Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 330 příspěvků vloženo, 1399 editováno a 316 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Řád Dannebrog

Order of Dannebrog / Dannebrogordenen

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Dannebrog Order of Dannebrog
  Název v originále:
  Original Name:
  Dannebrogordenen
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1671
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Struktura:
  Structure:
  Speciální třídy:
  velkokomandér s diamanty
  velkokomandér
  1. velkokříž
  2. komadér 1. třídy
  3. komandér
  4. rytíř 1. třídy
  5. rytíř
  6. čestný kříž
  Special Classes:
  Grand Commander with Diamnods
  Grand Commander
  1. Grandcross
  2. Commander 1st Class
  3. Commander
  4. Knight 1st Class
  5. Knight
  6 Cross of Honour
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  kongehuset.dk
  en.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/9552#406560Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Dannebrog - velkokříž Order of Dannebrog - Grand Cross
  Název v originále:
  Original Name:
  Dannebrogordenen - Storkors
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1671
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  -
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  -
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  -
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  kongehuset.dk
  en.wikipedia.org
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/9552#503347Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Řád Dannebrog 3. třída Order of Dannebrog 3rd Class
  Název v originále:
  Original Name:
  Dannebrogordenen Kommandør
  Datum vzniku:
  Date of Establishment:
  DD.MM.1671
  Datum zániku:
  Date of Termination:
  DD.MM.RRRR
  Komponenty:
  Components:
  - -
  Klenot:
  Badge:
  - -
  Klenot foto avers:
  Badge Photo Obverse:
  Klenot foto revers:
  Badge Photo Reverse:
  Hvězda:
  Star:
  - -
  Hvězda foto avers:
  Star Photo Obverse:
  -
  Hvězda foto revers:
  Star Photo Reverse:
  Stužka:
  Ribbon Bar:
  - -
  Fotografie:
  Photograph:
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  viz výše
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/9552#406561Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Určitě je to jeden z nejstarších řádů, všeobecně záslužný řád dánský Dannebrogordenen (Řád Dannebrog). Podle tradice existoval totiž už v r. 1219, i když jej ve skutečnosti založil až v r. 1671 král Kristian V. V nejvyšší třídě je výjimečně velkokomandér, ale tento stupěň má jen královská rodina a počet členů je limitován na 7. Pak je velkokříž, a to je právě ten obrázek dole je dekorace, která patří ke stuze a nahoře je hvězda, která se nosí na prsou. Nižší komandéři (1. a 2. stupeň) mají totiž už jen úzkou stuhu, i když dekorace je v podstatě stejná.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/9552#31811Verze : 0
  Avatar
  Řád Dannebrog
  Dannebrogorden

  Tento řád má sice nižší postavení než slavný řád Slona, ale jde o jeden z nejstarších rytířských řádů Evropy. Řád byl založen králem Dánským, Waldemarem II. v roce 1239 (1219). Mnozí historici však udávají další rozdílná data založení. Řád měl představovat těsné spojení krále, královského domu, církve a šlechty.

  Řád byl reformován či vzkříšen, nebo založen ke své slávě v době panování krále Kristiána V. v roce 1671 (vládl v letech 1670 -1699) snad k poctě narození jeho syna Frederika.

  Řád má své jméno podle červené barvy na vlajce (borg = vlajka) a bílého kříže, který z rukou papeže obdržel právě král Waldemar II. Tolik legenda.

  Král Kristián V. v roce 1693 nechal zpracovat statuta řádu, který byl vyhrazený pro prince z královské krve a dále pro padesát předních dánských rytířů.

  V roce 1808 král Frederik VI. tento statut řádu zrušil, rozšířil řádové stupně a řád se stává řádem záslužným.

  V této době to jsou stupně :

  Velkokomander
  Velký rytířský kříž
  Komander
  Rytíř

  V roce 1842 dánský král Kristián VIII. rozhodl o tom, že nejvyšší stupeň řádu bude určen jen pro prince a cizince "královské krve".

  Další královské nařízení z roku 1864 řád rozšiřuje o další stupeň komandera a rytíře. V roce 1951 královským výnosem bylo umožněno vyznamenat řádem i ženy.

  Od roku 1952 se uděluje Stříbrný kříž řádu, který může být udělen jen těm, kteří jsou rytíři řádu. Těmto lidem se říká "Muži Dannebrog".

  Popis řádového klenotu :

  Řádový klenot (kříž) je vyroben ze zlata. Jde o tlapatý kříž s lehce prohnutými rameny, bíle smaltovaný a červeným okrajem.

  Mezi rameny kříže jsou čtyři zlaté koruny a řádový kříž je převýšen iniciálou vládnoucího panovníka.

  Na přední straně na ramenech je rozdělené řádové heslo :

  GUD / OG / KON / GEN - (Bůh a král)

  Ve středu kříže je ještě zlatá korunovaná iniciála "C5" (Christian V.)

  Na zadní straně rozložené letopočty :

  1219 / 1671 / 1808 - dále je na zádní části kříže, ve středu korunovaná iniciála vládnoucího panovníky.

  Hvězdy velkokomandéra a velkokříže jsou stejné osmihroté, briliantující a na svém středu nesou řádový kříž.

  Hvězda komandera 1. třídy je tvořena nesmaltovaným řádovým křížem, nosí se na pravé straně hrudi.


  Rekapitulace:

  Řád byl založen v roce 1671 králem Kristiánem V. a člení se do následujících tříd :

  - Velkokomander, který je nošený jako dekorace náhrdelní posázená brilianty. Tento stupeň je doplněný řádovou hvězdou

  - Velkokříž řádu, může být udělen s řetězem, jde o klasický velkokříž, kdy je klenot nošený na řádové velkostuze a doplňuje se řádovou hvězdou

  - Komander l. třídy je nošený na náhrdelní stuze a je doplněn řádovou hvězdou (tvar řádového kříže)

  - Komander 2. třídy je nošený na náhrdelní stuze a není doplněn hvězdou

  Rytíř I. třídy, stuha náprsní a doplněná malou rozetkou
  Rytíř II. třídy, stuha náprsní bez rozetky

  Z celkového členění je celkem jasné, že nejvyšší třída řádu je stupeň "velkokomander"

  Další zajímavá legenda je následující :

  V roce 1219 v kruté bitevní seči s tehdy pohanskými Balty, kde statečnému králi Waldemarovi II. a jeho rytířům hrozila porážka se na obloze objevil bílý pruh s rudým křížem. Pod tímto znamením Dánové slavně zvítězili. To je dle legendy historie vzniku dánské státní vlajky - dánský Dannebrog.

  Toto povídání připisuji pánům kolegům (Wade a Buko1), jako důkaz dobré vůle.


  Literatura:

  František Lobkowicz : Encyklopedie řádu a vyznamenání.
  I. G. Spasskij :Cizí a ruské řády do roku 1917 (Leningrad 1963 )
  Taprell Dorling : Ribbons and Medals, London 1974

  Poznámka :

  Historie tohoto starobylého řádu je jistě složitější a významnější, moje povídání je jen stručným seznámením s fakty. Obrázky zde vložené jsou převzaty ze starých faleristických sbírek, prodejních katalogů. V našich sbírkách se tento řád sporadicky v nižších řádových stupních objevuje.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/9552#350264Verze : 0