Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 386 příspěvků vloženo, 1501 editováno a 307 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Fiala, Vlastimil

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Fiala Fiala
  Jméno:
  Given Name:
  Vlastimil Vlastimil
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vlastimil Fiala
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  Plukovník generálního štábu Colonel General Staff
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  11.08.1893 Opočnice u Poděbrad, Čechy /
  11.08.1893 Opočnice u Poděbrad, Bohemia /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  03.03.1947 Borohrádek, Čechy /
  03.03.1947 Borohrádek, Bohemia /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  Velitel 1. československého leteckého a automobilového oddílu na Rusi (1918)
  Velitel Československého Leteckého pluku 3 (1920 - 1923)
  Commander of 1st Czechoslovak aircraft and automotive squadron in Russia (1918)
  Commander of Czechoslovak 3st Aviation Regiment (1920 - 1923)
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Historie a Vojenství 4/1995
  Historie a Vojenství 2/2009
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95440#356003Verze : 0
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Fiala Fiala
  Jméno:
  Given Name:
  Vlastimil Vlastimil
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Vlastimil Fiala
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.03.1921-DD.04.1921 Velitel : 13. oddělení /vzduchoplavecké/
  00.04.1921-00.07.1922 Velitel : Letecký pluk 3
  00.12.1922-00.01.1923 Velitel : Letecký pluk 3
  DD.01.1923-23.11.1923 Velitel : 18. oddělení /vzduchoplavecké/
  23.11.1923-DD.11.1923 Velitel : 18. oddělení /letecké/
  DD.11.1923-DD.10.1924 Velitel : 18. oddělení /letecké/

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  DD.03.1921-DD.04.1921 Commander : 13th Section /Aeronautic/ of the Technical Department
  00.04.1921-00.07.1922 Commander : 3rd Air Regiment
  00.12.1922-00.01.1923 Commander : 3rd Air Regiment
  DD.01.1923-23.11.1923 Commander : 18th Section /Aeronautic/ of the Aeronautics Department
  23.11.1923-DD.11.1923 Commander : 18th Section /Air/ of the Air Department
  DD.11.1923-DD.10.1924 Commander : 18th Section /Air/ of the Air Department

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Historie a Vojenství 4/1995
  Historie a Vojenství 2/2009
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95440#563183Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Plukovník generálního štábu Československého vojenského letectva Vlastimil Fiala


  * 11. 8. 1893 Opočnice u Poděbrad, Čechy, Rakousko-Uhersko
  + 3. 3. 1947 Borohrádek, Čechy, Československo


  V rakousko-uherské armádě dosáhl hodnosti Leutnant (in der Reserve).


  Pilot K. u K. Luftfahrtruppe s 1 sestřelem, pilot Československé legie na Rusi a důstojník Československého letectva


  Jednotky: Flik 1, 9. sborový letecký oddíl ruský, 5. ukrajinský letecký park, 1. československý letecký a automobilový oddíl - velitel, Letecký oddíl 2. střelecké divize - velitel, letecká skupina Slovensko v roce 1920 - velitel, letecký pluk 3 - velitel

  Narodil se 11. srpna 1893 v obci Opočnice u Poděbrad v Čechách. Maturoval v Pardubicích na reálné škole. Studoval na strojním inženýrství na České vysoké škole technické a filozofii na Karlově-Ferdinandově univerzitě v Praze. Dne 22. května 1914 byl odveden do rakousko–uherské armády jako jednoroční dobrovolník. Sloužil u dělostřelectva ve Vídni a v Krakově. Na přelomu roku 1915-1916 absolvoval kurs leteckého pozorovatele ve Vídeňském Novém Městě a následně byl přidělen k Flik 1, které velel Hauptmann Otto Jindra. V té době měl hodnost Kadett in der Reserve. Zde u Flik 1 se také naučil létat.
  Jako pozorovatel letěl s pilotem Hauptmann Otto Jindra 9. dubna 1916 na stroji Albatros C.I 22.23 a spolu sestřelili ruský dvouplošník (pravděpodobně Lebeď), jihozápadně od Kamence Podolského na Ukrajině. Za tuto akci byl povýšen na Leutnant in der Reserve.
  Dne 22. dubna 1917 pilotoval letoun Branderburg C.1 62.23 s pozorovatelem Oberleutnantem Johannem Baumgartnerem k výzvědnému letu. Během letu byli sestřeleni ruským letadlem Spad S.A.2 s číslem 482 (S-79) od 30. sborového leteckého oddílu, s nímž letěli letci vojín Nědzeveskij a desátník Rodin. Byli sestřeleni pravděpodobně v oblasti Bukoviny.
  Brzo po svém zajetí 15. května 1917, žádá o vstup do Československých legií na Rusi, kam 30. září 1917 vstupuje. 1). Je zařazen k 5. střeleckému pluku. V říjnu se snaží na velitelství v Jasech Československého armádního sboru na Rusi(Rumunsko) založit letecký oddíl. Pro nedostatek materiálu a totální rozklad fronty není jeho záměru možno okamžitě vyhovět a tak odchází k ruskému carskému letectvu na severní frontu.


  V říjnu a listopadu 1917 létal u 9. sborového leteckého oddílu ruské armády na severoněmecké frontě na letounech Voisin. Dne 25. listopadu se vrací do Kyjeva a 5. prosince je přidělen k 5. ukrajinskému leteckému parku ve Svjatošině jako technický ředitel. Zde shromažďuje oddíl Čechoslováků.
  Dne 17. února 1918 je oficiálně ustanoven 1. československý letecký a automobilový oddíl pod jeho velením.
  Přebírá od odcházející francouzské vojenské mise letecký materiál a zabavuje na zpola opuštěných letištích u Kyjeva letadla a další letecké vybavení. To vše na poslední chvíli před postupujícími Němci.
  Dne 8. března 1918 se oddíl nachází v Charkově, kam byl po železnici přesunut. Následujícím dnem 9. března 1918 začalo pravidelné vyučování leteckého oddílu. Následně byl oddíl přesunut do Serdobska, kam 20. března dorazil. Zde se také začalo létat. Při jednání představitelů československých legií na Rusi se sovětskou vládou bylo rozhodnuto o co nejrychlejším přesunu transportů Československých legií na Rusi do Vladivostoku.
  Při cestě v průběhu března, dubna a května sovětská vláda rozhodla o částečném a nakonec úplném odzbrojení Československých legií na Rusi. To bylo podmíněno dalším pokračováním transportů do Vladivostoku.
  1. československý letecký a automobilový oddíl nakonec pod velením poručíka Fialy do Vladivostoku 10. června 1918 dojel, avšak bez letadel, leteckého materiálu a naprosté většiny zbraní. To vše musel odevzdat bolševikům za zdárný průjezd jeho ešalonu do Vladivostoku.
  Dnem 19. června 1918 je 1. československý letecký a automobilový oddíl rozpuštěn.
  Poručík Vlastimil Fiala byl převelen ke štábu východního oddílu Československých legií na Rusi a 15. srpna 1918 je poslán k 2. dělostřelecké brigádě Československých legií na Rusi.


  Dne 26. září 1918 bylo rozhodnuto prozatímním velitelem 2. československé střelecké divize na Rusi podplukovníkem Kadlecem o formování nového leteckého oddílu. Velitelem byl vybrán Fiala. Oddíl byl však bez letadel a tak bylo rozhodnuto o jejich nákupu v USA. Dne 21. listopadu vyšel první rozkaz nového I. leteckého oddílu. Tento měsíc také dorazil první náklad leteckého materiálu z USA (zastaralé a použité stroje L.W.F. V. Tractor 2) ).
  Dnem 6. ledna je povýšen na kapitána. Dne 7. března 1919 byl proveden první let k příležitosti narozenin prezidenta republiky Masaryka. Pilotoval sám Fiala, protože byl jediným pilotem oddílu. Na místě pozorovatele seděl desátník Robert Hartman, jenž měl nápad, na spodní část křídel napsat „T. G. Masaryk“. Za odměnu směl letět. Letadlo po několika minutách ve vzduchu se stalo najednou jen těžko ovladatelné a při pokusu o nouzové přistání na led Ussurijského zálivu u Vladivostoku havarovalo. Oba letci byly zraněni a dopravení do nemocnice japonského červeného kříže v Egeršeldě. Vlastimil Fiala byl na levém koleni zraněn velmi vážně.
  Byl tedy 12. srpna 1919 evakuován jako invalida na lodi Heffron (pravděpodobně 8. transport) do Československa. Plavidlo však ztroskotalo v bouři u Japonských ostrovů a až po opravě v Japonsku doplula do Terstu 17. prosince 1919 (plavidlem bylo evakuováno asi 870 osob, převážně zranění a invalidé).


  Po návratu do vlasti byl aktivován a povýšen na majora dnem 1. ledna 1920.
  Následné zastával vysoké štábní funkce u Československého letectva, velel letecké skupině na Slovensku v roce 1920, velel leteckému pluku 3 v Nitře mezi léty 1920 – 1923. Ke dni 31. prosince 1923 byl povýšen na plukovníka generálního štábu. Následně pracoval na vzduchoplaveckém oddělení Ministerstva národní obrany.
  K 1. lednu 1925 odchází ze zdravotních důvodů do výslužby.


  V roce 1922 napsal knihu „Náš vzduch – naše moře“, z něhož ve 30. letech vzniklo populární heslo „Vzduch je naše moře“.


  Jeho mladší dcera je známá herečka Květoslava Fialová. 3)  Vyznamenání: Československý válečný kříž 1918 číslo dekretu 4914, Československá revoluční medaile


  Seznam vítězství:
  Pořadí Datum sestřelu / Čas Jednotka Na letounu Nepřítel Místo sestřelu
  1. 09. 04. 1916 Flik 1 Albatros B.I (22.23) (4 ? jihovýchodně od Kamieniec  Poznámky:
  1) Oficiální datum vstupu do legií je 28. října 1918.


  2) L.W.F. V. Tractor - dvoumístný cvičný a pozorovací letoun vznikl v roce 1916 v USA. Dvojplošník L.W.F. nevynikal letovými vlastnosti proto se v armádě USA používal jen k druhořadým úkolům.
  Na konci léta 1918 byli nakoupeny urychleně letadla pro nově vzniklý letecký oddíl 2. Československé střelecké divize na Rusi. Americkou stranou byla objednávka urychleně vyřízena posláním letadel „bojové služby neschopná“.
  Jeden letoun L.W.F. V. Tractor se zachoval v Národním technickém muzeu v Praze.


  Technické data:
  Výroba: L.W.F. (Lowe, Willard, Fowler) Engineering Company, Long Island, stát New York, USA, 1917
  Rozpětí horního křídla: 14,20 m
  Rozpětí dolního křídla: 12,80 m
  Délka trupu: 7,05 m
  Šířka trupu: 0,8 m
  Max. rychlost: 140 km/hod
  Počáteční stoupavost: 1,77 m/s
  Vytrvalost: 4 hod.


  3) Květoslava Fialová * 1. září 1929, Vel'ke Dravce, Lučenec, Československo.
  „Měla jsem strach z tatínka, on byl přísný. Byl to ruský legionář a možná to myslel dobře, ale pro mě to dobře nebylo. Dodneška s ním nejsem smířená....“  Zdroje:
  Historie a Vojenství 4/1995
  Historie a Vojenství 2/2009
  http://www.162oddil.cz/db/detail.php?id=20964&
  http://www.ntm.cz/cs/heslar/tractor
  www.novinky.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/95440#356013Verze : 1