Řád Nachimova

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 400 příspěvků vloženo, 2146 editováno a 3257 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád Nachimova

  Avatar
  Řád Nachimova byl založen výnosem Prezidia Nejvyššího sovětů SSSR 3. března 1944.


  Řádem Nachimova se vyznamenávají důstojníci válečného námořnictva za naplánování a vedení námořních operací a vítězství v námořní bitvě, za rozdrcení nepřátelské flotily a za další mimořádné vojenské akce strategického či taktického významu .


  Vyznamenání může být uděleno jen na základě výnosu Nejvyššího sovětů SSSR. Vlastní řádový klenot má dva stupně :


  Řád Nachimova I.st.
  Řád Nachimova II.st.


  Řád Nachimova se nosí na levé straně hrudi, za nebo vedle řádu Kutuzova.


  Řádové stanovy přesně specifikují za jaké vojenské zásluhy a komu lze řád Nachimova udělit


  POPIS ŘÁDOVÉHO KLENOTU


  Řád Nachimova I. třídy je tvořený pěticípou rubínovou hvězdou která je vsazena do stříbrné hvězdice s broušenými rubíny, kde zakončení paprsků je tvořeno námořní kotvou. Ve středu řádového klenotu je kulatý zlatý medailon s portrétem vynikajícího ruského námořníka -admirála Nachimova. Kolem tohoto portrétu je azbukou provedený nápis :


  ADMIRÁL NACHIMOV


  Pod portrétem admirála je půlvěnec z vavřínových listů a pracovní nářadí dělnicko-rolnické třídy ( SRP A KLADIVO ). Celá tato řádová kompozice je podložena zlatou hvězdici, která má tupé paprsky. Řádový klenot je po výtvarné stránce jedním z nejkrásnějších řádů bývalého SSSR .


  Váha klenotu I. třídy :
  Řád v I. třídě je zhotoven ze zlata 29, 45g a stříbra 22, 90 g. Předepsaná váha : 57g.


  Řád v II. třídě je zhotoven ze stříbra ryzostí 925/1000, rubíny jsou nahrazeny červeným smaltem, váha řádu je v tomto případě 43. 60 g.


  Velikost hvězdy I. třídy a II. třídy je jednotná 56mm. Na zadní straně je šroub s maticí k upevnění na stejnokroj. Na řád se vyráží pořadové a registrační číslo, které musí korespondovat s udělením zapsaným v řádové knížce .


  Autorem tohoto řádu není žádný význačný ruský umělec, ale voják-námořník kapitán 1.třídy (plukovník), pozdějí kontraadmirál B. M. Chomič ( Chomitsch ) ve spolupráci s dalším vojákem A. L. Diodorowem. Když byl projekt řádu předveden " velkému " Stalinovi, byl to on, kdo prohlásil : " Což takhle k řádu přidat rubíny ? " Bylo provedeno a je to jen ke kráse řadu samotného, nikoliv k poctě Stalina jak je uvedeno v jednom ruském plátku, zabývajícím se řády. Dle přání Stalina se na I. řádové třídě nachází pět krásných čistých rubínů.


  Autorům se ještě podařil další " husarský kousek " neboť malé stužky určené k nošení na stejnokroji jsou v barvách řádu Svatého Jiří.


  Udělené řády se s úmrtím důstojníka dobrovolně předávají do muzea, síně bojových tradic a dalších historických a vzdělávacích ústavu a zařízení. Uložení řádu v muzeu je pro rodiny vyznamenaného námořníka velkou ctí a tato tradice naštěstí i v Ruské federaci má své čestné místo.


  Řád je mimořádně vzácný, ale nachází se ve sbírce USA a v několika sbírkách Evropských faleristů. Vyrábějí se však velmi nebezpečné kopie a i proto ruští sběratelé této problematice věnují maximální pozornost .


  Celkový počet udělení řádů je přesný a řádně evidovaný :


  Řád Nachimova I. třídy byl udělen celkem 82 vysokým důstojníkům Ruské armády a námořnictva.


  Řád Nachimova II. třídy byl udělen celkově 469 důstojníkům Ruské armády a námořnictva.


  Řádový klenot I. třídy č. 1 byl udělen kontraadmirálu N. F. Feldmanovi .
  Dalším řádem byl dekorován Lidový komisař pro námořnictvo admirál Kuzněcov a mnoho dalších námořních velitelů.


  Řádový klenot II. třídy, zde to byl námořní pilot 46. leteckého pluku Severního loďstva podporučík letectva N. I. Vasin. Rozkazem velitele Severní flotily ze dne 5. dubna 1944 mu byl udělen řád Nachimova II. stupně. Než si však tento statečný mladý voják mohl slavnostně řád na velitelství loďstva převzít 16. května 1944 zahynul v boji .


  Řádem Nachimova II. třídy s číslem I. obdržel kapitán II. třídy ( podplukovník ) G. N. Sliskij ( rozkaz Velitele Baltické flotily č. 68 ze dne 12. července 1944 .  Literatura :
  Dietrich Herfurth : Militärische Auszeichnungen der UdSSR .
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92964#348072Verze : 0
  Avatar
  Ruská federace: Řád Nachimova


  Řád Nachimova byl včleněn do systémů řádů a vyznamenání Ruské federace .


  Nařízením ( výnosem ) prezidia Nejvyššího sovětu Ruské federace číslo 2557-I ze dne 20 . března 1992 , je řád ponechám v platnosti a zařazen mezi další řády a vyznamenání .


  Řádové stanovy a statut řádu se nemění . Řád je opět členěn na dva stupně :


  Řád Nachimova I .st.
  Řád Nachimova II .st.


  Jediná , nepodstatná změna spočívá z odstranění symbolu bývalé SSSR , mizí SRPA A KLADIVO .

  Ruská fedrace, řád II. třídy
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/92964#348073Verze : 0