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1254/218.07.1974JPNCrestlake-BriarPDEJZTŠachta
  Shaft
  -375<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  125525.07.1974AMUMaquisVZEJZTShození
  Airdrop
  2508Samostatná
  Single
  --
  125628.07.1974AMUPerseeMLEBETVěž
  Tower
  5.60.001Samostatná
  Single
  --
  125729.07.1974JPS-PDEJZTŠachta 1050
  Shaft 1050
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  125814.08.1974JPNPuyePDEJZTŠachta
  Shaft
  -430<20Samostatná
  Single
  --
  125914.08.1974TYRGorizontPDEPMTŠachta G-2
  Shaft G-2
  -5347.6Samostatná
  Single
  -Experiment pro seismický výzkum
  Seismic probing experiment
  126014.08.1974AMUScorpionMLEJZTBalón
  Balloon
  31296Samostatná
  Single
  --
  126124.08.1974AMUTaureauMLEJZTBalón
  Balloon
  27014Samostatná
  Single
  --
  126229.08.1974KMRGorizontPDEPMTŠachta G-1
  Shaft G-1
  -5837.6Samostatná
  Single
  -Experiment pro seismický výzkum Seismic probing experiment
  1263/029.08.1974JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/129.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/229.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1283/329.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/429.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1263/529.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
  Tunnel A-11
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  126430.08.1974JPNPortmanteauPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346892Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1974, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1974, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  126513.09.1974JPS-PDEUZTTunel 179
  Tunnel 179
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  126614.09.1974AMUVerseauMLEJZTBalón
  Balloon
  433332Samostatná
  Single
  -Poslední frnacouzský jaderný test v zemské atmosféře Last French atmospheric nuclear test
  126725.09.1974JPNPrattPDEJZTŠachta
  Shaft
  -313<20Samostatná
  Single
  --
  126826.09.1974JPNStanyanPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  126926.09.1974JPNTrumbullPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  127002.10.1974YARKristallPDEPMTŠachta
  Shaft
  -981.7Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
  127116.10.1974JPS-PDEUZTŠachta 1005
  Shaft 1005
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  127217.10.1974JPNEstacaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  127328.10.1974JPNHybla FairPDEUZTTunel
  Tunnel
  -404<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  127402.11.1974JPNTemescalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -262<20Samostatná
  Single
  --
  127502.11.1974JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-5N
  Shaft Yu-5N
  ?1500-10000Samostatná
  Single
  --
  127626.11.1974JPNPuddlePDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  127728.11.1974JPS-PDEJZTŠachta 215
  Shaft 215
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  127807.12.1974JPSLazuritPDEPMTŠachta R-1
  Shaft R-1
  -751.7Samostatná
  Single
  -Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
  127916.12.1974JPNKeelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -350<20Samostatná
  Single
  --
  128016.12.1974JPS-PDEJZTTunel 709P
  Tunnel 709P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  128116.12.1974JPS-PDEPMTTunel 148/5
  Tunnel 148/5
  ?3.8Samostatná
  Single
  -Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
  128227.12.1974JPS-PDEJZTŠachta 1058
  Shaft 1058
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346893Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1975, january - april

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1283/006.02.1975JPNPortolaPDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1283/106.02.1975JPNPortolaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -198<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1283/206.02.1975JPNPortola-LarkinPDEJZTŠachta
  Shaft
  -274<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  128406.02.1975JPNTelemePDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  128519.02.1975JPNBilgePDEJZTŠachta
  Shaft
  -319<20Samostatná
  Single
  --
  1286/020.02.1975JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/120.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/220.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1286/320.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
  Tunnel 163
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  128720.02.1975JPS-PDEUZTTunel 156
  Tunnel 156
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  128828.02.1975JPNTopgallantPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  128907.03.1975JPNCabrilloPDEJZTŠachta
  Shaft
  -60020-200Samostatná
  Single
  --
  129011.03.1975JPS-PDEJZTTunel 101
  Tunnel 101
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  129105.04.1975JPNDining CarPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  129224.04.1975JPNEdamPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  129325.04.1975AGR-PDEPMTŠachta A-II-2
  Shaft A-II-2
  -6000.35Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  129427.04.1975JPS-PDEJZTŠachta 1205
  Shaft 1205
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  129530.04.1975JPNObarPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-200Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346896Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1975, may - august

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  129614.05.1975JPNTyboPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?200-1000Samostatná
  Single
  --
  129703.06.1975JPNStiltonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -73120-200Samostatná
  Single
  --
  129803.06.1975JPNMizzenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46220-200Samostatná
  Single
  --
  129905.06.1975FANAchillePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  -První francouzský jaderný test v Polynézii
  First French underground nuclear explosion in Polynesia
  130008.06.1975JPS-PDEVMTTunel 165
  Tunnel 165
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  130111.06.1975JPNAlvisoPDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  130218.06.1975JPNFuttockPDEBETŠachta
  Shaft
  -185<20Samostatná
  Single
  --
  130319.06.1975JPNMastPDEJZTŠachta
  Shaft
  -912200-1000Samostatná
  Single
  --
  130426.06.1975JPNCamembertPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1311200-1000Samostatná
  Single
  --
  130530.06.1975JPS-PDEJZTŠachta A
  Shaft A
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1306/015.07.1975JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1306/115.07.1975JPS-PDEJZTTunel 133
  Tunnel 133
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1306/215.07.1975JPS-PDEJZTTunel 133
  Tunnel 133
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1307/007.08.1975JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1307/107.08.1975JPS-PDEJZTTunel 123
  Tunnel 123
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1307/207.08.1975JPS-PDEJZTTunel 123
  Tunnel 123
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  130812.08.1975YARGorizontPDEPMTŠachta G-4
  Shaft G-4
  -4967.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
  1309/023.08.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/123.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/223.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/323.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/423.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/523.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/623.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/723.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1309/823.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
  Tunnel A-10
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346897Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1975, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1975, september - december

  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  131006.09.1975JPNMarshPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  131129.09.1975KROGorizontPDEPMTŠachta G-3
  Shaft G-3
  -8347.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  131205.10.1975JPS-PDEJZTTunel 192
  Tunnel 192
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1313/018.10.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1313/118.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-6N
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1313/218.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-6N
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  131418.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
  Shaft Yu-7
  ?150-1500Samostatná
  Single
  --
  1315/021.10.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/121.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/221.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/321.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/421.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1315/521.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
  Tunnel A-12
  ?150-1500Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  131624.10.1975JPNHusky PupPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  131727.10.1975LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  131828.10.1975JPNKasseriPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1266200-1000Samostatná
  Single
  --
  131929.10.1975JPS-PDEJZTŠachta 1206
  Shaft 1206
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  132018.11.1975JPNDeckPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  132120.11.1975JPNInletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -817200-1000Samostatná
  Single
  --
  132226.11.1975JPNLeydenPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  132326.11.1975FANHectorPDE?Šachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  132413.12.1975JPS-PDEJZTTunel 604
  Tunnel 604
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  132520.12.1975JPNChibertaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -71620-200Samostatná
  Single
  --
  132625.12.1975JPS-PDEJZTŠachta 1067
  Shaft 1067
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346898Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1976, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  132703.01.1976JPNMuensterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1451200-1000Samostatná
  Single
  --
  132815.01.1976JPS-PDEJZTTunel 115
  Tunnel 115
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  132923.01.1976LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  133004.02.1976JPNKeelsonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-200Samostatná
  Single
  --
  133104.02.1976JPNEsromPDEJZTŠachta
  Shaft
  -65520-200Samostatná
  Single
  --
  133212.02.1976JPNFontinaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1219200-1000Samostatná
  Single
  --
  133314.02.1976JPNCheshirePDEJZTŠachta
  Shaft
  -1167200-500Samostatná
  Single
  --
  133426.02.1976JPNShallowsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -244<20Samostatná
  Single
  --
  133509.03.1976JPNEstuaryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -869200-500Samostatná
  Single
  --
  133614.03.1976JPNColbyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -1274500-1000Samostatná
  Single
  --
  133717.03.1976JPNPoolPDEJZTŠachta
  Shaft
  -879200-500Samostatná
  Single
  --
  133817.03.1976JPNStraitPDEJZTŠachta
  Shaft
  -780200-500Samostatná
  Single
  --
  133917.03.1976JPS-PDEJZTTunel 608P
  Tunnel 608P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134029.03.1976AGR-PDEPMTŠachta A-III-2
  Shaft A-III-2
  -98610Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  134103.04.1976AMUPatroclePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  134210.04.1976JPS-PDEJZTTunel 609P
  Tunnel 609P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134321.04.1976JPS-PDEJZTŠachta 1201
  Shaft 1201
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134421.04.1976JPS-PDEJZTTunel 101P
  Tunnel 101P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346899Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1976, may - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  134512.05.1976JPNMighty EpicPDEUZTTunel
  Tunnel
  ?<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  134619.05.1976JPS-PDEJZTTunel 163P
  Tunnel 163P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134720.05.1976JPNRivoliPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  134809.06.1976JPS-PDEJZTŠachta 1075
  Shaft 1075
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  134904.07.1976JPS-PDEJZTŠachta 1062
  Shaft 1062
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  135011.07.1976AMUMenelasPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  135122.07.1976AMUCalypsoPDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  135223.07.1976JPS-PDEJZTTunel 185
  Tunnel 185
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  135327.07.1976JPNBilletPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63620-150Samostatná
  Single
  --
  135429.07.1976AGR-PDEPMTŠachta A-IV
  Shaft A-IV
  -100058Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  135504.08.1976JPS-PDEJZTŠachta 133
  Shaft 133
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  135626.08.1976JPNBanonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  135728.08.1976JPS-PDEJZTŠachta 1202
  Shaft 1202
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346900Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1976, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1976, september - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  135826.09.1976LOP-VZE???150-1500Samostatná
  Single
  --
  1359/029.09.1976JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1359/129.09.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-14
  Tunnel A-14
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1359/229.09.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-14
  Tunnel A-14
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  136006.10.1976JPNGoudaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  136117.10.1976LOP-PDE???0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1362/020.10.1976JPNZ-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/120.10.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/220.10.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/320.10.1976JPNZ-PDEZMTTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1362/420.10.1976JPNZ-PDEBETTunel A-15
  Tunnel A-15
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  136330.10.1976JPS-PDEUZTTunel 143
  Tunnel 143
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  136430.10.1976AMUUlysse APDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  136505.11.1976YAROkaPDEPMTŠachta 42
  Shaft 42
  -152215Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  136610.11.1976JPNSpritPDEJZTŠachta
  Shaft
  -182<20Samostatná
  Single
  --
  136717.11.1976LOP-VZEJZTShození
  Airdrop
  ?4000Samostatná
  Single
  -Největší čínská termojaderná exploze
  Largest Chinese thermonuclear explosion
  136823.11.1976JPNChevrePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Samostatná
  Single
  --
  136923.11.1976JPS-PDEJZTŠachta 1207bis
  Shaft 1207bis
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  137005.12.1976AMUAstyanaxPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1371/007.12.1976JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1371/107.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1304
  Shaft 1304
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1371/207.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1304
  Shaft 1304
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  137207.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1209
  Shaft 1209
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  137308.12.1976JPNRedmudPDEJZTŠachta
  Shaft
  -427<20Samostatná
  Single
  --
  137421.12.1976JPNAsiagoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  137521.12.1976JPNSutterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  137628.12.1976JPNRudderPDEJZTŠachta
  Shaft
  -128220-150Samostatná
  Single
  --
  1377/030.12.1976JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1377/130.12.1976JPS-PDEJZTTunel 706P
  Tunnel 706P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1377/230.12.1976JPS-PDEJZTTunel 706P
  Tunnel 706P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346901Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, leden - červen / Nuclear explosion in the year 1977, january - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1378/016.02.1977JPNOarlockPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  Simultánní, samostatné jámy
  Simultaneous, separate holes
  -1378/116.02.1977JPNCovePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1378/216.02.1977JPNOarlockPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  137919.02.1977AMUUlysse BPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1380/008.03.1977JPNDofinoPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1380/108.03.1977JPNDofinoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1380/208.03.1977JPNDofino-LawtonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  138119.03.1977AMUNestorPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  1382/029.03.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/129.03.1977JPS-PDEJZTTunel 707
  Tunnel 707
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/229.03.1977JPS-PDEJZTTunel 707
  Tunnel 707
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1382/329.03.1977JPS-PDEBETTunel 707
  Tunnel 707
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  138329.03.1977JPS-PDEJZTŠachta 130
  Shaft 130
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  138402.04.1977AMUOedipePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  138505.04.1977JPNMarsillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -69020-150Samostatná
  Single
  --
  138625.04.1977JPS-PDEJZTTunel 604P
  Tunnel 604P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  138727.04.1977JPNBulkheadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -69420-150Samostatná
  Single
  --
  138825.05.1977JPNCrewlinePDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  138929.05.1977JPS-PDEJZTŠachta 1400
  Shaft 1400
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  139002.06.1977JPNForefootPDEJZTŠachta
  Shaft
  -193<20Samostatná
  Single
  --
  139128.06.1977AMUAndromaquePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  139229.06.1977JPS-PDEJZTŠachta 1080
  Shaft 1080
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346904Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1977, july - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  139306.07.1977AMUAiaxPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  139412.07.1977AMUClytemnestrePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  139526.07.1977KROMeteoritPDEPMTŠachta M2
  Shaft M2
  -85015Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  139628.07.1977JPNCamelianPDEJZTŠachta
  Shaft
  -208<20Samostatná
  Single
  --
  1397/030.07.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1397/130.07.1977JPS-PDEJZTTunel 175
  Tunnel 175
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1397/230.07.1977JPS-PDEJZTTunel 175
  Tunnel 175
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  139804.08.1977JPNStrakePDEJZTŠachta
  Shaft
  -51820-150Samostatná
  Single
  --
  139910.08.1977CTRMeteoritPDEPMTŠachta M5
  Shaft M5
  -4948.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  140016.08.1977JPNFlotostPDEJZTŠachta
  Shaft
  -275<20Samostatná
  Single
  --
  1401/016.08.1977JPNGruyerePDEJZT--<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1401/116.08.1977JPNGruyerePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1401/216.08.1977JPNGruyere-GradinoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  140217.08.1977JPS-PDEJZTTunel 111
  Tunnel 111
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  140319.08.1977JPNScantlingPDEJZTŠachta
  Shaft
  -70120-150Samostatná
  Single
  --
  140419.08.1977JPNScupperPDEJZTŠachta
  Shaft
  -449<20Samostatná
  Single
  --
  140520.08.1977KROMeteoritPDEPMTŠachta M3
  Shaft M3
  -6008.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346906Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, září - říjen / Nuclear explosion in the year 1977, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1406/001.09.1977JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/101.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/201.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/301.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1406/401.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
  Tunnel A-17
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1407/005.09.1977JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1407/105.09.1977JPS-PDEJZTŠachta 1079
  Shaft 1079
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1407/205.09.1977JPS-PDEZMTŠachta 1079
  Shaft 1079
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  140810.09.1977IRRMeteoritPDEPMTŠachta M4
  Shaft M4
  -5507.6Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  140915.09.1977JPNEbbtidePDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  141017.09.1977LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  141127.09.1977JPNCoulommiersPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53020-150Samostatná
  Single
  --
  141230.09.1977AGR-PDEPMTŠachta A-V
  Shaft A-V
  -150010Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  141309.10.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-7P
  Tunnel A-7P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  141414.10.1977AGR-PDEPMTŠachta A-II-3
  Shaft A-II-3
  -6000.1Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  141526.10.1977JPNBobstayPDEJZTŠachta
  Shaft
  -381<20Samostatná
  Single
  --
  1416/029.10.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1416/129.10.1977JPS-PDEJZTTunel 136
  Tunnel 136
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1416/229.10.1977JPS-PDEZMTTunel 136
  Tunnel 136
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  141729.10.1977JPS-PDEJZTŠachta 1214
  Shaft 1214
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  141830.10.1977AGR-PDEPMTŠachta A-II-4
  Shaft A-II-4
  -6000.01Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346908Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1977, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1977, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  141901.11.1977JPNHybla GoldPDEUZTTunel
  Tunnel
  -385<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  142009.11.1977JPNSandreefPDEJZTŠachta
  Shaft
  -70120-150Samostatná
  Single
  --
  142112.11.1977JPS-PDEJZTŠachta 1073
  Shaft 1073
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  142212.11.1977AMUOrestePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  I42317.11.1977JPNSeamountPDEJZTŠachta
  Shaft
  -372<20Samostatná
  Single
  --
  142424.11.1977AMUEneePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  142527.11.1977JPS-PDEJZTTunel 18P
  Tunnel 18P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1426/030.11.1977JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1426/130.11.1977JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
  Shaft Glubokaya
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1426/230.11.1977JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
  Shaft Glubokaya
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  142714.12.1977JPNFarallonesPDEJZTŠachta
  Shaft
  -66820-150Samostatná
  Single
  --
  142814.12.1977JPNRibPDEJZTŠachta
  Shaft
  -213<20Samostatná
  Single
  --
  142917.12.1977AMULaocoonPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143026.12.1977JPS-PDEJZTTunel 803
  Tunnel 803
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1431/026.12.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Combine area
  -
  -1431/126.12.1977JPS-PDEJZTTunel 123P
  Tunnel 123P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separate area
  -
  -1431/226.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1431/326.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1431/426.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
  Tunnel 122P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346909Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, leden - duben / Nuclear explosin in the year 1978, january - april


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  143213.02.1978JPNCamposPDEJZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  --
  143323.02.1978JPNReblochonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -65920-150Samostatná
  Single
  --
  143427.02.1978AMUPolyphemePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143515.03.1978LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  143616.03.1978JPNKarabPDEJZTŠachta
  Shaft
  -331<20Samostatná
  Single
  --
  143719.03.1978JPS-PDEJZTŠachta 2691
  Shaft 2691
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  143822.03.1978AMUPyladePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  143923.03.1978JPNIcebergPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  144023.03.1978JPNTopmastPDEJZTŠachta
  Shaft
  -457<20Samostatná
  Single
  --
  144125.03.1978AMUHecubePDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1442/026.03.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1442/126.03.1978JPS-PDEJZTTunel 701
  Tunnel 701
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1442/226.03.1978JPS-PDEJZTTunel 701
  Tunnel 701
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  144311.04.1978JPNBackbeachPDEJZTŠachta
  Shaft
  -61120-150Samostatná
  Single
  --
  144411.04.1978JPNFonduttaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63320-150Samostatná
  Single
  --
  1445/022.04.1978JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/122.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/222.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1445/322.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
  Tunnel 204
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  144625.04.1978JPNAscoPDEBETŠachta
  Shaft
  -183<20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346910Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, květen - červenec / Nuclear explosin in the year 1978, may - july


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  144710.05.1978JPNTransomPDEJZTŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  144824.05.1978JPS-PDEBETTunel 185P
  Tunnel 185P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  144929.05.1978JPS-PDEUZTTunel 133P
  Tunnel 133P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  145001.06.1978JPNJackpotsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -304<20Samostatná
  Single
  --
  145102.06.1978JPS-PDEBETTunel 185PP
  Tunnel 185PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  145211.06.1978JPS-PDEJZTŠachta 1010
  Shaft 1010
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  145301.07.1978AMUXanthosPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  145405.07.1978JPS-PDEJZTŠachta 1077
  Shaft 1077
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  145507.07.1978JPNSatzPDEJZTŠachta
  Shaft
  -315<20Samostatná
  Single
  --
  145612.07.1978JPNLowballPDEJZTŠachta
  Shaft
  -56420-150Samostatná
  Single
  --
  145719.07.1978AMUAresPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  145826.07.1978AMUIdomeneePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1459/028.07.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/128.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/228.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/328.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/428.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1459/528.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
  Tunnel 104
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346911Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, srpen / Nuclear explosin in the year 1978, august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  146009.08.1978YARKratonPDEPMTŠachta KR-4
  Shaft KR-4
  -56722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1461/010.08.1978JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/110.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/210.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/310.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/410.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/510.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1461/610.08.1978JPNZ-PDEZMTTunel A-18
  Tunnel A-18
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  146224.08.1978YARKratonPDEPMTŠachta KR-3
  Shaft KR-3
  -57722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1463/029.08.1978JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/129.08.1978JPS-PDEJZTTunel 107
  Tunnel 107
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/229.08.1978JPS-PDEJZTTunel 107
  Tunnel 107
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1463/329.08.1978JPS-PDEBETTunel 107
  Tunnel 107
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  146429.08.1978JPS-PDEJZTŠachta 1228
  Shaft 1228
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  146531.08.1978JPNPanirPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346912Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, září - říjen / Nuclear explosin in the year 1978, september - october


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  146612.09.1978AGR-PDEPMTŠachta A-II-5
  Shaft A-II-5
  -6000.08Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  146713.09.1978JPNDiablo HawkPDEUZTTunel
  Tunnel
  -419<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  146815.09.1978JPS-PDEJZTŠachta 1211
  Shaft 1211
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  146920.09.1978JPS-PDEUZTTunel 605P
  Tunnel 605P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  147021.09.1978KROKratonPDEPMTŠachta KR-2
  Shaft KR-2
  -88615Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  147127.09.1978JPNDraughtsPDE???20-150Samostatná
  Single
  --
  I47227.09.1978JPNRummyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  1473/027.09.1978JPNCreminoPDEJZT-?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní, společná jáma
  Simultaneous, same hole
  -1473/127.09.1978JPNCreminoPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1473/227.09.1978JPNCremino-CaerphillyPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1474/027.09.1978JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/127.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/227.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/327.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/427.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/527.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/627.09.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1474/727.09.1978JPNZ-PDEBETTunel A-19
  Tunnel A-19
  ?<0.001Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  147508.10.1978YARVyatkaPDEPMTŠachta 43
  Shaft 43
  -154515Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  147614.10.1978LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  147715.10.1978JPS-PDEUZTTunel 200ASM
  Tunnel 200ASM
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1478/017.10.1978AGR-PDEPMT-?73Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  První simultánní jaderná detonace v Azgiru pro vytvoření dutin v soli
  First simultaneous nuclear detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1478/117.10.1978AGR-PDEPMTŠachta A-VII
  Shaft A-VII
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1478/217.10.1978AGR-PDEPMTŠachta A-VII
  Shaft A-VII
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  147917.10.1978TYRKratonPDEPMTŠachta KR-1
  Shaft KR-1
  -59322Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  148031.10.1978JPS-PDEZMTTunel 194
  Tunnel 194
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346913Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1978, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1978, november - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  148102.11.1978JPNEmmenthalPDEJZTŠachta
  Shaft
  -576<20Samostatná
  Single
  --
  148202.11.1978AMUSchediosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  1483/004.11.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1483/104.11.1978JPS-PDEJZTŠachta 1302
  Shaft 1302
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1483/204.11.1978JPS-PDEJZTŠachta 1302
  Shaft 1302
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  148414.11.1978AMUAphroditePDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  148518.11.1978JPNQuargelPDEJZTŠachta
  Shaft
  -54220-150Samostatná
  Single
  --
  1486/029.11.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1486/129.11.1978JPS-PDEJZTŠachta 1222
  Shaft 1222
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1486/229.11.1978JPS-PDEJZTŠachta 1222
  Shaft 1222
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  148729.11.1978JPS-PDEJZTTunel 162
  Tunnel 162
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  148830.11.1978AGR-PDEPMTŠachta A-II-6
  Shaft A-II-6
  -6000.06Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  148930.11.1978AMUPriamPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  149001.12.1978JPNConcentrationPDEJZTŠachta
  Shaft
  -243<20Samostatná
  Single
  --
  149114.12.1978JPS-PDEJZTTunel 113P
  Tunnel 113P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  149214.12.1978LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  --
  149316.12.1978JPNFarmPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68920-150Samostatná
  Single
  --
  149417.12.1978AMUEteoclePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  149518.12.1978AGR-PDEPMTŠachta A-IX
  Shaft A-IX
  -630103Samostatná
  Single
  -Experiment na vytvoření dutiny v soli
  Experiment to form cavities in salt
  149619.12.1978AMUEumeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1497/020.12.1978JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1497/120.12.1978JPS-PDEJZTTunel 803P
  Tunnel 803P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1497/220.12.1978JPS-PDEJZTTunel 803P
  Tunnel 803P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346915Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, leden - březen / Nuclear explosin in the year 1979, january -mart


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  149810.01.1979AGR-PDEPMTŠachta A-II-7
  Shaft A-II-7
  -6000.5Samostatná
  Single
  -Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
  Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
  1499/017.01.1979AGR-PDEPMT-?65Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1499/117.01.1979AGR-PDEPMTŠachta A-VIII
  Shaft A-VIII
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1499/217.01.1979AGR-PDEPMTŠachta A-VIII
  Shaft A-VIII
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  150024.01.1979JPNBaccaratPDEJZTŠachta
  Shaft
  -326<20Samostatná
  Single
  --
  150101.02.1979JPS-PDEJZTŠachta 1006
  Shaft 1006
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  150202.02.1979LOP-PDE???<20Samostatná
  Single
  --
  150308.02.1979JPNQuinellaPDEJZTŠachta
  Shaft
  -57920-150Samostatná
  Single
  --
  150415.02.1979JPNKlosterPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  1505/016.02.1979JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1505/116.02.1979JPS-PDEJZTŠachta 109
  Shaft 109
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  -1505/216.02.1979JPS-PDEJZTŠachta 2803
  Shaft 2803
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  150601.03.1979AMUPenthesileePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  150709.03.1979AMUPhiloctetePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  150814.03.1979JPNMemoryPDEJZTŠachta
  Shaft
  -366<20Samostatná
  Single
  --
  150923.03.1979JPS-PDEBETTunel 115P
  Tunnel 115P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  151024.03.1979AMUAgapenorPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346922Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, duben - červen / Nuclear explosin in the year 1979, april - june


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  151104.04.1979AMUPolydorePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  151210.04.1979JPS-PDEBETTunel 115PP
  Tunnel 115PP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  1513/006.05.1979JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1513/106.05.1979JPS-PDEJZTTunel 701P
  Tunnel 701P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1513/206.05.1979JPS-PDEJZTTunel 701P
  Tunnel 701P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  151411.05.1979JPNFreezeoutPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  1515/031.05.1979JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Kombinovaný prostor
  Kombined area
  -
  -1515/131.05.1979JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/231.05.1979JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/331.05.1979JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 141
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1515/431.05.1979JPS-PDEJZTTunel 141
  Tunnel 136P
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Samostatný prostor
  Separated area
  -
  151611.06.1979JPNPepatoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -68120-150Samostatná
  Single
  --
  151712.06.1979JPS-PDEBETTunel 115PPP
  Tunnel 115PPP
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  151818.06.1979AMUPyrrhosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  151920.06.1979JPNChessPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  152023.06.1979JPS-PDEJZTŠachta 1223
  Shaft 1223
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  152128.06.1979JPNFajyPDEJZTŠachta
  Shaft
  -53620-150Samostatná
  Single
  --
  152229.06.1979AMUEgisthePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346923Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, červenec - září / Nuclear explosin in the year 1979, july - september


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  1523/007.07.1979JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1523/107.07.1979JPS-PDEJZTŠachta 1225
  Shaft 1225
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1523/207.07.1979JPS-PDEJZTŠachta 1225
  Shaft 1225
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1524/014.07.1979AGR-PDEPMT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1524/114.07.1979AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1524/214.07.1979AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1524/314.07.1979AGR-PDEPMTŠachta A-XI
  Shaft A-XI
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  152518.07.1979JPS-PDEJZTŠachta 2613
  Shaft 2613
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  152618.07.1979JPS-PDEZMTTunel 195P
  Tunnel 195P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  152725.07.1979AMUTydeePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  152828.07.1979AMUPalamedePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  152903.08.1979JPNBurzetPDEJZTŠachta
  Shaft
  -45020-150Samostatná
  Single
  --
  1530/004.08.1979JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1530/104.08.1979JPS-PDEJZTŠachta 1085
  Shaft 1085
  ?0.001/20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1530/204.08.1979JPS-PDEJZTŠachta 1085
  Shaft 1085
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  153108.08.1979JPNOffshorePDEJZTŠachta
  Shaft
  -39620-150Samostatná
  Single
  --
  153212.08.1979YARKimberlitPDEPMTŠachta KM-4
  Shaft KM-4
  -9828.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  1533/018.08.1979JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1533/118.08.1979JPS-PDEJZTŠachta 1226
  Shaft 1226
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1533/218.08.1979JPS-PDEJZTŠachta 1226
  Shaft 1226
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  153429.08.1979JPNNesselPDEJZTŠachta
  Shaft
  -46420-150Samostatná
  Single
  --
  153506.09.1979JPNHeartsPDEJZTŠachta
  Shaft
  -640140Samostatná
  Single
  --
  153606.09.1979KROKimberlitPDEPMTŠachta KM-3
  Shaft KM-3
  -5998.5Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  153708.09.1979JPNPeraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -200<20Samostatná
  Single
  --
  153813.09.1979LOP-VZE???<20Samostatná
  Single
  -Pravděpodobně test způsobilosti prostoru k jaderným zkouškám
  Probably this nuclear test took place
  153916.09.1979DORKlivazhPDEPMTTunel
  Tunnel
  -9030.3Samostatná
  Single
  -Preventivní jaderná exploze v kamenouhelném dole na ochranu před nenadálou erupcí metanu
  Nuclear explosion in a coal mine to prevent sudden blowout of methane
  1540/024.09.1979JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/124.09.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/224.09.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1540/324.09.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-32
  Tunnel A-32
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  154126.09.1979JPNSheepsheadPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64020-150Samostatná
  Single
  --
  154227.09.1979JPS-PDEUZTTunel 175P
  Tunnel 175P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346924Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1979, říjen - prosinec / Nuclear explosin in the year 1979, october - december


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  154304.10.1979TYRKimberlitPDEPMTŠachta KM-1
  Shaft KM-1
  -83722Samostatná
  Single
  -Jaderná exploze pro seismický výzkum
  Seismic probing explosion
  154407.10.1979YARSheksnaPDEPMTŠachta 47
  Shaft 47
  -154515Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  1545/018.10.1979JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1545/118.10.1979JPS-PDEJZTTunel 128
  Tunnel 128
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1545/218.10.1979JPS-PDEJZTTunel 128
  Tunnel 128
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1546/018.10.1979JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/118.10.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/218.10.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/318.10.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1546/418.10.1979JPNZ-PDEJZTTunel A-20
  Tunnel A-20
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1547/024.10.1979AGR-PDEPMT-?33Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  Simultánní detonace v Azgiru pro vytvoření dutiny v soli
  Simultaneous detonations at Azgir to form cavities in salt
  -1547/124.10.1979AGR-PDEPMTŠachta A-X
  Shaft A-X
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1547/224.10.1979AGR-PDEPMTŠachta A-X
  Shaft A-X
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  1548/028.10.1979JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1548/128.10.1979JPS-PDEJZTŠachta 1224
  Shaft 1224
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1548/228.10.1979JPS-PDEJZTŠachta 1224
  Shaft 1224
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  154919.11.1979AMUChrysotemisPDE?Šachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155022.11.1979AMUAtreePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155129.11.1979JPNBackgammonPDEJZTŠachta
  Shaft
  -229<20Samostatná
  Single
  --
  155230.11.1979JPS-PDEJZTTunel 192P
  Tunnel 192P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1553/002.12.1979JPS-PDEZMT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1553/102.12.1979JPS-PDEJZTŠachta 1309
  Shaft 1309
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1553/202.12.1979JPS-PDEZMTŠachta 1309
  Shaft 1309
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  155414.12.1979JPNAzulPDEJZTŠachta
  Shaft
  -205<20Samostatná
  Single
  --
  155521.12.1979JPS-PDEJZTTunel 802P
  Tunnel 802P
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1556/023.12.1979JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1556/123.12.1979JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja-1
  Shaft Glubokaya-1
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1556/223.12.1979JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja-1
  Shaft Glubokaya-1
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346925Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, leden - květen / Nuclear explosin in the year 1980, january - may


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  155723.02.1980AMUThyestePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  155828.02.1980JPNTarkoPDEJZTŠachta
  Shaft
  -369<20Samostatná
  Single
  --
  155903.03.1980AMUAdrastePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?<5Samostatná
  Single
  --
  156008.03.1980JPNNorboPDEJZTŠachta
  Shaft
  -271<20Samostatná
  Single
  --
  156114.03.1980JPS-PDEBETTunel 603P
  Tunnel 603P
  ?< 0.001Samostatná
  Single
  --
  156223.03.1980AMUTheseePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  156301.04.1980AMUBorosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  156403.04.1980JPNLiptauerPDEJZTŠachta
  Shaft
  -41720-150Samostatná
  Single
  --
  156504.04.1980JPS-PDEJZTŠachta 126
  Shaft 126
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  156604.04.1980AMUPelopsPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  1567/010.04.1980JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1567/110.04.1980JPS-PDEJZTTunel 181
  Tunnel 181
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1567/210.04.1980JPS-PDEJZTTunel 181
  Tunnel 181
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  156816.04.1980JPNPyramidPDEJZTŠachta
  Shaft
  -57920-150Samostatná
  Single
  --
  1569/025.04.1980JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1569/125.04.1980JPS-PDEJZTŠachta 1071
  Shaft 1071
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1569/225.04.1980JPS-PDEJZTŠachta 1071
  Shaft 1071
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  157026.04.1980JPNColwickPDEJZTŠachta
  Shaft
  -63320-150Samostatná
  Single
  --
  157102.05.1980JPNCanfieldPDEJZTŠachta
  Shaft
  -351<20Samostatná
  Single
  --
  157222.05.1980JPNFloraPDEJZTŠachta
  Shaft
  -335<20Samostatná
  Single
  --
  1573/022.05.1980JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/122.05.1980JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/222.05.1980JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1573/322.05.1980JPS-PDEJZTTunel 173
  Tunnel 173
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92451#346926Verze : 0
  Avatar
  Jaderné exploze v roce 1980, červen - srpen / Nuclear explosin in the year 1980, june - august


  P.č.
  Nr.
  Datum
  Date
  Stát
  State
  Lokalita
  Location
  Jméno testu
  Test name
  Typ
  Type
  Účel
  Purpose
  Metoda
  Method
  Výška/hloubka [m]
  Height/Depth [m]
  Ráže [kt]
  Yield [kt]
  Provedení
  Design
  Umístění
  Positionong
  Poznámka
  Notice

  157412.06.1980JPNKashPDEJZTŠachta
  Shaft
  -64520-150Samostatná
  Single
  --
  157512.06.1980JPS-PDEJZTŠachta 1083
  Shaft 1083
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  157616.06.1980BARButan-2PDEPMTŠachta 1083
  Shaft 1
  -14003.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  157716.06.1980AMUEuryphylePDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  157821.06.1980AMUllusPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  157924.06.1980JPNHuron KingPDEUZTŠachta
  Shaft
  -320<20Samostatná
  Single
  -Test přežití
  DoD test
  158025.06.1980BARButan-2PDEPMTŠachta 3
  Shaft 3
  -13903.2Samostatná
  Single
  -Exploze s olejovým stimulátorem
  Oil stimulation explosion
  158125.06.1980JPS-PDEJZTTunel 127
  Tunnel 127
  ?0.001-20Samostatná
  Single
  --
  1582/029.06.1980JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/129.06.1980JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/229.06.1980JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?0.001-20Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  -1582/329.06.1980JPS-PDEJZTŠachta 1227
  Shaft 1227
  ?20-150Vícenásobná
  Multiple
  Společný prostor
  Joint area
  -
  158306.07.1980AMUChrysesPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?5-20Samostatná
  Single
  --
  158409.07.1980AMULedaPDEBETŠachta
  Shaft
  ??Samostatná
  Single
  --
  158519.07.1980AMUAsiosPDEJZTŠachta
  Shaft
  ?20-150Samostatná
  Single
  --
  158625.07.1980