Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 504 příspěvků vloženo, 1230 editováno a 808 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

  Avatar
  Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955


  Preambule


  Členské státy Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci – Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik - rozhodly se podepsat tento Protokol a dohodly se na tomto:


  Článek 1


  Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 zůstává v platnosti po dobu dalších dvaceti let. Pro smluvní strany, které do roka před uplynutím této lhůty neodevzdají vládě Polské lidové republiky prohlášení o vypovězení smlouvy, zůstane smlouva v platnosti po dobu ještě deseti let.


  Článek 2


  Tento protokol podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky.


  Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdána poslední ratifikační listina. Vláda Polské lidové republiky bude informovat ostatní členské státy smlouvy o odevzdání každé ratifikační listiny do úschovy.


  Patička


  Sepsáno ve Varšavě dne 26. dubna 1985 v jednom vyhotovení v jazyce bulharském, českém, maďarském, německém, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto protokolu odevzdá vláda Polské lidové republiky všem ostatním smluvním stranám Protokolu.


  Za Bulharskou lidovou republiku


  Todor Živkov, generální tajemník ÚV bulharské komunistické strany, předseda státní rady Bulharské lidové republiky


  Za Československou socialistickou republiku


  Gustáv Husák, generální tajemník ÚV Komunistické strany Československa, prezident Československé socialistické republiky


  Za Maďarskou lidovou republiku


  János Kádár, generální tajemník Maďarské socialistické dělnické strany


  Za Německou demokratickou republiku


  Erich Honecker, generální tajemník ÚV Jednotné socialistické strany Německa, předseda státní rady Německé demokratické republiky


  Za Polskou lidovou republiku


  Wojciech Jaruzelski, první tajemník ÚV Polské sjednocené dělnické strany, předseda rady ministrů Polské lidové republiky


  Za Rumunskou socialistickou republiku


  Nicolae Ceaušescu, generální tajemník Rumunské komunistické strany, prezident Rumunské socialistické republiky


  Za Svaz sovětských socialistických republik


  M. S. Gorbačov, generální tajemník ÚV Komunistické strany Sovětského svazu  Zdroj
  www.lexdata.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95016#354950Verze : 0
  MOD