Bitva na Bílé hoře

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 532 příspěvků vloženo, 2075 editováno a 1548 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Bitva na Bílé hoře

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Bitva na Bílé hoře The Battle of White Mountain
  Datum:
  Date:
  08.11.1620-DD.MM.RRRR
  Válčiště / Fáze:
  Theatre of Operations / Phase:
  Česko-falcká válka
  The Bohemian Revolt
  Místo:
  Location:
  Bílá hora u Prahy White Mountain near Prague
  GPS:
  GPS:
  50°05'47.31"N 14°20'36.13"E
  Účastníci:
  Belligerents:
   
  Strana A:
  Side A:
  země Koruny české
  hornorakouští a uherští spojenci
  Lands of the Czech Crown
  Upper Austria and Hungarian allies
  Strana B:
  Side B:
  Svatá říše římská
  Bavorská katolická liga
  španělští, valonští a polští spojenci
  Holy Roman Empire
  Bavarian Catholic League
  Spanish, Walloon and Polish allies
  Velitelé:
  Commanders:
   
  Strana A:
  Side A:
  gen. Kristián starší kníže z Anhaltu
  gen. Jindřich Matyáš hrabě z Thurnu
  gen. Jiří Fridrich hrabě z Hohenlohe
  Gen. Christian elder prince of Anhalt
  Gen. Henry Matthias, Count of Thurn
  Gen. George Frederick, Count of Hohenlohe
  Strana B:
  Side B:
  gen. Karel Bonaventura hrabě Buquoy
  Maxmilián I. vévoda bavorský
  gen. Johann Tserclaes hrabě Tilly
  Gen. Count Karel Bonaventura Buquoy
  Duke Maximilian I of Bavaria
  Gen. Count Johann Tilly Tserclaes
  Síly:
  Strenght:
   
  Síly strana A:
  Forces Side A:
  21 000 mužů 21 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  26–30 000 mužů 26–30 000 men
  Síly strana B:
  Forces Side B:
  1 300 - 9 000 mužů 1 300 - 9 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Ztráty:
  Losses:
   
  Ztráty strana A:
  Losses Side A:
  1 300 - 9 000 mužů 1 300 - 9 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Ztráty strana B:
  Losses Side B:
  300 - 2 000 mužů 300 - 2 000 men
  Zobraz detail:
  Show Detail:
    
  Zobraz detail:
  Show Detail:
  - -
  Cíle a výsledek:
  Objectives and Result:
   
  Typ operace, strana A:
  Type of Operation, Side A:
  obrana
  defense
  Typ operace, strana B:
  Type of Operation, Side B:
  útok
  attack
  Cíle, strana A:
  Objectives, Side A:
  ubránit Prahu - nesplněn
  defend Prague - unfulfilled
  Cíle, strana B:
  Objectives, Side B:
  dobýt Prahu - splněn
  conquer Prague - fulfilled
  Výsledek:
  Result:
  vítězství strany B victory for side B
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  cs.wikipedia.org
  https://www.valka.cz/clanek_14197.html a jeho zdroje
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92843#421250Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Bitva na Bílé hoře  Datum:
  8. listopad 1620


  Místo:
  Praha, Česko


  Účastníci:
  císařská armáda
  vojsko Katolické ligy
  španělské jednotky
  valonské jednotky
  polští kozáci
  x
  stavovské vojsko
  uherské jednotky
  hornorakouské jednotky


  Výsledek:
  vítězství císařských a ligistických vojsk
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92843#347663Verze : 0
  MOD