Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 503 příspěvků vloženo, 1229 editováno a 808 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - 01.07.1991 - Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy

Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě

  Avatar
  Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 a Protokolu o prodloužení doby její platnosti podepsaného dne 26. dubna 1985 ve Varšavě


  Preambule


  Státy, které jsou smluvními stranami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955,


  berouce v úvahu hluboké změny probíhající v Evropě, které znamenají ukončení konfrontace a rozdělení kontinentu,


  hodlajíce v nové situaci aktivně rozvíjet své vzájemné vztahy na dvoustranném a dle zájmu na mnohostranném základě,


  připomínajíce význam Společné deklarace 22 států, které podepsaly Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a které prohlásily, že již nejsou nepřáteli a že budou budovat nové vztahy partnerství a spolupráce,


  rozhodnuty napomáhat postupnému přechodu k celoevropským strukturám bezpečnosti v duchu ujednání dosažených na pařížském summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v listopadu 1990,


  dohodly se na následujícím:


  Článek 1


  Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 (dále jen Varšavská smlouva), a Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaný dne 26. dubna 1985 ve Varšavě, pozbývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tento protokol.


  Článek 2


  Strany tohoto protokolu prohlašují, že nemají vůči sobě žádné majetkové nároky vyplývající z Varšavské smlouvy.


  Článek 3


  1. Tento protokol podléhá ratifikaci.
  2. Originál protokolu a ratifikační listiny budou uloženy do úschovy vládě České a Slovenské Federativní Republiky. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude informovat ostatní strany tohoto protokolu o uložení každé ratifikační listiny do úschovy.


  Článek 4


  Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude uložena do úschovy poslední ratifikační listina.


  Patička


  Dáno v Praze dne 1. července 1991 v jednom vyhotovení v jazyce českém, bulharském, maďarském, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto protokolu předá vláda České a Slovenské Federativní Republiky všem ostatním stranám tohoto protokolu.


  Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku


  Václav Havel, prezident České a Slovenské Federativní Republiky


  Za Bulharskou republiku


  Želiu Želev, prezident Bulharské republiky


  Za Maďarskou republiku


  József Antall, předseda vlády Maďarské republiky


  Za Polskou republiku


  Lech Walesa, prezident Polské republiky


  Za Rumunsko


  Ion Iliescu, prezident Rumunska


  Za Svaz sovětských socialistických republik


  G. I. Janajev, viceprezident Svazu sovětských socialistických republik
  Zdroj
  Tisk č. 753 FS ČSFR, VI. v. o.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95017#354951Verze : 0
  MOD