Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 311 příspěvků vloženo, 950 editováno a 303 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Čatloš, Ferdinand

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Čatloš Catlos
  Jméno:
  Given Name:
  Ferdinand Ferdinand
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Ferdinand Čatloš
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  Generál 1. třídy General of 1st Class
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  - -
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  17.10.1895 Liptovský Svätý Peter /
  17.10.1895 Liptovsky St. Peter /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  16.10.1972 Martin /
  16.10.1972 Martin /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  ministr národní obrany Ministry of National Defence
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  - -
  Související články:
  Related Articles:

  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
  Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1690#259289Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Čatloš Catlos
  Jméno:
  Given Name:
  Ferdinand Ferdinand
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Ferdinand Čatloš
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.04.1939 generál I. třídy
  01.04.1939 General of 1st Class
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  DD.09.1932-DD.01.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
  DD.01.1935-15.10.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
  15.10.1935-25.09.1938 Náčelník štábu : 8. divise
  25.09.1938-22.10.1938 Náčelník štábu : 37. hraniční oblast
  01.09.1939-01.10.1939 Velitel : Polní armáda Bernolák
  02.05.1939-01.10.1940 Velitel : Hlavní vojenské velitelství
  22.06.1941-12.08.1941 Velitel : Armádní skupina
  14.03.1939-27.08.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany

  Ručně vyplněné položky:
  Automatically linked items:
  DD.09.1932-DD.01.1935 Chief of Staff : 2nd Mountain Brigade
  DD.01.1935-15.10.1935 Chief of Staff : 2nd Mountain Brigade
  15.10.1935-25.09.1938 Chief of Staff : 8th Division
  25.09.1938-22.10.1938 Chief of Staff : 37th Border Area
  14.03.1939-27.08.1944 Commander : Ministry of National Defence
  02.05.1939-01.10.1940 Commander : Supreme Military Headquarters
  01.09.1939-01.10.1939 Commander : Field Army Bernolák
  22.06.1941-12.08.1941 Commander : Army Group

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  02.10.1939
  Železný kříž 1939 I. třídy
  Iron Cross 1st Class
  Eisernes Kreuz I. Klasse
  -


  DD.MM.1939
  Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy
  Slovakian War Victory Cross 1st Class
  Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy
  -


  DD.MM.1939
  Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
  Bravery Medal - 1st Class
  Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
  -


  DD.MM.1939
  Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
  Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
  Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
  -


  DD.10.1941
  Záslužný řád německé orlice 1. třída
  Order of Merit of German Eagle 1st Class
  Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
  -


  DD.MM.1942
  Řád rumunské koruny 1. třída s meči
  Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
  Ordinul Coroana României Mare Cruce
  -


  DD.MM.RRRR
  Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy
  Slovakian War Victory Cross 2nd Class
  Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
  -


  DD.MM.RRRR
  Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
  Slovakian War Victory Cross 3rd Class
  Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
  -


  DD.MM.RRRR
  Železný kříž 1939 II. třídy
  Iron Cross 2nd Class
  Eisernes Kreuz II. Klasse
  -


  DD.MM.RRRR
  Mezispojenecká medaile vítězství
  Allied Victory Medal
  Médaille Interalliée de la Victoire
  -


  DD.MM.RRRR
  Československá revoluční medaile
  Czechoslovak Revolutionary Medal
  Československá revoluční medaile
  -


  MM.DD.RRRR
  Válečný kříž 1918
  War Cross 1918
  Válečný kříž 1918
  -
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
  Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1690#505270Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Ferdinand Čatloš


  (7. 10. 1895 Liptovský Svätý Peter - 16. 10. 1972 Martin)


  Československý dôstojník, slovenský generál a politik.
  Ferdinand Čatloš bojoval za 1. svetovej vojny v rakúsko-uhorskej armáde na ruskej fronte. V septembri 1915 bol zajatý a ako aktivista slovenského hnutia patril v zajateckých táboroch k propagátorom myšlienky Československa. V roku 1917 sa prihlásil do legií, nastúpil k 7. Tatranskému pluku a absolvoval dôstojnický kurz v Borispole. Rýchle postupoval a od veliteľa čaty sa stal v septembri 1919 už veliteľom III. práporu 12. pluku M. R. Štefánika. Patril medzi nadaných a skúsených dôstojníkov.
  Po návrate domov odišiel študovať Vysokú školu vojnovú vo Francúzsku a potom prešiel radou veliteľských a štábnych funkcii. V marci 1939 (vtedy bol v hodnosti podplukovníka generálneho štábu) bol menovaný generálom I. triedy Slovenskej republiky a zároveň sa stal ministrom národnej obrany. Naplno sa zúčastňoval na akciách slovenskej armády počas nemecko-poľskej vojny a mal zásluhu aj na vyslaní slovenských vojakov na východnú frontu po roku 1941. Mal tiež silné politické ambície, v letech 1939-40 se pridal k Vojtechovi Tukovi, ale neskôr dal prednosť Jozefovi Tisovi. Od väčšiny predstaviteľov Slovenského štátu sa odlišoval cirkevnou príslušnosťou- bol totiž protestant.
  Roku 1944 sa už snažil kontaktovať odboj, o jeho rozsahu však nemal tušenie. Zato odboj o ňom vedel svoje. Bolo známe, že s nemeckými vojenskými kruhmi nevychádza nejlepšie a začiatkom roku 1944 hlásila odbojová skupina Jána Goliana, Mikuláša Ferjenčíka a Mirka Vesela do Londýna, že Čatloš je rozhodnutý postaviť sa proti okupácii.
  Čatloš skutočne pripravoval spiknutie proti vláde, ktorej bol členom, a v budove ministerstva obrany sa tajne chystala akcia (tzv. Čatlošovo memorandum). A keď sa koncom júla 1944 nemecká generalita začala pokúšať o začlenenie slovenskej armády pod vedením Augustína Malára pod právomoc skupiny armád Severná Ukrajina, pochopil Čatloš nutnosť realizovať svoj plán. Okrem kontaktu na Malára, ktorý mal veliteľstvo v Prešove, mal k dispozícii na ministerstve aj plk.Viliama Talského. Rozhodol sa nadvizať kontakt so sovietskou stranou a domnieval sa, že má nielen primát, ale vystupuje s prevratnou iniciatívou - o existencii vojenského ústredia, ilegálnej Slovenskej národnej rade a jej kontaktoch na Londýn a Moskvu nemal totiž ani tušenie.
  Lietadlo do Moskvy odletelo 4.augusta 1944 - hlavným organizátorom vlastnej akcie bol Ferjenčík. 6.augusta pristáli v Moskve, ale tu ich strážilo NKVD a až 2.septembra sa mohol Ferjenčík stretnúť s Heliodorom Píkom. To už bolo povstanie v plnom prúde. Sám Čatloš po jeho zahájení prebeholl na povstalecké územie, ale na ňom bol ihneď internovaný a nebolo mu dovolené vykonávať žiadnu vojenskú, ani politickú činnosť.
  Po oslobodení bol v rámci retribučného dekrétu postavený pred súd a v rokoch 1945-48 uveznený. Potom pracoval ako úradník v Martine a skonal v súkromí. Pochovaný je spolu s manželkou na Národnom cintoríne v Martine, sektor F, hrob 188.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1690#6438Verze : 1
  Avatar
  Ferdinand Čatloš

  Generál počas príhovoru k vojakom Rýchlej divízie
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1690#87296Verze : 0
  Avatar
  V literatúre , ktorá sa zaoberá problematikou SNP som čítal, že gen. Čatloš padol do rúk povstalcom v B. Bystrici.Nedávno sa mi dostala do rúk monografia obce Uhrovec v ktorej sa uvádza cit. - 2. septembra 1944 v ranných hodinách prišiel do Uhrovca minister národnej obrany arm. gen. Ferdinand Čatloš so svojim sprievodom. Na Námestí Ľudovíta Štúra sa bez odporu vzdal do rúk miestnych partizánov a odovzdal svoju zbraň poručíkovi Sergejovi Panfilovovi a Michalovi Masarykovi. Na základe ďalšieho rozhodnutia bol eskortovaný do Banskej Bystrice. - koniec citátu
  Je to pravda, alebo dohady?
  Nehľaďte na zlé označenie hodnosti.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/1690#259387Verze : 0