Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 326 příspěvků vloženo, 1026 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Pekník, Karol

  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pekník Pekník
  Jméno:
  Given Name:
  Karol Karol
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Karol Pekník
  Fotografie či obrázek:
  Photograph or Picture:
  Hodnost:
  Rank:
  brigádní generál in memoriam Brigade General in Memoriam
  Akademický či vědecký titul:
  Academic or Scientific Title:
  Šlechtický titul:
  Hereditary Title:
  - -
  Datum, místo narození:
  Date and Place of Birth:
  20.04.1900 Pezinok / 20.04.1900 Pezinok /
  Datum, místo úmrtí:
  Date and Place of Decease:
  01.11.1944 Svätý Ondrej nad Hronom (dnes Brusno) / 01.11.1944 Svätý Ondrej nad Hronom /
  Nejvýznamnější funkce:
  (maximálně tři)
  Most Important Appointments:
  (up to three)
  veliteľ 2. pešej divízie (1943)
  veliteľ 1. pešej divízie (1943-1944)
  prednosta oddelenia 1. československej armády (1944)
  Jiné významné skutečnosti:
  (maximálně tři)
  Other Notable Facts:
  (up to three)
  Související články:
  Related Articles:
  Zdroje:
  Sources:
  Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
  http://www.vhu.sk/data/att/1121_obr.jpg
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58003#429102Verze : 0
  MOD
  Avatar
   
  Příjmení:
  Surname:
  Pekník Pekník
  Jméno:
  Given Name:
  Karol Karol
  Jméno v originále:
  Original Name:
  Karol Pekník
  Všeobecné vzdělání:
  General Education:
  DD.MM.1911-DD.MM.1915 Nižšie gymnázium, Bratislava
  Vojenské vzdělání:
  Military Education:
  DD.MM.1915-DD.MM.1918 Vyššia vojenská reálka, Bratislava
  01.10.1920-13.08.1922 Vojenská akadémia, Hranice
  DD.01.1932-21.05.1932 Škola pre veliteľov rôt pešieho vojska
  04.11.1935-09.04.1938 Vysoká škola válečná, Praha
  Důstojnické hodnosti:
  Officer Ranks:
  01.09.1922 poručík
  01.01.1928 nadporučík (s poradím od 03.12.1926)
  28.10.1930 kapitán
  01.10.1936 štábny kapitán
  16.03.1939 štábny kapitán gšt.
  15.05.1939 stotník gšt.
  17.05.1939 major gšt.
  01.07.1940 podplukovník gšt.
  01.01.1943 plukovník gšt.
  25.10.1946 brigádny generál in memoriam
  Průběh vojenské služby:
  Military Career:
  Automaticky vyplněné položky:
  01.03.1942-01.05.1942 Velitel : Pěší pluk 1
  01.08.1942-01.01.1943 Velitel : Vojenská správa
  10.08.1943-16.10.1943 Velitel : 2. pěší divise
  05.11.1943-01.06.1944 Velitel : 1. pěší divise
  01.06.1944-06.06.1944 Velitel : 1. technická divise

  Ručně vyplněné položky:
  01.09.1922-03.11.1935 Peší pluk 39
  19.04.1938-31.01.1939 prednosta 4. oddelenia 6. divízie
  31.01.1939-DD.03.1939 veliteľstvo VII. zboru
  28.08.1939-DD.10.1939 podnáčelník štábu Poľnej armády "Bernolák"
  09.10.1939-01.04.1940 podnáčelník štábu MNO
  01.04.1940-DD.MM.RRRR náčelník štábu MNO
  27.06.1941-19.12.1941 východný front
  DD.03.1942-DD.05.1942 veliteľ Pešieho pluku 1
  01.08.1942-DD.MM.1943 náčelník Vojenskej správy v Bratislave
  10.08.1943-21.10.1943 veliteľ 2. pešej divízie
  05.11.1943-01.06.1944 veliteľ 1. pešej divízie
  04.09.1944-DD.MM.1944 prednosta 3. oddelenia 1. československej armády
  Automatically linked items:
  01.03.1942-01.05.1942 Commander : 1st Infantry Regiment
  01.08.1942-01.01.1943 Commander : Military Administration
  10.08.1943-16.10.1943 Commander : 2nd Infantry Division
  05.11.1943-01.06.1944 Commander : 1st Infantry Division
  01.06.1944-06.06.1944 Commander : 1st Technical Division

  Manually added items:
  Vyznamenání:
  Awards:
  Datum udělení
  Date of Issue
  Stužka
  Ribbon
  Název
  Name
  Poznámka
  Note


  DD.MM.1945
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  Czechoslovak medal "For Gallantry"
  Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  in memoriam


  DD.MM.1945
  Řád Slovenského národního povstání I. třída
  Order of Slovak National Uprising 1st class
  Rad Slovenského národného povstania I. trieda
  in memoriam


  06.03.1946
  Československý válečný kříž 1939
  Czechoslovak War Cross 1939
  Československý válečný kříž 1939
  in memoriam
  Poznámka:
  Note:
  - -
  Zdroje:
  Sources:
  Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
  Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58003#491423Verze : 0
  MOD
  Avatar
  Brigádny generál Karol Pekník


  * 20. apríl 1900 Pezinok
  + 1. november 1944 Pohronský Bukovec


  Syn pezinského kováča Pavla Pekníka (1849 - 1921) a jeho manželky Evy, rod. Ženišovej (1856 - 1947). Po skončení štúdia na gymnáziu v Bratislave (1911 - 1915) pokračoval na vyššej vojenskej reálke v Bratislave (1915 - 1918) a následne na Delostreleckej akadémii vo Viedni a vojenskej akadémii Ludovica v Budapešti. V septembri 1918 zmaturoval na štátnej reálke v Šoproni. Vojenskú kariéru začal 16. 8. 1920, keď bol odvedený v DOV v Trnave. Po úspešnom zložení prijímacích skúšok sa stal od 1. 10. 1920 poslucháčom vojenskej akadémie v Hraniciach, ktorú ukončil 13. 8. 1922. 1. 9. 1922 bol zaradený do pešieho pluku 39 „Výzvedný“ s posádkou v Bratislave, kde pôsobil ako veliteľ čaty a neskôr veliteľ roty sprievodných zbraní. Na jar 1935 úspešne zložil prijímacie skúšky do Vysokej školy vojenskej v Prahe. 19. 4. 1938 bol v rámci predpísanej ročnej praxe pridelený na veliteľstvo 6. divízie v Brne a ustanovený do funkcie prednostu 4. etapného oddelenia štábu divízie, kde zotrval do 31. 1. 1939. V čase všeobecnej mobilizácie československej brannej moci (25. 9. - 26. 10. 1938) bol pridelený do operačnej skupiny 3. operačného oddelenia štábu II. armády Jirásek v Olomouci. Od 31. 1. 1939 až do rozbitia Československej republiky bol dôstojníkom 3. operačného oddelenia na štábe veliteľstva VII. zboru v Banskej Bystrici. Po vzniku Slovenskej republiky bol 15. 3. 1939 ustanovený za prednostu 4. oddelenia Hlavného vojenského veliteľstva v Bratislave. 16. 3. 1939 bol preložený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu v hodnosti štábny kapitán generálneho štábu. Do tohto obdobia môžeme zaradiť jeho prvé kroky v slovenskom a československom odboji. Koncom marca 1939 sa v Bratislave zúčastnil schôdzky s generálnym inšpektorom slovenskej armády div. gen. Rudolfom Viestom, veliteľom VI. zboru pplk. gšt. Augustínom Malárom a ďalšími podobne zmýšľajúcimi slovenskými dôstojníkmi, na ktorej sa prerokovávali možnosti pomoci českým vojakom pri ich ilegálnych útekoch z protektorátu. 28. 8. 1939 sa stal podnáčelníkom štábu slovenskej poľnej armády Bernolák a v tejto funkcii sa zúčastnil ťaženia proti Poľsku. 9. 10. 1939 bol ustanovený za podnáčelníka štábu MNO a 1. 4. 1940 za náčelníka štábu MNO v Bratislave. Od novembra 1940 náčelník štábu Vojenskej správy v Bratislave a profesor Vysokej vojenskej školy v Bratislave. Po napadnutí ZSSR Nemeckom sa v období 27. 6 - 19. 12. 1941 zúčastnil ako podnáčelník štábu armádneho veliteľstva Lipa ťaženia slovenskej armády do ZSSR. V marci 1942 bol menovaný veliteľom pešieho pluku č. 1 v Bratislave a od 10. 5. 1942 bol II. náčelníkom štábu ministra národnej obrany. Od 1. 8. 1942 opäť náčelník štábu Vojenskej správy s dočasným poverením vykonávať funkciu veliteľa Vojenskej správy. V lete 1943 opäť odvelený na východný front, kde prevzal 10. 8. 1943 velenie bývalej Zaisťovacej divízie, ktorá bola reorganizovaná na 2. pešiu divíziu. 15. 11. 1943 sa stal veliteľom 1. pešej divízie (bývalá Rýchla divízia), ktorá pod jeho velením uskutočnila ústup do Rumunska. Tam bola neskôr reorganizovaná na 1. technickú brigádu. Po návrate na Slovensko začiatkom leta 1944 nadviazal s pplk. gšt. Jánom Golianom a ďalšími predstaviteľmi odboja a spolu s nimi sa zapojil do príprav Povstania. Bezprostredne po jeho vypuknutí odišiel do Banskej Bystrice, kde prevzal od mjr. gšt. Júliusa Noska funkciu prednostu 3. operačného oddelenia 1. československej armády na Slovensku. Mal výrazný podiel na príprave a reorganizácii 1. československej armády na Slovensku. V jej rámci boli k 10. 9. 1944 zrušené dve obranné oblasti a vzniklo 6 taktických skupín, letecká skupina a v priamej podriadenosti veliteľstva 1. československej armády na Slovensku ďalšie menšie podporné jednotky. Vo veľmi komplikovaných a neustále sa meniacich podmienkach sa Karol Pekník významnou mierou podieľal na riadení bojových operácií Povstaleckej armády. Po potlačení Povstania a prechode jednotiek na partizánsky spôsob boja sa Karol Pekník presunul na Donovaly, odkiaľ sa pokúsil preniknúť cez obkľučujúci pás nemeckých jednotiek. 1. 11. 1944 bol však neďaleko Svätého Ondreja nad Hronom (dnes časť obce Pohronský Bukovec) zajatý príslušníkmi Einsatzkommanda 14 a ešte v ten istý deň bol pri pokuse o útek zastrelený. Po oslobodení boli jeho telesné pozostatky exhumované a prevezené do rodného Pezinka. Dnes je podľa neho pomenovaná ulica v Pezinku a Bratislave-Dúbravke.


  kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945. VHU Praha, VHU Bratislava. Praha, máj 2005, s. 220-221.
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58003#209793Verze : 0
  Avatar
  V roku 1945 bol vyznamenaný Radom SNP I.tr., in memoriam, v roku 1946 Čs. vojnovým krížom 1939.


  In memoriam bol tiež povýšený do hodnoti generálmajor (v ČSĽA).
  URL : https://forum.valka.cz/topic/view/58003#209797Verze : 0
  MOD