Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 318 příspěvků vloženo, 1061 editováno a 354 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pěší pluk č. 102 [1883-1918]

102nd Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 102

  Avatar
   
  Název:
  Name:
  Pěší pluk č. 102 102nd Infantry Regiment
  Originální název:
  Original Name:
  Infanterieregiment Nr. 102
  Datum vzniku:
  Raised/Formed:
  01.01.1883
  Předchůdce:
  Predecessor:
  - -
  Datum zániku:
  Disbanded:
  DD.MM.1918
  Nástupce:
  Successor:
  102. pěší pluk 102nd Infantry Regiment
  Nadřízené velitelství:
  Higher Command:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 17. pěší brigáda
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 17th Infantry Brigade
  Dislokace:
  Deployed:
  DD.MM.1883-DD.MM.RRRR Bratislava
  DD.MM.1884-DD.MM.RRRR Praha
  DD.MM.1899-DD.MM.RRRR Trident
  DD.MM.1904-DD.MM.RRRR Praha

  Velitel:
  Commander:
  DD.MM.1883-DD.MM.RRRR Sztankovics, Carl von (Oberst)
  DD.MM.1887-DD.MM.RRRR Wander, Robert (Oberst)
  DD.MM.1888-DD.MM.RRRR Plönnies, Hermann von (Oberst)
  DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Mörk von Mörkenstein, Johann (Oberst)
  DD.MM.1897-DD.MM.RRRR Dmitrović, Georg (Oberst)
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hospodarž, Julius (Oberst)
  DD.MM.1906-DD.MM.RRRR Kubeš von Otavodol, Karl (Oberst)
  DD.MM.1908-DD.MM.RRRR Schneider von Manns-Au, Josef (Oberst)
  DD.MM.1912-DD.MM.RRRR Wiedstruck, Franz (Oberst)
  DD.MM.1913-DD.MM.RRRR Kornberger, Hugo (Oberst)
  DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Nickerle, Franz (Oberst)
  DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Schenk, Ferdinand (Oberst)
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Segner, Adalbert (Oberst)
  Podřízené jednotky:
  Subordinated Units:
  Čestný název:
  Honorary Name:
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
  Vyznamenání:
  Decorations:
  DD.MM.RRRR
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  - Wrede, Alphons von - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht, I. Band, L. W. Seidel und Sohn, Wien 1898.
  - Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
  - Seidels kleines Armeeschema Nr. 76 - August 1914, L. W. Seidel und Sohn, Wien 1914
  - http://hynek.domalip.sweb.cz//ir102.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#405338Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Peší pluk č. 102 (IR 102)


  Infanterieregiment Potiorek Nr.102
  (vytvorený v roku 1883)


  Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
  veliteľ - Oberst Hugo Kornberger
  veliteľstvo pluku, III. a IV. prápor (Prag), I. prápor (Mostar), II. prápor (Beneschau)
  nadriadené útvary: 9. pešia divízia (VIII. armádny zbor)


  Stav pluku v júli 1914:
  národnostné zloženie: 91% Česi, 9% ostatní
  doplňovací obvod: Beneschau (v súčasnosti Benešov v Českej republike)


  Zaradenie pluku v auguste 1914:
  IR 102 (II, III, a IV. prápor) v zostave 17. pešej brigády 9. pešej divízie (VIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku
  I. prápor IR 102 v zostave 1. horskej brigády (brigáda podriadená priamo XVI. armádnemu zboru) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku  http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
  http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#184914Verze : 0
  Avatar
  Identifikační karta příslušníka Infanterieregimentu 102 , mého dědy Leutnanta Ladislava Petružálka


  Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#316300Verze : 0
  Avatar
  Velitel Infanterieregimentu Nr.102 oberst Segner, který pluku velel od konce roku 1916, až do kapitulace.


  Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#316391Verze : 0
  Avatar
  Na ukázku či hezké pokoukání Vojenský záslužný kříž s věnováním pro oblíbeného důstojníka pluku.


  Kříž je krásná předválečná ražba Firmy Rothe Vídeň. Většinou se tyto kříže dále udělovaly ve zdobených etujích. I když jde o tak zvaný "český" pluk, většina těchto věnovacích křížů je psaná německy, což ale není výraz nacionalismu. Jde jen o prostý fakt, že každý důstojník německy rozuměl a tím vlastně se předešlo i jazykovým problémům. Podobný kříž vlastnil i přerovský sběratel pan R.Zbořil, kříž nesl nápis, že jde o věnování poddůstojníků svému veliteli a zde byl nápis proveden v jazyce českém.  Prameny:
  Archiv J.Hezucký
  Archiv:Alt
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#316577Verze : 0
  Avatar
  Vojáci náhradního praporu Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) ve své válečné posádce v maďarské Békéscabě na konci roku 1915.


  Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#316702Verze : 0
  Avatar
  Budovy posádky náhradního praporu Infanterieregimentu Nr.102 v maďarské Bekescabě, na horizontu vystupuje věž Velkého evangelického kostela stojícího v centru města.


  Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#329532Verze : 0
  Avatar
  Poddůstojníci Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) hrají kuželky ve své válečné posádce v Békescsabě.


  Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#329533Verze : 0
  Avatar
  Poddůstojníci Jaroslav Royt a František Andršt cosi kuchtí na dvoře kanceláře číslo 3, posádky Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) v Békescsabě na konci roku 1916.


  Zdroj:
  http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#329535Verze : 0
  Avatar
  Korespondenční lístek odeslaný z jižního bojiště, vojákem Infanterieregimentu Nr.102 Infanteristou Josefem Rákosníkem.


  Zdroj:
  http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#329536Verze : 0
  Avatar
  102.peší pluk


  - vznikol v roku 1882 z piatych práporov 26., 69., 72. a 76. uhorského pešieho pluku v Bratislave.


  - 1884 sa pluk zúčastnil vojenských manévrov, po ktorých bol preložený do Prahy.


  - 1888-1890 bol veliteľom 3.práporu pluku stal v hodnosti majora arcivojvoda František Ferdinand de Este.


  - 1893 sa vojaci pluku zúčastnili rozohnania zhromaždenia pracujúcich v hostinci U Deutschů v Prahe-Libni.


  - 1897 sa štyri stotiny pluku zúčastnili ako asistenčné oddiely pripotlačovaní nepokojov, pri ktorých bolo 16 príslušníkov pluku zranených.


  - v rokoch 1899-1904 mal pluk posádku v Tridente. V Benešove zostal jeden prápor.


  - v 1904 návrat pluku do Benešova.


  - v 1905 sa vojaci pluku zúčastnili rozohnania demonštrácie sociálnych demokratov na Václavskom námestí a parku na Karlovom námestí.


  - v 1906 vojaci pluku pomáhali pri povodniach v okrese Benešov.


  - pluk bol doplňovaný brancami z územia okresných hejtmanstiev Benešov, Milevsko, Příbram a Sedlčany.


  - v 1914 odišiel pluk spolu s 91.peším plukom v zostave 9.pešej divízie na front.


  - v 1914 bol veliteľom pluku Oberst Hugo Kornberger.


  - v 1915 došlo v náhradnom prápore pluku v Benešove k nepokojom, ktoré vyústili do popravy záložnika Kudrnu. Následne bol náhradný prápor preložený do Békeskej Csaby v Uhorsku a pred koncom vojny do Hartbergu v Štajersku.


  - v 1920 získal po reorganizácii československej armády pluk číslo 48.


  (zdroj : HODÍK, Milan : Encyklopedie pro milovníky Švejka, I. diel. Praha : Academia, 1998, s. 32)
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#91236Verze : 0
  Avatar
  Tento tak zvaný „český pluk“ sice mladší než ostatní regimenty rakouské armády si zaslouží pozornost neb v letech Světové války z jeho řad známe několik důstojníků, rytířů Vojenského řádu Marie Terezie:


  Je to Gottlieb Vojáček, který k 102.pěšímu pluku nastoupil v roce 1906 jako mladý kadet armády ( Kaddettoffiziersstellvetretr). Rytířský kříž MMTO mu byl udělen v roce 1917


  Nadporučík ( Oberleutnant) Theodor Wanke (1887- 1944) rodák z Jihlavy, příslušník pluku. Svůj rytířský kříž získal na italské frontě. Po roce 1918 převzat do čs.armády, za dvacet let služby byl povýšen jen o jeden stupeň do hodnosti štábního kapitána. V roce 1939 převzat do německého Wehrmachtu. Padl jako major v roce 1944 v bojích proti partyzánům v Chorvatsku. Další prameny uvádějí,že byl zákeřně zabit bandity.


  Nadporučík ( Oberlauntnant) Johann Fousek, narozen v roce 1892. Svůj rytířský kříž MMTO získal na italské frontě. Po roce 1918 převzat do čs. armády. Z armády na vlastní žádost odchází ( bratři legionáři staré k.u.k. vojáky rádi neměli) a věnuje se hospodářství na statku svého otce. V době Protektorátu se stává předsedou národního souručenství. Zemřel v roce 1980


  Pluk má bohatou historii a bil se statečně na frontách Velké války. Proto si dovolíme předložit další služební kříž za 25.let služby s věnováním důstojnického sboru pluku.  Literatura: Dr.Carl Freiherrn von Bardoff
  Der Militär-Maria Theresien orden (Die auszechnungen im Weltkrieg 1914-1918) Vídeň 1944


  Dr.phil.Géza Baron Kövess von Kövessháza:
  Die Militar Maria Theresien-Ordens Ritter des Weltkriges 1914-1918.


  Podstatné věci z historie pluku publikované v časopise SIGNUM Brno.  Poznámka:
  Křestní jména ponechané v podobě jak se používala za Rakouska-Uherska.Za obrázek mladého poručíka Fouska z roku 1915 děkuji svému příteli panu Vilému Wodákovi.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#318309Verze : 0
  Avatar
  Velitel Infanterieregimentu Nr. 102 Oberst Ferdinand Schenk, který pluku velel v roce 1916, následně byl vystřídán Oberstem Segnerem.


  Zdroj: www.vyslouzilci.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#367382Verze : 0
  Avatar
  Čepicový odznak Infanterieregimentu Nr.102


  Zdroj: www.vyslouzilci.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#367450Verze : 0
  Avatar
  Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
  www.vyslouzilci.cz
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/47368#411237Verze : 0